hrcak mascot   Srce   HID

Časopisi po područjima - Biomedicina i zdravstvo


Physiotherapia Croatica ISSN 1846-9043 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology ISSN 0300-8142 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Psihoterapija ISSN 0350-3186 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 2

Acta anaesthesiologica Croatica ISSN 1331-2987 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Acta chirurgica Croatica ISSN 1845-2760 (Tisak),ISSN 1848-5367 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 7

Acta clinica Croatica ISSN 0353-9466 (Tisak),ISSN 1333-9451 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 83

Acta dermatovenerologica Croatica ISSN 1330-027X (Tisak),ISSN 1847-6538 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 57

Acta medica Croatica ISSN 1330-0164 (Tisak),ISSN 1848-8897 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 34

Acta medico-historica Adriatica ISSN 1334-4366 (Tisak),ISSN 1334-6253 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 30

Acta Pharmaceutica ISSN 1330-0075 (Tisak),ISSN 1846-9558 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 53

Acta stomatologica Croatica ISSN 0001-7019 (Tisak),ISSN 1846-0410 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 200

Acta turistica nova ISSN 1846-4394 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

ADMET and DMPK ISSN 1848-7718 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 17

Alcoholism and psychiatry research : Journal on psychiatric research and addictions ISSN 1849-8582 (Tisak),ISSN 1849-1251 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 9

Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku ISSN 1332-456X (Tisak),ISSN 1848-7831 (Online)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 8

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju ISSN 0004-1254 (Tisak),ISSN 1848-6312 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 211

Biochemia medica : Biochemia medica ISSN 1330-0962 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 33

Bulletin of the International association for paleodontology ISSN 1846-6273 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 20

Cardiologia Croatica ISSN 1848-543X (Tisak),ISSN 1848-5448 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 41

Collegium antropologicum ISSN 0350-6134 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 81

Croatian medical journal ISSN 0353-9504 (Tisak),ISSN 1332-8166 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 65

Croatica Chemica Acta ISSN 0011-1643 (Tisak),ISSN 1334-417X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 126

Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti ISSN 1849-8361 (Tisak),ISSN 2459-5640 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Defektologija ISSN 0351-1839 (Tisak),ISSN 1849-126X (Online)
status: prestao izlaziti
ovdje objavljenih brojeva: 61

Epoha zdravlja : glasilo Hrvatske mreže zdravih gradova ISSN 1845-562X (Tisak),ISSN 1846-677X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 18

Fizikalna i rehabilitacijska medicina ISSN 1846-1867 (Tisak),ISSN 1848-171X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 49

Glasnik pulske bolnice ISSN 1845-2698 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 12

Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics ISSN 1330-0091 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 37

Hitna medicinska služba ISSN 1849-787X (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 7

Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis ISSN 1848-3518 (Online)
status: prestao izlaziti
ovdje objavljenih brojeva: 8

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku ISSN 2233-1220 (Tisak),ISSN 2233-1239 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 12

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja ISSN 1331-3010 (Tisak),ISSN 1848-7734 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 43

Hrvatske vode ISSN 1330-1144 (Tisak),ISSN 1849-0506 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Hrvatski športskomedicinski vjesnik ISSN 0354-0766 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 23

Infektološki glasnik ISSN 1331-2820 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 44

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS ISSN 1334-4684 (Tisak),ISSN 1334-4676 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 37

International food risk analysis journal ISSN 1848-2368 (Online)
status: prestao izlaziti
ovdje objavljenih brojeva: 3

JAHR ISSN 1847-6376 (Tisak),ISSN 1848-7874 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 14

Kinesiology : International journal of fundamental and applied kinesiology ISSN 1331-1441 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 28

Liječnički vjesnik ISSN 0024-3477 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 43

Medica Jadertina ISSN 0351-0093 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 27

Medicina familiaris Croatica : journal of the Croatian Association of Family medicine ISSN 1330-1527 (Tisak),ISSN 2459-5497 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis ISSN 0025-7729 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 40

Medicus ISSN 1330-013X (Tisak),ISSN 1848-8315 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 35

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik ISSN 1331-3002 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 36

Meso : prvi hrvatski časopis o mesu ISSN 1332-0025 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 79

Nanobiomedicine ISSN 1849-5435 (Online)
status: prestao objavljivati na Hrčku
ovdje objavljenih brojeva: 3

Nanomaterials and Nanotechnology ISSN 1847-9804 (Online)
status: prestao objavljivati na Hrčku
ovdje objavljenih brojeva: 6

Narodni zdravstveni list ISSN 0351-9384 (Tisak),ISSN 1333-977X (Online)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Paediatria Croatica ISSN 1330-1403 (Tisak),ISSN 1846-405X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 40

Periodicum biologorum ISSN 0031-5362 (Tisak),ISSN 1849-0964 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 44

Psychiatria Danubina ISSN 0353-5053 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 34

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Medicinske znanosti ISSN 1330-5301 (Tisak),ISSN 1848-641X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 14

Reumatizam ISSN 0374-1338 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 22

Sestrinski edukacijski magazin ISSN 1334-7551 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Sestrinski glasnik ISSN 1331-7563 (Tisak),ISSN 1848-705X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 12

Signa vitae : journal for intesive care and emergency medicine ISSN 1334-5605 (Tisak),ISSN 1845-206X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 26

Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini ISSN 0350-6886 (Tisak),ISSN 1848-6347 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 48

Socijalna psihijatrija ISSN 0303-7908 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 16

South European journal of orthodontics and dentofacial research ISSN 1849-5249 (Tisak),ISSN 1849-3858 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 5

Veterinar ISSN 0303-5409 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Veterinarska stanica ISSN 0350-7149 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Veterinarski arhiv ISSN 0372-5480 (Tisak),ISSN 1331-8055 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 107

Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku ISSN 1849-630X (Tisak),ISSN 1849-6571 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Zbornik Veleučilišta u Karlovcu ISSN 1848-3038 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1