URED ZA OBITELJ HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

Ured za obitelj, kao tijelo HBK, započeo je s radom 9. ožujka 2002. godine.

U strukturi obiteljskog pastorala Crkve u Hrvatskoj, a prema dokumentu HBK “Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj”, važno je spomenuti da postoji Vijeće HBK za obitelj, na čelu sa biskupom zaduženim za pastoral obitelji u HBK (kojega kao savjetodavno tijelo HBK čine laici i svećenici). Ured za obitelj je osnovan na nacionalnoj razini i, sukladno Dokumentu, njegova je zadaća pratiti bračne i obiteljske prilike na nacionalnom nivou, uspostavljati veze s odgovarajućim uredima na biskupskoj razini, predlagati studijske skupove, pastoralne programe te prirediti materijale. Na čelu Ureda nalazi se predstojnik. Odrednice za rad Ureda vrlo su široko, raznoliko i zahtjevno koncipirane.

Sa željom da se odmah po osnivanju uspostavi puni obim rada, prva zadaća Ureda bila je da se poveže s povjerenicima za pastoral obitelji svih biskupija i da se upozna s potrebama i problemima na koje nailaze povjerenici u svojim biskupijama.

Sljedeći korak koji je učinjen jest uspostava kontakata sa tijelima državne uprave koja u svojem djelovanju kao primarnu problematiku imaju tretman obitelji. Za djelovanje Ureda bilo je važno uspostaviti kontakte s nevladinim udrugama čiji je interes također obitelj.

Uspostava kontakata na međunarodnoj razini i sudjelovanje predstavnika Vijeća i predstojnika Ureda na međunarodnim skupovima, od iznimnog je značaja kako zbog uspostave kontakata tako i zbog upoznavanja problematike u drugim zemljama vezane uz obitelj, ali i zbog mogućnosti upoznavanja načina na koji se rješavaju određeni problemi.

Ured pomno prati društvena događanja u našoj zemlji i, sukladno stavu Katoličke crkve i potrebama vjernika, uključuje se u javne rasprave putem tribina i okruglih stolova, uz sudjelovanje eminentnih stručnjaka iz pojedinih područja. Spomenut ćemo neke naslove s tih skupova koji su izazvali veliku pozornost javnosti – “Položaj obitelji u RH”, “Homo seksualnost, stanje ili opredjeljenje”, “Na silje u obitelji”, “Rano izdvajanje djeteta iz obitelji i utjecaj na njegovo psiho-fizički razvitak i zdravlje”. Budući da se ovakvi tematski skupovi često upriličuju uz rasprave o pojedinim zakonima u Hrvatskom saboru, redovito se pozivaju zastupnici i resorni ministri da prisustvuju raspravama.

I putem medija nastoji se poruka struke uputiti javnosti te na taj način pomoći u pronalaženju optimalnih rješenja za pojedine probleme. Ured za obitelj redovito se uključuje u obilježavanje značajnih međunarodnih dokumenata vezanih uz obitelj, kojih je supotpisnica i Hrvatska, što podrazumijeva organizaciju tematskih stručnih skupova i svečanosti uz Majčin dan, Međunarodni dan obitelji, Dan djeteta i sl.

Važno je spomenuti da djelatnici Ureda surađuju s Hrvatskim Caritasom u velikom i važnom projektu obiteljskih savjetovališta, kao i s drugim tijelima HBK.

Štefanija Bortek-Knešaurek