Skip to the main content

Search results

hrv Kultura sigurnosti bolesnika u vrijeme COVID-19 pandemije u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
eng Patient safety culture during the COVID-19 pandemic at the University Hospital for Infectious Diseases „Dr. Fran Mihaljević“
Hrain, Leonarda; Brborović, Hana
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 2, 2022
Uvod: Svjetska zdravstvena organizacija definira sigurnost pacijenata kao „prevenciju, otklanjanje i unapređenje zaštite od neželjenih događaja tijekom procesa zdravstvene skrbi“. Sigurnost bolesnika važno je javnozdravstveno pitanje i najpouzdaniji indikator kvalitete zdravstvenog sustava. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 228 ispitanika – stopa odgovora iznosi 61,13 %. Upitnik korišten u ovom radu jest Upitnik o kulturi bolesnikove sigurnosti u bolnici. Upitnikom se ispituju stavovi zdravstvenih djelatnika o bolesniko...
Hrčak ID: 281171