Skip to the main content

Other

https://doi.org/10.21860/medflum2017_173387

Proteomska analiza potencijalnih biljega akutne ozljede bubrega u urinu pacijenata na terapiji vankomicinom

Ivona Štanfel ; Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Marko Klobučar ; Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Sandra Kraljević Pavelić ; Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Ana Vujaklija Brajković ; Zavod za intenzivnu medicinu, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb, Zagreb
Mirela Sedić ; Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, Rijeka


Full text: croatian pdf 994 Kb

page 117-128

downloads: 546

cite


Abstract

Cilj: Vankomicin je antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija uzrokovanih Gram- -pozitivnim bakterijama, no kod nekih pacijenata uzrokuje ozljedu bubrega. Budući da standardni biomarkeri ozljede bubrega ne pokazuju dovoljnu osjetljivost i specifičnost, potrebno je pronaći nove biomarkere kako bismo mogli ranije detektirati poremećaje bubrežne funkcije te pravovremenim prekidom ili promjenom terapije spriječiti daljnje ozljede bubrega. Cilj je rada bio usporediti proteomske profile urina dviju pacijentica oboljelih od upale pluća koje su primale terapiju vankomicinom sa i bez kliničkih znakova ozljede bubrega uzrokovanih navedenim antibiotikom, kako bismo identificirali nove potencijalne proteinske biomarkere akutne ozljede bubrega uzrokovanog vankomicinom. Prikaz slučaja: Uzorci urina prikupljeni su treći i sedmi dan terapije vankomicinom od pacijentice sa i pacijentice bez kliničkih znakova bubrežne disfunkcije te su analizirani dvodimenzionalnom gel elektroforezom kombiniranom s MALDI-TOF/TOF masenom spektrometrijom. Vidljive razlike u proteomskim profilima urina između dviju pacijentica javljaju se treći, a naročito su izražene sedmi dan terapije. Dvodimenzionalna gel elektroforeza kombinirana s masenom spektrometrijom potvrdila je već ranije dokazanu ulogu proteina neutrofilnog lipokalina povezanog s gelatinazom (NGAL, engl. neutrophil gelatinase-associated lipocalin) kao biomarkera akutne ozljede bubrega, te otkrila ekspresiju citoskeletnog keratina 1 tipa II i retinol-vezujućeg proteina 4 (RBP4, engl. retinol-binding protein 4) samo u urinu pacijentice kod koje je terapija vankomicinom uzrokovala poremećaj bubrežne funkcije. Zaključci: Citoskeletni keratin 1 tipa II i retinol-vezujući protein 4 mogli bi predstavljati nove potencijalne biomarkere ozljede bubrega uzrokovane vankomicinom. Potrebne su daljnje studije na većem broju pacijenata kako bi se validirali dobiveni rezultati i utvrdio njihov potencijalni dijagnostički i klinički značaj.

Keywords

akutna ozljeda bubrega, biomarkeri, dvodimenzionalna gel elektroforeza, masena spektrometrija, urin, vankomicin

Hrčak ID:

173387

URI

https://hrcak.srce.hr/173387

Article data in other languages: english

Visits: 1.074 *