hrcak mascot   Srce   HID

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.67 No.4 December 2016.

Original scientific paper
https://doi.org/10.1515/aiht-2016-67-2910

Alternativni pristup mjerenju koncentracije nanočestica ZnO u kulturama humanih limfocita - spoj elektrokemije i testova genotoksičnosti

Gina Branica ; Radiation Protection Unit, Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb, Croatia
Marin Mladinić ; Mutagenesis Unit, Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb, Croatia
Dario Omanović ; Division for Marine and Environmental Research, Laboratory for Physical Chemistry of Traces, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia
Davor Želježić ; Mutagenesis Unit, Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb, Croatia

Fulltext: english, pdf (683 KB) pages 277-288 downloads: 106* cite
APA
Branica, G., Mladinić, M., Omanović, D., Želježić, D. (2016). An alternative approach to studying the effects of ZnO nanoparticles in cultured human lymphocytes: combining electrochemistry and genotoxicity tests. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 67(4). doi:10.1515/aiht-2016-67-2910

Abstracts
S naglim porastom primjene nanočestica raste i mogućnost njihova štetna djelovanja u ljudi. Nanočestice cinkova oksida najčešći su oblik nanomaterijala u potrošačkim proizvodima i lijekovima. Nekoliko je istraživanja već upozorilo na probleme vezane uz njihovu sigurnu primjenu. Cilj je ovoga istraživanja bio utvrditi pri kojim razinama nanočestice ZnO počinju štetno citogenetski djelovati na humane limfocite i time otvoriti pitanje utvrđivanja graničnih razina za sigurnu primjenu nanočestica ZnO u ljudi. Stoga smo istražili genotoksične učinke niskih koncentracija nanočestica ZnO (1,0; 2,5; 5 i 7,5 μg mL-1) izloživši kulture humanih limfocita njihovu djelovanju tijekom 14 dana. Uz to smo izmjerili razlikuju li se limfociti niske gustoće od onih visoke gustoće u sposobnosti akumuliranja nanočestica ZnO pri istim eksperimentalnim uvjetima. Primarno oštećenje DNA (izmjereno alkalnim komet-testom) povećalo se s rastom koncentracije nanočestica u limfocitima koje nismo razdvojili po gustoći te u limfocitima visoke gustoće. Slično smo povećanje zamijetili s fragmentacijom tumorskoga supresorskoga gena TP53 (izmjereno komet-FISH testom). Nakupljanje Zn2+ iona u stanicama bilo je značajno samo kod primjene dviju najviših koncentracija nanočestica ZnO, bez obzira na gustoću limfocita. Osim toga, limfociti visoke gustoće iskazali su i značajno više razine unutarstaničnoga Zn2+ od limfocita niske gustoće. Naši rezultati upozoravaju na to da se izlaganjem razinama nanočestica ZnO višima od 5 μg mL-1 značajno povisuju razine Zn2+ u limfocitima te se povećava oštećenje tih stanica i njihova genoma.

Keywords
komet-FISH test, in vitro; primarno oštećenje DNA; TP53; voltametrija

Hrčak ID: 170509

URI
https://hrcak.srce.hr/170509

[english]

Visits: 163 *