hrcak mascot   Srce   HID

Professional paper

Rodovi u Mravincima i Kučinama od 17. stoljeća do sredine 20. stoljeća

Ivan Grubišić

Fulltext: croatian, pdf (1 MB) pages 83-124 downloads: 901* cite
APA 6th Edition
Grubišić, I. (2016). Rodovi u Mravincima i Kučinama od 17. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Tusculum, 9 (1), 83-124. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/169763
MLA 8th Edition
Grubišić, Ivan. "Rodovi u Mravincima i Kučinama od 17. stoljeća do sredine 20. stoljeća." Tusculum, vol. 9, no. 1, 2016, pp. 83-124. https://hrcak.srce.hr/169763. Accessed 28 Jul. 2021.
Chicago 17th Edition
Grubišić, Ivan. "Rodovi u Mravincima i Kučinama od 17. stoljeća do sredine 20. stoljeća." Tusculum 9, no. 1 (2016): 83-124. https://hrcak.srce.hr/169763
Harvard
Grubišić, I. (2016). 'Rodovi u Mravincima i Kučinama od 17. stoljeća do sredine 20. stoljeća', Tusculum, 9(1), pp. 83-124. Available at: https://hrcak.srce.hr/169763 (Accessed 28 July 2021)
Vancouver
Grubišić I. Rodovi u Mravincima i Kučinama od 17. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Tusculum [Internet]. 2016 [cited 2021 July 28];9(1):83-124. Available from: https://hrcak.srce.hr/169763
IEEE
I. Grubišić, "Rodovi u Mravincima i Kučinama od 17. stoljeća do sredine 20. stoljeća", Tusculum, vol.9, no. 1, pp. 83-124, 2016. [Online]. Available: https://hrcak.srce.hr/169763. [Accessed: 28 July 2021]

Paper in XML format

Abstracts
Proučene su sve sačuvane matice župa Mravince i Kučine te one matice u okolnim mjestima (Žrnovnica, Stobreč, Kamen, Split, Vranjic, Klis, Konjsko i Prugovo) koje su upotpunile podatke o osobama u Mravincima i Kučinama od 17. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Tako je sastavljeno rodoslovlje svih rodova. U Mravincima su: Andrić, Bubalo, Bućan, Drnas, Lozić, Marinčić, Marković, Marović, Perko, Peroš, Rogulj, Rupčić, Tente. To su rodovi kroz povijest, a do danas nisu preživjeli: Bubalo, Marinčić, Marković i Rubčić. U Kučinama su: Marković, Matković, Roguljić, Tvrdić, Vidošević. Odavno su nestali Tvrdići, a tek nedavno Vidoševići. Sastavljen je popis župnika i svećenika koji su u objema župama vodili obrede upisane u matičnim knjigama.

Keywords
Mravince; Kučine; matične knjige; rodovi; rodoslovlja; župnici; stanovništvo

Hrčak ID: 169763

URI
https://hrcak.srce.hr/169763

▼ Article Information



Uvod i dosadašnja proučavanja

Upisi u matičnim knjigama prate vjernike od rođenja i krštenja do vjenčanja i smrti. Matice tako postaju izvor za poznavanje povijesti uže i šire zajednice. Moja su dosadašnja proučavanja matica za prostor sadašnjega grada Solina bila različito usmjerena, najviše na pojedine rodove u Vranjicu i Solinu te na mjesto Vranjic, na prva vjenčanja i svećenike koji su u njemu službovali. Sada sam proučavanje usmjerio na druga dva mjesta i župe u gradu Solinu: Mravince i Kučine. Crkvena je vlast u tim dvjema zajednicama isprepletena zajedničkim župnicima i obredima što ih je pojedini svećenik vodio u objema župnim crkvama. Nedostatak arhivskih potvrda o nastajanju pojedine župe, trajanju njezine samostalnosti i trajanju njezine povezanosti s drugom župom, čini povijest crkvenoga života samo dijelom utemeljenom na izvorima. Matice tih župa također su dio povijesnih izvora, ali su nedovoljne za potpuno poznavanje jer nisu brojne i u sačuvanim knjigama postoje mnoga razdoblja bez upisa. Stoga sam morao proučiti i matice susjednih župa kako bih upotpunio podatke o pojedinim rodovima. To su: Žrnovnica, Stobreč, Kamen, sve župe u Splitu, Vranjic, Klis, Konjsko i Prugovo. Sva ta proučavanja oblikovao sam u rodoslovlja pojedinih rodova u Mravincima i Kučinama.1 U takvome je postupku nestala izvornost upisa u pojedinoj matičnoj knjizi. Izvornost pokazuje onodobni jezik i pismo jer su najstarije matice pisane hrvatskom ćirilicom (bosančicom), a jezik je hrvatski. To je vrijednost koju sam žrtvovao u postizanju druge vrijednosti: okupljanju podataka o svakome pojedincu nekoga roda onako kako je bilo moguće pronaći u maticama.

Tri naglašena primjera potvrđuju posebnosti ovoga proučavanja. Prvi je nepotpunost jedine sačuvane matične knjige, koja je sada u splitskome Državnom arhivu (stari broj 143, novi broj 343). Ona je složena u novi uvez s više raznovrsnih pogrešaka. Matica krštenih i rođenih (to je redoslijed starih upisa: najprije krštenje, a potom, uz druge podatke, rođenje) uložena je na trećem mjestu, a trebala je biti na prvom.

Slika 1 Naslovna stranica matice krštenih
tusculum-9-83-g1.jpg

Slika 2 Naslovna stranica matice vjenčanih
tusculum-9-83-g2.jpg

U toj knjizi (44 lista) nedostaju listovi 5 i 12; list 30 naopako je uvezan; na listu 32 je upis umrlih, pa je morao biti uvršten u tu maticu; sudeći po nadnevcima, listovi 34v, 35r, 35v morali su biti uvezani prije lista 34r; list 36 mora biti prije lista 37; list 38 je pogrešno uložen i valja ga okrenuti te na taj način promijeniti naznake r i v (38v postaje 38r, a 38r postaje 38v); list 40 pogrešno uložen prije lista 38 i 39. U ovoj matici nedostaju upisi u godini 1745. i 1746., do 14. rujna, a vjerojatno nedostaje jedan list između upisa od 18. srpnja 1773. i 20. veljače 1774. U knjizi vjenčanih (12 listova) pogrešno je uvezan list 12, jer je prije lista 11. U ovoj matici nedostaju upisi u godinama: od 1755. do 1763., 1766., 1767., 1772., 1773., 1774., 1794., 1795., 1796., 1797. U knjizi umrlih (21 list) nema upisa u godini 1754. do listopada 1755. te u godinama od 1784. do 1790., 1794. i 1795.

Drugi ovdje naglašeni primjer je rod Bubalo. U popisu što ga je u svome pismu 28. veljače 1660. napisao splitski nadbiskup Leonardo Bondumier i poslao u Vatikan, u Strožancu je bio domaćin Nikola Bubalović (Nicolò Bubalovich), a u obitelji su bila dva muškarca i dvije žene.U podjeli zemlje godine 1672. Cvitko Bubalović (Cuitto Bubalouich) za šest članova obitelji dobio je dvije čestice (577, 590), površine 32,131 vriti (list 173 lijevo), a Ivan Bubalović (Zuanne Bubalouich) za tri člana dobio je jednu česticu (582), površine 16,23 vriti (list 179 desno).2U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »u Nikole Bubala; muško = 2, žene = 2«, a u popisu sposobnih za oružje: »u Nikole Bubala, za oružje od godišć = 58; Ivan Bubalo od godišć = 40«.3U matičnim knjigama nije zabilježeno krštenje njihove djece. Zapisi potvrđuju postojanje Bubalovih, ali ne i čitav rod. Ovo su te potvrde: kum Nikola Bubalo, a njegova žena kuma (17. siječnja 1717.), kum Nikola Bubalo (6. veljače 1718.), kuma Ivanica Bubalova (19. svibnja 1721.); na vjenčanju svjedok Nikola Bubalo: 30. studenoga 1716., 6. veljače 1720. i 14. veljače 1724.; umro je Nikola Bubalo 11. travnja 1727. (na temelju godina u času smrti, rođen je oko 1667.) i umrla je Ivanica Bubalova 20. svibnja 1732. Treći ovdje naglašeni primjer je rod Rubčić (Rupčić).

Slika 3 Naslovna stranica matice umrlih
tusculum-9-83-g3.jpg

On je očito postojao, ali ne znamo koliko dugo jer su sačuvana samo četiri imena.U podjeli zemlje godine 1672. Jerko Rubčić (Gercho Rubcich) za pet članova obitelji dobio je pet čestica (692, 666, 661, 636, 765), površine 25,13 vriti (list 183 lijevo).4 Vjerojatno između godina 1688. i 1699. upisano je: »Petar Rubčić: zira i bara«.5 Konačno, u matici umrlih piše: »Na 1. maja 1715. priminu Jerko Rupčić od godišć 36 primiši sve svete sakramente i bi pokopan u carkvi svetoga Ivana u Mravinci, kurat Šimun Grubić. Na 22. jenara 1716. priminu pokojni Šimun Rupčić prijamši svete sakramente i bi pokopan u svetoga Ivana.«

U raspravi o dosadašnjim proučavanjima, najprije ću nabrojiti ona koja mogu potvrditi u dostupnim mi rukopisima izvora. Stariji proučavatelji prošlosti Mravinaca i Kučina nisu u potpunosti pokazali podatke povijesnih izvora nastalih u tim župama i u (nad)biskupiji. Lovre Katić (Solin, 18. veljače 1887. - Split, 27. kolovoza 1961.) imao je sve do tada sačuvane matice,6 ali je tiskao samo dvanaest podataka iz matice vjenčanih.7 Iz opisa nadbiskupskih pohoda tiskao je samo skraćene podatke za Kučine (iz pohoda od 1. svibnja 1711.) i Mravince i Kučine (iz pohoda od 18. do 20. travnja 1750.).8Ivan Grgić (Vranjic, 8. ožujka 1898. - Zadar, 21. studenoga 1961.) proučavao je mletačku podjelu zemlje između Klisa i Stobreča, poslije prvoga razgraničenja Republike s Osmanlijskim Carstvom. Najprije je tiskao kraća djela, a veće mu je djelo toga sadržaja tiskano poslije smrti. Za proučavanje rodova u Mravincima i Kučinama važan je njegov popis vlasnika u »Katastru Kamena, Stobreča, Strožanca i grupe harambaše Galijota«.9Popis je sastavljen po muškim prezimenima pa ga za usporedbu u proučavanju rodova na temelju podataka iz matica valja uvijek provjeravati u izvoru koji ima imena i prezimena. Isto tako valja u Grgićevu popisu, usporedbom s drugim podacima, provjeriti koji su rodovi imali nasljednike u Mravincima i Kučinama, jer ih taj popis pokazuje zajedno s rodovima u Kamenu, Stobreču i Strožancu. Sve sam to primijenio u ovome svom pregledu. Prikupljajući izvore za svoja proučavanja hrvatskoga ćiriličnog pisma, zvanoga bosančica,10 našla je Benedikta Zelić-Bućan (Mravince, 21. ožujka 1918. - Split, 10. listopada 2013.) popis župljana pisan bosančicom, bez nadnevka i imena župnika koji ga je sastavio.11Nije odmah tiskala čitav izvor. Najprije je izabrala dio koji je nazvala, za sve izvore u tome skupu, »Popis obitelji po župama«. U njemu nisu svi podaci iz izvora, nego je, za župe Mravince i Kučine, tiskala prezime i ime domaćina obitelji i ukupan broj članova.12Iako je, u arhivističkome opisu toga izvora, naglasila postojanje i drugih sadržaja,13 oni su, u tiskanome obliku, ostali nepristupačni proučavateljima sve do godine 1997. kada ih je Zelić-Bućan tiskala u svome djelu o Mravincima, ali samo za tu župu.14 Tako je do sada ostala netiskana ta vrsta podataka za župu u Kučinama. Pored onih dijelova izvora što su ih tiskom pokazali Katić i Grgić, proučavateljica je te iste izvore koristila u cjelini,15

ali ne uvijek posve točno. Pogrešnih podataka ima mnogo i različite su vrste pa ću samo neke pogreške o pojedincima naznačiti u rodoslovlju, ali u bilješkama kako ne bi bili opterećeni drugi podaci.

Nemam uvid u rukopis jednoga izvora, pa ga promatram u tiskanome izdanju koje mi je temelj za usporedbu s podacima iz matica što ih sada ovdje pokazujem. Marko Jačov (Donje Ceranje, 6. veljače 1949.) godine 1992. tiska popis župljana u Kamenu i Strožancu. Taj je popis u pismu što ga je 28. veljače 1660. napisao splitski nadbiskup Leonardo Bondumier i poslao u Vatikan.16 Mravinaca i Kučina tada nije bilo u popisu, nego su predci budućih župljana tih župa bili u Kamenu i Strožancu. Ako je priređivač točno prepisao taj izvor, tada je u Strožancu bio domaćin Nikola Bubalović (Nicolò Bubalovich), a u obitelji su bila dva muškarca i dvije žene, dok je u Kamenu bio domaćin Jure Bilinić (Zorzi Bilinich), a u obitelji su bila dva muškarca i četiri žene. Njihovi su potomci u Mravincima bili rod Bubala i Bilinića.

Rodoslovi

MRAVINCE

Advokatović, vidi Rogulj

ANDRIĆ (Sovićanin, Sovinčić)

[1.] Marko17 (*oko 1638, ∞ oko 1665, †28.2.1678, Solin /ubijen u Solinu, ukop: u Gospinoj crkvi u Solinu/), [2.] Andrija18 (*oko 1645, ∞ oko 1675, †nema podataka /prije 1715/).

[1.] Marko ∞ žena (*nema podataka, †nema podataka /prije 1715/): [1.1.] Vid19 (*oko 1666, ∞ oko 1686, †nema podataka /prije 1715/).

[1.1.] Vid ∞ Vidosava (*oko 1666, †16.11.1723): [1.1.1.] Petar20 (*oko 1690, ∞ 1.11.1716, /svjedoci Ivan Rogulić i Ivan Perković/, †4.1.1766).

[1.1.1.] Petar ∞ Mara, kći Pavla Milunovića (*oko 1690, †23.5.1762): Kata (*28.11.1717, /kum Pilip Advokatović, kuma Mara Marković/, †nema podataka), Matij (*22.2.1720, /kum don Anton Matić, kuma Mara Marković/, †nema podataka), Mara (*6.7.1721, /kum Pilip Advokatović, kuma Anđelija, žena Ivana Perkova/, †nema podataka), [1.1.1.1.] Jure (*13.9.1723, /kum Pilip Advokatović/, ∞ oko 1756, †21.10.1770 /ubijen, ukop: u crkvi svetoga Roka u Splitu, u gradu/),21 [1.1.1.2.] Vid (*oko 1726, ∞ 26.2.1754, /svjedoci Matij Sovinčić i Ivan Jaman iz Klisa/, †nema podataka /prije 1803/), Lucija (*19.4.1728, /kum don Anton Matić, kuma Kata Lozić/, †nema podataka /prije 1738/), Križan Pave (*15.5.1730, /kum Ivan Demer, kuma Mara Demerova/, †31.8.1827), Matij (*13.3.1732, /kum don Anton Matić, kuma Mande Demerova/, †nema podataka), Ivanica (*20.4.1735, /kuma Kata Lozić/, †23.3.1796), Lucija (*11.5.1738, /kuma Kata Lozić/, †nema podataka), Luka (*oko 1740, †24.11.1761).

[1.1.1.1.] Jure ∞ Matija (*oko 1730, †13.4.1783): [1.1.1.1.1.] Toma (*15.12.1756, /kum Bože Advokatović/, ∞ oko 1802, Klis, †10.1.1824), Antica (*24.5.1760, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica, žena Stipana Matića/, †nema podataka), Martin (*22.10.1763, /kum Andrija Jadrić iz Doca Donjega, kuma Ivanica Matić, Stipanova žena/, †nema podataka), Marta (*22.10.1763, /kum Andrija Jadrić iz Doca Donjega, kuma Kata Bućanova, žena Stipana/, †nema podataka), [1.1.1.1.2.] Petar (*30.8.1768, /kum don Frane Novaković, kuma Kata Bućanova/, ∞ oko 1788, Vranjic, †nema podataka), Cvita / Flora/22 (*10.4.1770, /kum Stipan, sin pokojnoga Matija Matića, kuma Katarina, žena istoga Stipana/, ∞ 21.12.1800 muž Anton, sin pokojnoga Ivana Sodine iz Klisa, /dopuštenje: nadbiskup Lelijo Cipiko; svjedoci Mate Sodina, Pave Bućan, Jozo Andrić/, †10.5.1847, Klis).

[1.1.1.1.1.] Toma ∞ Pavica, kći Mate Perkovića iz Klisa (*6.2.1780, Klis, †nema podataka): Ivanica (*oko 1805, ∞ oko 1831 muž Mijo, sin pokojnoga Mate Roguljića, /udovac/, †25.12.1866).

[1.1.1.1.2.] Petar ∞ Šima, kći Mate Čerine iz Solina (*oko 1767, Vranjic, †nema podataka): Ana (*oko 1788, †29.7.1837).

[1.1.1.2.] Vid ∞ Tomica, kći Jure Stipinovića iz Stobreča (*oko 1724, †31.1.1803): [1.1.1.2.1.] Pave (*25.1.1755, /kum Pave Demerov, kuma Matija, žena Šimuna Marinčića/, ∞ 10.12.1780, /svjedok Ive Lozić i Andrija Andrić/, †nema podataka /prije 1829/), Šima (*24.10.1758, /kum Šimun Marinčić, kuma Matija, žena istoga Šimuna/, ∞ 31.5.1779 muž Petar, sin pokojnoga Mije Perkovića iz Klisa, /dopuštenje: don Mate Mrčelić, župnik Varoša kliškoga; svjedok Jozip Perković i Ante Glavina/, †nema podataka /Klis, oko 1784/), Luce (*14.8.1761, /kum don Andrija Jadrić, kuma Božica, žena Tome Lozića/, †11.12.1767), Matija (*4.2.1765, /kuma Božica Lozić/, ∞ 12.8.1805, Split, muž Jakov Delić, sin pokojnoga Jure Delića iz Konjskoga, *27.10.1773, †10.8.1823, Konjsko, /svjedoci gospodin Marko Maroli i Jakov Granić/, †nema podataka /Konjsko/), [1.1.1.2.2.] Ivan (*18.6.1767, /kum don Gargo Lukačević, kuma Matija, žena pokojnoga Šimuna Marinčića/, ∞ 30.8.1794, Split,vjerojatno u crkvi svetoga Dujma, /svjedoci Bariša Jajić i Mate Lozić, obred vodio kanonik Josip Kojić/, †nema podataka /prije 1801/), Lucija (*22.3.1770, /kum Ivan, sin pokojnoga Ivana Lozića, kuma Mande, žena istoga Ivana/, ∞ 27.12.1790 muž Martin, sin Stipana Matića, /svjedoci Ivan Erceg i Anton Matić/, †9.6.1815), Matija (*19.3.1773, /kum don Anton Grubić, kuma Jela, žena Jure Zubića iz Kučina, a kći pokojnoga Šimuna Marinčića iz Mravinaca/, †nema podataka).

[1.1.1.2.1.] Pave ∞ Anica, kći Antona Advokatovića /Rogulja/ (*17.4.1757, /kum Jure Marojević, kuma Matija, žena Mate Marojevića/, †nema podataka): Ivanica (*oko 1786, †6.12.1799), Lucija (*oko 1790, ∞ 24.12.1816 muž Ivan, sin Tome Marovića, /svjedoci Grgo Marović i Ivan Rogulj; poslije Pavlove smrti, njegovo je imanje naslijedio zet Ivan Marović/, †nema podataka), Vid (*oko 1797, †13.10.1819 /od bolesti zuba/); rod se ne nastavlja.

[1.1.1.2.2.] Ivan ∞ Pavica,23 kći pokojnoga Josipa Delića iz Bročanca (*21.12.1776, Konjsko, sveti Mihovil, /radi smrtne potrebe krsti je u kući gospodin don Pava Delijić, majka Kata Čulić; župnik don Petar Tijardović/, †13.4.1839), Ivanica (*20.6.1798, ∞ 13.6.1827 muž Mijo, sin pokojnoga Mate Roguljića iz Kučina, †nema podataka /prije 1831/).

[2.] Andrija ∞ žena (*nema podataka, †nema podataka /prije 1715/): [2.1.] Matij (*oko 1676, ∞ oko 1696, †12.5.1716).

[2.1.] Matij ∞ Lucija (*oko 1677, †20.1.1716): [2.1.1.] Andrija24 (*oko 1697, ∞ 14.2.1724, /u crkvi svetoga Luke; svjedoci Vrane Jelinović i Nikola Bubalo/, †19.10.1750), Grgo (*oko 1698, †1.1.1716).

[2.1.1.] Andrija ∞ Manda, kći pokojnoga Antona Markovića /Zubića/ (*oko 1700, †10.11.1775): Anton (*12.1.1725, /kum Anton Matić, kuma Mara Demerova/, †nema podataka), Matija (*22.9.1726, /kum don Anton Matić, kuma Mande, žena Vicka Nenadića iz Mravinaca/, †nema podataka), Domina (*22.9.1726, /kum don Anton Matić, kuma Mande, žena Vicka Nenadića iz Mravinac/, †nema podataka), [2.1.1.1.] Matij (*4.2.1729, /kum don Anton Matić, kuma Mate Nenadića/, ∞ oko 1760, †nema podataka /prije 1829/), [2.1.1.2.] Ivan (*1.4.1732, /kum don Dujam Nenadić, kuma Mande Rujanova/, ∞ oko 1763, †21.5.1778 /priminu Ivan Andrić deto Sovinčić/).

[2.1.1.1.] Matij ∞ Ivanica, kći Luke Lisičića iz Stobreča (*nema podataka, †nema podataka): Andrija (*25.11.1761, /kum don Andrija Jadrić, kuma Kate Batistina s rive iz Splita/, †nema podataka), Luce (*9.12.1764, /kum don Andrija Jadrić, kuma Cvita, divojka iz Vranjica, Dudina, kći Blaža Japirkovića i Kate Parać, *13.3.1739/, †nema podataka /prije 1767/), Lucija (*13.3.1767, /kum don Grgo Lukačević, kuma Božica, žena Tome Lozića/, †13.5.1772), Franika (*5.12.1769, /kum Ivan Lozić, kuma Manda, žena istoga Ivana/, †nema podataka), Petar (*25.6.1772, /kum Ivan Lozić, kuma Manda, žena istoga/, †21.10.1774), [2.1.1.1.1.] Luka25 (*1.9.1775, /kum Ive Lozić, kuma Manda, žena Ive Lozića/, ∞ 11.10.1800, /dopuštenje: nadbiskup Lelijo Cipiko; svjedoci Pave i Jozip Savinčić/, †8.6.1742), Jozo26 (*14.1.1779, /svećenik, župnik u Mravincima 1815. ‒ 1839./, †21.2.1839, ukop: 23.2.).

[2.1.1.1.1.] Luka ∞ Oršula, kći Pavla Markovića /Demera/ (*oko 1777, †29.4.1817): Ana (*12.7.1802, ∞ 27.9.1832 muž Mate, sin Andrije Marovića, †nema podataka), [2.1.1.1.1.1.] Andrija (*26.11.1803, 1. ∞ 27.12.1835, Klis, 2. ∞ oko 1842, †14.6.1880), [2.1.1.1.1.2.] Mate (*10.4.1816, ∞ 19.5.1839, Vranjic, †10.12.1886).

[2.1.1.1.1.1.] Andrija ∞ Jela, kći pokojnoga Šimuna Škegre iz Klisa (*27.5.1810, Klis, †13.11.1841); nisu imali djece.

[2.1.1.1.1.1.] Andrija ∞ Ivka, kći pokojnoga Andrije Marovića (*oko 1805, †nema podataka): Antica (*oko 1844, †21.3.1851), Marija (*oko 1845, ∞ oko 1865 muž Ivan, sin Ante Blaževića iz Stobreća, *oko 1827, †25.7.1865, †nema podataka), Matija (*oko 1850, ∞ oko 1880 muž Jakov, sin pokojnoga Mate Markovića, †30.7.1883), Ivka (*oko 1852, †25.4.1853).

[2.1.1.1.1.2.] Mate ∞ Antica, kći Bariše Grgića zvanoga Barko iz Vranjica (*28.6.1819, Vranjic, †nema podataka): Špiro (*oko 1845, †20.9.1845), Vica Matija (*9.1.1856, †nema podataka).v

[2.1.1.2.] Ivan ∞ Kata, kći Mate Jajića iz Solina i Pavice Jurić iz Vranjica (*26.9.1740, Vranjic, †22.6.1782): Pave (*25.1.1764, /kum don Andrija Jadrić, kuma Mande Demerova/, †25.11.1829 /od kankara/), Stipan (*24.3.1768, /kum Vid Buaić, kuma Božica, žena Tome Lozića/, †nema podataka), Mijovil (*26.9.1770, /kum Ivan Lozić, kuma Manda, žena istoga Ivana/, †nema podataka), Lucija (21.4.1776, /kum Ive Lozića, kuma Mande Kozarića/, ∞ 26.12.1801 muž Jakov, sin Pavla Markovića /Demera; svjedoci Pavo Nenadić i Jakov Perko/, †nema podataka).

Bilinić, vidi Tente

BUĆAN (Nenadić)27

Matij Nenadić /iz Kotlenica, nema podataka/ ∞ Jelina Bućan iz Kotlenica (*nema podataka, /kuma 30.1.1724/, †nema podataka /vjerojatno Kotlenice, poslije 1725/): [1.] Vicko /Cvitko/ (*oko 1682, /vjerojatno Kotlenice/ ∞ 5.7.1718, /Mravince, nedostaju svjedoci/, †13.3.1757).

[1.] Vicko /Cvitko/ ∞ Manda, kći pokojnoga Šimuna Jelinića (*oko 1697, †5.1.1767): [1.1.] Matij (*oko 1720, /vjerojatno Kotlenice/, ∞ oko 1749, †nema podataka), Vidosava (*oko 1722, /vjerojatno Kotlenice/, ∞ 6.11.1746 muž (nije upisano ime), sin pokojnoga Mijovila Terze iz Kamena, /svjedoci Stipan Cokarić i Stipan Terze/, †nema podataka), [1.2.] Ivan (*29.12.1726, /kum Mate Rogulić, kuma Lucija, žena pokojnoga Stipana Perkova/, ∞ oko 1760, †nema podataka), [1.3.] Stipan (*25.3.1730, /kum Mate Rogulić, kuma Lucija Perkova/, ∞ oko 1758, †4.1.1767), Kata (*oko 1736, ∞ oko 1756 muž Toma, sin Ivana Katića iz Solina, †14.3.1811, Solin, ukop: Vranjic), [1.4.] Mijo (*oko 1738, ∞ oko 1770, Vranjic, †nema podataka /prije 1829/), Cvita (*8.4.1740, /kuma Tomica, žena Antona Perkova/, †nema podataka).

