hrcak mascot   Srce   HID

Professional paper

Uloga kompjutorizirane tomografi je u dijagnosti ci akutnog abdomena

Tin Nadarević ; Klinički zavod za radiologiju, KBC Rijeka, Rijeka
Tiana Grubešić ; Klinički zavod za radiologiju, KBC Rijeka, Rijeka
Zrinka Matana Kaštelan ; Katedra za radiologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Petra Valković Zujić ; Katedra za radiologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Marko Zelić ; 3Katedra za kirurgiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Damir Miletić ; Katedra za radiologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

Fulltext: croatian, pdf (693 KB) pages 116-124 downloads: 1.580* cite
APA 6th Edition
Nadarević, T., Grubešić, T., Matana Kaštelan, Z., Valković Zujić, P., Zelić, M. & Miletić, D. (2016). Uloga kompjutorizirane tomografi je u dijagnosti ci akutnog abdomena. Medicina Fluminensis, 52 (1), 116-124. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/153004
MLA 8th Edition
Nadarević, Tin, et al. "Uloga kompjutorizirane tomografi je u dijagnosti ci akutnog abdomena." Medicina Fluminensis, vol. 52, no. 1, 2016, pp. 116-124. https://hrcak.srce.hr/153004. Accessed 18 Oct. 2021.
Chicago 17th Edition
Nadarević, Tin, Tiana Grubešić, Zrinka Matana Kaštelan, Petra Valković Zujić, Marko Zelić and Damir Miletić. "Uloga kompjutorizirane tomografi je u dijagnosti ci akutnog abdomena." Medicina Fluminensis 52, no. 1 (2016): 116-124. https://hrcak.srce.hr/153004
Harvard
Nadarević, T., et al. (2016). 'Uloga kompjutorizirane tomografi je u dijagnosti ci akutnog abdomena', Medicina Fluminensis, 52(1), pp. 116-124. Available at: https://hrcak.srce.hr/153004 (Accessed 18 October 2021)
Vancouver
Nadarević T, Grubešić T, Matana Kaštelan Z, Valković Zujić P, Zelić M, Miletić D. Uloga kompjutorizirane tomografi je u dijagnosti ci akutnog abdomena. Medicina Fluminensis [Internet]. 2016 [cited 2021 October 18];52(1):116-124. Available from: https://hrcak.srce.hr/153004
IEEE
T. Nadarević, T. Grubešić, Z. Matana Kaštelan, P. Valković Zujić, M. Zelić and D. Miletić, "Uloga kompjutorizirane tomografi je u dijagnosti ci akutnog abdomena", Medicina Fluminensis, vol.52, no. 1, pp. 116-124, 2016. [Online]. Available: https://hrcak.srce.hr/153004. [Accessed: 18 October 2021]

Abstracts
Cilj: Cilj ovog retrospekti vnog istraživanja bio je ispitati dijagnosti čku vrijednost kompjutorizirane tomografi je (CT) kod neoperiranih pacijenata koji su se prezenti rali kliničkom slikom akutnog abdomena u procjeni potrebe kirurškog liječenja te u detekciji uzroka nastanka kliničke slike. Ispitanici i metode: Retrospekti vno istraživanje obuhvati lo je neoperirane pacijente starije od 18 godina koji su upućeni na CT pretragu s kliničkom slikom i uputnom dijagnozom akutnog abdomena u razdoblju od 31. 10. 2014. do 31. 10. 2015. godine. Isključeni su pacijenti s laparotomijom ili laparoskopijom učinjenom unutar 30 dana prije CT pretrage te pacijenti koji su preminuli ti jekom hospitalizacije bez učinjenog kirurškog zahvata. Osim operacijskog nalaza, referentna metoda je bila kliničko praćenje ti jekom 30 dana nakon CT-a u neoperiranih pacijenata. CT nalaze neovisno su analizirala dva radiologa s više od 5 godina iskustva s abdominalnim CT pretragama, a nesuglasja su rješavana konsenzusom. Rezultati : Od ukupno 81 pacijenta (dobni raspon od 19 do 91 god., medijan 69 godina, omjer muškaraca i žena 45/36), 51 pacijent podvrgnut je hitnom kirurškom liječenju. Perforacija duodenalnog/želučanog ulkusa, diverti kuliti s i apendiciti s s komplikacijama, perforacija crijeva i komplikacija akutne upale žučnog mjehura bile su najčešće indikacije za operaciju. Osjetljivost i specifi čnost CT pretrage u ispiti vanoj skupini iznosila je 94,6 % i 84,0 %, dok su poziti vna i negati vna predikti vna vrijednost bile 93,0 % i 87,5 %. U stvarno poziti vnih nalaza CT-om smo uspješno procijenili uzrok nastanka kliničke slike u 83 % pacijenata. Zaključak: CT pretraga abdomena i zdjelice u pacijenata s kliničkom slikom akutnog abdomena pouzdana je dijagnosti čka metoda u procjeni indikacije za kirurško liječenje i detekciji uzroka nastanka kliničke slike.

Keywords
akutni abdomen; kompjutorizirana tomografija; osjetljivost i specifičnost

Hrčak ID: 153004

URI
https://hrcak.srce.hr/153004

[english]

Visits: 2.059 *