Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Kroatologija

logo Kroatologija

Kroatologija je interdisciplinarni časopis Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Časopis je usmjeren na objavljivanje znanstvenih radova iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Kroatologija također objavljuje tematske cjeline, intervjue, izvješća o znanstvenim skupovima, razmatranja, apologije, polemike, eseje, osvrte, nekrologe, recenzije i iznimno prijevode radova sa stranih jezika. Uredništvo zaprima isključivo neobjavljene rukopise. Uredničko vijeće časopisa Kroatologija pridržava se visokih etičkih i znanstvenih standarda u znanstvenom publiciranju. Časopis Kroatologija pripada u A2 kategoriju znanstvenih časopisa za društveno i A2 kategoriju znanstvenih časopisa za humanističko područje. Članci objavljeni od 2023. godine referiraju se u sljedećim znanstvenim bazama: Asos İndeks, Crossref, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Index Copernicus International, European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH PLUS) i Root Society for Indexing and Impact Factor Service (ROOT Indexing).

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2010.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Kroatologija, Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Religijske znanosti (interdisciplinarno polje), Etnologija i antropologija, Arheologija, Znanost o umjetnosti, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Teologija, Filozofija, Humanističke znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Politologija, Pravo, Ekonomija, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 26.10.2010.
  • Prava korištenja: Svi članci objavljeni u otvorenom pristupu bit će odmah i trajno besplatni za čitanje, preuzimanje, kopiranje i distribuciju. Dopuštena ponovna uporaba treće strane definirana je sljedećom korisničkom licencom: Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC). Sve pojedinosti o licenci dostupne su na https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/. Za objavljivanje u otvorenom pristupu, ovaj časopis koristi ugovor o prijenosu autorskih prava. Autori će prenijeti autorska prava na Kroatologiju, ali će imati pravo dijeliti svoj članak na iste načine koji su dopušteni trećim stranama prema odgovarajućoj korisničkoj licenci, kao i određena prava znanstvene uporabe.