[1.1.] Matij ∞ Lucija Cokarić iz Stobreča (*oko 1723, †16.3.1798): Antica (*15.1.1750, /kuma Kata Lozića/, ∞ 17.1.1775 muž Matij Uzinić, sin Pavlov iz Dubrove, krajine Poljičke, /dopuštenje: don Jure Bašić, župnik Dubrove; svjedoci Marko Petričević iz Tugara i Petar Uzinić iz Dubrove/, †nema podataka), Matija (*17.9.1753, /kum don Matij Roguljić, kuma Ivanica, žena Stipana Matića/, †nema podataka), Kata (*6.7.1759, /kum don Andrija Jadrić, kuma Dome Savinčić/, †nema podataka), Mara (*6.7.1759, /kum don Andrija Jadrić, kuma Dome Savinčić/, ∞ 20.11.1783 muž Luka, sin pokojnoga Jure Matkovića iz Kučina /svjedoci Grgo Matković i Jakov Marković/, †nema podataka), Antica (*14.1.1763, /kum don Andrija Jadrić, kuma žena Ive Sovinčića Kate, kći Mate Jajića/, †nema podataka), [1.1.1.] Mijo 28 (*7.10.1764, /karsti sina Mate Nenadića oli Bućana; kum don Andrija Jadrić, kuma Kata, žena Ive Sovinčića/, ∞ oko 1792, †26.11.1831).

[1.1.1.] Mijo ∞ Antica, kći Antona Roguljića (*oko 1770, †nema podataka): Ivanica (*oko 1797, ∞ 22.12.1817 muž Toma, sin Ivana Perka, †21.11.1849), [1.1.1.1.] Mate (*18.9.1802, ∞ 10.11.1830, †nema podataka), [1.1.1.2.] Anton (*16.1.1811, ∞ 3.2.1856, Vranjic, †nema podataka).

[1.1.1.1.] Mate ∞ Jela, kći Luke Aljinovića iz Žrnovnice (*14.9.1800, †nema podataka): Kata (*13.11.1830), Antica (*27.3.1832), Pave (*oko 1833, †16.9.1843), Mijo (*oko 1834, †29.5.1836), Ivanica (*oko 1836, †22.7.1837).

[1.1.1.2.] Anton ∞ Matija, kći Mije Stanovića i Ane Marović iz Vranjica (*7.2.1828, †nema podataka): [1.1.1.2.1.] Šimun (*19.10.1858, ∞ 3.2.1894, †nema podataka).

[1.1.1.2.1.] Šimun ∞ Andrijana, kći Mate Blaževića iz Stobreča (*13.5.1873, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.2.] Ivan ∞ Ivanica Šupić iz Kamena (*oko 1738, †14.8.1827): Anton (*12.6.1765, /kum Toma, sin Nikole Tomića, kuma Ana, žena Nikole Tomića iz zagrađa spliskoga/, †nema podataka), Manda (*28.2.1767, /kum don Grgo Lukačević iz Novi Sela, kuma Kata, žena pokojnoga Stipana Nenadića/, †14.11.1776), [1.2.1.] Pave (*30.1.1770, /kum Jure Jakaža iz Splita, kuma Margarita, žena istoga/, ∞ oko 1800, †nema podataka /prije 1829/), Matija (*12.2.1773, /kum don Anton Grubić, kuma Ivanica Lisičić iz Stobreča, žena Mate Andrića/, ∞ 23.11.1793 muž Šimun Perković iz Klisa, /svjedoci Nikola Petak i Nikola Perković/, †nema podataka /Klis/), Petruša (*1.2.1776, /kum don Blaž Zebić, kuma Šima Demerova, žena Pave Demera, a kći Jakova Bilinića/, †nema podataka), Cvita (*oko 1779, /o kumovima nema podataka/, ∞ 11.6.1798 muž Stipe, sin Mate Peroša, /dopuštenje: vikar Dominik Manola; svjedoci don Ivan Marinić iz Solina i Petar Peroš/, †13.2.1842), Jure (*oko 1787, †11.8.1827).

[1.2.1.] Pave29∞ Anica, kći Ilije Pleštine iz Klisa /i žene Jele rođene Vuković iz Konjskoga/ (*9.1.1772, Klis, /kuma 11.10.1824, Stobreč/, †14.3.1856): Ivan (*oko 1800, †14.7.1832 /ubijen od puške/), Antica (*oko 1802, ∞ oko 1824 muž Stipe, sin Ivana Glavine iz Klisa, †nema podataka /Klis/), Šima (*1.11.1804, ∞ 26.12.1831 muž Ivan, sin pokojnoga Jakova Peroša, †8.10.1881), Anton (*oko 1806, /neoženjen/, †22.8.1828, Split, ukop: 23.8. na groblju Sustjepan). [1] Katastar 1831, str. 203, čestica 14, 18 (poslije Ana pokojnoga Pavla), 19 (poslije Ana pokojnoga Pavla).

[1.3.] Stipan ∞ Kata (*nema podataka, †nema podataka): Toma (*21.12.1758, /kum don Andrija Jadrić, kuma Kata Lozić/, †nema podataka), [1.3.1.] Jure (*17.4.1760, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica Matić, žena Stipanova/, ∞ oko 1780, †nema podataka /prije 1829/), Marta (*1.2.1762, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica, žena Stipana Matića/, †nema podataka), Manda (*15.2.1763, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica Matić, žena Stipanova/, †nema podataka).

[1.3.1.] Jure ∞ Doma (*oko 1755, †12.7.1804): nema podataka o djeci.

[1.4.] Mijo ∞ Ana, kći Jure Kljakovića Teterića iz Solina (*14.3.1745, Solin, †nema podataka): Marta (*8.4.1773, /kum don Anton Grubić, kuma Ivanica, kći Luke Lisičića iz Stobreča, a žena Mate Andrića/, †8.4.1773), Jakovica (*17.7.1775, /kum don Blaž Zebić iz Dicma, sin Petra Zebića, države Sinjske, kuma Manda Kozarić, žena pokojnoga Petra Kozarića/, †8.11.1777), [1.4.1.] Ivan 30 (*oko 1777, ∞ 6.6.1824, Kamen, †nema podataka /prije 1847/), [1.4.2.] Jure (*oko 1785, 1. ∞ oko 1814, 2. ∞ 12.12.1815, Žrnovnica, †12.8.1827), Ivanica (*oko 1787, ∞22.12.1817 muž Toma, sin pokojnoga Antona Perka, †24.11.1849). [1] Katastar 1831, str. 203, čestica 16 (poslije Ivana pokojnoga Jure), 17, 19.

[1.4.1.] Ivan ∞ Klara Terze iz Kamena (*nema podataka, †nema podataka): Špiro (*10.1.1827, †10.10.1831), Marija (*12.9.1825, †nema podataka), [1.4.1.1.] Anton (*19.2.1830, ∞ oko 1850, †nema podataka), Antica (*8.6.1832, †17.7.1834).

[1.4.1.1.] Anton ∞ Ana Bubić (*nema podataka, †nema podataka): Marija (*16.3.1850, †21.3.1850).

[1.4.2.] Jure ∞ Ivanica (*oko 1795, †17.3.1815): [1.4.2.1.] Stjepan (*oko 1814, ∞ oko 1840, †nema podataka);

[1.4.2.] Jure ∞ Jela, kći Luke Aljinovića iz Žrnovnice (*oko 1790, †26.7.1850): [1.4.2.2.] Ivan (*oko 1815, ∞ oko 1844, †13.4.1891), [1.4.2.3.] Jozo (*17.3.1817, ∞ 24.9.1851, †nema podataka), Ivanica (*26.12.1819, ∞ oko 1850 muž Pave, sin Ivana Marovića, †nema podataka), Antica (*18.1.1821, †nema podataka), Marta (*7.11.1822, †nema podataka), [1.4.2.4.] Vicko (*28.8.1823, ∞ 11.2.1855, †12.4.1857), [1.4.2.5.] Jure (*14.2.1828, ∞ 17.11.1855, †nema podataka).

[1.4.2.1.] Stjepan ∞ Lucija, kći Ivana Cotića (*oko 1810, †31.10.1847): Marija (*oko 1844, †17.10.1847).

[1.4.2.2.] Ivan ∞ Kata, kći pokojnoga Jakova Rogulja (*oko 1824, †26.1.1890): Ivka (*31.2.1853, †1.4.1853).

[1.4.2.3.] Jozo ∞ Lucija, kći Mije Bobana i Matije Spajić iz Klisa (*18.10.1818, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.4.2.4.] Vicko ∞ Ivka, kći Mate Tente (*11.5.1833, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.4.2.5.] Jure ∞ Ivka, kći Mate Marovića i Ane Andrić (*16.8.1835, †nema podataka): Antica (*28.12.1857, †1.1.1858).

Demer, vidi Marković

DRNAS /Darnas / (Matić)31

Jure (*oko 1630, ∞ oko 1660, †nema podataka /prije 1706/).

Jure ∞ Matija (*oko 1630, †6.10.1706, Klis): Anica (*oko 1660, ∞ 16.1.1679, Klis muž Ivan, sin Andrije Suhajkovića iz Klisa, †nema podataka).

Stipan (*oko 1740, ∞ oko 1665, †oko 1672).

Stipan ∞ Oršula (*oko 1645, /kuma u Klisu: 24.3.1672; 1677, 1679, 1680/, †nema podataka): Jure (*oko 1665, †31.7.1673, Klis).

[1.] Matij (*oko 1650, /kum u Klisu: 6.11.1676, 1677, 1691, 1692/, ∞ oko 1680, †nema podataka).

[1.] Matij ∞ Kata (*oko 1658, /kuma u Klisu: 1691, 1692, 1695, 1696, 1701, 1702, 1705, 18.5.1706/, †nema podataka): [1.1.] Jure (*25.4.1681, Klis, ∞ oko 1704, †nema podataka), Anica (*oko 1686, Klis, ∞ 14.11.1707, Klis muž Grgur Maneničić, †nema podataka), Anton (*oko 1689, Klis, /kum u Klisu 18.5.1706; župnik u Mravincima od 1.1.1716. do 26.12.1720; od 1.1.1723. do 13.10.1730; od 13.1.1733. do 12.1.1751/, †nema podataka /poslije 1751/), muško dijete bez imena (*6.9.1693, Klis, †nema podataka), [1.2.] Stipan (*oko 1701, ∞ 17.10.1745, Mravince, /svjedoci Grgur Meštrović i Nikola Mijalević/, †2.11.1800).

[1.1.] Jure ∞ Verunika (*oko 1684, †2.3.1758, ukop: Sveti Luka, Kučine): [1.1.1.] Martin (*13.11.1704, Klis, ∞ oko 1738, /kum u Mravincima 29.9.1739/, †nema podataka), [1.1.2.] Matij (*oko 1706, Klis, ∞ oko 1730, †17.10.1741, ukop: sveti Luka, Kučine).

[1.1.1.] Martin ∞ Katarina, kći Grgura Žižića iz Solina (*2.1.1707, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.1.2.] Matij ∞ Jelina (*nema podataka, †nema podataka): [1.1.2.1.] Anton32 (*oko 1730, 1. ∞ oko 1759, 2. ∞ 16.2.1800, /dopuštenje: nadbiskup Lelijo Cipiko; svjedoci Bariša Bilinić i Petar Matić/, †nema podataka), [1.1.2.2.] Stipan (*oko 1734, ∞ 11.3.1770, /svjedoci Anton, sin pokojnoga Matija Matića i Dujam Marinčić/, †nema podataka /prije 1801/), [1.1.2.3.] Šimun (*oko 1736, ∞ 10.1.1763, Split, u crkvi svete Barbare, /svjedoci Frane Tomaseo i Petar Bergeljić, obred vodio don Anton Tadić/, †26.2.1783).

[1.1.2.1.] Anton ∞ Ivanica Silić (*nema podataka, †nema podatka /prije 1800/): Jelina (*14.9.1759, /kum don Andrija Jadrić, kuma Lucija, žena Mate Bućana/, †8.9.1771), Vida (*14.6.1762, /kum don Andrija Jadrić, kuma Lucija, žena Mate Nenadića/, †nema podataka), Kata (*9.9.1766, /kum don Andrija Jadrić, kuma Lucija, žena Mate Bućana/, †21.8.1773 /pojde s ovoga svita na bolji Kate, ćer Antone Matića rečeni Darnas od godišć 8/), Jelina (*30.5.1772, /kum Bože, sin Mije Roguljića iz Kučina, kuma Kata, žena Ivana Andrića/, ∞ oko 1794 muž Bartul, sin Jakova Tente, †8.5.1838);

[1.1.2.1.] Anton ∞ Bara, kći Mate Ugrina iz Žrnovnice (*oko 1767, †19.4.1817): nema podataka o djeci.

[1.1.2.2.] Stipan ∞ Kata, kći pokojnoga Ivana Mornara /Katića/ iz Solina (*12.2.1737, Solin-Vranjic, †nema podataka): [1.1.2.2.1.] Petar (*26.2.1770, /kum Bože Advokatović, kuma Luca, žena istoga/, ∞ 5.2.1804, /svjedoci don Ivan Roguljić i Luka Sovinčić/, †nema podataka), Ivan (*17.6.1772, /kum Bože Rogulj, kuma Lucija, žena istoga/, †3.12.1777), Toma33 (*oko 1773, /neoženjen/, †nema podataka /poslije 1846/), Jakovica (*21.4.1776, /kum don Blaž Zebić, kuma Ivanica Andrića, žena Mate Andrića/, ∞ 24.8.1801, Split muž Mate, sin pokojnoga Ivana Roguljića, †22.10.1847), žensko bez imena (*oko 1777, †23.4.1779).

[1.1.2.2.1.] Petar ∞ Ana, kći pokojnoga Petra Perkovića iz Klisa (*25.4.1780, Klis podataka, †nema podataka): Ivanica (*8.6.1805, †4.7.1805), [1.1.2.2.1.1.] Toma (*20.12.1817, ∞ 12.10.1856, Stobreč, †nema podataka).

[1.1.2.2.1.1.] Toma ∞ Jaka, kći pokojnoga Bartola Očasića iz Stobreča (*13.6.1834, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.1.2.3.] Šimun ∞ Kata, kći Mije Rustena zvanoga Jakovčev iz otoka Drvenika (*nema podataka, †nema podataka): Stipan (*oko 1763, †10.11.1776), Stipan34(*oko završetka 1776 ili oko početka 1777, †28.10.1777).

[1.2.] Stipan ∞ Ivanica, kći pokojnoga Stipana Ercega zvanog Tomurinovi (*oko 1715, †8.12.1765): Antica (*oko 1746, ∞ 7.2.1776, Split muž Toma, sin pokojnog Petra Lučića zvanoga Perko, †nema podataka), [1.2.1.] Martin35 (*10.11.1749, /kum Matij Marojević, kuma Kata Lozića/, ∞ 27.12.1790, /svjedoci Ivan Erceg i Anton Matić/, †4.1.1832), Anica (*16.3.1753, /kum Matij Marojević, kuma Kata Lozića/, ∞ 27.12.1791 muž Luka, sin pokojnoga Tome Lozića, /svjedoci Mijo Milišić i Mate Lozić/, †nema podataka), Matij (*7.9.1754, /kum Mate Marović, kuma udovica Kate Lozića/, †nema podataka), Mandalina (*26.5.1757, /kum Mate Marojević, kuma stara Kate Lozića/, †nema podataka), Marta (*23.4.1761, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica, žena Mate Sovinčića/, †nema podataka).

[1.2.1.] Martin ∞ Lucija, kći Vida Sovinčića (*22.3.1770, †9.6.1815): [1.2.1.1.] Stjepan (*oko 1791, ∞ oko 1820, †25.5.1850), [1.2.1.2.] Šimun (*oko 1796, ∞ 29.2.1824, †nema podataka), [1.2.1.3.] Petar (*24.6.1803, 1. ∞ 26.10.1830, 2. ∞ oko 1832, †23.3.1851), Ivanica (*oko 1804, †7.11.1826, ukop: 17.11.1826, /utopila se u riku od Solina/), Ivan (*2.3.1805, †12.3.1805), Pave (*2.3.1805, †12.3.1805), Katarina (*oko 1818, /neudana/, †26.12.1883, Klis).

[1.2.1.1.] Stjepan ∞ Jela, kći Tome Marovića (*oko 1798, †20.6.1848): nema podataka o djeci.

[1.2.1.2.] Šimun ∞ Ana, kći Bartula Tente (*oko 1802, †nema podataka): Jela (*30.1.1825, †27.8.1829), [1.2.1.2.1.] Duje (*6.5.1826, ∞ 8.2.1852, žena Antica, kći Mate Peroša), Lucija (*22.3.1829, ∞ oko 1852 muž Luka, sin Jakova Marovića, †nema podataka), Ivan (*16.5.1830, †29.7.1830), Antica (*15.9.1831, †20.8.1841), Matija (*oko 1839, †2.8.1841).

[1.2.1.2.1.] Duje ∞ Antica, kći Mate Peroša i Matije Marović (*21.11.1830, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.2.1.3.] Petar ∞ Tomica, kći pokojnoga Jakova Peroša (*19.3.1808, †26.7.1831): nema podataka o djeci;

[1.2.1.3.] Petar ∞ Ana, kći Martina Knezovića iz Stobreča (*oko 1805, †nema podataka): Anton (*1846, †29.9.1847), [1.2.1.2.1.] Anton (*oko 1848, ∞ oko 1870, †17.4.1891).

Kozarić, vidi Peroš

Lauc, vidi Marinčić

LOZIĆ/Lozo/36

Ivan Loze37zvani Kekić ∞ Lucija (nema podataka): [1.] Grgur38 (*oko 1659, ∞ oko 1682, †28.10.1715), Horšula (*26.3.1672, Klis, /kum Pave Advokatović, kuma Angelija, žena istoga Pave/, †nema podataka), [2.] Bože (*oko 1676, ∞ oko 1700, †24.12.1715). [1.] Grgur ∞ Lucija (*oko 1660, †5.11.1715): [1.1.] Ivan (*oko 1686, ∞ oko 1714, †28.4.1722), Lovre (oko 1690, †5.11.1715), [1.2.] Mijovil39 (*oko 1692, ∞ 11.9.1724, /svjedoci don Anton Matić i Jure Marović/, †5.9.1766), [1.3.] Matij40(*oko 1695, ∞ oko 1735, †27.12.1765), Lucija (*oko 1690, ∞ 18.11.1715 muž Anton, sin Antona Očašića iz Stobreča, /svjedoci Ivan Blažević i Nikola Plosnić iz Stobreča/, †nema podataka).

[1.1.] Ivan ∞ Kata (*oko 1680, †11.8.1766): Grgur (*19.1.1718, /kum Nikola Bubalo, kuma Mara Demirova/, †nema podataka), Jelina (*19.5.1721, /kum don Jure Glavinović, kuma Ivanica Bubalova/, ∞ oko 1742 muž Jakov, sin Petra Bilinića /Tente/, †6.8.1766), [1.1.1.] Ivan (*21.1.1723, /kum Matij Novakov, kuma Mara Demerova/, 1. ∞ oko 1748, 2. ∞ oko 1760, †3.5.1783).

[1.1.1.] Ivan ∞ Jelina (*nema podataka, †nema podataka): Lucija (*12.12.1748, /kum Matij Kozarić, kuma Jelina, žena Petra Kozarića/, †nema podataka);

[1.1.1.] Ivan ∞ Manda (*oko 1731, †23.6.1791); rod se ne nastavlja.

[1.2.] Mijovil ∞ Ivanica, kći pokojnoga Grgura Podruga (*oko 1702, †6.7.1772): kći bez imena (*18.6.1725, †nema podataka), Luka (*31.10.1727, /kum Bože Pavić iz Dicma, kuma Mara Demirova/, †28.4.1752), [1.2.1.] Toma (*20.12.1733, /kum don Anton Matić, kuma Mara Demirova/, ∞ oko 1759, †nema podataka /prije 1791/), Lucija (*7.5.1740, /kuma Matija, žena Šimuna Marinčića/, †nema podataka).

[1.2.1.] Toma ∞ Božica (*nema podataka, †nema podataka): Lucija (*27.11.1759, /kum Andrija Jadrić iz Doca, kuma Mande, žena pokojnoga Ivana Demerova/, †29.7.1771), [1.2.1.1.] Mate Luka (*6.3.1762, /kum don Andrija Jadrić, kuma Mande, žena pokojnoga Ivana Demera/, ∞ 27.12.1791, /svjedoci Mijo Milišić i Mate Lozić/, †nema podataka/prije 1775/), Mijo (*7.10.1764, /kuma Ivanica, žena Mate Sovinčića/, †26.5.1765), Antica (*25.5.1768, /kum don Frane Novaković, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića/, ∞ 27.3.1791 muž Mijo, sin pokojnoga Marka Milišića iz Solina, /svjedoci Nikola Milišić i Pave Sovinčić/, †nema podataka), Mate (*9.2.1770, /kum don Frane Novaković, kuma Manda, žena Petra Kozarića/, †nema podataka), Manda (*11.7.1771, /kum don Frane Novaković, kuma Manda, žena Petra Kozarića/, †17.8.1773), Marta (*31.10.1774, /kum Mate Kozarić, kuma Mande, kći Jure Maroevića, alvira, a žena pokojnoga Petra Kozarića/, †nema podataka), [1.2.1.2.] Marko (*oko 1776, ∞ 10.1.1804, /dopuštenje: nadbiskup Lelijo Cipiko; svjedoci đak Jure Ugrinović i Ivan Rogulj/, †18.10.1823).

[1.2.1.1.] Luka ∞ Ana, kći Stipana Matića (*16.3.1753, †nema podataka): [1.2.1.1.1.] Šimun41(*oko 1792, ∞ oko 1820, †nema podataka /poslije 1858/).

[1.2.1.1.1.] Šimun ∞ Ivka, kći Nikole Tente (*oko 1798, †nema podataka): Grgo (*1.4.1849, †20.5.1849), Marko (*oko 1857, †5.6.1858).

[1.2.1.2.] Marko ∞ Klara, kći Mate Kozarića (*oko 1775, †6.12.1848): [1.2.1.2.1.] Ivan (*7.9.1812, ∞ oko 1860, †nema podataka).

[1.2.1.2.1.] Ivan ∞ Jela, kći Grge Pleštine iz Klisa (*29.9.1829, †nema podataka): [1.2.1.2.1.1.] Bariša (*23.8.1861, ∞ 15.1.1894, Stobreč, †nema podataka).

[1.2.1.2.1.1.] Bariša ∞ Mara, kći Mije Plosnića iz Stobreča (*nema podataka, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.3.] Matij ∞ Barbara (*oko 1705, †29.7.1775): Jerka (*29.9.1735, /kuma Tomica, kći Matija Škarića, žena Antona Perkova/, †17.6.1751), Andrija (*11.9.1740, /kum Vid Vidošević, sin Marka Vidoševića iz Bračanca, kuma Tomica, kći Mate Škarića iz Žrnovnice/, †nema podataka), Bože (*24.12.1749, /nedostaje upis kumova/, †nema podataka), Grgo (*oko 1750, †28.10.1755).

[2.] Bože ∞ Manda (*oko 1676, †26.11.1715): nema podataka o djeci.

Lučić, vidi Perko

MARINČIĆ (Lauc)42

[1.] Mijo (*oko 1675, 1. ∞ oko 1698, 2. ∞ 3.2.1712, Split, u crkvi Gospe od Pojasa /arhiprezbiter Grgur Šore, svjedok Jure Šore, pokojnoga Pave/, †13.5.1723).

[1.] Mijo ∞ žena (nepoznato): [1.1.] Šimun (*oko 1700, ∞ oko 1730, †3.7.1766), Pavica (*nema podataka, †1.10.1750), [1.2.] Dujam (*oko 1706, ∞ oko 1745, †6.3.1800);

[1.] Mijo ∞ Matija, kći pokojnoga Pave Novalića iz Varoša kliškoga /otac Pave *oko 1643, †28.3.1693, Klis; majka Mara *oko 1647, †5.3.1693, Klis/ (*oko 1680, †8.5.1722): [1.3.] Luka (*oko 1712, ∞ 6.11.1747, /svjedoci Jure Marojević i Petar Kozarić/, †nema podataka), [1.4.] Ivan (*oko 1720, ∞ 7.2.1754, /svjedoci Ivan Jaman iz Klisa i Anton Advokatović/, †nema podataka).

[1.1.] Šimun ∞ Matija (*oko 1701, †30.3.1771): Anica (*4.10.1730, /kume Matija Marojević i Kata Bilinića/, †nema podataka), Vranuša (*4.10.1730, /kume Matija Marojević i Kata Bilinića/, †nema podataka), Mijovija (*17.9.1732, /kum Mate Marojević, kuma Matija, žena Jure Marojevića/, †nema podataka), Matij (*20.9.1733, /kum Jure Marojević, kuma Matija Marojević/, †nema podataka), Pavica (*26.1.1737, /kuma Matija, žena Jure Marojevića/, †nema podataka), Bartul (*23.8.1741, /kum Grgur Bogdanović, kuma Manda, kći Marka Matkovića ispod Kučin/, †nema podataka), Jelina (*28.6.1744, /kuma Mande, žena Matija Marojevića/, ∞ 3.2.1765 muž Jure Marković, sin Antona Zubića iz Kučina, /svjedoci Ivan Stipinović iz Stobreča i Mate Marković iz Kučina; obred vodio don Pava Bralić uz dopuštenje nadbiskupa, pošto se još nije namistijo novi župnik/, †nema podataka), Vrane (*28.10.1746, /kum Andrija Lanpica/, †nema podataka), Matija (*20.9.1749, /kuma Doma Zubić iz Kučina/, †nema podataka).

[1.2.] Dujam ∞ Ivanica (*nema podataka, †nema podataka): Vica (*20.1.1749, /kuma Jelina, žena Petra Kozarića/, †nema podataka), Ivanica (*21.11.1755, /kum Matij Marović, kuma Jelina, žena Petra Kozarića/, †nema podataka), Božica (*13.6.1759, /kum Mate Kozarić, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića/, ∞ 28.12.1785 muž Andrija, sin pokojnoga Mate Marojevića, /svjedoci Toma Marojević i Mijo Kozarić/, †25.8.1831 /Lauc/), Petar (*30.6.1762, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića/, †nema podataka).

[1.3.] Luka ∞ Ivanica, kći pokojnoga Grgura Sodinovića43(*nema podataka, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.4.] Ivan ∞ Tomica, kći pokojnoga Luke Gelića iz Klisa (*nema podataka, †nema podataka): Ivka (*oko 1757, Klis, ∞ 26.8.1781, Split, u crkvi svetoga Roka u Lučcu, muž Jure, sin pokojnoga Pave Perišića iz Dugopolja, /don Ivan Gašparović, župnik Lučca; svjedoci Ivan Banić i Ivan Bilinić/, †nema podataka), Marta (*25.4.1759, Klis, /kum Grgur Uvodić, kuma Anica Perkovića/, †nema podataka), Petrica (*21.6.1761, Klis, /kum Grgur Uvodić, kuma Kata, žena Martina Uvodića/, †nema podataka).

MARKOVIĆ (Demer, Demir)

Bartolomej44 (*oko 1640, ∞ oko 1669, /kum u Klisu 30.12.1671/, †nema podataka /prije 1715/) ∞ Oršula (*oko 1644, †21.9.1673, Klis, ukop: groblje svete Kate): [1.] Bože (*oko 1670, ∞ oko 1698, †20.6.1717), Manda (*oko 1673, †26.5.1726).

[1.] Bože ∞ Mara (*oko 1675, †17.11.1733): [1.1.] Ivan45(*oko 1702, ∞ 5.11.1729, /svjedoci Vrane Jelinović i Nikola Bubalo/, †1.4.1750), Ivanica (* oko 1714, ∞ 25.11.1737 muž Petar Vidošević iz Kučina, /svjedoci Vidošević i Stipan Bartulić/, †nema podataka).

