Skip to the main content

Review article

https://doi.org/10.32728/tab.15.2018.26

Temelji za stvaralačku ulogu istarskih učitelja u izvannastavnim aktivnostima književnog odgoja i obrazovanja

Vjekoslava Jurdana
Sandra Kadum


Full text: croatian pdf 334 Kb

page 434-450

downloads: 466

cite


Abstract

U radu se unutar književnoteorijskog i pedagoškog okvira istražuju
stavovi učitelja o jezično-umjetničkom stvaralaštvu učenika, i to u
području izvannastavnih aktivnosti. Kako bi se stvorila teorijska i
metodološka podloga za eksperimentalno istraživanje, u uvodnom
dijelu rada razjašnjavaju se pojam i uloga stvaralaštva u
suvremenom društvu, te važnost odgojno-obrazovnih aspekata u
razvoju kreativnoga pojedinca. U eksperimentalnom dijelu
provedeno je anketno istraživanje stavova učitelja kojim je bilo
obuhvaćeno 54 ispitanika, učitelja-voditelja izvannastavnih jezičnoumjetničkih
aktivnosti u osnovnim školama na području Istarske
županije. Na taj je način dobiven hotimičan uzorak, koji, dakako,
prema prirodi samoga geografskoga područja istraživanja nije velik,
ali omogućuje izvođenje određenih zaključaka. Pošlo se od
pretpostavke da upravo o stavu učitelja zavisi kako će se odvijati
njegov voditeljski rad. Iskustva učitelja – voditelja su uglavnom
pozitivna te su zadovoljni uvjetima rada, a kao motiv navode
osobne interese i ljubav prema određenoj aktivnosti. No, ispitanici
ističu da im treba ponuditi dodatne oblike edukacije i
permanentnog usavršavanja. Svakako, valja (i dalje) poboljšavati i
unaprjeđivati materijalne i prostorne uvjete rada kao temeljne
vanjske i društvene poticaje i unutarnju snagu da se ustraje u toj
napornoj djelatnosti.

Keywords

izvannastavne aktivnosti, stvaralaštvo, književni odgoj i obrazovanje, učenik, učitelj – voditelj

Hrčak ID:

205063

URI

https://hrcak.srce.hr/205063

Visits: 804 *