Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.32909/kg.21.37.2

Razvojni trendovi krajolika Srednje Like u međuodnosu s demografskim međupopisnim promjenama

Marta Hamzić ; Ericsson Nikola Tesla d.d., Krapinska 45, 10 000 Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 3.791 Kb

page 35-59

downloads: 37

cite

Full text: english pdf 3.791 Kb

page 34-58

downloads: 21

cite


Abstract

Cilj je ovoga rada ustanoviti razvojne trendove krajolika Srednje Like te analizirati međuodnos s promatranim demografskim međupopisnim promjenama. U tu su svrhu za obje promatrane godine upotrijebljene multispektralne snimke Landsata i popisni podatci Državnog zavoda za statistiku, kao i odabrane metode analize. Pri analizi satelitskih snimki upotrijebljeni su skupovi podataka koji se odnose na proljeće i jesen. Uporabom računalnog programa ENVI 4.7 za svaku je analiziranu godinu definirano pet klasa: Izgrađeno, Šuma, Vodna tijela, Ratarsko zemljište, Trava i grmlje, dok je temeljem njihovog međuodnosa u promatranom razdoblju (1991−2011) utvrđeno pet razvojnih trendova krajolika i njihovi površinski udjeli: Nepromijenjeno (87,7 %), Ekstenzifikacija i degradacija vegetacije (7,6 %), Intenzifikacija (2,8 %), Izgradnja (1,5 %), Vodna tijela (0,4 %). Dobiveni su rezultati pokazali da su Izgradnja i Intenzifikacija zastupljenije na središnjem prostoru, što je sukladno s najmanje negativnim demografskim pokazateljima te s procesom urbanizacije grada Gospića. Ekstenzifikacija i degradacija vegetacije je zastupljenija na rubnim područjima gdje su izraženiji najnegativniji demografski pokazatelji, za što je u radu utvrđeno da je sukladno s procesom deruralizacije i deagrarizacije. Ovo je istraživanje zbog analiza iz različitih perspektiva, odnosno aspekata, omogućilo bolje razumijevanje generalnih razvojnih trendova, odnosno procesa krajolika Srednje Like.

Keywords

satelitske snimke, demografski podatci, promjena krajolika, zemljišni pokrov/način korištenja zemljišta, Srednja Lika

Hrčak ID:

279831

URI

https://hrcak.srce.hr/279831

Article data in other languages: english

Visits: 170 *