Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Koncepcija pravednosti u filozofiji Jean-Jacquesa Rousseaua
eng The Concept of Justice in the Philosophy of Jean-Jacques Rousseau
Brčić Kuljiš, Marita
Filozofska istraživanja Vol. 34, No. 1-2, 2014
Razočaran društvenim uređenjem svoga vremena, u kojem dominira nejednakost, nesloboda pa shodno tome i nepravednost, Jean-Jacques Rousseau poseže za idejom društvenog ugovora. Ta ideja filozofa vodi u povijest te on sam sebi pokušava predočiti kako su ljudi iz prirodnog stanja prešli u građansko stanje. S obzirom na to da je postojeće građansko stanje iz ljudi izvuklo ono najgore, J.-J. Rousseau svu svoju nadu polaže u čovjeka u prirodnom stanju. U prirodnom stanju na snazi je samoljublje i milosrđe pa nema potrebe za koncepcijom pravednosti. U...
Hrčak ID: 132962


eng Method for Minimizing Total Generalized Squared Correlation of Synchronous DS-CDMA Signature Sequence Sets in Multipath Channels
Cotae, Paul; Aguirre, Matt
We characterize the Total Generalized Squared Correlation (TGSC) for a given signature sequence set used in uplink synchronous code division multiple access (S-CDMA) when channel state information is known perfectly at both transmitter and receiver. We give a definition of the TGSC based on the eigenvalues of Gram matrix associated to signature sequences set for multipath channels in the presence of the colored noise. Total Squared Correlation (TSC) and Total Weighted Squared Correlation (TWSC) measures are particular cases of TGSC. We present...
Hrčak ID: 180756


hrv MORFOSINTAKSA I PRAGMATIKA HRVATSKE IMENSKE FORMULE ŽENSKIH OSOBA
eng THE MORPHOSYNTAX AND PRAGMATICS OF CROATIAN FEMALE NAMES
Kuna, Branko
FLUMINENSIA Vol. 26, No. 2, 2014
U radu se istražuju morfosintaktička obilježja imenske formule ženskih osoba te okolnosti uporabe njihovih vlastitih imena i prezimena te od njih izvedenih pridjeva u hrvatskom jeziku. Prikupljeni primjeri pokazuju da samostalna uporaba ženskoga prezimena u odnosu na muška pokazuje veliku nestabilnost jer još nije uklopljena na odgovarajući način u jezičnu praksu. Zbog visokog stupnja obilježenosti u odnosu na većinu sklonjivih imenica u javnoj komunikaciji, žensko se prezime nerijetko tvorbeno modificira iako je to u proturječju s normom...
Hrčak ID: 133645


eng COLLECTIVE RIGHTS OF ETHNIC MINORITIES AND THE LIBERAL PRINCIPLE
srp Kolektivna prava nacionalnih manjina i liberalno načelo
Vasić, Radmila
Politička misao Vol. 49, No. 2, 2012
The understanding and clarification of important social events as themes must be derived from the hermeneutic code of the epoch. The millennial threshold was marked by processes of integration and particularisation, which were observed, as constitutive principle or principle of legitimate refutation, also in the bringing down of socialist orders and the establishment of supranational associations. Thus a discussion of the (empirical) position and (normative) status of ethnic minorities must as well be positioned in a universal European c...
Hrčak ID: 84667


hrv Zašto su važni očevi dopusti i kvote? Komparativni pregled shema dopusta za očeve u europskim zemljama te čimbenika i učinaka njihova korištenja
eng Why are Paternity Leaves and Father’s Quotas Important? A Comparative Overview of Father’s Leave Schemes in European Countries and Factors and Outcomes of Father’s Leave Use
Dobrotić, Ivana; Varga, Mirna
Revija za sociologiju Vol. 48, No. 2, 2018
Prijedlog europske direktive o ravnoteži poslovnog i privatnog života iz 2017. godine predlaže uvođenje četiri mjeseca neprenosivoga, plaćenog roditeljskog dopusta za svakoga zaposlenog roditelja (tzv. kvota) te deset dana plaćenoga očevog dopusta, opravdavajući to potrebom poboljšanja položaja žena na tržištu rada. Usvajanje direktive tražilo bi od Hrvatske uvođenje deset dana dopusta za očeve te produljivanje postojećih kvota s dva na četiri mjeseca. Hrvatska isprva nije dala bezrezervnu potporu prijedlogu te direktive, a argumenti koji su se...
Hrčak ID: 206936


