hrcak mascot   Srce   HID

Review article

Varaždin v arhivih SR Slovenije

Peter Klasinc

Full text is not available.

Abstracts
Evidentiranje arhivskega gradiva za zgodovino Varaždina in njegove okolice ie bilo povezano z ne malo težavami. V prvi vrsti imajo za take teme arhivi preskromna informativna sredstva. Kadar je na primer fond urejen z analitičnim inventarjem, ki ima izdelano tuđi krajev-no kazalo je lahko najti, hitro in točno, dokumente, ki se nanašajo na ta ali oni kraj. Vendar pa se postavlja vprašanje ali urejavlec fonda do-sledno izpolnjuje regeste in tako tudi krajevno kazalo. Zgodi se namreč, da urejevalec fonda zaradi časovne stiske ali katerega drugega vzroka dosledno ne izpolni regesta včasih tudi zato ne, ker se omemba tiče do-godka ali mesta, ki ne spada niti v področje njegovega niti v področje sosednjega arhiva. Če se ta podatek nanaša na še bolj oddaljen dogo-dek, kraj, sosedanje republike ali države je možnost, da tega urejevalec ne bo opisal seveda še večje. Izjema pri tej trditvi so seveda listine, ki predstavljaju same po sebi že zaključen fond in so formularji za regeste pripravljeni tako, da je mogoče hitro najti zažaljen podatek. Ko pa gre za obširne registrature z analitičnim ali sumarnim inventarjem moramo seveda opraviti mnogo delà, ki je v prvi vrsti usmerjeno v tište dele registrature v katerd je pričakovati željenih podatkov.

Hrčak ID: 123881

URI
https://hrcak.srce.hr/123881

Visits: 112 *