Skip to the main content

Review article

MEĐULABORATORIJSKO USKLAĐIVANJE POSTUPAKA ISPITIVANJA FIZIKALNO KEMIJSKIH SVOJSTAVA

Tonča Ćaleta


Full text: croatian pdf 77 Kb

page 45-52

downloads: 643

cite

Full text: english pdf 77 Kb

page 53-58

downloads: 207

cite


Abstract

Sažetak
Sposobnost provedbe ispitivanja u ispitnom laboratoriju može se vrednovati putem ispitivanja osposobljenosti, tzv. Proficiency Testing Shemes – PTS. Te aktivnosti su, osim za procjenu osposobljenosti ispitnih i kalibracijskih laboratorija, tako|er i dodatna tehnika u procesu ovlašćivanja laboratorija od ustanove za ovlašćivanje laboratorija prema normi EN 45001:1989.
Glavni ciljevi PT su održanje i povećanje tehničke osposobljenosti ispitnih laboratorija, te povećanje pouzdanosti i usporedivosti u procesu ispitivanja/kalibracije. Ako su rezultati provedenog PTS nezadovoljavajući, PT organizator uz predstavnika laboratorija mora pokušati pronaći razloge loše izvedbe PTS, a sam laboratorij mora poduzeti efektivne korektivne mjere da se poboljša kvaliteta ispitivanja. Postoje različiti tipovi PT shema, a njihov izbor ovisi o područjima ispitivanja, koja su od specifičnih interesa ustanova za ovlašćivanje i laboratorija koji sudjeluje u PT. Prije faze dizajniranja PT sheme, potrebno je definirati njezinu svrhu. Iskusni PT organizator trebao bi izabrati tehničkog koordinatora i savjetodavnu grupu, koja će mu pomoći u obavljanju prijeko potrebnih poslova prije nego što se PT shema distribuira laboratorijima sudionicima. Također je potrebno definirati politiku za sudionike u toj PT shemi, politiku za uporabu rezultata, politiku za povjerljivost, te definirati politiku kakvoće.

Keywords

sustav upravljanja kvalitetom, certifikacija i akreditacija laboratorija, gledi{te opremljenosti, gledi{te osoblja i osposobljenosti, naftni produkti, sastav i svojstva

Hrčak ID:

10730

URI

https://hrcak.srce.hr/10730

Article data in other languages: english

Visits: 1.470 *