Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific field

Year

hrv Pozitivni trendovi kod operacije tonzila - nove tehnike tonzilektomije
Birtić, Darija
Medica Jadertina Vol. 51, No. Suplement, 2021
Operacija tonzila je još uvijek najčešći i jedan od najstarijih kirurških zahvata u otorinolaringologiji. Tijekom godina mijenjale su se operativne tehnike, a sve u svrhu manje postoperativne bolnosti i manjeg intraoperativnog krvarenja. U 1. stoljeću, Cornelius Celsus je u Rimu opisao odstranjenje tonzila prstom, dok su tonzilarne lože ispirane vinskim octom ne bi li zaustavili krvarenje. 1885. godine Mayer prvi opisuje operaciju tonzila. Davne 1938. godine C. Hamblen-Thomas spominje manje bolnu tonzilektomiju, te preporučuje ispiranje usne šu...
Hrčak ID: 256720


hrv Smjernice za tonzilarni problem
Geber, Goran; Baudoin, Tomislav; Markov Glavaš, Duška; Roje, Željka; Babić, Irena; Makovac, Irena
Medica Jadertina Vol. 50, No. 3, 2020
Tonzilarni problem je skup pitanja koja si postavljamo kod pravilnog odlučivanja o indikaciji za tonzilektomiju. Ta su pitanja izrazito važna, budući da je tonzilektomija globalno najčešće izvođen kirurški zahvat. Tri su osnovna pitanja u rješavanju toga problema: 1. Koja je uloga tonzila u zdravlju djeteta (fiziološka uloga); 2. koja je uloga u bolesti djeteta (patološka uloga) i 3. Na koji način liječnici trebaju pristupati djetetu s bolesnim tonzilama. Postoje ISKRA smjernice na kojima se temelje naše smjernice. Medikamentozno liječenje koje...
Hrčak ID: 244260


hrv Faktori koji utječu na oporavak djece nakon tonzilektomije
eng Factors affecting the recovery of children after tonsillectomy
Pavlić, Blaženka; Mirilović, Snježana; Vižintin, Karolina; Gavrilidis, Afrodita; Bauer, Vladimir; Grgić, Marko Velimir
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 2, 2022
Uvod: Operacije krajnika među najčešćim su vrstama operacija koje se izvode na djeci. Cilj je ovog istraživanja utvrditi kako dob, spol, tjelesna visina i težina utječu na oporavak djece nakon tonzilektomije. Metode: U ovom je istraživanju sudjelovalo 66 djece, podjednako djevojčica i dječaka, u dobi od 4 do 9 godina. Istraživanje obuhvaća sedam pitanja o čimbenicima koje smo procijenili značajnima za postoperativni oporavak djece (unos tekućine, unos hrane, spavanje, dnevne aktivnosti, raspoloženje, komunikacija, hospitalizacija), a provode g...
Hrčak ID: 281170


hrv UČINAK ADENOTONZILEKTOMIJE NA SATURACIJU KISIKOM U
eng THE EFFECT OF ADENOTONSILLECTOMY ON OXYGEN SATURATION IN CHILDREN WITH SLEEP DISORDERED BREATHING
Božanić, Irena; Roje, Željka; Račić, Goran
Paediatria Croatica Vol. 55, No. 3, 2011
Poremećaj disanja pri spavanju (eng. sleep disordered breathing, SDB) skupni je naziv za različite sindrome karakterizirane patološkim obrascima disanja za vrijeme spavanja. Cilj studije je utvrditi postoji li korelacija između veličine tonzila i adenoidnih vegetacija i smetnji disanja tijekom spavaja na temelju pada saturacije kisikom periferne krvi te utvrditi dovodi li adenotonzilektomija do poboljšanja disanja i saturacije kisikom periferne krvi tijekom spavanja. Skupinu ispitanika čini 30-ero djece u dobi od 2 do 10 godina s opstrukcijskim...
Hrčak ID: 74372


hrv Incidencija krvarenja nakon tonzilektomije i adenotonzilektomije u 5125 bolesnika operiranih od 1994. do 2005. godine na odjelu za uho, grlo, nos i kirurgiju glave i vrata Kliničke bolnice Osijek u Osijeku
eng Incidence of Post-Tonsillectomy and Post-Adenotonsillectomy Hemorrhage in 5125 Patients Operated During the 1994-2005 Period at Department of ENT, Head and Neck Surgery, Osijek University Hospital in Osijek, Croatia
Maksimović, Zlatko; Vranješ, Željko; Stakić, Ana; Zubčić, Željko; Birtić, Darija
Acta clinica Croatica Vol. 46, No. 3, 2007
Cilj studije bio je utvrditi incidenciju krvarenja nakon tonzilektomije i adenotonzilektomije te procijeniti čimbenike rizika koji tom krvarenju doprinose. Ovo je bila retrospektivna studija 5125 bolesnika operiranih u općoj anesteziji na našem Odjelu od 1. siječnja 1994. do 31. prosinca 2005. godine. Poslijeoperacijsko krvarenje zabilježeno je u 169 (3,29%) bolesnika; kod 69 (40,82%) od njih bila je potrebna revizija zahvata u općoj anesteziji u operacijskoj sali. Incidencija krvarenja bila je najviša u dobnoj skupini od 20,01 do 30 godina. Pr...
Hrčak ID: 18262


hrv Perioperativno zbrinjavanje djeteta s otvorenim arterijskim duktusom – prikaz bolesnika
eng Anesthesia of a child with open Botalli’s duct – a case report
Majić, Matija; Karmelić, Dora; Mandić, Marin; Curić Radivojević, Renata
Liječnički vjesnik Vol. 142, No. 1-2, 2020
Osmogodišnji dječak naručen je na elektivnu tonzilektomiju zbog ponavljanih upala srednjeg uha uzrokovanih hipertrofijom adenoida. Pacijent je imao otvoreni, tj. perzistentni arterijski duktus (engl. Persistent ductus arteriosus – PDA), čestu prirođenu srčanu grešku s očuvanom komunikacijom između aorte i plućne arterije. Kod pacijenta je postojao samo hemodinamski neznatan lijevo-desni pretok. Trenutačne smjernice za anesteziju pacijenata s lijevo-desnim pretokom uključuju: 1. održavanje ili smanjenje sustavnoga vaskularnog otpora (SVR) kao h...
Hrčak ID: 236609