hrcak mascot   Srce   HID

Pomologia Croatica, Vol.16 No.1-2 October 2010.

Review article

Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) – potencijalni štetnik koštićavog voća u Hrvatskoj

Ivana Pajač ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Božena Barić ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fulltext: pdf (296 KB), Croatian, Pages 43 - 50 , downloads: 446 *

Abstracts
U svijetu je poznato oko 3000 vrsta roda Drosophila (octene muhe). Za razliku od većine octenih muha koji napadaju prezrelo, trulo voće ili oštećene plodove, ženke D. suzukii (Matsumura, 1931) napadaju plodove voća u zriobi pričinjavajući ekonomske gubitke u proizvodnji koštićavog voća. Europska organizacija za zaštitu bilja (EPPO)
ocijenila je vrstu kao potencijalno štetnu u proizvodnji voća u svim europskim i mediteranskim zemljama. U radu je iznesen pregled literaturnih podataka o morfologiji, biologiji, štetnosti vrste te mogućnosti suzbijanja.

Keywords
vinska muha pjegavih krila; Drosophila suzukii; koštićavo voće

[English]

Visits: 601 *