[1.1.] Ivan ∞ Manda, kći Stipana Lučića (*oko 1703, †22.9.1773): Bože (*16.8.1731, /kuma Mara, žena Petra Sovinčića/, †nema podataka), Jakovica (*2.5.1734, /kuma Kata Lozića/, †nema podataka /prije 1739/), [1.1.1.] Pave (*oko 1736, ∞ 17.4.1765, /sin pokojnoga Ivana Markovića rečenog Demera; dopuštenje: nadbiskup; svjedoci Vrane Tarnbić iz Splita i Ivan Sovinčić/, †20.6.1803), Jakovica (*28.4.1739, /kuma Jelina, žena Petra Kozarića/, †nema podataka /prije 1742/), Jakovica (*17.3.1742, /kuma Manda Bućanova/, †nema podataka), Ivan (*15.1.1747, /kum Petar Bilinić/, †nema podataka).

[1.1.1.] Pave ∞ Šima, kći Jakova Bilinića /Šima Tentina/ (*18.10.1746, †25.12.1816): Ivanica (*28.8.1771, /kum don Petar Režić, kuma Manda, žena pokojnoga Petra Kozarića/, †nema podataka), [1.1.1.1.] Jakov[1] [1] 46(*8.7.1773, /kum Mate Kozarić, sin pokojnoga Petra Kozarića, kuma Manda, kći Jurja Marojevića, a žena pokojnoga Petra Kozarića/, ∞ 26.12.1801, /svjedoci Pave Nenadić i Jakov Perko/, †6.1.1840), Jela (*oko 1775, ∞ oko 1812 muž udovac Jerko Jaman iz Klisa, †21.4.1842), Oršula (*oko 1777, ∞ 11.10.1800 muž Luka, sin Mate Sovinčića, †29.4.1817), Ivan (*oko 1780, †13.6.1803).

[1.1.1.1.] Jakov ∞ Lucija, kći pokojnoga Ivana Sovinčića /Andrića/ (*21.4.1776, †30.7.1841): Lucija (*oko 1802, ∞ oko 1818 muž Grgur, sin pokojnoga Stjepana Peroša, †nema podataka /prije 1847/), Kata (*oko 1804, †28.6.1822), Ivan (*oko 1811, /neoženjen/, †7.7.1833).

Marojević, vidi Marović

MAROVIĆ (Marojević)47

Muž (nema podataka, †nema podataka /prije 1672/) ∞ Anica48 (*nema podataka, †nema podataka /poslije 1675/): [1.] Dujam49(*oko 1664, ∞ oko 1690, †20.5.1723), Cvita (*oko 1666, /neudana/, †6.9.1716).

[1.] Dujam ∞ Mara (*oko 1670, †2.1.1725): [1.1.] Mijo (*oko 1692, ∞ oko 1717, †nema podataka /prije 1725/), Manda (*oko 1796, †25.12.1715), [1.2.] Jure50 (*oko 1702, 1. ∞ oko 1724, 2. ∞ oko 1756, Klis, /zastavnik/, †18.9.1775), [1.3.] Matij (*oko 1710, ∞ 24.2.1735, /svjedoci Mijovil Lozić i Grgur Uvodić iz Klisa/, †11.3.1766).

[1.1.] Mijo ∞ Matija (*nema podataka, †nema podataka /prije 1725/): Manda (*6.2.1718, /kum Nikola Bubalo, kuma Mara Marojevića/, †nema podataka /prije 1725/).

[1.2.] Jure ∞ Matija, kći Tome Dadića iz Klisa (*oko 1704, Klis, †8.1.1756): [1.2.1.] Dujam (*17.12.1724, /kum Pilip Advokatović/, †7.11.1799), Jerka (*oko 1726, ∞ 8.1.1748 muž Jakov, sin pokojnoga Blaža Matkovića iz Kučina, /svjedoci Mate Barić i Ivan Vuković/, †nema podataka), Manda (*6.2.1729, /kum Pilip Roguljev, kuma njegova žena Manda/, ∞ 7.8.1752 muž Petar, sin pokojnoga Mate Kozarića, /svjedoci Ivan Lozić i Jure Roguljić/, †nema podataka), Jelina (*21.3.1732, /kum Pilip Roguljev, kuma Matija Laucina/, †nema podataka), Toma (*13.12.1735, /kum Luka Matković, sin pokojnoga Marka Matkovića iz Kučina, kuma Matija, žena Šimuna Laucina/, †nema podataka), Tomica (*2.8.1737, /kum Šimun Lauca, kuma Matija žena Šimunova/, †nema podataka), [1.2.2.] Matij (*21.9.1739, /kum Andrija Matković, sin Marka Matkovića ispod Kučin, kuma Manda, žena Pilipa Rogulja/, ∞ oko 1761, †3.9.1768), Petrica (*oko 1741, ∞ oko 1760 muž Stipe Glavina iz Klisa, †nema podataka /Klis/), Kata (*25.3.1742, /kum Andrija Matković iz Kučina, kuma Manda Roguljeva/, †nema podataka), Ivanica (*25.3.1742, /kum Andrija Matković iz Kučina, kuma Manda Roguljeva/, ∞ oko 1760 muž Šimun Bubić iz Klisa, †16.4.1818, Klis);

[1.2.] Jure ∞ Kata Bralić iz Klisa (*nema podataka, †nema podataka): Stjepan (*oko 1757, †12.2.1820).

[1.2.1.] Dujam51 ∞ Matija, kći pokojnoga Antona Vukovića iz Konjskoga (*oko 1729, Konjsko, †5.8.1827): Mandalina (*14.1.1759, /kum don Andrija Jadrić, kuma Matija, žena Šimuna Lauce/, †nema podataka), Jelina (*26.5.1760, /kum Andrija Jadrić iz Doca Donjega, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića/, †22.1.1783), Jure (*13.2.1763, /kum Ante Pilić iz Splita, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića/, †nema podataka), [1.2.1.1.] Grgur52

(*17.3.1767, /kum don Grgo Lukačević, kuma Matija, žena pokojnoga Šimuna Marinčića/, ∞ oko 1797, †1.8.1843), Mijovil (*27.9.1771, /kum don Petar Režić, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića/, †nema podataka), Jakovica (*28.4.1775, /kum don Blaž Zebić, sin Petra Zebića iz Dicma, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića zvana Peroševa/, ∞ oko 1797 muž Ante, sin pokojnoga Jakova Plosnića iz Stobreča, †3.8.1843, Stobreč).

[1.2.1.1.] Grgur ∞ Jakovica, kći Šimuna Knezovića iz Stobreča (*oko 1780, Stobreč, †13.6.1843): Matija (*oko 1798, †17.5.1798), [1.2.1.1.1.] Ivan (*4.5.1799, ∞ 5.9.1830, †nema podataka), Matija (*16.12.1803, ∞ 6.12.1829 muž Mate, sin Stjepana Peroša, †11.7.1888), Ivanica (*oko 1805, /neudana/, †23.9.1832), [1.2.1.1.2.] Mate (*oko 1810, ∞ oko 1840, †7.1.1744), Josip (*oko 1817, /neoženjen/, †21.11.1842), [1.2.1.1.3.] Jure (*12.2.1820, ∞ 21.11.1847, Sinj , †nema podataka).

[1.2.1.1.1.] Ivan ∞ Lucija, kći Jakova Rogulja (*22.10.1807, †nema podataka): Jakov (*18.7.1832, †nema podataka), Mara (*oko 1834, ∞ 17.1.1856, Split muž Petar Šupić iz Kamena, †nema podataka).

[1.2.1.1.2.] Mate ∞ Jela, kći Stjepana Peroša (*oko 1811, /udovica/, 2. ∞ oko 1850 muž Mate, sin Šimuna Markovića, †nema podataka): Ivka (*oko 1842, ∞ oko 1866 muž Mate Blažević iz Stobreča, †2.8.1864, Stobreč).

[1.2.1.1.3.] Jure ∞ Kata, kći Jure Tomaševića iz Sinja (*7.3.1828, Brnaze, †nema podataka): Jela Lucija (*11.12.1855).

[1.2.2.] Mate ∞ Klara, kći Jure Karamana (*nema podataka, 2.∞ 1.12.1771 muž Mate, sin Nikole Bubića, /dopuštenje: župnik Varoša kliškoga don Mate Renjić oliti Dadić; svjedoci Marko Bubić i drugi ljudi/, †nema podataka): Mara (*11.10.1761, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića/, †8.4.1768), Manda (*15.3.1764, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića/, †nema podataka).

[1.3.] Matij ∞ Manda, kći pokojnoga Marka Matkovića ispod Kučin (*oko 1714, †29.6.1766): Mijo (*30.8.1737, /kum Šimun Marinčić, kuma Manda Roguljeva/, †nema podataka), [1.3.1.] Andrija (*11.11.1740, /kum don Anton Matić, kuma Tomica, kći Matija Škarića, a žena Antona Perkova/, ∞ 28.12.1785, /svjedoci Toma Marojević i Mijo Kozarić/, †nema podataka), Doma (*oko 1742, ∞ oko 1764 muž Marko Bogdanović iz Žrnovnice, †nema podataka), Marta (*20.2.1745, /kuma Tomica Perkova/, ∞ oko 1770 muž Toma Bralić iz Klisa, †nema podataka), [1.3.2.] Toma (*6.12.1746, /kum Toma Rogulić iz Kučina, kuma Kata, žena Tomina/, ∞ 30.4.1777, /dopuštenje: don Mate Marčelić, župnik kliški; svjedoci Dujam Marović i Pave Demer zvani Marković/, †nema podataka), Ivanica (*21.6.1749, /kuma Kata, žena Tome Rogulića iz Kučina/, †nema podataka), [1.3.3.] Stjepan (*7.10.1753, /kum Toma Roguljić, kuma Kata, žena istoga Tome iz sela Kučina/, ∞ 15.7.1784, /svjedoci Ante Komar iz Splita i Dujam Marojević/, †13.2.1820), Petrica (*3.12.1756, /kum Anton Advokatović, kuma Manda, mater istoga Antona/, ∞ 30.12.1784 muž Mijo, sin Mate Kozarića, /svjedoci Jakov Kozarić i Mate Pleština iz Varoša kliškoga/, †26.4.1804);

[1.3.1.] Andrija ∞ Božica, kći Dujma Marinčića /Lauca/ (*13.6.1759, /kum Mate Kozarić, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića/, †25.8.1831): Ana (*20.7.1788, ∞ 8.9.1825, Vranjic muž Mijo, sin pokojnoga Mate Stanovića iz Vranjica, †nema podataka), [1.3.1.1.] Mate 53(*4.11.1801, ∞ 27.9.1832, †nema podataka /poslije 1851/), Anton54(*oko 1802, /neoženjen/, †nema podataka /poslije 1846/), Ivka (*oko 1805, ∞ oko 1842 muž Andrija, sin pokojnoga Luke Andrića, †nema podataka). [1] Katastar 1831, str. 204, čestica 30 (poslije Petar Drnas), str. 205, čestica 59, 61.

[1.3.1.1.] Mate ∞ Ana, kći Luke Andrića (*12.7.1802, †nema podataka): Špiro (*oko 1833, †5.9.1834), Lucija (*oko 1841, †4.3.1842), Matulina (*oko 1844, †6.5.1848), Kata (*22.8.1851, †5.9.1851).

[1.3.2.] Toma ∞ Ivanica, kći Mate Bubića iz Klisa (*oko 1755, Klis, †19.3.1815): Mate (*oko 1778, †23.3.1796, /poginuo/), [1.3.2.1.] Ivan55(*oko 1780, ∞ 24.12.1816, /svjedoci Grgo Marović i Ivan Rogulj/, †nema podataka), Jela (*oko 1798, ∞ oko 1820 muž Stjepan, sin Martina Drnasa, †20.6.1848), Ivanica (*oko 1804, ∞ oko 1829 muž Mijo, sin pokojnoga Petra Roguljića, †25.12.1866).

[1.3.2.1.] Ivan ∞ Lucija, kći Pavla Sovinčića (*oko 1790, †nema podataka): Mate (*8.2.1819, †nema podataka), Ana (*18.12.1821, ∞ oko 1842 muž Ivan, sin pokojnoga Tome Perka, †nema podataka /prije 1855/), Dujo (*16.11.1824, †nema podataka), Toma (*oko 1825, †18.7.1830), Matija (*26.1.1828, ∞ 12.11.1854 muž Martin, sin pokojnoga Bartola Očasića iz Stobreča, †nema podataka), [1.3.2.1.1.] Pave (*17.7.1831, ∞ oko 1850, †5.7.1858).

[1.3.2.1.1.] Pave ∞ Ivka, kći pokojnoga Jure Bućana (*26.12.1819, †nema podataka): Toma (*17.12.1850, †28.12.1850), Mate (*17.12.1850, †29.12.1850), Ivka (*27.11.1851, †29.11.1851), Jure (*26.3.1852, †10.4.1852).

[1.3.3.] Stjepan ∞ Jakovica, kći Mate Kozarića /Peroša/ (*20.3.1765, /kum Mate Marojević, kuma Matija, žena Duje Marojevića/, †21.9.1831): Antica (*oko 1784, ∞ 24.8.1803 muž Anton, sin pokojnoga Tome Perka zvanoga Lučića, /dopuštenje: nadbiskup Lelijo Cipiko; svjedoci Ante Bilić iz Splita i Luka Perko/, †nema podataka), Matija56 (*1.2.1789, /kuma u Vranjicu 1832, 1833, 1834, 1835, 1836/, ∞ 12.9.1836, Vranjic muž Luka, sin pokojnoga Ante Poljaka iz Vranjica, †10.5.1850, Vranjic), Jelena57 (*oko 1791, /neudana/, †nema podataka /poslije 1847/), [1.3.3.1.] Jakov 58 (*oko 1794, ∞ 23.6.1822, Vranjic, †nema podataka), [1.3.3.2.] Jure59 (*oko 1800, 1. ∞ oko 1829, 2. ∞ 21.11.1855, †nema podataka /poslije 1855/), Pavica (*oko 1803, ∞ 3.7.1826, Vranjic muž Mate, sin Šimuna Jurića iz Vranjica, †15.5.1830, Vranjic), [1.3.3.3.] Anton (*11.6.1810, ∞ 23.6.1839, Vranjic, †nema podataka).

[1.3.3.1.] Jakov ∞ Matija, kći Mate Bulića i Antice Bilić iz Vranjica (*6.12.1798, Vranjic, †28.10.1858): Dujo (*29.4.1823), Tomica (*16.12.1824, †6.12.1853), [1.3.3.1.1.] Luka (*6.10.1827, ∞ oko 1852, †nema podataka), Kata (*9.4.1826, †28.6.1827), [1.3.3.1.2.] Lovre (*8.8.1830, ∞ 25.11.1860, Kamen, †nema podataka), Marta (*21.10.1835, ∞ 10.1.1857 muž Pave, sin Ivana Rogulja †nema podataka).

[1.3.3.1.1.] Luka ∞ Lucija, kći Šimuna Drnasa (*22.3.1829, †nema podataka): Jakovica (*oko 1855, ∞ oko 1876 muž Grgo, sin Stipe Stipinovića iz Stobreča, †nema podataka), Matija (*27.10.1857, †6.11.1857).

[1.3.3.1.2.] Lovre ∞ Matija, kći Josipa Terze iz Kamena (*oko 1838, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.3.3.2.] Jure ∞ Matija, kći Jakova Markovića (*oko 1797, †11.9.1835): Ivka (*oko 1835, ∞ oko 1862 muž Mate Roguljić, sin Mije iz Kučina, †3.4.1881).

[1.3.3.2.] Jure ∞ Matija, kći Ivana Tente (*8.10.1828, †nema podataka): Toma Ivan (*17.12.1855, †nema podataka).

[1.3.3.3.] Anton ∞ Lucija, kći Jakova Vukšića zvanoga Stipeta iz Solina (*12.12.1812, †23.12.1888): Antica (*oko 1851, †18.7.1853), Mara (*oko 1855, †7.6.1858).

Matić, vidi Drnas

Nenadić, vidi Bućan

PERKO (Lučić)

[1.] Petar60 (*nema podataka, ∞ oko 1670, †nema podataka /prije 1715/ ∞ Lucija (*oko 1650, †5.11.1715): [1.1] Stipan (*oko 1670, ∞ oko 1696, †5.2.1718), [1.2.] Bože (*oko 1676, ∞ oko 1700, †24.12.1715), Toma (*oko 1683, †20.10.1715), Lovre (*oko 1690, †5.11.1715), [1.3.] Ivan61(*oko 1695, 1. ∞ 14.11.1716, /Mravince, nedostaju svjedoci/, 2. ∞ oko 1727, †20.6.1728 /ubijen/), [1.4.] Anton (*oko 1706, ∞ oko 1733, †25.6.1766), [1.5.] Petar (*oko 1708, ∞ oko 1736, †3.4.1752).

[1.1.] Stipan ∞ Lucija (*nema podataka, †nema podataka /kuma 30.3.1730/): Ivanica (*oko 1698, ∞ 29.1.1720 muž Jure, sin pokojnoga Marka Rogulića, /svjedok Stipan Zubić/, †25.12.1737), Manda (*oko 1700, ∞ 1.2.2.1725 muž Ivan Bilić /† 16.11.1728/, /svjedoci Mate Komar i Mate Bašić/, 2. ∞ 5.11.1729 muž Ivan, sin Bože Markovića iz Mravinaca, /svjedoci Marko Brajević iz Poljica i Jure Marojević/, †4.5.1751).

[1.2.] Bože ∞ Manda (*nema podataka, †26.11.1715): Manda (*oko 1701, †21.2.1721), Petar (*oko 1703, †3.5.1723).

[1.3.] Ivan ∞ Anđelija, kći Vrane Vidoševića (*nema podataka, †28.11.1725): [1.3.1.] Matij (*22.2.1721, /kum Jure, sin Dujma Marovića, kuma Mara, žena istoga Dujma/, ∞ 6.11.1746, /svjedoci Šimun Lauca i Anton Perko/, †nema podataka), Lucija (*30.1.1724, /kuma Jelina Bućanova/, †nema podataka);

[1.3.] Ivan ∞ Cvita (*nema podataka, †nema podataka): Lovre (*24.2.1728, /kum Jure Marojević, kuma njegova žena Matija/, †nema podataka), [1.3.2.] Ivan (*23.1.1729, /kum Jure Marojević, kuma Matija Jurina žena/, 1. ∞ oko 1775, 2. ∞ oko 1781, †19.12.1815).

[1.3.1.] Matij ∞ Jakovica, kći pokojnoga Antona Markovića (*oko 1725, †8.12.1753): Jakov (*2.6.1748, /kum don Mate Ninčević iz Vranjica/, †nema podataka).

[1.3.2.] Ivan ∞ Tomica (*oko 1740, †24.10.1779): Jure (*9.4.1776, /kum don Blaž Zebić, kuma Matija Kozarića, žena pokojnoga Petra Kozarića/, †nema podataka), Ivanica (*oko 1778, †20.8.1797);

[1.3.2.] Ivan ∞ Kata Cotića (*nema podataka, †nema podataka): [1.3.2.1.]Toma[1] [1] 62(*oko 1782, ∞ 22.12.1817, †10.12.1847), Ivka (*oko 1788, ∞ 20.1.1824, Split muž Frane, sin pokojnoga Frane Pagani iz Milana /zidar; svjedoci Krsto i Petar Passagnioli, obred vodio don Ivan Kuzmanić/, †nema podataka).

[1.3.2.1.] Toma ∞ Ivanica, kći Mije Bućana (*oko 1787, †24.11.1849): [1.3.2.1.1.] Mate (*2.12.1818, ∞ 14.1.1849, Vranjic, †18.7.1851), [1.3.2.1.2.] Ivan (*15.8.1820, 1. ∞ oko 1842, 2. ∞ 28.4.1855, Stobreč, †nema podataka), Duje (*2.5.1823, †22.7.1829), [1.3.2.1.3.] Stjepan (*4.12.1824, ∞ 21.11.1854, †nema podataka), Matija (*15.9.1825, †26.11.1831), Tomica (*13.11.1830, †16.4.1852), [1.3.2.1.4.] Petar (*22.5.1833, ∞ 27.1.1856, Vranjic, †nema podataka), Antica (*oko 1835, ∞ oko 1856 muž Ivan Perković iz Klisa, †29.7.1858, Klis).

[1.3.2.1.1.] Mate ∞ Matija, kći Mate Čerine i Jake Sesartić iz Solina (*20.11.1824, 2. ∞ oko 1852 muž Jure Barić iz Klisa, nastanjen na Kamenu, †2.10.1870, Kamen): Toma (*16.10.1849, †28.10.1849), Jela (*11.9.1851, †21.10.1851).

[1.3.2.1.2.] Ivan ∞ Ana, kći Ivana Marovića (*18.12.1821, †nema podataka /prije1855/): nema podataka o djeci.

[1.3.2.1.2.] Ivan ∞ Ivka, kći Andrije Blaževića iz Stobreča (*15.12.1832, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.3.2.1.3.] Stjepan ∞ Antica, kći Ivana Marović i Lucije Sovinčić (*19.6.1835, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.3.2.1.4.] Petar ∞ Kata, kći Šimuna Podruga i Matije Kljaković Šantić iz Solina (*28.4.1826, Solin, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.4.] Anton ∞ Tomica, kći Matija Škarića iz Žrnovnice (*oko 1712, †24.10.1779): Jure (*3.5.1734, /kum Petar i Vrane Blažević iz Zagrađa, kuma Manda, žena Vicka Nenadića/, †28.10.1766), Stipan (*7.6.1737, /kum Petar Blažević iz Zagrađa, kuma Manda Bućanova/, †18.4.1766), Ivan (*26.8.1740, /kum Petar Blažević, sin Vrane Blaževića iz Zagrađa, kuma Manda, žena Vicka Nenadića/, †nema podataka), Dujam (*oko 1745, †1.10.1769).

[1.5.] Petar ∞ Anica (*nema podataka, †11.9.1750): [1.5.1.] Toma (*24.8.1737, /kum Anton Matić iz Klisa, kuma Lucija Škarića iz Žrnovnice/, ∞ 7.2.1776, Split, u crkvi svetoga Dominika /svjedoci Josip Dibić i Stjepan Mladineo, obred vodio kanonik Ivan Kandido/, †3.10.1792), Mijo (*29.9.1739, /kum Martin Matić, kuma Lucija Škarića, †nema podataka), Matija (*10.10.1743, /kuma Lucija Škarića/, †nema podataka).

[1.5.1.] Toma ∞ Antica, kći Stjepana Matića Drnasa (*oko 1746, †nema podataka): [1.5.1.1.] Anton (*oko 1776, ∞ 24.8.1803, /vjenčanje Antona, sina pokojnoga Tome Perka zvanoga Lučića; dopuštenje: nadbiskup Lelijo Cipiko; svjedoci Ante Bilić iz Splita i Luka Perko/, †12.4.1817), Mijo63 (*oko 1778, /neoženjen/, †nema podataka /poslije 1847/), [1.5.1.2.] Luka 64 (*oko 1780, ∞ 23.5.1819, Stobreč, †10.10.1857).

[1.5.1.1.] Anton ∞ Antica, kći Stipana Marovića (*oko 1784, †nema podataka): [1.5.1.1.1.] Mijo (*28.9.1811, ∞ 10.2.1850, Vranjic, †nema podataka).

[1.5.1.1.1.] Mijo ∞ Marija, kći Jakova Paraća i Mande Japirko iz Solina (*23.3.1821, Solin, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.5.1.2.] Luka ∞ Ivanica, kći Mate Blaževića iz Stobreča (*oko 1789, †nema podataka): Antica (*1.7.1820, †19.9.1822), Matija (*14.1.1823, †nema podataka), Lucija (*3.12.1828, ∞ 6.2.1854 muž Ivan, sin pokojnoga Ivana Jelače iz Kamena †26.6.1866), Paško (*10.4.1831, †nema podataka), Antica (*oko 1835, †8.3.1836).

PEROŠ (Kozarić)

Petar65 ∞ žena (nema podataka): [1.] Matij (*oko 1676, ∞ oko 1698, †nema podataka /prije 1715/).

[1.] Matij ∞ žena (nema podataka): Vica (*oko 1698, ∞ 6.2.1720 muž Jure, sin pokojnoga Stipana Borisevića, /svjedoci don Grgur Karavidović i Nikola Bubalo/, †nema podataka), Jure (*oko 1701, †21.12.1715), Nikola (*oko 1703, †22.12.1715), [1.1.] Petar66(*oko 1707, 1. ∞ 24.11.1732, /svjedoci Ivan Demer i Pilip Rogulj/, 2. ∞ 7.8.1752, /svjedoci Ivan Lozić i Jure Roguljić/, †9.8.1771), Mara (*oko 1710, ∞ 19.5.1738 muž Jure, sin pokojnoga Marka Rogulića iz Kučina, /svjedoci Anton Perko i Petar Rogulić/, †nema podataka).

[1.1.] Petar ∞ Jelina, kći Antona Zubića ispod Kučina /kći harambaše Antona Zubića Markovića iz Podkučina/ (*oko 1708, †10.7.1752): Kata (*23.11.1733, /kuma Kata Lozić/, †14.9.1751), [1.1.1.] Mate (*28.1.1735, /kum Anton Matić, kuma Manda, žena Ivana Demira/, ∞ oko 1755, Klis, †12.5.1804), Manda (*22.3.1738, /kuma Manda Demirova/, ∞ 1.11.1763 muž Mijo Guina Barišić iz Vranjica, sin Ivana, *7.10.1732, Solin-Vranjic /svjedoci Bariša Šilović iz Vranjica i Anton Podrug iz Dicma/, †6.1.1777, Solin), [1.1.2.] Jakov (*17.7.1743, /kum Anton Matić, kuma Manda Demirova/, 1. ∞ 29.8.1770, /dopuštenje: nadbiskup i don Mate Renjić, župnik Klisa; svjedoci Mate Pleština i Ivan Andrić/, 2. ∞ oko 1804, Klis, †14.1.1820);

[1.1.] Petar ∞ Manda, kći Jure Marojevića (*6.2.1729, †17.8.1773): Matija (*20.3.1755, /kum Jakov Bilinić, kuma Jelina, žena istog Jakova/, †5.3.1769), Vrane (*16.9.1758, /kum Jakov Bilinić, kuma žena istog Jakova Jela/, †24.11.1768), Grgo (*15.2.1763, /kum Jakov Bilinić, kuma Jela, žena Jakova Bilinića; poče učit sa župnikom don Franom Novakovićem 1769, svećenik i župnik Mravinaca od 1790/, †9.3.1806).

[1.1.1.] Mate ∞ Ivanica Pleština iz Varoša kliškoga (*nema podataka, Klis, /krštenje 16.5.1775, kuma Ivanica, žena Mate Kozarića zvana Peroševa/, †nema podataka): Kata (*19.10.1756, /kum don Pave Bralić, kuma Matija, žena Jure Marovića/, †nema podataka), Jela (*2.4.1758, /kum don Andrija Jadrić, kuma Matija, žena Duje Marojevića/, ∞ oko 1780 muž Nikola Stipinović iz Stobreča, †9.4.1843, Stobreč), [1.1.1.1.] Mijo (*18.10.1761, /kum Andre, sin Ivana Bilića iz Splita, kuma Matija, žena Duje Marojevića/, ∞ 30.12.1784, /svjedoci Jakov Kozarić i Mate Pleština iz Varoša kliškoga/, †19.5.1817), Jakovica (*20.3.1765, /kum Mate Marojević, kuma Matija, žena Duje Marojevića/, ∞ 15.7.1784 muž Stipan, sin pokojnoga Matija Marojevića /svjedoci Ante Komar iz Splita i Dujo Marojević/, †19.2.1831), Stipan (*13.7.1768, /kum Jure Maroević, kuma Matija, žena Duje Marojevića/, †25.8.1768), [1.1.1.2.] Stipan67 (*7.9.1769, /kum Jure Maroević, kuma Matija, žena Dujma Maroevića/, ∞ 11.6.1798, /dopuštenje: vikar Dominik Manola; svjedoci don Ivan Marinić iz Solina i Petar Peroš/, †22.6.1842), Ivanica (*oko 1771, /neudana/, †5.10.1831), Antica (*17.5.1773, /kum don Anton Grubić, kuma Matija, žena pokojnoga Antona Vukovića iz Konjskoga/, †nema podataka), Klara (*oko 1775, ∞ 10.1.1804 muž Marko Lozić, sin pokojnoga Tome, /dopuštenje: nadbiskup Lelijo Cipiko; svjedoci đak Jure Ugrinović i Ivan Rogulj/, †6.12.1848), [1.1.1.3.] Petar[1] [1] 68 (*oko 1780, ∞ 15.10.1804, /svjedoci Jozip Andrić i Stipe Perko/, †16.5.1843).