hrv Politika ravnopravnosti spolova: kako do “kritične mase” žena u parlamentima?
eng POLICY OF GENDER EQUALITY: HOW TO ACHIEVE THE “CRITICAL MASS” OF WOMEN IN PARLIAMENTS?
Leinert Novosel, Smiljana
Politička misao Vol. 44, No. 3, 2007
Svaka je izborna godina povod za usporedbu društvenih opredjeljenja i prakse. Kako se u Hrvatskoj ostvaruje politika ravnopravnosti spolova u segmentu vezanom uz sudjelovanje žena u procesima političkoga odlučivanja na parlamentarnoj razini? Skromni rezultati nisu iznimka. Gotovo u svim zemljama postoji spomenuti raskorak: ipak, zemlje s duljom demokratskom praksom bilježe u prosjeku nešto višu participaciju, što se tumači posljedicom dominacije egalitarnoga koncepta rodnih uloga te proporcionalnoga izbornog sustava. U zemljama kraće demokrat...
Hrčak ID: 20836


eng Why is European Social Democracy in Crisis: Pan-European Debate, 2009-2011
srp Zašto je evropska socijalna demokratija u krizi: Panevropska debata o budućnosti ESD, 2009-2011
Ružica, Miroslav
Političke perspektive Vol. 1, No. 3, 2011
We are in the third year of the pan-european debate on the future of European Social Democracy (ESD). It is a response to the challenges of the global economic crisis, but also a response to the deep internal crisis within the ESD. While the social democrats were in power in the majority of European countries in the year 2000 (11 of 15 EU members), they are rulling parties in only few peripheral countries in 2011 (4 of 27 EU countries). Althouth they are still able to attact 20-30% of voters, and with toghether with their partners are ev...
Hrčak ID: 146065


hrv LEGITIMNO PREDSTAVLJANJE KAO UVJET POLITIČKE STABILIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
eng LEGITIMATE REPRESENTATION AS A CONDITION OF POLITICAL STABILIZATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Krišto, Borjana; Čolak, Bariša
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
U ovom su radu analizirane tri odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i to: U-9/09 od 26. studenoga 2010. godine, U-23/14 od 1. prosinca 2016. godine i U-3/17 od 6. srpnja 2017. godine, te njihov učinak na Izborni zakon Bosne i Hercegovine. Zajednički imenitelj ove tri odluke jest proklamiranje općeg načela demokracije – prava na demokratsko odlučivanje legitimnim izborom i legitimnim političkim predstavljanjem. Te odluke na vrlo jasan način daju odgovor na pitanje što je legitimno političko predstavljanje u građanskim domovima, a što...
Hrčak ID: 234789


hrv JEDINSTVO HRVATA U BIH – UVJET JEDNAKOPRAVNOSTI
eng UNITY OF CROATS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AS A CONDITION OF EQUALITY
Vego, Milan
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Cilj ovog rada je da ukaže da je nejedinstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini temeljni problem u borbi za jednakopravnost. Autor analizira razlike u pogledima i odnose Hrvata Posavine, središnje Bosne te Hercegovine i zaključuje da u ovoj, na prvi pogled nemogućoj misiji, ima šanse da se prevladaju različitosti, uz uzajamno poštovanje svih stavova i mišljenja. I na prvoj znanstvenoj konferenciji autor je ukazao na velik problem nejedinstva i različitosti, koji oslabljuje jednakopravnost najmalobrojnijeg naroda. Rješenje vidi u zajedničkim raz...
Hrčak ID: 234908


hrv Liturgija i ravnopravnost spolova. Neke jezikoslovne naznake
eng Liturgy and equality of sexes
Bašić, Petar
Služba Božja Vol. 46, No. 4, 2006
Pojačana svijest o ravnopravnosti spolova neizbježno se odražava na jezik. Hrvatski jezik ima u tome velike izražajne mogućnosti, ponajprije u stvaranju ženskih mocijskih parnjaka. U brzim promjenama ima međutim i nepotrebnih pretjerivanja koja, kad je riječ o ravnopravnosti spolova, ne služe ni ravnopravnosti ni jezičnoj obavijesnosti. U ovom se članku razmatra što je od toga potrebno i poželjno u liturgijskome i crkvenom jeziku.
Hrčak ID: 92980