hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, No.46 March 2004.

Conference paper

Arhivi i stvaratelji: Državni arhiv u Gospiću

Ivica Mataija

Fulltext: pdf (86 KB), Croatian, Pages 69 - 76 , downloads: 771 *

Abstracts
Odnos arhiva i stvaratelja jedno je od temeljnih pitanja suvremene arhivske struke koje se na području Državnog arhiva u Gospiću, kao najmlađega hrvatskog arhiva, nameće svim svojim značajem. Ovim radom nastojalo se prikazati broj, struktura i poteškoće s kojima se susreću stvaratelji na području Like, kao i odnos Arhiva i stvaratelja s posebnim osvrtom na mogućnosti i rezultate suradnje u okviru postojećega stanja te teorijskog i normativnog okruženja.

Keywords
arhiv; stvaratelji; spisovodstvo; kategorizacija; shematizam; pismohrana; klasifikacija; normativni akti; zaštita

[English]

Visits: 1.022 *