[1.1.1.1.] Mijo ∞ Petrica, kći pokojnoga Matija Marojevića (*3.12.1756, †26.4.1804): [1.1.1.1.1.] Mate Nikola69 (*oko 1786, ∞ oko 1816, †30.11.1849).

[1.1.1.1.1.] Nikola ∞ Klara Šišković iz Gornjeg sela, Šolta (*nema podataka, †nema podataka): [1.1.1.1.1.1.] Toma (*11.11.1823, ∞ 18.2.1854, Vranjic, †nema podataka).

[1.1.1.1.1.1.] Toma ∞ Jela, kći Mate Japirka i Ivke Parać iz Solina (*2.10.1831, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.1.1.2.] Stipan ∞ Cvita, kći Ivana Bućana (*oko 1779, †13.2.1842): Jela (*1.4.1799, †3.4.1799), Antica (*oko 1800, †3.8.1802), Antica (*oko 1802, †25.2.1820), [1.1.1.2.1.] Grgo (*oko 1803, 1. ∞ oko 1826, 2. ∞ oko 1847, †nema podataka /poslije 1846/), [1.1.1.2.2.] Mate (*18.4.1805, ∞ 6.12.1829, †nema podataka), Jela (*oko 1811, 1. ∞ muž Mate Marović, /udovica/, 2. ∞ 1850 muž Mate, sin pokojnoga Šimuna Markovića iz Kučina, †23.12.1888), Petar (*12.12.1820, †26.6.1834).

[1.1.1.2.1.] Grgo ∞ Lucija, kći Jakova Demera (*oko 1802, †nema podataka /prije 1847/): [1.1.1.2.1.1.] Mate (*20.7.1818, ∞ 12.1.1845, Klis, †nema podataka), Stjepan (*oko 1827, †22.8.1847), Ana (*oko 1836, ∞ oko 1860 muž Grgo, sin pokojnoga Šimuna Markovića, †nema podataka), Manda (*oko 1838, †26.3.1844), Petar (*oko 1839, †6.1.1840);

[1.1.1.2.1.] Grgo ∞ Marija Tomašević iz Sinja (*nema podataka, †nema podataka): Stjepan (20.1.1848, †20.4.1848), Stjepan (*oko 1849, ∞ oko 1874, †nema podataka).

[1.1.1.2.1.1.] Mate ∞ Ivka, kći Mate Bubića iz Klisa (*25.9.1820, Klis, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.1.1.2.2.] Mate ∞ Matija, kći Grge Marovića (*16.12.1803, †11.6.1888): Antica (*18.11.1830, ∞ 8.2.1852 muž Duje, sin Šimuna Drnasa), Stjepan (*oko 1833, †19.7.1834).

[1.1.1.3.] Petar ∞ Matija, kći Grgura Braovića zvanoga Smajića iz Kotlenica (*oko 1779, †12.8.1842): nema podataka o djeci.

[1.1.2.] Jakov ∞ Tomica, kći Mije Perković iz Klisa (*oko 1745, Klis, †3.12.1802): Marija Matija (*19.3.1773, /kum don Anton Grubić, kuma Ivanica, kći Luke Lisičića iz Stobreča, a žena Mate Andrića/, ∞ 5.11.1798 muž Luka, sin Marka Očašića iz Stobreča, /svjedoci Nikola Ćosić iz Solina i Marko Očasić iz Stobreča/, †21.9.1842, Stobreč), Pavica (*oko 1776, ∞ 26.5.1799 muž Jakov, sin pokojnoga Bože Advokatovića, /dopuštenje: kanonik don Josip Kojić; svjedoci talent N. Režić iz Klisa i Mate Advokatović/, †28.12.1832), Kate (*oko 1784, ∞ 17.11.1803 muž Ivan, sin Jakova Bencuna iz Vranjica, /dopuštenje: nadbiskup Lelijo Cipiko; svjedoci Luka Blažević iz Stobreča i Ivan Lalić iz Vranjica/, †4.1.1780, Vranjic);

[1.1.2.] Jakov ∞ Ivanica, kći Ivana Perića zvanoga Gašper iz Klisa (*16.5.1774, Klis, †nema podataka): [1.1.2.1.] Duje (*oko 1802, ∞ 30.4.1826, Split, /postolar; svjedoci Ante Pavazza pokojnoga Duje i Marko Petrić pokojnoga Ivana, obred vodio don Ivan Kuzmanić/, †nema podataka), [1.1.2.2.] Ivan70(*28.12.1806, ∞ 26.12.1831, †26.11.1880), Tomica (*19.3.1808, ∞ 26.10.1830 muž Petar, sin Martina Drnasa, †16.7.1831), Manda (*oko 1810, †28.3.1832). [1.1.2.1.] Duje ∞ Pavica, kći pokojnoga Ivana Markovića iz Kučina /izrađivala rukotvorine/ (*oko 1802, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.1.2.2.] Ivan ∞ Šima, kći Pave Bućana (*1.11.1804, †11.10.1881): Šima (*oko 1837, †21.1.1839).

ROGULJ (Advokatović)

Pave71(*nema podataka, /kum 26.3.1672, Klis/, †nema podataka) ∞ Angelija (*nema podataka, /kuma u Klisu: 10.2.1672 i 26.3.1672/, †nema podataka ): Mara (*oko 1675, †18.5.1724), [1.] Pilip72 (*oko 1680, 1. ∞ oko 1710, 2. ∞ 30.11.1716, /svjedoci Petar Bašić i Nikola Bubalo/, 3. ∞ 2.11.1720, Split, u crkvi svetoga Dujma, /svjedoci Ivan Đurđević i Petar Marković, obred vodio kanonik Vicko Carunchio/, †22.3.1734), Lucija (*oko 1686, †24.10.1763).

[1.] Pilip ∞ Klara (*oko 1690, †14.3.1716): Ivanica (*oko 1712, ∞ 27.11.1735 muž Anton Marković ispod Kučina, sin pokojnoga Antona Markovića, /svjedoci Mijovil iz Muća i Petar Marković ispod Kučina/, †nema podataka), Pilip (*2.5.1715, /kum Jure Vidošević, kuma Lucija Martića/, †nema podataka /poslije 1725/), Dorotija (*2.5.1715, /kum Jure Vidošević, kuma Lucija Martića/, †nema podataka /prije 1725/);

[1.] Pilip ∞ Ana, kći Nikole Ivaniševića iz Klisa (*11.8.1686, Klis, †4.1.1720): nisu imali djece;

[1.] Pilip ∞ Manda, kći Antona Novalić iz Klisa (*22.7.1693, Klis, †3.3.1760): [1.1.] Anton (*15.10.1722, /kum don Jure Glavinović, kuma Mara, žena Dujma Marovića/, ∞ 11.11.1745, /svjedoci Martin Novalić iz Klisa i Šimun Marinčić/, †26.2.1783), [1.2.] Bože (*26.12.1726, /kum Jure Marojević, kuma Matija, žena Jure Marojevića/, †5.10.1777 /poginuo/), [1.3.] Pave (*25.3.1729, /kum Jure Marojević, kuma njegova žena Matija/, ∞ oko 1756, †10.2.1771), Jakovica (*13.3.1732, /kum Petar Bilinić, kuma Matija Marojevića/, †nema podataka).

[1.1.] Anton ∞ Petruša, kći pokojnoga Jure Vidoševića (*oko 1725, †nema podataka): Pilip (*28.4.1752, /kum Jure Marojević, kuma Mande, žena Mate Marojevića/, †nema podataka), Lucija (*12.10.1753, /kum Jure Marojević, kuma Manda, žena Matija Marojevića/, ∞ 18.1.1786 muž Josip, sin Andrije Zečevića zvani Bulj iz Solina, /svjedoci Jakov Podrug i Dujam Grubić iz Solina/, †nema podataka), Anica (*17.4.1757, /kum Jure Marojević, kuma Matija, žena Mate Marojevića/, ∞ 10.12.1780 muž Pave, sin Vida Sovinčića, /svjedoci Ive Lozić i Andrija Andrić/, †nema podataka), Jela (*12.8.1761, /kum Duje Marojević, sin alvira, kuma Manda, žena Mate Marojevića/, †nema podataka), [1.1.1.] Mate (*1.9.1765, /kum Mijo Marojević, kuma Jela, kći Šimuna Marinčića/, ∞ oko 1785, †nema podatka /prije 1829/). [1.1.1.] Mate ∞ Matija, kći Ivana Oćasića zvanoga Lukas i Lucije Cokarić iz Stobreča (*oko 1765, †24.3.1819): [1.1.1.1.] Anton73 (*16.8.1791, 1. ∞ 9.10.1817, 2. ∞ oko 1823, 3. ∞ 22.11.1855, Klis, †nema podataka /poslije 1855/), [1.1.1.2.] Marko74 (*22.4.1793, ∞ 8.4.1821, Vranjic, †nema podataka /poslije 1831/).

[1.1.1.1.] Anton ∞ Ana, kći Petra Ćosića iz Kotlenica (*oko 1782, †22.8.1822): Matija (*18.2.1821, ∞ 9.1.1853 muž Stjepan, sin pokojnoga Antona Stipinovića iz Stobreča, †nema podataka);

[1.1.1.1.] Anton ∞ Marta, kći Mate Knezovića iz Stobreča (*oko 1790, †nema podataka /prije 1855/): Antica (*8.6.1825, †14.8.1826);

[1.1.1.1.] Anton ∞ Lucija, kći pokojnoga Jure Bobana iz Klisa /udovica Jurjević/ (*12.12.1806, Klis, †nema podataka); nema podataka o djeci.

[1.1.1.2.] Marko ∞ Antica, kći pokojnog Nikole Relje iz Vranjica (*8.6.1791, Vranjic, †nema podataka): [1.1.1.2.1.] Stjepan (*8.1.1822, ∞ 6.2.1854, Stobreč, †nema podataka), [1.1.1.2.2.] Šimun (*22.10.1824, ∞ 11.1.1851, †nema podataka), [1.1.1.2.3.] Nikola (*6.11.1827, ∞ 21.11.1857, Klis, †nema podataka).

[1.1.1.2.1.] Stjepan ∞ Kata, kći pokojnoga Ivana Stipinovića iz Stobreča (*28.11.1834, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.1.1.2.2.] Šimun ∞ Domina, kći Ivana Peroša i Šime Bućan (*25.4.1833, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.1.1.2.3.] Nikola ∞ Antica, kći Jakova Vetme iz Klisa (*9.3.1839, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.2.] Bože ∞ Lucija, kći Nikole Režića iz Varoša kliškoga (*nema podataka, †nema podataka): Matija (*25.2.1756, /kum alfir Jure Maroević, kuma Matija, žena istoga/, †nema podataka), Mandalina (*3.5.1761, /kum don Andrija Jadrić, kuma Jele, žena Jakova Bilinića/, †nema podataka), Luka (*oko 1766, †28.6.1772), [1.2.1.] Jakov Luka[1] [1] 75 (*15.2.1774, /kum don Ivan Uzinić, kuma Ivanica, žena pokojnoga Matija Marovića/, ∞ 26.5.1799, /dopuštenje: kanonik don Josip Kojić; svjedoci talent N. Režić iz Klisa i Mate Advokatović/, †nema podataka /poslije 1831/).

[1.2.1.] Jakov ∞ Pavica, kći Jakova Peroša (*oko 1776, †28.12.1832): Matija (*oko 1802, †3.2.1832), [1.2.1.1.] Ivan (*4.1.1804, ∞ 1833, Stobreč, †nema podataka /poslije 1846/), Lucija (*22.10.1807, ∞ 5.9.1830 muž Ivan, sin Grgura Marovića, †nema podataka), Božica (*oko 1810, †10.8.1833), Kata (*oko 1824, ∞ oko 1844 muž Ivan Bućan, †26.1.1890).

[1.2.1.1.] Ivan ∞ Jaka, kći Stjepana Cokarića iz Stobreča (*23.7.1808, /udovica/, 2. ∞ 7.2.1857 muž Anton, sin pokojnoga Ivana Listeša iz Klisa, *18.5.1829, /neoženjen/, †nema podataka): Martin (*6.10.1835, †6.11.1835), [1.2.1.1.1.] Pave (*24.1.1838, ∞ 10.1.1857, †nema podataka), [1.2.1.1.2.] Jakov (*4.3.1842, ∞ 25.2.1867, Klis, †nema podataka), Vicko (*oko 1844, †31.10.1847).

[1.2.1.1.1.] Pave ∞ Marta, kći Jakova Marovića i Matije Bulić (*21.10.1835, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.2.1.1.2.] Jakov ∞ Marta, kći Šimuna Perkovića iz Klisa (*2.10.1847, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.3.] Pave ∞ Ivanica, kći Antona Grubića zvani Patkas iz Solina (*12.1.1732, Vranjic, †nema podataka): Ivanica (*11.4.1757, /kum don Andrija Jadrić, kuma Jele, žena Jakova Bilinića/, ∞ 14.1.1787, Split, kuća Ante Zamenga muž Frane, sin Mate Ivaniševića zvanoga Kukoč, /svjedoci Duje della Croce i Ante Zamengo, obred vodio don Ivan Benedeti/, †nema podataka), Matij (*28.9.1760, /kum don Andrija Jadrić, kuma Jela, žena Jakova Bilinića/, †nema podataka), Lucija (*13.12.1761, /kum don Andrija Jadrić, kuma Jela, žena Jakova Bilinića/, ∞ oko 1788 muž Bože Jankov iz Klisa, udovac, †nema podataka), [1.3.1.] Matij76(*oko 1767, ∞ oko 1805, †14.10.1831), Jelina (*16.2.1768, /kum don Frane Novaković, kuma Stana, žena Jakova Bilinića/, †nema podataka), [1.3.2.] Ivan77 (*26.8.1769, ∞ oko 1790, †16.8.1831).

[1.3.1.] Mate ∞ Lucija, kći Ante Bortulića iz Žrnovnice (*oko 1785, Žrnovnica, †21.8.1825): Jela (*1.10.1824, †11.8.1827).

[1.3.2.] Ivan ∞ Tomica, kći Mate Podrug i Matije Čerina iz Solina (*24.8.1777, /kuma u Vranjicu 25.11.1821/, †11.10.1831): nema podataka o djeci.

Sovićanin, vidi Andrić

Sovinčić, vidi Andrić

TENTE (Bilinić)78

Ivan Bilinić iz Žrnovnice8 (*oko 1585, ∞ oko 1612, †21.12.1656, Split, ukop: u crkvi Svetoga Križa) ∞ Margarita (*oko 1589, †10.10.1649, Split, ukop: u crkvi svetoga Dominika): Jure[1] [1] 79 (*oko 1615, 1. ∞ oko 1643, 2. ∞ oko 1657, †nema podataka), Jela (*1.2.1620, Split), Paula Jelena (*14.7.1622, Split), Ivanica (*oko 1629, ∞ 3.6.1655 muž Cesare Moreli, †nema podataka), Pave (*9.2.1631, Split).

Jure ∞ Manda (nema podataka): Margarita (*13.3.1644, Split, ∞ 6.8.1666 muž Vicenco, sin Jure Ninčevića, †7.7.1715, ukop: u crkvi Svetoga Križa), Jerka (*oko 1646, †9.1.1685, Split, ukop: u crkvi svetoga Dominika), Petruša (*oko 1646, †11.3.1685, Split, ukop: u crkvi svetoga Dominika);

Jure ∞ Filipa (nema podataka): Stjepan80(*26.6.1658, Split, ∞ oko 1686, †nema podataka /prije 1717/), Jelena (*26.6.1658, Split), Ivan (*20.2.1663, Split). Stjepan ∞ Kata (*oko 1666, †18.1.1717 /Mravince/): [1.] Petar[1] [1] 81(*oko 1699, 1. ∞ oko 1721, 2. ∞ oko 1727, †28.6.1751).

[1.] Petar ∞ Matija (*nema podataka, †7.10.1726): [1.1.] Jakov (*24.7.1722, /kum Jure Brajević iz Doca, kuma Mara, žena pokojnoga Bože Demirova/, 1. ∞ oko 1742, 2. ∞ oko 1767, †nema podataka), Matij (*29.3.1724, /kum Anton Matić/, †nema podataka);

[1.] Petar ∞ Kata (*oko 1693, †6.11.1763): Manda (*26.9.1727, /kuma Kata Lozića/, †nema podataka), Lucija (*17.1.1734, /kum Vrane Bilić iz Doca, kuma Mande Rogulova/, †nema podataka).

[1.1.] Jakov ∞ Jelina, kći pokojnoga Ivana Lozića (*19.5.1721, †6.8.1766): Cvita (*6.5.1743, /kuma Mande Rogulova/, †20.8.1765), Šima /Tentina/ (*18.10.1746, /kuma Matija, žena alvira Jure Marojevića/, ∞ 17.4.1765 muž Pave, sin pokojnoga Ivana Markovića zvanoga Demera, /dopuštenje: nadbiskup; svjedoci Vrane Tarnbić iz Splita i Ivan Sovinčić/, †25.12.1816), Ivan (*3.4.1749, /kum Petar Kozarić, kuma Manda, žena Matija Marojevića/, †nema podataka), [1.1.1.] Nikola /Tente/ (*oko 1750, ∞ oko 1777, Kamen, /stoji na Kamenu/, †nema podataka), Matija (*16.4.1752, /kum Peroš Kozarić, kuma Manda Marojević/, †30.7.1766), Petar (*6.1.1754, /kum Petar Kozarić, kuma Manda Kozarića/, †30.10.1790 /Tento/), [1.1.2.] Luka (*15.10.1756, /kum Petar Kozarić, kuma Manda, žena istoga Petra/, ∞ oko 1785, Kamen, †nema podataka), Stipe (*9.7.1760, /kum Petar Kozarić, kuma Manda, žena Petra Kozarića/, †nema podataka), Ivanica (*1.12.1762, /kum Petar Kozarić, kuma Manda, žena Petra Kozarića/, †nema podataka), Stana (*5.2.1765, /kum Petar Kozarić, kuma njegova žena Manda/, †3.6.1832 /Tente/);

[1.1.] Jakov /Bilinić/ ∞ Stana Stupalo (*oko 1733, †23.1.1803 /Stana, žena Jakova Tente/): [1.1.3.] Bartul82/Bilinić/ (*16.8.1770, /kum Petar Kozarić, kuma Manda, žena istoga Petra/, ∞ oko 1794, †12.10.1831 /Bariša Tente/), Kata (*oko 1772, ∞ oko 1793 muž Ante Reić iz Splita, †nema podataka).

[1.1.1.] Nikola /Tente/ ∞ Bara Terze iz Kamena (*oko 1760, †17.1.1828): Mijo (*oko 1778, †25.9.1790 /Tente/), Lucija83(*oko 1780, /neudana/, †nema podataka /poslije 1829, a prije 1847/), Ivka (*oko 1798, ∞ oko 1820 muž Šimun, sin Luke Lozića, †nema podataka), [1.1.1.1.] Mate84(*17.9.1801, /Mravince/, ∞ 2.1.1827, Stobreč, †nema podataka /poslije 1847/).

[1.1.1.1.] Mate ∞ Matija Plosne, kći Ante Plosne i Jake Marović iz Stobreča (* 19.2.1804, Stobreč †14.11.1889): Marta (*4.11.1826, †nema podataka), Jela (*oko 1829, ∞ oko 1850 muž Nikola Stipinović iz Stobreča, †16.5.1864, Stobreč), Lucija (*6.11.1830, ∞ 29.9.1851 muž Toma, sin pokojnoga Marka Aljinovića iz Žrnovnice, †nema podataka), [1.1.1.1.1.] Nikola (*16.1.1831, ∞ 11.2.1855, Vranjic, †9.9.1885), Ivka (*11.5.1833, ∞ 11.2.1855 muž Vicko, sin pokojnoga Jure Bućana, †nema podataka), Matija (*oko 1834, †20.7.1835), [1.1.1.1.2.] Bariša (*oko 1840, ∞ oko 1866, †23.1.1891).

[1.1.1.1.1.] Nikola ∞ Antica, kći Ivana Bulića i Kate Grubić iz Vranjica (*30.6.1834, Vranjic, †nema podataka): Luca (*oko 1855, ∞ 25.10.1879, Kamen, muž Jozo, sin pokojnoga Mate Gojo iz Kamena, †nema podataka).

[1.1.2.] Luka /Tente iz Kamena/ ∞ Ivka Šupić iz Kamena (*nema podataka, †nema podataka): [1.1.2.1.] Ivan[1] [1] 85(*oko 1785, Kamen, ∞ oko 1812, Vranjic, †nema podataka /poslije 1846/), Matija (*oko 1792, Kamen, ∞ 19.3.1825, Kamen, muž Šimun Marković, sin pokojnog Mate iz Kučina, udovac, †29.1.1845), Bariša (*oko 1794, /neoženjen/, †4.2.1866, Kamen); rod se ne nastavlja.

[1.1.2.1.] Ivan ∞ Antica kći Josipa Marinića zvanoga Kunac i Matije Kljaković Gašpić iz Solina (*14.1.1785, Vranjic, †10.5.1848): Ivanica (*29.1.1820, †nema podataka), Bariša (*18.8.1823, †25.8.1831), Lucija (*18.9.1826, †nema podataka), Matija (*8.10.1828, ∞ 21.11.1855 muž Jure, sin pokojnoga Stjepana Marovića, †nema podataka); rod se ne nastavlja.

[1.1.3.] Bartul ∞ Jela, kći Antona Drnasa (*30.5.1772, †8.5.1838): Ana (*oko 1802, ∞ 29.2.1824 muž Šimun, sin Martina Drnasa, †nema podataka); rod se ne nastavlja.

KUČINE

MARKOVIĆ (Zubić)

[1.] Anton (*oko 1668, ∞ oko 1696, †2.2.1716), [2.] Stipan (*oko 1670, ∞ oko 1698, †23.11.1720 /aranbaša Žrnovnice, Kamena, Stobreča, Mravinaca i Kučina/).

[1.] Anton ∞ Kata (*oko 1680, †24.1.1748): Manda (*oko 1700, ∞ 14.2.1724 muž Andrija, sin pokojnoga Matija Sovinčića, /svjedoci Vrane Jelinović i Nikola Buble; u crkvi svetoga Luke/, †10.11.1775), Lucija (*oko 1702, ∞ 26.11.1725 muž Ivan, sin pokojnoga Grgura Pilipovića iz Muća, /svjedoci Ivan Bašić i Jure Stupalo iz Muća/, [1.1.] Anton86(*oko 1707, ∞ 27.11.1735, /svjedoci Mijovil (nije upisano prezime) iz Muća i Petar Marković iz Kučina/, †nema podataka), Jelina (*oko 1708, ∞ 24.11.1732 muž Petar Kozarić, sin pokojnoga Matija Kozarića iz Mravinaca, /svjedoci Ivan Demer i Pilip Rogulj/, †10.7.1752), [1.2.] Matij (*oko 1710, ∞ oko 1737, †nema podataka), Jakovica (*2.5.1715, /kum Marko Matković, kuma Jelina Mačkutova/, ∞ 6.11.1746 muž Matij, sin pokojnoga Ivana Lučića, /svjedoci Šimun Lauc i Anton Perko/, †8.12.1753).

[1.1.] Anton ∞ Ivanica, kći pokojnoga Pilipa Advokatovića iz Mravinaca (*oko 1712, †nema podataka): [1.1.1.] Jure (*20.4.1738, /kum don Matij Rogulić, kuma Ivanica Vidoševića/, 1. ∞ 3.2.1765, /dopuštenje: nadbiskup; svjedoci Ivan Stipinović iz Stobreča i Mate Marković iz Kučina/, 2. oko 1784, †nema podataka /prije 1829/), Anica (*21.6.1741, /kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića/, †nema podataka), Marko (*7.4.1749, /kum Anton Matić, kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića/, †nema podataka), [1.1.2.] Mate (*oko 1751, ∞ oko 1774, Vranjic, †nema podataka /prije 1929/), Dujam (*3.5.1754, /kum don Pave Bralić, kuma Ivanica, žena pokojnoga Jure Vidoševića/, †nema podataka), [1.1.3.] Petar[1] [1] 87(*10.5.1756, /kum don Pave Bralić, kuma Jelina, žena Jure Matkovića/, /neoženjen/, †nema podataka /oko 1830/), [1.1.4.] Grgo (*21.1.1760, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica Vidošević/, ∞ oko 1790, †nema podataka /prije 1829/), Ivanica (*oko 1762, ∞ oko 1784 muž Stjepan, sin pokojnoga AndrijeMatkovića, †nema podataka), Antica (*oko 1766, ∞ oko 1788 mužToma Vrdoljak iz Žrnovnice, †nema podataka), [1.1.5.] Toma (*oko 1768, ∞ oko 1800, †17.5.1818, Split, ukop: na groblju Sustjepan).

[1.1.1.] Jure ∞ Jela, kći Šimuna Marinčića iz Mravinaca (*28.6.1744, /kuma 12.3.1773/, †nema podataka): [1.1.1.1.] Ivan88(*oko 1769, ∞ oko 1800, †1.2.1849).

[1.1.1.] Jure ∞ Luca (*nema podataka, †nema podataka): Ivanica (*oko 1785, ∞ oko 1805 muž Anton, sin Andrije Roguljića, †nema podataka), Mate89(*oko 1787, /neoženjen/, †18.7.1831, Sinj, ukop: 19.7. u groblju Sinj /umro u kući Jakova Silana u Sinju/).

[1.1.1.1.] Ivan ∞ Dorotea, kći Mate Perkovića zvanoga Kešo iz Klisa (*oko 1774, Klis, †7.9.1854): Jela (*oko 1800, ∞ oko 1820 muž Anton, sin Jerolima Markovića, †nema podataka), Anton90 (*oko 1802, /neoženjen/, †27.2.1847, Split /bolnica/, ukop: 1.3. na groblju Sustjepan), [1.1.1.1.1.] Jure (*oko 1808, ∞ 21.6.1849, Klis, †nema podataka), Matija (*oko 1810, /neudana/, †31.10.1838), [1.1.1.1.2.] Stjepan (*oko 1813, ∞ oko 1840, †23.5.1848).

[1.1.1.1.1.] Jure ∞ Kata, kći Pave Uvodića iz Klisa (*16.9.1815, Klis, †nema podataka): Lucija (*oko 1850, †17.1.1854), Matija (*30.4.1852, ∞ oko 1874 muž Jakov Matković, †21.7.1914), Antica (*22.11.1853, ∞ oko 1872 muž Tadija, sin pokojnoga Jakova Markovića, †19.10.1933), Ivan (*8.11.1855, †25.6.1856), Ivka (*oko 1856, †20.9.1862), [1.1.1.1.1.1.] Ante (*21.9.1859, ∞ oko 1885, †21.5.1932), [1.1.1.1.1.2.] Nikola (*4.12.1861, ∞ oko 1890, †13.5.1920), [1.1.1.1.1.3.] Jozo (*2.10.1863, ∞ oko 1890, †6.7.1928).

