hrcak mascot   Srce   HID

Časopisi po područjima - Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita


Physiotherapia Croatica ISSN 1846-9043 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology ISSN 0300-8142 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Acta medica Croatica ISSN 1330-0164 (Tisak),ISSN 1848-8897 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 34

Acta turistica nova ISSN 1846-4394 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Alcoholism and psychiatry research : Journal on psychiatric research and addictions ISSN 1849-8582 (Tisak),ISSN 1849-1251 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 9

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju ISSN 0004-1254 (Tisak),ISSN 1848-6312 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 210

Biochemia medica : Biochemia medica ISSN 1330-0962 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 33

Collegium antropologicum ISSN 0350-6134 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 81

Epoha zdravlja : glasilo Hrvatske mreže zdravih gradova ISSN 1845-562X (Tisak),ISSN 1846-677X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 18

Hitna medicinska služba ISSN 1849-787X (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 7

Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis ISSN 1848-3518 (Online)
status: prestao izlaziti
ovdje objavljenih brojeva: 8

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja ISSN 1331-3010 (Tisak),ISSN 1848-7734 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 43

Hrvatske vode ISSN 1330-1144 (Tisak),ISSN 1849-0506 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Hrvatski športskomedicinski vjesnik ISSN 0354-0766 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 23

Infektološki glasnik ISSN 1331-2820 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 44

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS ISSN 1334-4684 (Tisak),ISSN 1334-4676 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 37

International food risk analysis journal ISSN 1848-2368 (Online)
status: prestao izlaziti
ovdje objavljenih brojeva: 3

Liječnički vjesnik ISSN 0024-3477 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 42

Medica Jadertina ISSN 0351-0093 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 27

Medicina familiaris Croatica : journal of the Croatian Association of Family medicine ISSN 1330-1527 (Tisak),ISSN 2459-5497 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

Medicus ISSN 1330-013X (Tisak),ISSN 1848-8315 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 35

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik ISSN 1331-3002 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 36

Narodni zdravstveni list ISSN 0351-9384 (Tisak),ISSN 1333-977X (Online)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Periodicum biologorum ISSN 0031-5362 (Tisak),ISSN 1849-0964 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 44

Sestrinski glasnik ISSN 1331-7563 (Tisak),ISSN 1848-705X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 12

Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini ISSN 0350-6886 (Tisak),ISSN 1848-6347 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 48

Veterinarska stanica ISSN 0350-7149 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0