hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Vol.59 No.1 Ožujak 2008.

Pregledni rad
DOI: 10.2478/10004-1254-59-2008-186

Mikotoksinska i aristoholična teorija o uzroku endemske nefropatije

Maja Peraica ; Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb, Croatia
Ana-Marija Domijan ; Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb, Croatia
Marko Šarić ; Institute for Medical Research and Occupational Health, P. O. Box 291, HR-10001 Zagreb, Croatia

Puni tekst: pdf (71 KB), Engleski, Str. 59 - 65 , preuzimanja: 406 *

Sažetak
Unatoč mnogim nastojanjima znanstvenika i epidemiologa, etiologija endemske nefropatije (EN) još nije razjašnjena. Postavljeno je više teorija o nastanku ove bolesti koja se javlja u ruralnom stanovništvu na geografski ograničenim područjima Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunjske i Srbije. Donedavno se najviše napora ulagalo u istraživanje povezanosti nastanka EN s izloženošću mikotoksinu okratoksinu A. Prikupljeni rezultati upućuju većim dijelom na opravdanost te pretpostavke. Zbog histoloških sličnosti bolesnika s EN i pacijentica koje boluju od nefropatije uzrokovane kineskim travama za koju je ustanovljeno da ju uzrokuje aristolohična kiselina (AA) postavljena je teorija da je AA uzročnik EN. Dosad nije potvr|eno da su stanovnici na lokalizacijama s endemskom nefropatijom izloženi povišenim koncentracijama AA u usporedbi s područjima bez te bolesti. Osim toga su i putovi izloženosti AA koji bi se mogli povezati s pojavom EN nejasni i nedokazani. U ovom preglednom radu izneseni su rezultati najvažnijih istraživanja koja podupiru ili negiraju obje teorije, zajedno s nedostatcima svake od njih.

Ključne riječi
DNA-adukti; mikotoksini; nefropatija kineskih trava; okratoksin A; p53; tumori bubrega

[Engleski]

Posjeta: 724 *