[1.1.1.1.2.] Stjepan ∞ Tomica, kći Ivana Roguljića (*oko 1815, †nema podataka): [1.1.1.1.2.1.] Mate (*11.8.1842, ∞ oko 1870, †11.7.1920), Andrija (*21.11.1846, †27.11.1846), Ivan (*26.11.1847, †4.12.1847).

[1.1.2.] Mate ∞ Manda, kći Frane Paraća iz Solina (*oko 1753, Vranjic, /Mravinci, 9.7.1775 kuma Mande Zubića, žena Mate Zubića/, †nema podataka): Božica (*oko 1775, ∞ oko 1799 muž Anton, sin Šimuna Bubića iz Klisa, †nema podataka), [1.1.2.1.] Šimun91 (*oko 1780, 1. ∞ oko 1808, /udovac/, 2. ∞ 19.3.1825, Kamen, †12.2.1848), Lucija (*oko 1782, /neudana, †14.2.1848), [1.1.2.2.] Anton (*oko 1806, ∞ oko 1838, †2.9.1891).

[1.1.2.1.] Šimun ∞ Ivanica, kći Ivana Bubića iz Klisa (*1.12.1789, Klis, †nema podataka /prije 1825/): Jela (*27.5.1810, ∞ 27.12.1835, Klis muž Mate, sin Grge Barića iz Klisa, †nema podataka /Klis/), [1.1.2.1.1.] Nikola (*oko 1811, ∞ oko 1850, †11.2.1876), [1.1.2.1.2] Mate (*oko 1819, ∞ oko 1850, †31.1.1890);

[1.1.2.1.] Šimun ∞ Matija, kći pokojnoga Luke Tente (*oko 1792, †29.1.1845): [1.1.2.1.3.] Grgo (*oko 1830, ∞ oko 1864, †nema podataka), Martin (*oko 1834, †21.7.1836).

[1.1.2.1.1.] Nikola ∞ Antica, kći pokojnoga Andrije Roguljića (*oko 1830, †5.4.1884): nema podataka o djeci.

[1.1.2.1.2.] Mate ∞ Jela, kći Stjepana Peroša (*oko 1811, /udovica pokojnoga Mate Marovića/, †23.12.1888): Lucija (*27.7.1852, †28.7.1852), Antica (*27.7.1852, †28.7.1852).

[1.1.2.2.3.] Grgo ∞ Ana, kći Grgura Peroša (*oko 1845, †17.6.1888): Oršula (*19.12.1865, †29.12.1865), Matija (*4.4.1870, †7.4.1870), Matija (*8.4.1870, †8.11.1870), Apolonia (*9.2.1876, †11.2.1876).

[1.1.4.] Grgo ∞ Jakovica Knezović iz Stobreča (*nema podataka, †nema podataka): Lucija (*oko 1794, ∞ oko 1814 muž Anton Aljinović iz Žrnovnice, /nastanjeni u Solinu/, †15.8.1836, Žrnovnica), [1.1.3.1.] Luka92(*oko 1795, †15.2.1875, Split /bolnica/).

[1.1.5.] Toma ∞ Kata, kći Frane Mihića iz Jesenica (*oko 1778, /udovica od 1818/, †6.4.1844): Josip 93 (*oko 1804, /neoženjen/, †23.8.1847), Ivka (*oko 1814, ∞ oko 1825 muž Toma, sin Antona Roguljića, †20.12.1865).

[1.2.] Matij ∞ Anica (*nema podataka, †nema podataka): (nije upisano ime) (*12.8.1738, /kuma Matija, žena Blaža Samardžića iz Stobreča; u crkvi svetoga Ivana/, †nema podataka), Andrijana (*29.11.1740, /kuma Matija, žena Blaža Samarčića iz Stobreča; u crkvi svetoga Ivana/, †nema podataka), Kata (*23.12.1749, /kuma Manda, žena Jozipa Rogulića; u crkvi svetoga Luke/, †nema podataka).

[2.] Stipan ∞ Kata (*oko 1675, /kuma 5.5.1716/, †nema podataka /poslije 1725/): [2.1.] Ivan (*oko 1702, 1. ∞ 24.9.1731, /svjedoci Luka Terzić i Ivan Skakejić iz Cetine/, 2. ∞ oko 1753, †29.11.1755 /ukop: u Gospinoj crkvi u Žrnovnici/), Jakov (*oko 1702, †22.11.1731 /od kuge/), Stana (*oko 1704, /kuma 6.1.1724/, †nema podataka /poslije 1725/), [2.2.] Anton (*oko 1710, 1. ∞ oko 1748, 2. ∞ oko 1753, †nema podataka), Pave (*oko 1708, /neoženjen/, †22.1.1768), Petar (*oko 1714, /kum žakan Petar Zubić 11.5.1732, poslije kum i svjedok: 1734, 1735, 1740, 1746, 1752, 1753, 22.4.1756/, †nema podataka).

[2.1.] Ivan ∞ Doma, kći pokojnoga Jure Režića iz Klisa (*oko 1715, †12.1.1751): Manda (*10.1.1733, /kuma Ivanica Vidoševića/, †4.5.1751), Stipan (*16.1.1736, /kum Stipan, sin Ivana Bartulića iz Žrnovnice, kuma Ivanica, žena Jurja Vidoševića/, †nema podataka /prije 1754/), Marko (*20.4.1739, /kum Jure Marojević iz Mravinaca, sin pokojnoga Dujma Marojevića, kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića/, †nema podataka);

[2.1.] Ivan94 ∞ Manda (*nema podataka, †nema podataka): Stipan (*6.1.1754, /kum Ivan Javorčić iz Žrnovnice, kuma Ivanica Vidoševića/, †nema podataka), [2.1.1.] Jakov95 (*18.5.1755, /kum Dujam Rogulić, kuma Ivanica Roguljića/, ∞ oko 1779, †nema podataka /oko 1830/).

[2.1.1.] Jakov ∞ Manda Amižić iz Žrnovnice (*nema podataka, †nema podataka): Ivanica (*oko 1782, ∞ oko 1810 muž Stjepan, sin Mate Roguljića, †18.11.1850), [2.1.1.1.] Ivan (*oko 1784, ∞ oko 1813, †nema podataka /prije 1829/), Matija (*oko 1797, ∞ oko 1820 muž Jure, sin pokojnoga Stjepana Marovića, †11.9.1835), [2.1.1.2.] Mate (*oko 1797, ∞ oko 1818, †11.9.1839).

[2.1.1.1.] Ivan ∞ Ivanica, kći Frane Roguljića (*oko 1795, †23.7.1842): [2.1.1.1.1.] Jakov (*6.3.1813, ∞ 20.10.1834, Kamen, †8.3.1854), [2.1.1.1.2.] Mate (*oko 1822, ∞ oko 1850, †24.1.1890), [2.1.1.1.3.] Stjepan (*oko 1826, ∞ oko 1869, †25.1.1890).

[2.1.1.1.1.] Jakov ∞ Matija, kći Ilije Gojo iz Kamena (*3.5.1812, †27.2.1888): Ivan (*oko 1840, †14.7.1850), Ivanica (*17.10.1842, †20.10.1842), Špiro (*oko 1847, †2.10.1848), Špiro (*oko 1850, †5.8.1851), [2.1.1.1.1.1.] Tadija (*4.6.1852, ∞ oko 1875, †12.3.1934).

[2.1.1.1.1.1.] Tadija ∞ Antica, kći pokojnoga Jure Markovića (*22.11.1853, †19.10.1933): nema podataka o djeci.

[2.1.1.1.2.] Mate ∞ Jela, kći Ivana Mihaljević iz Klisa (*oko 1828, Klis, †12.9.1889): Špiro (*oko 1854, †15.5.1854).

[2.1.1.1.3.] Stjepan ∞ Antica, kći Tome Mijanovića iz Žrnovnice (*oko 1849, †16.3.1889): Ivan (*oko 1862, †5.3.1869), [2.1.1.1.2.1.] Frane (*oko 1866, ∞ oko 1890, †28.2.1943).

[2.1.1.2.] Mate ∞ Ana, kći pokojnoga Šimuna Domjanovića iz Žrnovnice (*oko 1802, †20.11.1847): [2.1.1.2.1.] Andrija (*oko 1819, ∞ oko 1839, †24.8.1844), [2.1.1.2.2.] Šimun (*1825, ∞ oko 1852, †28.10.1870).

[2.1.1.2.1.] Andrija ∞ Antica, kći pokojnoga Mate Roguljića (*oko 1806, †5.9.1842): [2.1.1.2.1.1.] Grgo (*oko 1839, ∞ oko 1866, †29.10.1887).

[2.1.1.2.2.] Šimun ∞ Mara, kći Martina Matkovića (*oko 1830, †22.1.1881): Mate (*3.12.1856, †6.12.1856), [2.1.1.2.2.1.] Mate Nikola (*oko 1857, ∞ oko 1880, †16.4.1886), Marin Roko (*oko 1860, †30.5.1870), Andrija (*14.1.1867, †20.1.1867), Ana (*7.2.1868,†9.2.1868).

[2.2.] Anton Zubić /Marković, aranbaša/ ∞ Anica (*nema podataka, †nema podataka /prije 1753/): Cvita (*19.3.1749, /kuma Kata Rogulić/, †nema podataka), [2.2.1.] Ivan (*oko 1751, ∞ oko 1779, †nema podataka /prije 1829/);

[2.2.] Anton Marković /Zubić, aranbaša/ ∞ Manda (*nema podataka, †nema podataka): [2.2.2] Stipan (*29.9.1754, /kum Karlo Jenaro iz Creme u Italiji, a sada pribiva u Splitu, kuma Anica, žena Jure Jamana iz Klisa/, ∞ oko 1785, †nema podataka /prije 1829/), [2.2.3.] Jakov (*27.7.1756, /kum don Pave Bralić, kuma Ivanica Vidoševića/, ∞ oko 1790, †nema podataka /prije 1829/), Vrane (*26.10.1760, /kum Andrija Jadrić iz Doca Donjega, kuma Matija, žena Šimuna Lauce iz Mravinaca/, †nema podataka).

[2.2.1.] Ivan ∞ Jakovica 96kći Grgura Stoića iz Solina (*oko 1755, Vranjic, †28.5.1840): Jela (*oko 1780, ∞ oko 1810 muž Andrija, sin pokojnoga Bože Roguljića, †22.4.1849), Ana (*oko 1792, ∞ oko 1815 muž Anton, sin pokojnoga Petra Roguljića, /udovica/, †4.10.1862), Pavica (*oko 1802, ∞ 29.4.1826, Split muž Duje, sin pokojnoga Jakova Peroša, †nema podataka).

[2.2.2.] Stjepan ∞ Ivka, kći pokojnoga Petra Vidoševića (*19.4.1756, †nema podataka): Luka (*oko 1786, /neoženjen/, †19.1.1848), Antica (*oko 1795, /neudana/, †21.8.1853).

[2.2.3.] Jakov ∞ Ivka Vlaić iz Žrnovnice (*nema podataka, †nema podataka /prije 1831/): Marta (*oko 1793, ∞ oko 1816 muž Martin, sin pokojnoga Frane Roguljića, †17.2.1858), [2.2.3.1.] Anton (*oko 1802, ∞ oko 1830, †26.1.1869), ime nepoznato (*nema podatka, †14.8.1831), [2.2.3.2.] Mate[1] [1] 97 (*18.9.1807, ∞ 19.2.1835, Žrnovnica, †24.2.1869).

[2.2.3.1.] Anton ∞ Antica, kći Nikole Matkovića (*oko 1807, †22.9.1880): Petar (*1.12.1831, 2.12.1831), Pavica (*oko 1833, †29.6.1835), Ivanica (*oko 1834, †29.10.1836), Ivan (*oko 1839, †2.1.1840), Pavica (*25.4.1836, ∞ oko 1859 muž Josip, sin pokojnoga Martina Roguljića, †4.11.1918), Iva (*oko 1840, /neudana/, †21.12.1890), Petar (*oko 1844, †15.12.1844), [2.2.3.1.1.] Marko (*16.4.1850, ∞ oko 1875, †29.7.1924).

[2.2.3.1.1.] Marko ∞ Jaka, kći pokojnoga Antona Roguljića (*25.5.1860, †18.4.1929): nema podataka o djeci.

[2.2.3.2.] Mate ∞ Jela, kći pokojnoga Andrije Barbarića iz Žrnovnice (*19.8.1811, Žrnovnica, †11.11.1880): Marta (*oko 1836, †26.2.1841), Doma (*1846, †16.9.1850), [2.2.3.2.1.] Jakov (*oko 1855, ∞ oko 1880, †19.11.1888).

MATKOVIĆ98

[1.1.] Stipan99 (*oko 1685, ∞ oko 1715, †3.11.1731 /od kuge/), [1.2.] Blaž[1] [1] 100(*1695, ∞ oko 1720, †2.11.1731 /od kuge/).

[1.1.] Stipan ∞ Manda (*oko 1690, †1.11.1731 /od kuge/): Šimunica (*30.10.1717, /kum Marko Rogulić, kuma Lucija Rogulić/, †1.11.1731 /od kuge/), Matija (*5.3.1720, /kuma Matija Rogulić/, †nema podataka /prije 1724/), Šimun (*26.10.1721, /kum Jure Roguljić, kuma Kate, žena pokojnoga Antone Zubića/, †nema podataka), Matija (*26.3.1724, /kuma Kate Zubića/, †nema podataka), Kate (*1.3.1727, /kuma Kate Markovića/, †nema podataka), [1.1.1.] Matij (*17.7.1728, /kum Luka Milojević iz Splita/, ∞ oko 1756, †nema podataka), Grgur (*28.2.1731, /kum Jure Roguljić, kuma Kate Zubića/, †nema podataka).

[1.1.1.] Matij ∞ Matija (*oko 1728, †22.11.1758): [1.1.1.1.] Ivan101(*19.11.1758, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica Vidoševića/, ∞ oko 1792, Stobreč, †16.2.1833).

[1.1.1.1.] Ivan ∞ Lucija, kći pokojnoga Jakova Plosne (*oko 1771, Stobreč, †14.10.1844): [1.1.1.1.1.] Martin (*oko 1795, ∞ oko 1828, †24.11.1860), Anton (*27.2.1797, /svećenik/, †26.5.1872, Kaštel Sućurac), [1.1.1.1.2.] Josip (*oko 1801, ∞ 1.2.1831, Klis, †19.11.1846), ime nepoznato (*nema podataka, †27.10.1831), Matija (*oko 1803 ∞ oko 1824 muž Mate Osmodlaka iz Klisa, †nema podataka /Klis/), Grgo (*oko 1811, /neoženjen/, †30.1.1838).

[1.1.1.1.1.] Martin ∞ Jela (*nema podataka, †nema podataka): [1.1.1.1.1.1.] Ivan (*oko 1836, ∞ oko 1860, †25.10.1875).

[1.1.1.1.2.] Josip ∞ Jela, kći Petra Glavine i Antice Didović iz Klisa (*23.11.1808, Klis, †10.10.1877): Matija (*18.11.1831, †22.11.1831), Antica (*30.9.1832, †18.10.1832), [1.1.1.1.2.1.] Mate (*21.2.1834, ∞ oko 1860, †10.10.1917), Božica (*oko 1838, †28.5.1840), Matija (*oko 1839, †2.3.1840), Grgo (*1.1.1843, †23.4.1843).

[1.1.1.1.2.1.] Mate ∞ Matija, kći Marka Žižića zvani Zagorušić iz Solina (*3.4.1842, Solin, †5.9.1916): Martin (*oko 1871, †8.1.1875), Jela (*oko 1874, †25.4.1877).

[1.2.] Blaž ∞ Lucija (*oko 1696, †21.10.1731 /od kuge/): [1.2.1.] Jakov (*1.5.1721, /kum don Jure Glavinović, kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića/, ∞ 8.1.1748, /svjedoci Mate Barić i Ivan Vuković/, †nema podataka), Ivanica (*6.1.1724, /kuma Stane Markovića/, †nema podataka), Vrančesko (*2.10.1727, /kum don Anton Matić, kuma Kata, žena pokojnoga Antone Markovića/, †nema podataka), Marko (*8.4.1729, /kum don Anton Matić, kuma Kate, žena pokojnoga Antona Markovića/, †nema podataka).

[1.2.1.] Jakov ∞ Jerka, kći Jure Marovića iz Mravinaca (*oko 1726, †nema podataka): Ivanica (*26.12.1750, /kum Jakov Bilinić, kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića/, †nema podataka), Lucija (*6.12.1754, /kum don Pave Bralić, kuma Ivanica Vidoševića/, †nema podataka), sin (nije upisano ime) (*18.9.1757, /kum don Pave Bralić, kuma Ivanica Vidoševića/, †nema podataka), [1.2.1.1.] Nikola (*16.11.1760, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica Vidoševića; u crkvi svetoga Ivana; prokurator Marko Rogulić sakrio je ključ crkve svetoga Luke/, ∞ oko 1795, †nema podataka /prije 1829/).

[1.2.1.1.] Nikola ∞ Matija, kći pokojnoga Mate Jelače iz Kamena (*oko 1771, Kamen, †26.11.1843): Matija (*oko 1797, ∞ 18.9.1819, Prugovo muž Ivan Boban iz Prugova, †nema podataka), Pave (*oko 1802, /neoženjen/, †21.10.1850), [1.2.1.1.1.] Stjepan (*oko 1803, ∞ oko 1833, †18.3.1863), Antica (*oko 1807, ∞ oko 1830 muž Anton, sin Jakova Marković, †22.9.1880).

[1.2.1.1.1.] Stjepan ∞ Jela Bašić (*nema podataka, †nema podataka): Lucija (*oko 1837, †29.2.1840), Nikola (*oko 1843, †23.2.1848), Blaž (*oko 1841, †10.3.1867), Nikola (*oko 1843, †23.2.1848), [1.2.1.1.1.1.] Petar (*10.7.1847, ∞ oko 1875, †5.3.1923).

[2.] Marko (*oko 1670, ∞ oko 1698, †9.1.1720).

[2.] Marko ∞ Ivanica (*oko 1680, †19.4.1759): [2.1.] Luka102(*oko 1700, ∞ 22.10.1730, /svjedoci Pave Jerković iz Žrnovnice i Jure Roguljić iz Kučina/, †nema podataka), [2.2.] Andrija (*oko 1710, 1. ∞ oko 1739, 2. ∞ 15.2.1752, /svjedoci Luka Matković i Ivan Radovan iz Dugopolja/, †nema podataka), [2.3.] Jure (*oko 1712, ∞ 20.11.1740, /svjedoci Jure Granić iz Muća i Jure Marojević iz Mravinaca/, †nema podataka), Manda (*oko 1714, ∞ 24.2.1735 muž Matij, sin pokojnoga Dujma Marojevića iz Mravinaca, /svjedoci Mijovil Lozić iz Mravinaca i Grgur Uvodić iz Klisa/, †29.6.1766), [2.4.] Mijo (*30.9.1717, /kum Marko Rogulić, kuma Markova mater Lucija/, ∞ oko 1745, †nema podataka).

[2.1.] Luka ∞ Kata, kći pokojnoga Mijovila Radovanovića iz Dugopolja (*oko 1708, †26.8.1750): Jelina (*21.3.1732, /kum don Dujam Nenadić, kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića/, †nema podataka), Marko (*5.1.1734, /kum Jure Rogulić, kuma Ivanica Vidoševića, žena Jure Vidoševića/, †nema podataka /prije 1739/), Lucija (*oko 1736, ∞ oko 1768 muž Luka, sin Ivana Bilića zvanoga Meržan iz Vranjica, †30.10.1789, Vranjic), Marko (*12.2.1739, /kum Jure Rogulić, kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića/, †nema podataka), Manda (*28.9.1741, /kuma Ivanica Vidoševića, kći Stipana Vrdolačića, a žena Jure Vidoševića/, †nema podataka), Bara (*9.2.1744, /kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića/, †nema podataka), Jakovica (*oko 1745, 1. ∞ oko 1780 muž Ivan, sin pokojnoga Ivana Novalića iz Klisa, 2. ∞ 14.8.1791, Split, u crkvi svetoga Dujma, muž Ivan, sin pokojnoga Ivana Šubašića iz Klisa, /kanonik Dominik Manola, dopuštenje: nadbiskup Lelijo Cipiko; svjedoci Luka Didović i Toma Milišić/, †13.1.1782, Klis), [2.1.1.] Toma (*14.12.1747, /kum Jure Rogulić/, ∞ oko 1780, †nema podataka /prije 1829/), Josip (*8.3.1748, /kum Marko Rogulić/, †nema podataka).

[2.1.1.] Toma ∞ Pavica (*nema podataka, †nema podataka): [2.1.1.1.] Dujam103(*19.3.1782, Klis, /roditelji tada stanuju u Klisu; krstitelj don Matij Marčelić, kum Nikola Meštrović, kuma Jerka, žena Garge Zolje/, ∞ 15.7.1822, Klis, †20.11.1848).

[2.1.1.1.] Dujam ∞ Ivanica, kći Ivana Ercega iz Klisa (*22.10.1797, Klis, †nema podataka): [2.1.1.1.1.] Ivan (*oko 1827, ∞ oko 1860, †3.4.1886), Mate (*oko 1829, /neoženjen/, †27.3.1854), Pavica (*oko 1833, †10.10.1847), [2.1.1.1.2.] Stjepan (*oko 1844, ∞ oko 1870, †1.3.1880).

[2.1.1.1.1.] Ivan ∞ Matija, kći Jure Bubića zvani Jerkoč iz Solina (*15.2.1840, Solin, †11.4.1917): Dujam (*oko 1867, †4.11.1875).

[2.2.] Andrija ∞ Ivanica (*oko 1715, †3.10.1750): Anton (*3.6.1740, /kum Jure Rogulić, kuma Ivanica, žena Marka Rogulića/, †nema podataka), Matija (*19.2.1744, /kuma Mara, žena Jure Rogulića/, †nema podataka), Blaž (*14.1.1748, /kum Marko Rogulić/, †nema podataka);

[2.2.] Andrija ∞ Jelina, udovica pokojnoga Marka Caktaša iz Dugopolja (*nema podataka, †nema podataka): [2.2.1.] Stjepan104(*1.8.1754, /kum Jure Rogulić, kuma Ivanica, žena Marka Rogulića/, ∞ oko 1784, †25.5.1834).

[2.2.1.] Stjepan ∞ Ivanica, kći pokojnoga Antona Markovića (*oko 1762, †nema podataka): Adriana (*oko 1795, /neudana/, †21.8.1853), Ivanica (*oko 1809, †6.6.1834), Marta (*11.11.1812, ∞ 26.5.1856, Split, u crkvi svetoga Dujma muž Duje, sin pokojnoga Tome Kovačeva iz Kaštel Staroga, †nema podataka).

[2.3.] Jure ∞ Jelina, kći Jure Vidoševića iz Kučina (*26.12.1720, †nema podataka): [2.3.1.] Grgo (*7.2.1742, /kum Bože Granić iz Muća/, ∞ oko 1766, /svjedok na vjenčanju 20.11.1783/, †nema podataka /prije 1829/), Anica (*15.2.1752, /kum Jure Marojević, kuma Kate Roguljić/, †nema podataka), Marko (*2.4.1755, /kum alfir Jura Marović, kuma Kata, žena Tome Rogulića/, †nema podataka), [2.3.2.] Luka105 (*15.10.1758, /kum Jure Marojević, kuma Kate, žena Tome Rogulića/, ∞ 20.11.1783, /svjedoci Grgo Matković i Jakov Marković/, †7.8.1831). [2.3.1.] Grgo ∞ Manda, kći pokojnoga Lovre Paraća iz Solina (*oko 1755, Vranjic, †17.6.1837): nema podataka o djeci.

[2.3.2.] Luka ∞ Mara, kći Matija Nenadića /Bućana/ (*6.7.1759, †nema podataka): [2.3.2.1.] Lovre (*oko 1784, ∞ oko 1803, †nema podataka /prije 1829/), [2.3.2.2.] Ivan106 (*oko 1794, ∞ oko 1824, †1864), [2.3.2.3.] Jure107 (oko 1795, ∞ oko 1825, †24.3.1866), Jelena108(*oko 1796, /dojnica djeteta Petra Peštulića, *oko 1838, †24.11.1841/, †1871), [2.3.2.4.] Martin (*oko 1804, ∞ oko 1830, †30.8.1855);

[2.3.1.1.] Lovre ∞ Ivanica, kći pokojnoga Petra Roguljića (*oko 1784, †nema podataka): [2.3.1.1.1] Luka109(*oko 1804, ∞ oko 1830, †8.11.1870).

[2.3.1.1.1.] Luka ∞ Cvita (*nema podataka, †nema podataka): Ivanica (*oko 1837, †17.11.1841), [2.3.1.1.1.1.] Stjepan (*30.8.1845, ∞ oko 1870, †4.10.1921), Ivka (*26.12.1849, ∞ 5.6.1869, Kamen muž Filip, sin Mate Gojo iz Kamena, †nema podataka).

[2.3.2.2.] Ivan ∞ Kata Jerković iz Žrnovnice (*nema podataka, †nema podataka): Luka (*oko 1833, /neoženjen/, †20.3.1850), Pave (28.6.1835, †28.8.1835), Antica (*29.7.1836, †29.10.1836), Andrija (*10.11.1838, †14.11.1838).

[2.3.2.3.] Jure ∞ Jela, kći Antona Roguljića (*oko 1806, †5.9.1842): ime nepoznato (*nema podataka, †7.8.1831), [2.3.2.3.1.] Šimun (*oko 1827, ∞ oko 1860, †15.1.1877), [2.3.2.3.2.] Ivan (*oko 1830, ∞ oko 1856, †13.4.1891), Antica (oko 1832, ∞ oko 1855 muž Anton, sin Mije Roguljića, †nema podataka), Luka (*15.1.1834, †15.4.1834).

[2.3.2.3.1.] Šimun ∞ Marija, kći Marka Lolića iz Žrnovnice (*14.8.1834, Žrnovnica, †nema podataka): Bartol Pave (*oko 1865, †9.7.1867), Grgo (*oko 1867, †28.7.1868), Luka (*oko 1868, †15.7.1869), Jela (*23.1.1874, †2.2.1874).

[2.3.2.4.] Martin ∞ Marta, kći Tome Vrdoljaka iz Žrnovnice i Antice Marković (*oko 1802, †19.11.1875): Mara (*oko 1830, ∞ oko 1850 muž Šimun, sin pokojnoga Mate Markovića, †22.1.1881), Tomica (*oko 1832, †25.6.1834), Tomica (*oko 1843, †3.4.1860), Marko (*13.4.1853, †3.8.1853).

[2.4.] Mijo ∞ Anica (*nema podataka, †nema podataka): [2.4.1.] Mate (*26.7.1747, /kum Marko Rogulić/, ∞ 25.8.1772, Split, u crkvi svetoga Dujma, /mladoženja je aranbaša; kanonik Juraj Domjakušić, dopuštenje: generalni vikar Jakov Dudan; svjedoci Jeronim Kavanjin Kapogroso i doktor Matij Carazich/, †nema podataka), [2.4.2.] Jerolim (*27.9.1751, /kum Jakov Bilinić, kuma Ivanica Vidoševića/, 1. ∞ oko 1780, 2. ∞ oko 1800, †nema podataka /prije 1829/), Šima (*oko 1753, ∞ oko 1780 muž Martin, sin Jure Poljaka zvani Šoltić iz Vranjica, †11.1.1817, Vranjic), Bartul (*27.8.1754, /kum Jakov Bilinić, kuma Ivanica, žena Marka Rogulića/, †nema podataka), Marta (*29.10.1756, /kum don Pave Bralić, kuma Ivanica Vidoševića/, ∞ oko 1784 muž Josip, sin Luke Bilića zvan Lodina iz Vranjica, †20.1.1806, Vranjic), Antica (*15.5.1759, /kum don Andrija Jadrić, kuma Ivanica Vidoševića/, ∞ oko 1780 muž Šimun, sin Mate Grgića zvani Lujić iz Vranjica, †19.9.1833, Vranjic).

