Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Molitveno bdijenje uoči blagdana Bl. Dj. Marije: S Marijom ususret Bogu i životu
Čovo, Ante
Služba Božja Vol. 44, No. 2, 2004
Hrčak ID: 93030


hrv Marija u Duhovskoj crkvi
Tomić, Celestin
Crkva u svijetu Vol. 10, No. 2, 1975
Hrčak ID: 91287


hrv Zbornik radova (ur. Vlado Košić): Mater Verbi Incarnata. Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti
Čovo, Stjepan
Služba Božja Vol. 46, No. 1, 2006
Prikaz zbornika radova: Mater Verbi Incarnati. Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti. Zbornik radova XXI. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 4.-8. prosinca 2004., (Uredio: Vlado Košić), Kršćanska sadašnjost i Hrvatski mariološki institut, Zagreb, 2005.
Hrčak ID: 92951


hrv Marija u misteriju Krista i Crkve
Brajčić DI, Rudolf
Crkva u svijetu Vol. 1, No. 4, 1966
Nekoliko refleksija uz VIII poglavlje Konstitucije o Crkvi
Hrčak ID: 92820


hrv Majka Krista i slika Crkve
Schutz, Roger
Crkva u svijetu Vol. 2, No. 4, 1967
Hrčak ID: 92736


hrv NEDJELJE KROZ LITURGIJSKU GODINU - A
Radić, Fra Jure
Služba Božja Vol. 18, No. 2, 1978
Deveta nedjelja kroz godinu - Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu.
Hrčak ID: 266081


hrv SVETOST ŽENSKOSTI PREMA LEONARDU BOFFU
Vulić, Boris
Riječki teološki časopis Vol. 57, No. 1, 2022
Ime Leonarda Boffa obično se povezuje s teologijom oslobođenja Latinske Amerike. Međutim ovaj je brazilski teolog dio svojih promišljanja posvetio i svetosti ženskosti te je i na tom području dao svoj originalni doprinos. Iako su neka njegova djela prevedena na hrvatski jezik, Boffove teze o svetosti ženskosti kod nas dosad nisu naišle na posebnu recepciju. Za Boffa ženskost je otajstvo čovjekove stvarnosti. To znači da je ona prisutna i kod žena i kod muškaraca. Dakako, ne na isti način i u istoj mjeri. U osobi Blažene Djevice Marije, Isusove...
Hrčak ID: 294653


hrv Blažena Marija Djevica u otajstvu Krista (LG VIII)
fre La Sainte Vierge dans le mystere du Christ (LG VIII)
Rupčić, Ljudevit
Crkva u svijetu Vol. 22, No. 3, 1987
Hrčak ID: 86033


hrv Ratisbonneovo obraćenje posredstvom Čudotvorne medaljice
eng Ratisbonne’s Conversion Through the Miraculous Medal
Vulić, Boris
Diacovensia Vol. 25, No. 4, 2017
Ustupci koji se čine u obraćenju doveli su do raspršenosti cjeline obraćenja te sumrak jezgre obraćenja kao radikalnog, ponekad naglog događaja u ljudskom životu zbog novosti Isusa Krista. Zbog toga su obraćenja često nestalna, površna i zapostavljena. Članak ima za cilj ukazati na radikalnost i nužnost obraćenja predstavljajući obraćenje Židova Alphonsea Ratisbonnea na katoličanstvo, koje se godilo 1842. godine u Rimu. Ovo zadivljujuće preobraženje najveće je obraćenje posredstvom Čudotvorne medaljice, koje je ipak nedovoljno osvijetljeno u na...
Hrčak ID: 190825


hrv ŠTOVANJE MAJKE BOŽJE U DJELIMA JURE RADOJEVIĆA GIZDELINA
eng HOMAGE OF HOLY VIRGIN IN JURE RADOJEVIĆ GIZDELIN’S LITERARY WORKS
Babić, Vanda; Knežević, Sanja
Hum Vol. , No. 1, 2006
Iako ne pripada skupini najistaknutijih hrvatskih baroknih pisaca, Jure Radojević Gizdelin zasigurno ne zaslužuje da padne u zaborav, tim više što je u vrlo turbulentnom dobu hrvatske povijesti u obranu domovine ustao u jednakoj mjeri i sabljom i perom. S tom mišlju vodiljom autori članka nastoje osvijetliti lik i djelo ovoga hrvatskoga vojskovođe i pjesnika bosanskoga podrijetla, s posebnim osvrtom na njegov odnos prema Blaženoj Djevici Mariji koju u svojim djelima štuje s posebnim žarom. Njegova djela Okolišenje i uzetje grada Budina t...
Hrčak ID: 231700