hrcak mascot   Srce   HID

Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Vol.26 No.1 Ožujak 1989.

Izlaganje sa skupa

BALADA O MORIĆIMA U SVJETLU TURSKIH DOKUMENATA

Đenana Buturović ; Zemaljski muzej BiH, Sarajevo

Puni tekst: pdf (469 KB), Hrvatski, Str. 63 - 63 , preuzimanja: 170 *
Puni tekst: pdf (2 MB), Francuski, Str. 59 - 63 , preuzimanja: 119 *

Sažetak
U ovom radu u centru pažnje je jedna od najljepših historijskih južnoslavenskih balada koja obrađuje nasilnu smrt dvojice braće Morića, poznatih sarajevskih esnaflija i janjičara iz sredine XVIII vijeka. Zabilježeno je 28 varijanala i 9 fragmenata ove pjesme. Zabilježeni tekstovi omogućuju da se sagleda tok tradicije na kojoj se temelji ova pjesma, u vremenskom periodu od sto godina. Odnos varijanata, historijat njihovog bilježenja, njihove osobenosti i njihova uslovljenost geografijom pjesme upućuju na poetsku tradiciju straru preko 200 godina. Turski povijesni dokumenti svjedoče o uslovima razvoja upravo takve, sačuvane tradicije, time potvrđuju i njenu starinu. Istovremeno govore o relevantnosti povijesnih zabilješki u sagledavanju vrsta usmenog narodnog stvaralaštva.

[Francuski]

Posjeta: 1.250 *