[2.4.1.] Mate ∞ Manda, kći aranbaše Jakova Plosne iz Stobreča (*nema podataka, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[2.4.2.] Jerolim ∞ Matija (*nema podataka, †nema podataka /prije 1800/): [2.4.2.1.] Anton110(*oko 1782, ∞ oko 1820, †19.1.1844);

[2.4.2.] Jerolim ∞ Jela, kći pokojnoga Mate Petrovića (*oko 1752, †22.1.1833): [2.4.2.2.] Bože (*oko 1807, ∞ oko 1833, †30.8.1842).

[2.4.2.1.] Anton ∞ Jela, kći Ivana Markovića (*oko 1800, †nema podataka): [2.4.2.1.1.] Mate (*oko 1826, ∞ oko 1852, †26.1.1879), Ivanica (*oko 1833, †4.11.1841), Marta (*29.12.1837, †1.1.1838).

[2.4.2.1.1.] Mate ∞ Marija, kći Andrije Roguljića (*oko 1830, †13.1.1870): Matija (*oko 1862, †16.11.1869), Lucija (*12.12.1865, †14.12.1865), Manda (*oko 1866, †28.8.1868).

[2.4.2.2.] Bože ∞ Lucija, kći Antona Roguljića (*oko 1811, †26.12.1838): Matija (*27.2.1834, †6.3.1834), Jelena (*oko 1836, †16.12.1846), Marta (*27.12.1837, †1.1.1838).

Rogulić, vidi Roguljić

ROGULJIĆ (Rogulić)

Petar iz Žrnovnice111(*nema podataka, †nema podataka /prije 1715/, ∞ Lucija (*oko 1650, /kuma 1717/, †18.11.1729): [1.] Marko (*oko 1672, ∞ oko 1694, /kum 1717/, †7.12.1718), [2.] Stipan iz Žrnovnice (*oko 1684, ∞ 17.5.1712, Split, u crkvi svetoga Dujma, /svjedoci Mijo Božiković i Gašpar Gaudencije, obred vodiokanonik Grgur Šore/,†18.4.1716, Kučine), [3.] Ivan (*oko 1686, ∞ oko 1713, †9.4.1717).

[1.] Marko ∞ Mara (*oko 1676, †15.8.1726): [1.1.] Jure112 [1] (*oko 1687, 1. ∞ 29.1.1720, /svjedok Stipan Zubić/, 2. ∞ 19.5.1738, /svjedoci Anton Perko i Petar Rogulić/, †nema podataka /prije 1758/), [1.2.] Petar113 (*oko 1702, ∞ oko 1727, †nema podataka /poslije 1759/), [1.3.] Marko (*oko 1705, ∞ oko 1732, †nema podataka /prije 1758/).

[1.1.] Jure ∞ Ivanica, kći pokojnoga Stipana Lučića (*oko 1698, †25.12.1737): Manda (*10.5.1722, /kum don Jure Glavinović, kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića; u crkvi svetoga Luke/, ∞ 22.11.1739 muž Mijo, sin pokojnoga Stipana Kovačevića iz Žrnovnice, /svjedoci Ivan Marinov iz Žrnovnice i Mate Kovačević iz Žrnovnice/, †nema podataka), Stipan (*17.4.1724, /kum Anton Matić iz Klisa; u crkvi svetoga Luke/, †nema podataka), Matija (*16.5.1728, /kum don Anton Matić, kuma Ivanica Vidoševića; u crkvi svetoga Ivana/, †17.12.1749), [1.1.1.] Ivan (*11.5.1732, /kum žakan Petar Zubić, kuma Ivanica, žena pokojnoga Matija Vidoševića/, 1. ∞ oko 1757, 2. ∞ oko 1760, †nema podataka /prije 1769/), Anton (*12.5.1734, /kum Petar Marković iz Kučina i Ivanica, žena Jure Vidoševića/, †nema podataka), Mate (*oko 1736, †nema podataka);

[1.1.] Jure ∞ Mara, kći Matija Kozarića (*oko 1710, †nema podataka /poslije 1758/): [1.1.2.] Petar (*20.2.1743, /kum Andrija Matković, kuma Ivanica Matkovića/, 1. ∞ oko 1770, 2. oko 1800, †nema podataka /prije 1829/).[1] [1]114

[1.1.1.] Ivan ∞ Cvita (*oko 1736, †23.6.1759): Marta (*17.10.1758, /kum Ivan Marče /Roguljić/ iz Splita, kuma Ivanica Vidoševića/, †nema podataka);

[1.1.1.] Ivan ∞ Oršula,115 kći Nikole Perasovića iz Stobreča (*nema podatka, †nema podataka): nema podataka o djeci. [1] Vranjic, 16. prosinca 1769.: kuma Oršula, kći Nikole Perasovića iz Stobreča, a žena pokojnoga Ivana Rogulića iz Kučina.

[1.1.2.] Petar ∞ Jelina, kći Ivana Barišića zvanoga Guina iz Solina (*6.9.1750, Vranjic, †nema podataka /oko 1800/): Ivan (*18.8.1772, /svećenik/, †24.7.1854), [1.1.2.1.] Anton 116 (*1775, ∞ oko 1800, †15.10.1844), Ivanica (*oko 1784, ∞ oko 1804 muž Lovre, sin pokojnoga Luke Matkovića, †nema podataka), [1.1.2.2.] Nikola117 [1.1.2.] Petar ∞ Dujka Vlaić iz Žrnovnice (*nema podataka, †nema podataka): [1.1.2.3.] Mijo118(*oko 1802, ∞ oko 1829, †27.10.1878).

[1.1.2.1.] Anton ∞ Ana, kći pokojnoga Ivana Markovića (*oko 1791, †13.10.1862): [1.1.2.1.1.] Toma (*oko 1810, ∞ oko 1835, †nema podataka /poslije 1846/).

[1.1.2.1.1.] Toma ∞ Ivka, kći Tome Marković (*oko 1814, †20.12.1865): nema podataka o djeci.

[1.1.2.2.] Nikola ∞ Antica, kći Duje Marina iz Žrnovnice (*oko 1807, Žrnovnica, †28.3.1877): Mate (*oko 1824, /neoženjen, vojnik u mornarici/, †30.5.1855), [1.1.2.2.1.] Petar (*oko 1830, ∞ 17.10.1858, †nema podataka), Jure (*oko 1836, /vojnik/, †17.12.1860), Ivan (*22.3.1841, †29.3.1841), Ivan (*14.12.1842, †15.12.1842).

[1.1.2.2.1.] Petar ∞ Tomica Luna (*oko 1826, †nema podataka): nema podataka o djeci.

[1.1.2.3.] Mijo ∞ Ivanica, kći pokojnoga Tome Marovića (*oko 1804, †25.12.1866): [1.1.2.3.1.] Anton (*oko 1831, ∞ oko 1855, †23.4.1885).

[1.1.2.3.1.] Anton ∞ Antica, kći Jure Matkovića (*oko 1832, †nema podataka): Pere (*oko 1855, /vojnik u mornarici/, †1878), [1.1.2.3.1.1.] Nikola (*3.12.1859, ∞ oko 1890, †7.8.1940), [1.1.2.3.1.2.] Ivan (*17.9.1870, ∞ oko 1896, †11.7.1926).

[1.1.2.3.1.1.] Nikola /zvan Mišetin/ ∞ Kata, kći pokojnoga Frane Vidoševića (*11.1.1867, †1.1.1933): nema podataka o djeci.

[1.1.2.3.1.2] Ivan /zvan Mišetin/ ∞ Dujka, kći Stjepana Stipice i Luce Jerković iz Žrnovnice (*26.2.1875, Žrnovnica, †5.2.1946): nema podataka o djeci.

[1.2.] Petar ∞ Jelina iz Kotlenica (*oko 1705, †nema podataka /poslije 1759/): Luka (*14.10.1727, /kum don Anton Matić, kuma Ivanica, žena Matija Vidoševića/, †23.9.1750), [1.2.1.] Martin (*11.5.1732, /kum Andrija Matković, kuma Ivanica, žena Jure Vidoševića/, ∞ 9.12.1754, /svjedoci Petar Smaić i njegov brat Ivan, oba iz Kotlenica/, †21.2.1761 /ubijen u Mravincima, odveden liječniku u Split, gdje je umro, ukop: u crkvi svetoga Luke/), Dujam (*1.6.1734, /kum don Anton Matić iz Klisa, kuma Ivanica, žena pokojnoga Matija Vidoševića/, †nema podataka), Matuša (*oko 1736, ∞ oko 1760 muž aranbaša Ante Knezović iz Stobreča, †nema podataka), [1.2.2.] Ivan (*5.1.1740, /kum Petar Zubić, sin pokojnoga Stipana Zubića, kuma Anica, žena Stipana Bartulića iz Žrnovnice/, ∞ oko 1766, †nema podataka), Anica (*20.2.1743, /kuma Anica Bartulića/, †nema podataka), Pave (*29.1.1748, /kum Stipan Bartulić iz Žrnovnice/, †nema podataka), Anton (*2.2.1752, /kum Petar Marković, kuma Ivanica, žena pokojnoga Jure Vidoševića/, †nema podataka).

[1.2.1.] Martin ∞ Matija, kći pokojnoga Jure Vidoševića zvanoga Pošmudić (*13.3.1735, 2. ∞ 17.3.1767, Split muž Jakov Podrug zvan Bašo iz Solina, †10.2.1808, Solin, ukop: Vranjic): [1.2.1.1.] Frane (*3.10.1755, /kum aranbaša Ivan Zubić, kuma Lucija Kovačević iz Žrnovnice/, ∞ oko 1775, †nema podataka), Bariša (*oko 1757, ∞ nema podataka, /24.8.1775 kum na krštenju u Vranjicu/, †nema podataka), Ivanica (*27.5.1758, /kum don Andrija Jadrić, kuma Lucija, žena Ante Kovačevića iz Žrnovnice/, †nema podataka /prije 1760/), Ivanica (*16.4.1760, /kum Jakov Radinović iz Stobreča, kuma Lucija, žena Antona Kovačevića iz Žrnovnice/, †nema podataka).

[1.2.1.1.] Frane ∞ Lucija Bara, kći Ivana Čerine iz Solina (*oko 1756, Vranjic, †14.1.1832):

Lucija (*oko 1775, ∞ 28.12.1794, Split muž Grgo, sin Jakova Dropića iz Kamena, vjerojatno u crkvi svetoga Dujma, /svjedoci Ante Grego i Jure Roguljić, obred vodio kanonik Josip Kojić/, †nema podataka), Jakovica (*oko 1783, ∞ oko 1805 muž Pave, sin pokojnoga Jakova Terze iz Kamena, †18.12.1850, Kamen), [1.2.1.1.1.] Martin (*oko 1792, ∞ oko 1820, †18.11.1850), Ivanica (*oko 1795, ∞ oko 1818 muž Ivan, sin Jakova Markovića, †23.7.1842).

[1.2.1.1.1.] Martin ∞ Marta, kći Jakova Markovića (*oko 1793, †17.2.1858): [1.2.1.1.1.1.] Mate (*oko 1822, ∞ 16.10.1853, Split, Lučac /upis u Stobreču/, †nema podataka), nedostaje ime (*nema podataka, †19.11.1831), [1.2.1.1.1.2.] Anton (*17.1.1825, ∞ 15.11.1852, †4.9.1880), Ivka (*oko 1827, /neudana/, †12.8.1868), [1.2.1.1.1.3.] Ivan (*11.6.1829, ∞ 24.11.1856, Stobreč, †14.1.1875), Josip (*24.3.1833, †25.3.1833), [1.2.1.1.1.4.] Josip (*oko 1834, ∞ oko 1859, †28.6.1866), Jure (*oko 1835, †19.10.1842).

[1.2.1.1.1.1.] Mate zvani Balaj ∞ Lucija, kći Marka Šupića iz Kamena (*oko 1829, Kamen, †18.2.1879): [1.2.1.1.1.1.1.] Martin (*28.3.1856, ∞ oko 1880, †1.7.1914), [1.2.1.1.1.1.2.] Josip (*20.9.1857, ∞ oko 1885, †25.7.1933), Marta (*19.2.1862, †22.2.1862).

[1.2.1.1.1.1.1.] Martin ∞ Antica, kći Antona Bućana (*29.11.1856, †13.8.1918): nema podataka o djeci.

[1.2.1.1.1.2.] Anton ∞ Manda, kći pokojnoga Andrije Roguljića (*oko 1826, †12.1.1889): Mate (*9.11.1852, †2.12.1852), [1.2.1.1.1.2.1.] Mate (*oko 1854, ∞ oko 1874, †28.9.1889), Luka Andrija (*18.10.1856, †nema podataka).

[1.2.1.1.1.2.1.] Mate ∞ Matija Marović (*nema podataka, †nema podataka): Božica Antica Kata Manda (*18.11.1878, †8.12.1878), Antica Franica (*26.11.1883, †5.12.1883).

[1.2.1.1.1.3.] Ivan ∞ Lucija, kći pokojnoga Jakova Plosne iz Stobreča (*16.10.1834, Stobreč, †21.4.1918): [1.2.1.1.1.3.1.] Martin (*4.10.1857, ∞ oko 1885, †3.7.1922), [1.2.1.1.1.3.2.] Luka (*12.10.1859, ∞ oko 1885, †23.3.1942), Božica (*25.12.1862, †23.7.1863), Mara (*10.8.1864, ∞ 30.5.1892 muž Toma, sin pokojnoga Ivana Mijanovića iz Žrnovnice), Marino (*oko 1866, †7.2.1871), Marta (*oko 1874, †24.9.1876).

[1.2.1.1.1.4.] Josip ∞ Pavica, kći Antona Markovića (*25.4.1836, †14.11.1918): Matija (*10.2.1860, /neudana/, †13.9.1929), Ivka (*12.12.1862, ∞ oko 1884 muž Ivan, sin Jakova Vidoševića Romića, †22.12.1931), [1.2.1.1.1.4.1.] Ivan (*21.7.1863, ∞ oko 1890, †21.6.1940), [1.2.1.1.1.4.2.] Anton (*14.4.1866, ∞ oko 1894, †13.1.1929).

[1.2.2.] Ivan ∞ Ivanica (*nema podataka, †nema podataka): [1.1.1.1.] Mate (*oko 1768, ∞ 20.4.1801, Split, u crkvi Gospe od Pojišana, /svjedoci Ante Škarić i Marko Vesanović zvani Dvornik, obred vodio don Lovre Siriščević/, †nema podataka /prije 1829/).

[1.2.2.1.] Mate ∞ Jaka, kći pokojnoga Stjepana Matića /Drnasa/ iz Mravinaca (*21.4.1776, †22.10.1847): Ivka (*oko 1808, /neudana/, †19.10.1876), Kata (*oko 1812, /neudana/, †7.12.1833), [1.2.2.1.1.] Anton (*oko 1814, ∞ oko 1854, †16.7.1863).

[1.2.2.1.1.] Anton ∞ Kata (*31.10.1831, †2.5.1917): Jaka (25.5.1860, ∞ oko 1881 muž Marko, sin pokojnoga Antona Markovića, †18.4.1929).

[1.3.] Marko ∞ Ivanica, kći Domjana Nazlića iz Klisa (*oko 1710, †nema podataka /poslije 1771/): [1.3.1.] Mijo (*11.10.1733, /kum don Anton Matić, kuma Kata Bašić, žena Matija Bašića iz Žrnovnice/, ∞ oko 1758, †nema podataka /poslije 1775/), [1.3.2.] Andrija (*19.11.1735, /kum Anton Matić iz Klisa, sin Matija Matića, kuma Ivanica, žena pokojnoga Marka Matkovića iz Kučina/, ∞ oko 1765, †nema podataka), Petrica (*2.6.1738, /kuma Ivanica Matković iz Kučina; u crkvi svetoga Ivana/, †2.11.1749), [1.3.3.] Mate (*14.2.1741, /kum Anton Matić, kuma Ivanica, žena pokojnoga Marka Matkovića/, 1. ∞ oko 1780, 2. ∞ oko 1792, Žrnovnica, †nema podataka /prije 1829/), Tomica (*21.12.1744, /kuma Ivanica Matkovića; u crkvi svetoga Ivana/, †nema podataka), Luka (*17.10.1752, /kum Jure Marojević, kuma Ivanica, žena pokojnoga Jure Vidoševića/, †nema podataka), Stipan (*27.7.1756, /kum Ive Marče /Roguljić/ iz Splita, kuma Ivanica Vidoševića/, †nema podataka).

[1.3.1.] Mijo ∞ Lucija (*nema podataka, †nema podataka): [1.3.1.1.] Bože (*28.12.1758, /kum Ivan Rogulić oliti Marče iz Splita, kuma Kata, žena pokojnoga Mate Bašića iz Žrnovnice; kum 1772/, ∞ oko 1783, †nema podataka /prije 1829/), Pavica (*10.1.1760, /kum alvir Jure Marojević iz Mravinaca, kuma Manda, žena aranbaše Antona Markovića iz Kučina/, †nema podataka).

[1.3.1.1.] Bože ∞ Manda Plosne iz Stobreča (*nema podataka, †nema podataka): [1.3.1.1.1.] Andrija119(*oko 1784, ∞ oko 1810, †29.4.1846).

[1.3.1.1.1.] Andrija ∞ Jela, kći pokojnoga Ivana Markovića (*oko 1780, †22.4.1849): [1.3.1.1.1.1.] Nikola (*6.12.1819, ∞ 28.10.1855, †14.4.1889), Lucija (*oko 1820, †23.11.1838), Manda (*oko 1826, ∞ 15.11.1852 muž Anton, sin pokojnoga Martina Roguljića, †12.1.1889), Marija (*oko 1830, ∞ oko 1852 muž Mate, sin Antona Matkovića, †13.1.1870), Antica (*oko 1830, ∞ oko 1850 muž Nikola, sin Šimuna Markovića, †5.4.1884).

[1.3.1.1.1.1.] Nikola ∞ Ivka, kći Mije Bobana i Matije Spajić iz Klisa (*20.10.1831, Klis, †nema podataka): Jela (*1.12.1856, †1.12.1856), Andrija (*oko 1857, /neoženjen/, †22.9.1883 /u polju/), Ivan (*oko 1859, †7.4.1860), Dujam (*oko 1861, †17.4.1867), [1.3.1.1.1.1.1] Ivan (*18.4.1864, ∞ oko 1895, †25.5.1926), [1.3.1.1.1.1.2] Špiro (*22.7.1866, ∞ oko 1892, †2.5.1917), Dujam (*oko 1867, †7.4.1870), Jela (*oko 1874, †5.9.1876).

[1.3.2.] Andrija ∞ Manda (*nema podataka, †nema podataka): [1.3.2.1.] Anton 120(*oko 1771, ∞ oko 1805, †26.4.1833).

[1.3.2.1.] Anton ∞ Ivanica, kći Jure Markovića (*oko 1785, †nema podataka): Jela (*oko 1806, ∞ oko 1825 muž Jure, sin Luke Matkovića, †5.9.1842), Manda (*oko 1811, /neudana/, †30.7.1883). Lucija (*1811, ∞ oko 1833 muž Bože, sin Jerolima Matkovića, †26.12.1838), Matija (*oko 1820, ∞ 18.1.1843 muž Stjepan Stipinović iz Stobreča, †nema podataka).

[1.3.3.] Mate ∞ Matija, kći pokojnoga Dujma Vidoševića (*23.2.1756, †nema podataka /prije 1792/): [1.3.3.1.] Stjepan121(*oko 1783, ∞ oko 1810, †13.9.1847);

[1.3.3.] Mate ∞ Kata Ugrin iz Žrnovnice (*nema podataka, †nema podataka /prije 1831/): [1.3.3.2.] Mijo (*4.8.1793, 1. ∞ 13.6.1827, 2. ∞ oko 1831, †nema podataka /poslije 1846/), [1.3.3.3.] Ivan zvani Soleman122(*oko 1795, ∞ 5.10.1820, Kamen, †1871), Antica (*oko 1806, ∞ oko 1840 muž Andrija, sin pokojnoga Mate Markovića, †5.9.1842).

[1.3.3.1.] Stjepan ∞ Ivanica, kći Jakova Markovića (*oko 1782, †18.11.1850): Matija (*oko 1814, †25.6.1837), Lucija (*oko 1820, †2.10.1836), [1.3.3.1.1.] Marko (*oko 1824, ∞ 15.11.1852, Klis, †22.6.1885).

[1.3.3.1.1.] Marko ∞ Matija, kći Petra Glavine iz Klisa (*10.9.1819, Klis, †nema podataka): Ivka Matija (*23.2.1856, †3.4.1873), Ana (*24.7.1862, †30.7.1862).

[1.3.3.2.] Mijo ∞ Ivanica, kći pokojnoga Ivana Sovinčića (*20.6.1798, †nema podataka /prije 1831/): nema podataka o djeci;

[1.3.3.2.] Mijo ∞ Ivanica, kći pokojnoga Tome Sovinčića (*oko 1805, †25.12.1866): [1.3.3.2.2.] Mate (*oko 1832, ∞ oko 1862, †25.1.1891).

[1.3.3.2.2.] Mate ∞ Ivka, kći Jure Marovića (*oko 1842, †3.4.1881): Ivan (*oko 1875, †25.12.1883), Ivanica Anica (*27.2.1877, †2.3.1877).

[1.3.3.3.] Ivan zvani Sulejman ∞ Matija, kći Nikole Barkina iz Kamena (*oko 1796, Kamen, †nema podataka): [1.3.3.3.1.] Mijo (*oko 1834, ∞ oko 1860, †3.3.1868).

[2.] Stipan iz Žrnovnice ∞ Jerka, kći pokojnoga Jakova Banića iz Podstrane (*nema podataka, †nema podataka /poslije 1779/): Matij123(*oko 1712, /đak 1728, svećenik 1738, župnik Mravinaca i Kučina 1751. - 1754./, †21.3.1767, Solin, /kapelan, pokopan u Gospinoj crkvi u Solinu/), [2.1.] Toma (*oko 1713, ∞ oko 1736, †nema podataka /poslije 1779), Ivanica (*5.5.1716, /kum aranbaša Stipan Zubić, kuma njegova žena Kata/, †nema podataka).

[2.1.] Toma ∞ Kata, kći Antona Radića iz Doca (*oko 1714, /kuma u Klisu 25.10.1763 i 15.4.1766/, †nema podataka /poslije 1766/ ): [2.1.1.] Anton (*16.2.1737, /kum Anton Darnas iz Klisa, kuma Anica, žena Domjana Nazlića iz Klisa/, ∞ oko 1762, †nema podataka /prije 1829/), Ivanica (*17.6.1738, /kuma Ivanica Matković iz Kučina/, ∞ oko 1762 muž Anton Glavina iz Klisa, †22.4.1819, Klis), Frane (*5.4.1740, /kum don Mijovija Marčelić iz Doca, kuma Anica, žena Domjana Nazlića iz Klisa/, †nema podataka), [2.1.2.] Dujam (*oko 1741, ∞ oko 1767, †nema podataka), Lucija (*16.10.1743, /kuma Doma Markovića; u crkvi svetoga Ivana/, †nema podataka), [2.1.3.] Mijo (*14.9.1746, /kum Matij Marojević, kuma Lucija Rogulova/, ∞ oko 1768, †nema podataka/prije 1829/).

[2.1.1.] Anton ∞ Jela (*nema podataka, /kuma u Klisu 6.3.1774/, †nema podataka /prije 1831/): [2.1.1.1.] Martin124 (*oko 1764, ∞ 1790, †17.8.1844), Jure125(*oko 1765, /neoženjen/, †19.2.1838), Jakovica (*oko 1766, ∞ oko 1786 muž Petar, sin pokojnoga Mije Perković iz Klisa, †nema podataka /Klis/), Lucija (*oko 1768, ∞ oko 1790 muž Bariša Meštrović iz Klisa, †nema podataka /Klis/), Antica (*oko 1770, ∞ oko 1792 muž Mijo, sin MatijaBućana, †nema podataka), Ivka (*oko 1778, ∞ 8.1.1801, Split, muž Jure, sin Ante Valentić iz Klisa, /dopuštenje: generalni vikar Dominik Manola; kanonik Matij Della Croce; svjedoci: don Andrija Klarić, župnik u Klisu i Jerolim pokojnoga Ivana Jamana/, †nema podataka /Klis/).

[2.1.1.1.] Martin ∞ Matija (*oko 1764, †14.4.1838): nema podataka o djeci.

[2.1.2.] Dujam ∞ Anica Cokarić (*nema podataka, †nema podataka /prije 1831/): Stjepan (*oko 1767, /nastanjen u Splitu/, †3.7.1837, Split, u crkvi svetoga Dujma, ukop: 4.7. Sustjepan), Magdalena126 (*oko 1769, /neudana/, †4.2.1849), Luka (*14.10.1771, /kum don Petar Režić, kuma Ivanica, žena pokojnoga Marka Rogulića; u crkvi svetoga Ivana/, †nema podataka), Jakov (*9.7.1775, /kum don Blaž Zebić iz Dicma, države Sinjske, kuma Manda Zubića, žena Mate Zubića/, †nema podataka).

[2.1.3.] Mijo ∞ Manda Rizvan iz Klisa (*nema podataka, †nema podataka): Tomica (*oko 1769, ∞ oko 1792 muž Mate Terze iz Kamena, †17.1.1836, Kamen), [2.1.3.1.] Toma ( *oko 1782, ∞ oko 1810, †nema podataka /prije 1829/), [2.1.3.2.] Ivan127(*oko 1785, ∞ oko 1811, †19.12.1866)., Grgo (*oko 1788, /neoženjen/, †nema podataka /poslije 1846/).

[2.1.3.1.] Toma ∞ Matija (*nema podataka, †nema podataka): Toma129 (*oko 1812, †nema podataka /poslije 1846/), Mate130 (*oko 1818, †nema podataka /poslije 1846/), Grgo (*oko 1822, †4.3.1839).

[2.1.3.2.] Ivan ∞ Matija, kći Šimuna Vidoševića (*oko 1791, †26.12.1840): Manda (*oko 1812, ∞ 6.12.1841 muž Nikola Terze iz Kamena, †16.1.1863, Kamen), Tomica (*oko 1815, ∞ oko 1840 muž Stjepan, sin Ivana Marković, †nema podataka), [2.1.3.2.1.] Mate (*oko 1817, ∞ oko 1842, †4.2.1890), [2.1.3.2.2.] Josip (*oko 1825, ∞ oko 1860, Stobreč, †31.8.1873, Split /bolnica/), [2.1.3.2.3.] Mijo (*oko 1838, ∞ oko 1862, †13.3.1868).

[2.1.3.1.1.] Mate ∞ Manda (*nema podataka, †nema podataka): Ivka (*oko 1843, †2.1.1872).

[2.1.3.1.2.] Josip ∞ Marta, kći Ivana Plosne iz Stobreča (*10.10.1839, Stobreč, †nema podataka): Ante (*7.6.1866, †8.6.1866).

[3.] Ivan iz Žrnovnice ∞ Jelina (*oko 1690, †18.2.1733): [3.1.] Jozip (*oko 1714, ∞ 13.11.1741, /svjedoci don Matij Rogulić iz Kučina i Ivan Blažević iz Stobreča/, †nema podataka), Ivanica (*10.1.1717, /kum Nikola Bubalo, kuma njegova žena Ivanica/, †nema podataka).

