hrcak mascot   Srce   HID

Drustvena istrazivanja: Journal for General Social Issues, Vol.5 No.3-4 (23-24) May 1996.

Review article

NOVA MEDICINSKA ETIKA I EUTANAZIJA

Ivan Šegota ; Medicinski fakultet, Rijeka

Fulltext: pdf (5 MB), Croatian, Pages 699 - 707 , downloads: 2.876 *

Abstracts
Učlanku se analizira odnos tzv. stare i nove medicinske etike
kroz konkretno etičko pitanje u medicini - eutanaziju. Najnoviji
podaci o oslobađajućoj presudi dr. Kevorkianu 1996. koji je u
SAD-u suđen zbog pomaganja svojim pacijentima u suicidu, i prva
aktivna eutanazija izvršena 1995. u Australiji daju autoru osnovu
da zaključi kako nova medicinska etika sebi nezaustavljivo
probija put u modernoj medicini, iako pritom ne zapostavlja snažne
otpore hipokratske ili "stare" etike novim pogledima na neka
stara etička pitanja u medicini, među koje spada i eutanazija.

[English] [German]

Visits: 4.365 *