[3.1.] Jozip ∞ Manda, kći pokojnoga Jure Vidoševića (*27.6.1723, †nema podataka): [3.1.1] Mijo (*30.7.1747, /kum Ivan Marković, kuma Doma, žena Ivana Markovića; u crkvi svetoga Ivana/, ∞ oko 1777, †nema podataka /prije 1829/).

[3.1.1.] Mijo ∞ Jakovica (*nema podataka, †nema podataka /prije 1831/): [3.1.1.1.] Ivan131 (*oko 1780, /svjedok sestri Mandi na vjenčanju u Splitu 1810/, ∞ 5.10.1820, Stobreč, †17.2.1841), Manda (*oko 1785, ∞ 27.11.1810, Split, muž Ante, sin pokojnoga Tadije Smajića iz Mravinaca, /kanonik Josip Kojić, svjedoci Duje Mladinić, Frane Smajić pokojnoga Marka, Ivan Mije Roguljića/, †nema podataka).

[3.1.1.1.] Ivan zvani Verde ∞ Lucija, kći aranbaše Nikole Plosnića iz Stobreča (*oko 1789, †nema podataka): [3.1.1.1.1.] Mate (*oko 1820, ∞ oko 1846, †nema podataka).

TVRDIĆ /Tvarde/132

Ivan (*nema podataka, ∞ oko 1722, †21.1.1733 /ubijen, pokopan u groblju svetoga Luke/).

Ivan ∞ Jerka (*nema podataka, †17.4.1748 /pokopana u groblju svetoga Luke/): Jure (*22.4.1723, /kum Jure Rogulić, kršten u crkvi svetoga Luke/, †27.9.1747 /pokopan u groblju svetoga Luke/), Manda (*oko 1726, ∞ 29.1.1753 muž Ivan Marinčević iz Brača, selo Bobovišće, /svjedoci Anton Roguljić i Anton Matić; vjenčana u crkvi svetoga Ivana/, †nema podataka), Kate (*20.4.1728, /kum đak Mate Rogulić, kuma Kate Markovića ispod Kučin, kršten u crkvi svetoga Ivana/, †nema podataka), Mijovija (*12.10.1732, /kum Cvitko Bućan, kuma Mare, žena pokojnoga Bože Demirova/, †nema podataka).

VIDOŠEVIĆ133

Vid ∞ žena (nema podataka): [1.] Matij zvan Pošmud134(*oko 1680, 1. ∞ oko 1711, 2. ∞ 21.11.1716, /svjedoci aranbaša Stipan Zubić i Marko Matković/, †29.11.1731 /od kuge/). [1.] Matij ∞ Manda (*oko 1685, †20.1.1716): [1.1.] Petar (*oko 1712, ∞ 25.11.1737, /svjedoci Jure Vidošević i Stipan Bartulić/, †nema podataka);

[1.] Matij ∞ Ivanica, kći Ivana Radića iz Klisa (*29.8.1695, Klis, /kuma 1734/, †nema podataka): Manda (*2.3.1719, /kuma Matija Rogulić/, †nema podataka), Šimun (*31.10.1723, /kum Anton Matić/, †nema podataka /križ/), [1.2.] Dujam (*oko 1725, ∞ oko 1746, †nema podataka).

[1.1.] Petar ∞ Ivanica, kći pokojnoga Bože Marovića /Demera/ (*nema podataka, †nema podataka): Doma (*7.5.1744, /kuma Kate, žena Tome Rogulića iz Kučina/, †nema podataka), [1.1.1.] Šimun (*oko 1746, ∞ oko 1790, †nema podataka /prije 1829/), Pavica (*29.1.1753, /kum Petar Marković, kuma Kate Rogulić/, †nema podataka), Ivanica (*19.4.1756, /kum Petar Marković iliti Zubić, kuma Kata, žena Tome Roguljića/, ∞ oko 1780 muž Stjepan, sin pokojnoga Antona Marković, †nema podataka).

[1.1.1.] Šimun ∞ Matija (*nema podataka, †nema podataka /prije 1831/): [1.1.1.1.] Mate135 (*oko 1795, ∞ 1.4.1827, Kamen, †24.7.1873).

[1.1.1.1.] Mate zvani Lamija ∞ Matija, kći Mate Terze iz Kamena i Tomice Roguljić (*oko 1804, †19.12.1880): [1.1.1.1.1.] Frane (*oko 1830, ∞ oko 1860, †nema podataka), Ivan (*oko 1832, /neoženjen/, †18.12.1857), Mara (*oko 1832, †1.7.1834), Kata (*oko 1833, †6.8.1866), Martin (*oko 1836, †19.9.1841), Antica (*oko 1838, ∞ oko 1860 muž Mate Matković, †nema podataka), Jakov (*oko 1840, †23.9.1841), Matija (*18.9.1842, ∞ oko 1870 muž Jakov Vidošević Romac, †4.8.1914.).

[1.1.1.1.1.] Frane ∞ Ivka (*nema podataka, †nema podataka): Kata (*11.1.1867, ∞ oko 1890 muž Nikola, sin pokojnoga Antona Roguljića, †1.1.1933).

[1.2.] Dujam ∞ Kata (*nema podataka, †nema podataka): [1.2.1.] Šimun (*27.10.1746, /kum Petar Zubić/, ∞ oko 1775, †nema podataka /prije 1829/), Matija (*23.2.1756, /kum don Pave Bralić, kuma Ivka, žena Petra Vidoševića/, ∞ oko 1780 muž Mate, sin pokojnoga Marka Roguljića, †nema podataka /prije 1792/), Ilija (*14.7.1759, /kum don Andrija Jadrić, kuma Jela, žena Petra Roguljića/, †nema podataka).

[1.2.1.] Šimun ∞ Ivanica, kći Ilije Šubašića iz Klisa (*oko 1751, †6.5.1833): Šima (*oko 1789, ∞ 10.9.1821 muž Pave Lisićin iz Stobreča, †20.5.1839, Stobreč), Matija (*oko 1791, ∞ 1813 muž Ivan, sin Mije Roguljića, †26.12.1840), [1.2.1.1.] Jure136 (*oko 1792, ∞ 13.9.1824, Kamen, †11.10.1882).

[1.2.1.1.] Jure zvani Lamija ∞ Ivanica, kći Mate Terze iz Kamena (*oko 1805, †17.5.1872): Dujka (*oko 1830, †15.10.1843), Šimun (*12.12.1832, †29.12.1832), Katarina (*oko 1833, †6.8.1866).

[2.] Jure137(*oko 1680, ∞ oko 1714, †23.4.1741).

[2.] Jure zvan Pošmud ∞ Ivanica, kći Stipana Vrdolačića (*nema podataka, /kuma 1754/,†nema podataka): Jelina (*26.12.1720, /kuma Kata Zubića/, ∞ 20.11.1740 muž Jure, sin pokojnoga Marka Matkovića, /svjedoci Jure Granić iz Muća i alfir Jure Marojević iz Mravinaca/, †nema podataka), Manda (*27.6.1723, /kuma Kata Zubića/, ∞ 13.11.1741 muž Jozip, sin pokojnoga Ivana Rogulića, /svjedoci don Matij Rogulić iz Kučina i Ivan Blažević iz Stobreča/, †nema podataka), Petruša (*oko 1725, ∞ 11.1.1745 muž Anton Advokatović, sin pokojnoga Pilipa iz Mravinaca, /svjedoci Martin Novalić iz Klisa i Šimun Marinčić iz Mravinaca/, †nema podataka), Ivanica (*2.12.1731, /kum don Dujam Nenadić, kuma Kata, žena pokojnoga Antone Zubića/, †15.11.1741), Matija (*10.3.1735, /kum Anton Matić, kuma Kata Marković/, 1. ∞ 9.12.1754 muž Martin, sin Petra Rogulića, /svjedoci Petar Smajić i njegov brat Ivan, oba iz Kotlenica/, 2. ∞ 17.3.1767, Split, u crkvi svetoga Nikole, muž Jakov, sin Petra Podruga zvan Bašo iz Solina,138 /kanonik Dujam Domjanović; svjedoci Grgo Bubić i Petar Varivodić/, †10.2.1808, Solin, ukop: Vranjic), Antica (*15.1.1739, /kuma Kata, žena pokojnoga Antona Markovića iz Kučina/, †4.10.1750); rod se ne nastavlja.

[3.] Jakov (oko 1830, 1. ∞ oko 1860, 2. ∞ oko 1870, †nema podataka /prije 1914/).

[3.] Jakov Vidošević Romac ∞ Pavica Marković (*nema podataka, †nema podataka /prije 1872/): [3.1.] Ivan (*1.1.1863, ∞ oko 1890, †31.3.1929);

[3.] Jakov Vidošević Romac ∞ Matija, kći Mate Vidoševića (*18.9.1842, †4.8.1914 /udovica pokojnoga Jakova/): Dujka (*oko 1872, †18.4.1880).

[3.1.] Ivan ∞ Ivka, kći pokojnoga Joze Roguljića (*12.12.1862, †22.12.1931): djeca, nema podataka.

Zubić, vidi Marković

Župnici župa Mravince i Kučine

Godine 1715. splitski nadbiskup Stjepan Cupilli »odvojio je župu Mravince od župe Kamen i pridružio joj župu Kučine, koja je dotada bila povezana sa župom Žrnovnica«.139Nabrajam župnike i svećenike s nadnevcima njihovoga rada, onako kako su zapisani u maticama. Nedostaju matice u godinama: 1786., 1787., 1788., 1789., 1794., 1795., od 1806. do 1810., 1812., 1813., 1814. Svi župnici poslije 1849. upisani su u tiskanim popisima Splitsko-makarske biskupije.

Mravince i Kučine:

Šimun Grubić: (Kamen i Mravince: 1704. - 1715.); 1.5.1715. - 28.12.1715.

Anton Matić (Drnas): 1. siječnja 1716. - 26. prosinca 1720.

Jure Glavinović: 21. veljače 1721. - 15. listopada 1722.

Anton Matić (Drnas): 1. siječnja 1723. - 13. listopada 1730.

Dujam Nenadić (Bućan): 28. veljače 1731. - 15. listopada 1732.

Anton Matić (Drnas):14013. siječnja 1733. - 12. siječnja 1751.

Mate Roguljić: 4. svibnja 1751. - 6. siječnja 1754.

Pave Bralić: 7. veljače 1754. - 20. prosinca 1756.

Andrija Jadrić: 13. ožujka 1757. - 9. prosinca 1764.

Ivan Vrgoč (Vargoč): 5. i 8. veljače 1765. (u matici je poništena riječ »kurat«, a to znači samo svećenik koji nije bio župnik)

Marko Čotić: 20. ožujka 1765. - 9. rujna 1766. (teško bolestan, zamjenjuju ga drugi svećenici od 1. 9. 1765.)

Luka Ečimović (Ećimović): 20. kolovoza 1765. - 4. siječnja 1766.

Grgo Lukačević: 11. ožujka 1766. - 23. siječnja 1768.

Frane Novaković: 8. travnja 1768. - 5. prosinca 1769.

Petar Režić: 4. veljače 1770. - 28. lipnja 1772.

Anton Grubić: 21. veljače 1773. - 22. rujna 1773.

Ivan Uzinić: 20. veljače 1774. - 17. siječnja 1775.

Blaž Zebić: 16. svibnja 1775. - 21. svibnja 1778.

Vicko Ćulapović (Ćulap): 31. svibnja 1779. - 22. lipnja 1782.

Tadija Pavić: 22. siječnja 1783. - 18. siječnja 1786.

Grgo Peroš: 27. prosinca 1790. - 27. prosinca 1791.

Tadija Pavić: 3. listopada 1792.

Bariša Kljaković Gašpić: 23. studenoga 1793.

Ivan Marinić: 23. ožujka 1796. - 20. kolovoza 1797.

Andrija Tijardović: 16. ožujka 1798. - 6. prosinca 1799.

Grgo Peroš: 16. veljače 1800. - 26. prosinca 1801.

Jura Ugrinović: 3. kolovoza 1802. - 20. lipnja 1803.

Jura Varivodić: 24. kolovoza 1803. - 17. studenoga 1803.

Jura Ugrinović: 10. siječnja 1804.

Grgo Peroš: 5. veljače 1804. - 15. listopada 1804.

Ivan Uzinić: 1. ožujka 1805. - 4. srpnja 1805.

Jure Grubić: 1811.

Jozo Andrić:141 17. ožujka 1815. - 21. veljače 1839.

Stipan Tijardović: 21. veljače - kolovoz 1839.

Ante Matković: 1. rujna 1839. - 30. rujna 1842.

Lovre Banović: 1843. - ožujak 1844.

Marin Fabijanac: travanj 1844. - rujan 1849.

Kučine142

Jozo Podrug: 1790. - 1800.

Ivan Marinić: 1801. - 1806.

Ivan Roguljić: 1811.

Stipe Bašić: 1814. - rujan 1816.

Ivan Bulić: listopad 1816. - 1819.

Duje Carev: 1820. - 1826.

Mate Matešan: 1827. - svibanj 1831.

Stipan Juginović: lipanj 1831. - rujan 1845. (zamjena župnika)

Marin Fabijanac: listopad 1845. - prosinac 1846. (poslužitelj župe, župnik Mravinaca)

Jere Cindro: siječanj - listopad 1847.

Marin Fabijanac: studeni 1847. - rujan 1849. (poslužitelj župe, župnik Mravinaca)

Matične knjige

Split, Državni arhiv

Mravince (i Kučine)

Knjiga krštenih, vjenčanih, umrlih, MK 343 (1715.-1832.)

Vranjic i Solin

Knjiga krštenih, MK 145 (1699.-1765.)

Knjiga rođenih, MK 148 (1834.-1846.)

Knjiga umrlih, MK 150 (1825.-1834.)

Knjiga umrlih, MK 151 (1834.-1853.)

Split, A. Župa svetoga Dujma (Grad), stare matice

Knjiga krštenih, MK 1, sv. I (1570.-1631.)

Knjiga krštenih, MK 2, sv. II (1631.-1646.)

Knjiga krštenih, MK 3, sv. III (1646.-1653.)

Knjiga krštenih, MK 4, sv. IV (1654.-1678.)

Knjiga vjenčanih, MK 20, sv. I (1610.-1660.)

Knjiga vjenčanih, MK 23, sv. IV (1704.-1720.)

Knjiga vjenčanih, MK 24, sv. V (1720.-1749.)

Knjiga vjenčanih, MK 25, sv. VI (1749.-1782.)

Knjiga vjenčanih, MK 26, sv. VII (1782.-1800.)

Knjiga vjenčanih, MK 28, sv. VIII i IX (1800.-1818.)

Knjiga vjenčanih, MK 29, sv. X (1818.-1826.)

Knjiga umrlih, MK 32, sv. II (1638.-1688.)

Knjiga umrlih, MK 34, sv. IV (1711.-1726.)

Knjiga umrlih, MK 35, sv. V (1726.-1773.)

Knjiga umrlih, MK 37, sv. VII (1806.-1827.)

Knjiga umrlih, MK 38, sv. VIII (1827.-1830.)

Split, B. Župa svetoga Dujma (Grad)

Knjiga vjenčanih, MK 55, sv. III (1851.-1857.)

Knjiga umrlih, MK 58, sv. III (1835.-1839.)

Kamen

Knjiga rođenih, MK 103 (1825.-1856.)

Knjiga vjenčanih, MK 105 (1825.-1858.)

Knjiga vjenčanih, MK 177 (1858.-1883.)

Knjiga umrlih, MK 104 (1825.-1855.)

Knjiga umrlih, MK 178 (1855.-1885.)

Konjsko

Knjiga umrlih, MK 155 (1832.-1850.)

Stobreč

Knjiga rođenih, MK 106 (1825.-1858.)

Knjiga vjenčanih, MK 107 (1826.-1857.)

Knjiga umrlih, MK 108 (1825.-1858.)

Knjiga umrlih, MK 109 (1860.-1890.)

Žrnovnica

Knjiga umrlih, MK 155 (1832.-1850.)

Zadar, Državni arhiv

Vranjic i Solin

Knjige vjenčanih, broj: 1439 (1825.-1830.); 1440 (1831.-1833.); 1441 (1834.-1852.) i 1442 (1852.-1857.)

Prugovo

Knjiga rođenih, broj 930 (1825.-1852.)

Sinj

Knjiga vjenčanih, broj 1078 (1830.-1848.)

Knjiga umrlih, broj 1082 (1824.-1834.)

Žrnovnica

Knjiga rođenih, broj 1619 (1832.-1841.)

Knjiga vjenčanih, broj 1620 (1832.-1857.)

Split, Nadbiskupski arhiv, Splitska nadbiskupija, Splitsko-makarska biskupija

Mravince

Knjiga rođenih, parice (1815.-1884.); (1921.-1941.)

Knjiga vjenčanih, parice (1818.-1858.); (1921.-1941.)

Knjiga umrlih, parice (1818.-1857.); (1921-1941.)

Mravince i Kučine

Knjiga vjenčanih, parice (1856.); (1880.-1921.)

Knjiga umrlih, parice (1856.); (1880.-1921.)

Kučine

Knjiga rođenih, parice (1856.); (1880.-1921.)

Vranjic i Solin

Knjiga rođenih, broj 1 (1768.-1803.)

Knjiga rođenih, broj 2 (1812.-1840.)

Knjiga umrlih, broj 8 (1742.-1803.)

Knjiga umrlih, broj 9 (1803.-1812.)

Knjiga umrlih, broj 10 (1812.-1840.) i vjenčanih (1812.-1840.)

Klis

Knjiga krštenih, vjenčanih, umrlih, broj 8 (1669.-1715.)

Knjiga rođenih, broj 9 (1759.-1795.)

Knjiga rođenih, broj 10 (1797.-1810.)

Knjiga rođenih, broj 11 (1814.-1825.)

Knjiga umrlih, parice (1818.-1899.)

Konjsko

Knjiga rođenih, broj 12 (1750.-1802.)

Knjiga rođenih, broj 13 (1814.-1868.)

Knjiga vjenčanih, broj 14 (1814.-1868.)

Knjiga umrlih, broj 15 (1813.-1867.)

Knjiga umrlih, parice (1818.-1940.)

Stobreč-Kamen

Knjiga vjenčanih, parice (1818.-1941.)

Žrnovnica

Knjiga rođenih, vjenčanih, umrlih, parice (1865.-1892.); (1925.-1946.)

Solin, Matični ured

Kučine

Knjiga umrlih (1831.-1946.)

Notes

1 U ovome rodoslovu u zagradama ( ) pišem godinu bez točke, rođenje ima znak *, vjenčanje ima znak ∞, smrt ima znak †, u zagradama / / je kratki podatak koji bolje tumači osobu u rodoslovu. Onoga koji nastavlja rod označujem brojem u zagradama [ ], taj broj će, kao svoj prvi skup brojeva, imati i njegovi nasljednici koji nastavljaju rod. Kada u podacima o rođenju, vjenčanju i smrti nije napisano mjesto, to je mjesto Mravince odnosno Kučine.

2 Rukopis A.

3 Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

4 Rukopis A.

5 Rukopis B, spis br. 21.

6 Dao mu ih je na čuvanje tadašnji župnik don Frane Bego (1944. - 25. studenog 1946.), ali su ostale u don Lovrinu vlasništvu do njegove smrti. Poslije su ostavštinom upravljale njegove nasljednice, koje su tiskovine i rukopise prodale Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika pa je tek Muzej arhivske spise dao splitskome Državnom arhivu (B. Zelić-Bućan 1997, str. 49-50).

7 L. Katić 1955, str. 152-153. Navodim ih po vremenskome slijedu uz naznaku netočnosti ili dopunu podatka: 30. studenoga 1716. (točno: 5. srpnja 1718.), 22. listopada 1730., 24. rujna 1731., 1732. (dopuna: 24. studenoga), 27. studenoga 1735., 25. srpnja 1737. (točno: 25. studenoga 1737.), 19. svibnja 1738., 22. studenoga 1739., 20. studenoga 1740., 1741. (dopuna: 13. studenoga), 24. veljače 1753. (točno: 1735.), 1753. (točno: 24. veljače 1735.).

8 L. Katić 1957, str. 250 (Kučine), 267 (Mravince i Kučine).

9 I. Grgić 1962, str. 23-24 (bilj. 41a). Sadašnji korisnici njegovih podataka ne smiju zaboraviti kako proučavatelj nije nadgledao tiskanje pa je to moglo prouzročiti pogreške u pojedinim prezimenima.

10 B. Zelić-Bućan 1961 i 2000.

11 Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v. Vremenski je određen godinom 1725. jer je većina spisa u toj arhivskoj jedinici nastala te godine, a tada je župnik bio don Anton Matić (Drnas).

13 B. Zelić-Bućan 1967, str. 267 (br. 29), 286 (bilj. 10): »Popis glavara obitelji s oznakom koliko ima ukupno muške čeljadi, žena, te djece muške i ženske bez naznake imena i dobi (…) popis ljudi sposobnih za oružje sa oznakom imena, prezimena i dobi.«

15 Popis na stranici 101 potvrđuje oba izvora. »Catastico dei beni di nuovo aquisto (…) g. 1675.«, poznat po Grgiću, poslužio je Zelić-Bućan za tabelarni prikaz na stranici 35 (tiskarske pogreške popravljene na posebnom listiću). »Matične knjige župe sv. Ivana Krstitelja 1715-1832«, poznate po Katiću, koristila je Zelić-Bućan kroz nekoliko poglavlja (stranice 31-69).

16 Rukopis Roma, Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Archivio storico, Scritture Originali Riferite nelle Congregazioni Generali, volumen 307, list 77r-78r. Izdanje: M. Jačov 1992, str. 108-109, br. 367. Zelić-Bućan nije koristila ovaj izvor.

17 Poslije završetka rata Mletačke Republike i Osmanlijskoga Carstva dogovoreno je 30. listopada 1671. razgraničenje dviju država. Mletačka je vlast počela postupak diobe osvojenoga zemljišta pa su prve odredbe bile u godini 1672., a završna izrada nacrta podijeljenih zemljišnih čestica u lipnju 1675. U toj podjeli Marko Sovićanin (Marcho Souichanin), koji u obitelji ima tri člana, dobiva četiri čestice (610, 667, 634, 793), ukupno 14,82 vriti (list 188 lijevo); Rukopis A.

18 Poslije rane smrti Marka Sovićanina, u Solinu 28. veljače 1678., zemlja je dana njegovu mlađem bratu Andriji Sovićaninu (Andrea Souichanin).

19 Vid je upisan u spisima splitskoga Kaptola: »Neka se znade ko je žito posia na zemlja gospodina doktura Radovčhia u Libu (…) iz Mravinac; (…) Vid Sovićianin: sita i bara.« Rukopis B, spis br. 21. Don Slavko Kovačić, koji me je 25. ožujka 2016. upozorio na ovaj spis, vremenski ga određuje od godine 1688. do 1699.

20 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Petra Sovićanina; muško = 1, žena = 1, dice: muško = 2, žensko = 1«, a u popisu sposobnih za oružje: »Petar Sovićanin, za oružje od godišć = 35«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

21 Mjesto ukopa potvrđuje smrt u Splitu. S toga razloga navodim upis u matici svetoga Dujma (Adi 21 Ottobre 1770 Zorzi Sovincich da Mravinze passò da questa alla miglior vita d'anni 45 essendo stato munito da Santissimi Sagramenti dal signor Canonico don Giorgio Candido, e fù sepolto a San Rocco). Možda je bio ranjen u Mravincima jer je tamošnji župnik zapisao svoj postupak s umirućim koji je, vjerojatno poslije, prenesen na liječenje u Split (Na 21. otombra 1770. priminu pokojni Jure Sovinčić, koi bi ubijen od soldata principova, od godina 46, primivši sakramente ispoviđen, pričešćen i ulijan, i preporučena od mene kurata don Petra Režića, vođen od popa splicki, bi pokopan u crikvi svetoga Roka na plokati svetoga Duje u Splitu).

22 Katastar 1831, str. 202, čestica 41, 42. Proučavatelj je netočno pročitao prezime: »Lodina«; točno je: Sodina.

23 Katastar 1831, str. 202, čestica 39 (poslije Ivana Marovića), 43.

24 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Andrije Sovićanina; muško = 1, žena = 1, dite: muško 1«, a u popisu sposobnih za oružje: »Andre Sovićanin, za oružje od godišć 2« (pogrešno). Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

25 Katastar 1831, str. 204, čestica 23 (poslije Andrije pokojnoga Luke), 24, 25.

26 Katastar 1831, str. 202, čestica 10, str. 203-204, čestica 9, 20 (poslije Mate pokojnoga Luke), 21, 22, 24, 25, 26.

27 Rodbinska povezanost Bućana s Mravincima zajamčena je po Juri Jeliniću. On je, u spisu splitskoga Kaptola od 15. lipnja 1688., upisan kao harambaša u Mravincima. Rukopis B, spis br. 16. Godine 1672. Jure Jelinić (Zorzi Gellinich) za obitelj od šest članova dobio je četiri čestice (nečitko, 650, 659, 789), ukupno 36,53 vriti zemlje (list 199 desno, list 200 lijevo). Rukopis A. U popis obitelji u Dugopolju, od 30. siječnja 1725., uvrštena je Jelina Bućan s 12 članova (izdanje: B. Zelić-Bućan 1967, str. 268-269, br. 37, str. 281). Ona je vjerojatno majka Vicka Bućana, a u Mravincima je bila 30. siječnja 1724. krsna kuma Luciji, kćeri Ivana Perka.

28 Katastar 1831, str. 203, čestica 15, 19.

29 Katastar 1831, str. 203, čestica 14, 18 (poslije Ana pokojnoga Pavla), 19 (poslije Ana pokojnoga Pavla).

30 Katastar 1831, str. 203, čestica 16 (poslije Ivana pokojnoga Jure), 17, 19.

31 U podjeli zemlje godine 1672. Matij Matić (Mattio Mattich), bez obitelji, dobio je jednu česticu (635) površine 5,19 vriti (list 187 desno), a Oršula Matić (Orsa Mattich) za dva člana dobila je dvije čestice (670, 782), ukupne površine 10,34 vriti (list 193 lijevo). Rukopis A. Tada je u Klisu dobila zemlju obitelj Jure Matića (Giure Mattich), za pet članova pet čestica (970, 1152, 1257, 1321, bez broja), ukupne površine 31,14 vriti (list 22 lijevo). Rukopis A. Matići su u Mravincima prvi put upisani 17.10.1741. (kod smrti Matija Matića). Izuzetak je župnik don Anton Matić, upisan od 1716. do 1751. u tri upisa. Nije moguće sigurno znati gdje se rodio, a nema ni podatka o njegovoj smrti. Matić /Drnas/ iz Klisa u maticama Mravinaca: 17.4.1724. kum Anton Matić iz Klisa; 1.6.1734. kum don Anton Matić iz Klisa; 19.11.1735. kum Anton Matić iz Klisa, sin Matija Matića; 16.2.1737., kum Anton Darnas iz Klisa.

32 Odluka i zapovijed od 13. kolovoza 1791. generalnoga providura Angela Dieda po tužbi Pavla Sovinčića i Ante Drnasa zbog korištenja pašnjaka sela Mravinaca (B. Zelić-Bućan 1997, str. 39, bilj. 91; netočna je godina 1691., vjerojatno tiskarska pogreška).

33 Katastar 1831, str. 204, čestica 32, 33.

34 Veoma je vjerojatno ovo novorođenče rođeno poslije smrti starijega brata jer je samo tako opravdano njegovo ime Stipan.

35 Katastar 1831, str. 204, čestica 27, 28 (poslije Stjepan pokojnoga Martina), 31 (poslije Katarina), 32.

36 U podjeli zemlje godine 1672. Ivan Loze (Zuanne Lose) dobio je za sedam članova sedam čestica (603, 664, 629 [površina 9,126 vriti], 645, 639, 629 [površina 3,32 vriti], 776), ukupne površine 32,75 vriti (list 198 lijevo, 198 desno, 199 lijevo). Rukopis A.

37 On je, u spisu splitskoga Kaptola od 15. lipnja 1688. upisan u Mravincima (Iva Loše). Rukopis B, spis br. 16. U spisu od 4. kolovoza 1694: »U budući ja tišći Ivan Loza dva kusa zemje od razloga gospodina dotura Nikule Radovčića u Kučine, parvi od vritih osan (i) rozge šeždeset i četiri, a drugi od dva vrita (i) rosg šeždeset i šest; zato zapovidamo njemu, ali ako se on ne bude nahoditi, njegovoj ženi zač dajema davati dohodak iztomu gospodinu don Nikuli čaje šestu dara i od ostaloga što se nahodi u penu kaje u mandatu petnajest (15.) zunja (6) 1688. intiman njemu, i ostalin, a od dukat pedeset i tamnica.« Isti izvor, spis 42.

38 On je upisan u spisima splitskoga Kaptola: »Neka se znade ko je žito posia na zemlja gospodina doktura Radovčhia u Libu (…) iz Mravinac; (…) Gargur Lozić: sita«. Rukopis B, spis br. 21.

39 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Mije Lozića; muško = 2, žene = 4, dite: muško = 2, žensko = 2«, a u popisu sposobnih za oružje: »Mijo Lozić od godišć = 33«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

40 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je u popisu sposobnih za oružje: »Mate Lozić od godišć = 30«. Rukopis C, spis br. 29, list 1v.

41 Katastar 1831, str. 207, čestica 48 (kolon, vlasnik Dujam Komar iz Splita).

42 Benedikta Zelić-Bućan ovo prezime piše Lanza (B. Zelić-Bućan 1997, str. 48), a to je netočno. Prezime je Lauc prvi put u Mravincima zapisano u godini 1722. (»priminu Matija, žena Mije Lauce«), zatim od 1732. više su puta krsni kumovi. Njihovo drugo prezime ili nadimak je Marinčić jer je Mijo u drugome vjenčanju, u Splitu 1712., zapisan »Marinčić«, tako da se ponekad pišu Marinčić, a ponekad Lauc. Posljednji put obitelj se u Mravincima spominje 6.3.1800. (»Priminu pokojni Dujam Marinčić od godina 96«). Moja je pretpostavka njihovo doseljenje iz Klisa jer je u matičnim knjigama Klisa (od 1669. do 1715.) sa sličnim prezimenom: Lauš. U matičnoj knjizi rođenih u Klisu (od 1759. do 1795.) našao sam krštenja dviju kćeri Ivana Lauce i njegove žene Tomice rođene Gelić iz Klisa, što govori o njihovu povratku u Klis, a u knjizi vjenčanih u crkvi svetoga Dujma u Splitu njihova je kći Ivka. Nije sigurno jesu li u tome rodu braća Jure i Ivan Laus (Giure, et Zuanne Laus), koji su 1672. dobili državnu zemlju: jednu česticu od 12 vriti (list 310 desno). Rukopis A. Nisu upisani u Katastar iz godine 1831.

43 Grgur je sin Bože, a rođen je u Klisu 27. prosinca 1680.

44 Godine 1672. Bartolomej Marković (Bortolamio Marcouich) za obitelj od tri člana dobio je tri čestice (668, 613, 766), ukupno 16,49 vriti zemlje (list 181 desno). Rukopis A. On je u spisu splitskoga Kaptola od 15. lipnja 1688. upisan kao Demir ili Bartujić u Mravincima. Rukopis B, spis br. 16.

45 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Ivana Demira; muško = 1, žene = 2«, a u popisu sposobnih za oružje: »Ivan Demir godišć = 23«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

46 Katastar 1831, str. 202, čestica 1 (poslije Grgur Peroš). Proučavatelj je netočno pročitao prezime vlasnika: »Drnas«; točno je Demer.

47 Prezime Marojević nalazimo i u Klisu, u svim maticama (od 1669. do 1715.). U Klisu je Mijo Marojević (Michiel Marouich) za obitelj od četiri člana dobio šest čestica zemlje, ukupno 43,27 vriti (list 37 desno). Ova obitelj Marojevića upisana je u matičnim knjigama Klisa od 1672. do 1708. kad je u knjizi umrlih zapisano: »Decembra na 24. dogodi se da ubiše Splićani pokojnoga Ivana Marojevića, i tako umri naglo, i bi pokopan u crkvi Blažene Gospe u Varošu kliškomu, a to u vrime kurata dom Pavla Domikulića, bog mu da pokoj vičnjij u ime Boga.«

48 Godine 1672. Anica Marojević (Anizza Maroeuich) za obitelj od sedam članova dobila je tri čestice (601, 625, 644), ukupno 38,22 vriti (list 180 desno). Rukopis A.

49 Upisan je u spisima splitskoga Kaptola: »Neka se znade ko je žito posia na zemlja gospodina doktura Radovčhia u Libu (…) iz Mravinac; (…) Dujam Marojević: senice i sita i prosa.« Rukopis B, spis br. 21. Drugi put u spisu splitskoga gradskog upravitelja Enrica Papafave od 6. kolovoza 1699: »Na molbe gospodina doktura Radovčića, koi je investjen u dobra, i zemlje u Kučine, zapovidamo Garguru Lozića, i Dujmu Maroevića da imadu ostavit čaje razkarcio.« Rukopis B, spis br. 43.

50 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U alvira Jure Marojevića; muški glava od ispovidi = 2, žena = 1, dite muško = 1«, a u popisu sposobnih za oružje: »Alvir Jure Marojević od godišć = 23, za oružje«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

51 Benedikta Zelić-Bućan pogrešno piše: »A Ivanica, supruga tog Mate Peroševa god. 1775. u knjizi krštenih u svojstvu kume djetetu Jure Marovića« (B. Zelić-Bućan 1997, str. 49).

52 Katastar 1831, str. 205, čestica 57 (poslije Jure pokojnoga Grgura), 58.

53 Katastar 1831, str. 205, čestica 59, 62, 63.

54 Katastar 1831, str. 204, čestica 30 (poslije Petar Drnas), str. 205, čestica 59, 61.

55 Katastar 1831, str. 202, čestica: 38, 39, 40, 43, str. 205, čestica 62. Netočan je podatak Benedikte Zelić-Bućan: »udajom Pauline Sovinčić za Ivana Marović« (B. Zelić-Bućan 1997, str. 53). Ivan, sin Tome Marovića, oženio je (1816.) Luciju, kćer pokojnoga Pave Sovinčića.

56 Katastar 1831, str. 205, čestica 59.

57 Katastar 1831, str. 205, čestica 59, 62.

58 Katastar 1831, str. 205, čestica 59, 60.

59 Katastar 1831, str. 205, čestica 59, 62.

60 Godine je 1672. Petar Lučić (Pettar Lucich) za obitelj od četiri člana dobio četiri čestice (617,637, 632, 784), ukupno 20,69 vriti (list 194 desno). Rukopis A. Upisan je u spisima splitskoga Kaptola: »Neka se znade ko je žito posia na zemlja gospodina doktura Radovčhia u Libu (…) iz Mravinac; (…) Petar Lučić: bara«. Rukopis B, spis br. 21.

61 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Ivana Perkova; muško = 3, žene = 2, dite: muško = 1, žensko = 1«, a u popisu sposobnih za oružje: »Ivan Perkov, za oružje od godišć = 3« (pogrešno). Rukopis C,spis br. 29, list 1r i 1v.

62 Katastar 1831, str. 204, čestica 35, 55, 56.

63 Katastar 1831., str. 204, čestica 37.

64 Katastar 1831., str. 204, čestica 36.

65 Godine 1672. Petar Kozarić (Pettar Cossarich) za obitelj od pet članova dobio je četiri čestice (606,693, 804, bez broja), ukupno 24,141 vriti (list 193 desno). Rukopis A.

66 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Petra Kozarića; muško = 1, žensko = 1«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r.

67 Katastar 1831, str. 203, čestica 6, 9, 11 (poslije Grgo pokojnoga Stjepana), str. 207, čestica 45; str. 204, čestica 54, 56; str. 206, čestica 69.

68 Katastar 1831, str. 203, čestica: 8 (poslije Mate Peroš), 9, 10.

69 Katastar 1831, str. 203, čestica: 5, 7, 8, 9; str. 202, čestica 10.

70 Katastar 1831, čestica: 2, 3, 9.

71 Godine 1672. Pave Advokatović (Paulo Advocatouich) za obitelj od šest članova dobio je četiri čestice (605, 622, 643, 783), ukupno 33,13 vriti zemlje (list 194 lijevo). Rukopis A. On je u spisu splitskoga Kaptola od 15. lipnja 1688. upisan kao Pava Advokatović u Mravincima. Rukopis B, spis br. 16.

72 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Pilipa Roguleva; muška = 1, žene = 2, dice: muško = 2, žensko = 1«, a u popisu sposobnih za oružje: »Pilip Rogulević, za oružje od godišć = 45«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

73 Katastar 1831, str. 205, čestica 64, 65, str. 206, čestica 73, 80.

74 Katastar 1831, str. 206, čestica: 71, 80.

75 Katastar 1831, str. 206, čestica 68, 70 (poslije Ivana pokojnoga Jakova), 72, 77 (poslije Ivana pokojnoga Jakova), 78, 80.

76 Katastar 1831, str. 206, čestica: 72, 75 (poslije Marko), 80.

77 Katastar 1831, str. 206, čestica 72, 76, 78, 79, 80.

78 U ovome rodu povezao sam prezime Bilinić i Tente jer sam nedvojbeno potvrdio kako su današnji Tente nastavak roda Bilinića. Navedena je tvrdnja dokazana mnogim podacima, a posebno onima koji su zabilježeni u paricama umrlih (od 1818. do 1941.). Tu ista osoba kod rođenja ili vjenčanja piše prezime Bilinić, a kod upisa smrti prezime Tente (Bartul, sin Jakova Bilinića /*16.8.1770/, poslije Bariša, sin Jakova Tente /†12.10.1831/; Šima, kći Jakova Bilinića /*18.10.1746/, žena Pave, sina pokojnoga Ivana Demera /∞ 17.4.1765/, poslije, kod smrti Jakova Demera /6.1.1840/, piše: otac Pava Demer, majka Šima Tentina; Stana, kći Jakova Bilinića, poslije Stana, kći Jakova Tente /†3.6.1832/). Benedikta Zelić-Bućan piše: »Tradicija u obitelji je da su doselili s Kamena što je vrlo vjerojatno.« (B. Zelić-Bućan 1997, str. 54).

79 Godine 1672. Jure Bilinić (Zorzi Billinich) za obitelj od šest članova dobio je sedam čestica (366 /površina 3,66 vriti/, 366 /površina 5,111 vriti/, 366 /površina 4,56 vriti, 369 /površina 3,25 vriti/, 838, 361, 393), ukupne površine 28,40 (list 159 lijevo, 159 desno). Rukopis A.

80 On je u spisu splitskoga Kaptola od 15. lipnja 1688. upisan kao Stipan Bilinić u Mravincima. Rukopis B, spis  br. 16.

81 Ivan, njegov sin Jure i unuk Stjepan žive u Splitu (Kamenu) pa nisu označeni brojem u rodoslovlju. Broj [1.] ima Ivanov praunuk Petar koji živi u Mravincima. U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Petra Bilinića; muško = 1, žena = 1, dice: muško = 2, žensko = 1«, a u popisu sposobnih za oružje: »Petar Bilinić, za oružje od godišć = 25«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

82 Katastar 1831, str. 204, čestica 29 (poslije Šimun Drnas), 34, str. 206, čestica 83, 84, 89; str. 207, čestica 88, 93 (poslije Ivana, a potom Mate pokojnoga Nikole).

83 Katastar 1831, str. 206, 87 (poslije Matej).

84 Katastar 1831, str. 206, čestica 83, 84, 87 (vlasnik poslije Lucije), 89, 90, str. 207, čestica 88, 89, 90, 91, 93 (u popisu s kućnim brojevima, str. 278, netočan je broj 32; točno je 33).

85 Katastar 1831, str. 206, čestica: 83, 84, 85, 86 (Šimun Drnas), 87 (poslije Mate), 89, str. 207, čestica 92, 93 (u popisu s kućnim brojevima, str. 278, netočan je broj 33; točno je 32).

86 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Antone Markovića; muško = 1, žensko = 3«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r.

87 Katastar 1831, str. 243, čestica 78, 80, 81,84, (78, 80, 84, poslije Jakov pokojnoga Ivana).

88 Katastar 1831, str. 243, čestica 88, 89.

89 Katastar 1831, str. 243, čestica 86, 87 (poslije Šimun Marković).

90 Katastar 1831, str. 242, čestica 61, 65, 70, 71.

91 Katastar 1831, str. 242, čestica 66, 67, 68, 69, 71.

92 Katastar 1831, str. 243, čestica 79, 81, 82, 83.

93 Katastar 1831, str. 243, čestica 85, 86.

94 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Ivana Markovića; muško = 4, žena = 1, muško dite = 1, žensko = 1«, a u popisu sposobnih za oružje: »Ivan Marković, za oružje od godišć = 23«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

95 Katastar 1831, str. 242, čestica 63.

96 Katastar 1831, str. 242, čestica 60, 62.

97 Vjenčanje je vodio župnik u Žrnovnici don Marko Domjanović (1775. - 1846.), koji je, zajedno s don Markom Dudanom, vlasnik zemlje u Kučinama, predio Libovac (čestica 774, površina 168 četvornih hvata).

98 U popisu obitelji u Grabovcu od 15. srpnja 1725. postoji Ivan Matković (5 članova; izdanje: B. Zelić-Bućan 1967, str. 270, br. 44, str. 285.; postoji popis od 5. listopada 1727., ali u ovome izdanju nisu navedene obitelji u njemu).

99 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Stipana Matkovića; muško = 2, žene = 2, dite muško = 1, žensko = 2«, a u popisu sposobnih za oružje: »Stipan Matković, za oružje od godišć = 40«. Rukopis C, list 1r i 1v.

100 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je u popisu sposobnih za oružje: »Blaž Matković, za oružje od godišć = 30«. Rukopis C, spis br. 29, list 1v.

101 Katastar 1831, str. 242, čestica 58, 59, (obje poslije Martin pokojnoga Ivana).

102 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Luke Matkovića; muško = 3, žensko = 2, dite muško = 1«, a u popisu sposobnih za oružje: »Luka Matković, za oružje od godišć = 25«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

103 Katastar 1831, str. 241, čestica 7.

104 Katastar 1831, str. 242, čestica 8 (poslije ukinuta).

105 Katastar 1831, str. 243, čestica 74 (poslije Martina pokojnoga Ivana), 75, 76.

106 Katastar 1831, str. 243, čestica 73, 75.

107 Katastar 1831, str. 243, čestica 72, 75.

108 Katastar 1831, str. 243, čestica 75, 77 (poslije Ivan pokojnoga Luke).

109 Katastar 1831, str. 241, čestica 6, 9.

110 Katastar 1831, str. 241, čestica 5, 10.

111 Petar je dva puta upisan u spisima splitskoga Kaptola. Prvi put bez nadnevka: »Neka se znade ko je žito posia na zemlja gospodina doktura Radovčhia u Libu (…) Iz Žarnovnice; (…) Petar Rogulić: jarice i sirca.« Rukopis B, spis br. 21. Drugi put u spisu splitskoga gradskog upravitelja Enrica Papafave od 6. kolovoza 1699: »Neka za korist i principa, i njegovu ti dil zemlje bude sadjen od Petra Rogulića težaka našasta od rečenoga gospodina doktura.« Rukopis B, spis br. 43.

112 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Jure Rogulića; muško = 5, ženska = 6, dice: muško = 1, žensko = 2«, a u popisu sposobnih za oružje: »Jure Rogulić, za oružje od godišć = 38«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

113 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Jure Rogulića; muško = 5, ženska = 6, dice: muško = 1, žensko = 2«, a u popisu sposobnih za oružje: »Jure Rogulić, za oružje od godišć = 38«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v. [2] U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je u popisu sposobnih za oružje: »Petar Rogulić, za oružje od godišć = 23«. Rukopis C, spis br. 29, list 1v.

114 »1775, 8. 10., Putišići: Roguljići iz Kučina prodaju svoje očinstvo u Putušićima. Ovo neka je na znanje svakomu svitlomu sudu i pravdi da bi bila potriba do poslidka da izađe ovo p. pismo koje se čini u provinciji poličkoj a u selu Putušići, prid svidoci niže podpisanimi, za knežije prisvitloga gna. kneza velikoga Frane Pavića, a vojvodstva gna Antona Martića, a to kako biše potriba Petru Roguliću s braćom, stanici sada Kučin, i ostali svi stanici u Kučina, a starinom iz Putišća, Petrova braća Ivan i Mate, sinovi pok. Jurja, i alvir Mijo svojom braćom Andrija i Mate, svi sinovi pok. Marka.« (M. Mišerda, 2003, str.309).

115 Vranjic, 16. prosinca 1769.: kuma Oršula, kći Nikole Perasovića iz Stobreča, a žena pokojnoga Ivana Rogulića iz Kučina.

116 Katastar 1831, str. 240, čestica 17, 18, 20, 22 (poslije Toma); str. 244, čestica 56. Pogrešno je u Katastru 1831., str. 240, na čestici 17, upisan Antun pokojnoga Andrije; točno je Antun pokojnoga Petra.

117 Katastar 1831, str. 240, čestica 17, 18, 20, 22 (poslije Toma); str. 244, čestica 56. Pogrešno je u Katastru 1831., str. 240, na čestici 17, upisan Antun pokojnoga Andrije; točno je Antun pokojnoga Petra. [2] Katastar 1831, str. 240, čestica 12, 13, 16, 18, 19, 20. Pogrešno je u izvorniku Katastra, na čestici zemljišta 104 upisan don Nikola, svećenik, jer je svećenik njegov brat Ivan.

118 Katastar 1831, str. 240, čestica 12, 14, 15, 18, 20.

119 Katastar 1831, str. 241, čestica 49, 50, 52.

120 Katastar 1831, str. 240, čestica 41 (poslije Ivan pokojnoga Mate); str. 241, čestica 48, 50, 51.

121 Katastar 1831, str. 241, čestica 36, 40, 47.

122 Katastar 1831, str. 240, čestica 32; str. 241, čestica 38, 41, 45.

123 Vezu s njegovim nećacima potvrđuje podatak: »A odni alvir Mijo s braćom groša 57, i libar 4, i gazet 5. Iz ovizi jaspri odni Ante i Dujam s istim alvirom za dija pokojnoga gospodina don Mate.« (M. Mišerda 2003, str. 310). Nadalje: »8.12.1777., Dolac Donji: kako Toma Roguljić iz Kučina sa svojim sinovima Antonom i ostalima, kupiše u strminu po zakonu poljičkomu očito svu bašćinu zakonitu i pravu plemenštinu u selu Putišćih, koju im prodaše njiovi rođaci iz Žarnovnice, Marko, sin pok. Martina Roguljića iz Žarnovnice, s Privora, i Jakov, njegov sinovac.« (M. Mišerda 2003, str. 319). Martin Roguljić je poznat u popisu obitelji u Žrnovnici, iz godine 1725. uvršteno je (izostavljam kratice, u zagradama su godine života): »Kuća Rogulića: Martin Rogulić (53); Mara, žena negova (47), Anton, sin niov (25); Anica, ći niova (23); Petar, sin niov (22); Kate, ći niova (15); Marko, sin niov (12); Ivan, sin niov (9); Ivanica, ći niova (9); Matij, sin niov (7); Mande, ći niova (5).« Rukopis C, spis br. 59, list 1r.

124 Katastar 1831, str. 240, čestica 27, 29, 31, 37; str. 241, čestica 43.

125 Katastar 1831, str. 240, čestica 33 (poslije Mateja pokojnoga Martina) str. 241, čestica 44 (poslije Mateja pokojnoga Martina), 46.

126 Katastar 1831, str. 240, čestica 28, 29, 30; str. 241, čestica 39, 42.

127 Katastar 1831, str. 240, čestica 21, 24, 26, 35.

129 U Katastru je na čestici zemljišta 107 kao drugi vlasnik, poslije izvornoga Grge, upisan njegov sinovac Toma.

130 U Katastru je na čestici zemljišta 108 kao drugi vlasnik, poslije izvornoga Grge, upisan njegov sinovac Mate.

131 Katastar 1831, str. 244, čestica 4 (poslije Mate pokojnoga Ivana).

132 Kad je godine 1672. država dijelila zemlju stanovnicima Kamena, dobila je Margarita Tvrdić (Margarita Tuardich), sama, jednu česticu zemlje, ukupno 5,80 vriti (list 124 desno), a Stjepan Tvrdić (Stefano Tuardich), za pet članova pet čestica zemlje, ukupno 25,83 vriti (list 152 desno, 153 lijevo). Rukopis A. Benedikta Zelić-Bućan pogrešno navodi: »obitelj Mije Tvrdića« (B. Zelić-Bućan 1997, str. 35). Tvrdića nema na popisu Mravinaca i Kučina u godini 1725. U toj su godini, u popisu Gata, uvršteni: Tvrde Ivan (sedam članova) i Tvrdić Mihovil (šest članova; izdanje: B. Zelić-Bućan 1967, str. 269, br. 38, str. 277-278.; postoji popis iz godine 1726., ali u ovome izdanju nisu navedene obitelji u njemu). U Splitu, u katedrali, 1. kolovoza 1655., krštena je Ana, kći Mije Tvardića i njegove žene Lukrecije, a 22. ožujka 1657. kršten je Luka, sin Mije Tvardića i njegove žene Jeronime.

133 Dva su mjesta možebitna postojbina Vidoševića prije doseljenja u Kučine. Prvo je Grabovac. U popisu od 15. srpnja 1725. domaćini su u obiteljima Vidošević: Josip (šest članova), Šimun (devet članova), Vid (pet članova; izdanje: B. Zelić-Bućan 1967, str. 270, br. 44, str. 285.; postoji popis od 5. listopada 1727., ali u ovome izdanju nisu navedene obitelji u njemu). Drugo je mjesto Bračanac (ovako je zapisano ime mjesta u izvoru): 21. rujna 1740. u Mravincima je kum Vid Vidošević, sin Marka Vidoševića iz Bračanca.

134 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Matija Vidoševića; muško = 2, žene = 2, dite muško = 1, žensko = 1.«, a u popisu sposobnih za oružje: »Mati Vidošević, za oružje od godišć = 45«. Rukopis C, spis br. 29, list 1r i 1v.

135 Katastar 1831, str. 239, čestica 2.

136 Katastar 1831, str. 239, čestica 3.

137 U popisu obitelji u Mravincima i Kučinama, koji izvorno nema vremensku odrednicu, ali se opravdano stavlja u vrijeme oko godine 1725., uvršteno je: »U Jure Vidoševića; muško = 1, žena = 1, dite: muško = 1, žensko = 2«, a u popisu sposobnih za oružje: »Jure Vidošević, za oružje od godišć = 45«. Rukopis C, list 1r i 1v.

138 On je u prvome braku bio oženjen Jakovicom i imao sedmero djece (od 1757. do 1764.), a neka su rano umrla. Žena Jakovica umrla je 1766. S drugom ženom, Matijom, živio je u Solinu, a rodila su im se djeca: Tomica (1768.), Kata (1770.), Klara (1773.), Stana (1774.) i Šimun (1778.).

140 U proučavanju nadbiskupskoga pohoda od 18. do 20. travnja 1750. (M. Ivanišević 2010, str. 128), u rečenici: »Dočekali su ih župnik don Ivan Matić« pogrešno je ime Ivan; točno je: Antun.

141 U matici umrlih u Mravincima posljednji je nadnevak njegovoga upisa 28. prosinca 1832. Poslije toga nadnevka njegovi su upisi sačuvani u paricama, a matičnih knjiga Mravinaca nema sačuvanih do godine 1880.

142 Od godine 1715. do 1760. matice su zajedničke za župe Mravince i Kučine. Zadnja potvrda zajedničkoga župnika je upis krštenja 16. studenoga 1760. u kojem piše: »Ja dom Andrija Jadrić paroko ove crikve svetoga Ivana u Mravinci i Kučina«. Od tada do 1832. u maticama su upisani obredi samo u Mravincima, a primaju ih i osobe iz Kučina, ali ih je veoma malo. Upisi imaju zanimljivu pojedinost koju sada nije moguće protumačiti: u upisu smrti od 5. rujna 1766. nabrojeni su župnik Kučina Juraj Mužinić i župnik Mravinaca Grgo Lukačević. Podaci o župnicima u Kučinama zapisani su u knjizi potvrđivanja župnika, a nedostaju potvrde u godinama: 1807., 1808., 1809., 1810., 1812., 1813. (Split, Nadbiskupski arhiv, Splitska nadbiskupija, Confirmationes Parochorum Liber II, 1790. - 1807.) i u dijelom sačuvanim paricama krštenih, vjenčanih i umrlih iz toga vremena.

Glossary

Kratice u bilješkama

Rukopis A

Zadar, Državni arhiv (HR-DAZD-5), Mletački katastar. Katastarske knjige. Popisi, kutija 61.

Rukopis B

Split, Nadbiskupski arhiv, Kaptolski arhiv, br. 490.

Rukopis C

Split, Nadbiskupski arhiv, Splitska nadbiskupija, br. 69.

References

I. Grgić 1962 

Grgić Ivan, Prva agrarna operacija na mletačkoj »novoj stečevini« u Dalmaciji. Naseljavanje novog stanovništva i razdioba zemlje na području Splita i Klisa 1672-73 godine, Split 1962,(Izdanje Muzeja grada Splita, 11).

M. Ivanišević 2010 

Ivanišević Milan, Nadbiskupski pohodi župama Vranjicu, Mravincima i Kučinama do godine 1764., Tusculum 3, Solin 2010, 105-132.

M. Ivanišević - Đ. Ivanišević 2011 

Ivanišević Milan, Ivanišević Đenko, Katastar Solina i okolice u godini 1831, Split 2011, 105-132.

M. Jačov 1992 

Jačov Marko, Le missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di Candia (1645 - 1669), II, Città del Vaticano 1992.

L. Katić 1955 

Katić Lovre, Selo Kučine i trinaest isprava o Sutikvi, Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 4 Zagreb 1955, 141-169.

L. Katić 1957 

Katić Lovre, Prilike u splitskoj okolici poslije odlaska Turaka (Po bilješkama nadbiskupa Cupillija i Bizze 1709. - 1754.), Starine 47 Zagreb 1957, 237-277..

M. Mišerda 2003 

Mišerda Lovre, Spomenici Gornjih Poljica,, Priko 2003.

B. Zelić-Bućan 1961 

Zelić-Bućan Benedikta, Bosančica u srednjoj Dalmaciji, Split 1961, (Prilog 3. svesku Izdanja Historijskog arhiva - Split).

B. Zelić-Bućan 1967 

Zelić-Bućan Benedikta, Popis pučanstva splitske nadbiskupije 1725. godine, Izdanje Historijskog arhiva u Splitu 6, Split 1967, 258-287.

B. Zelić-Bućan 1997 

Zelić-Bućan Benedikta, Od Kuka do Mravinaca. Predpovijest i povijest sela Mravince, Split 1997.

B. Zelić-Bućan 2000 

Zelić-Bućan Benedikta, Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, Split 2000(2. prošireno izdanje, Državni arhiv Split).


This display is generated from NISO JATS XML with jats-html.xsl. The XSLT engine is libxslt.

[english]

Visits: 2.571 *