Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Hutovo blato
Aganović, M.
Croatian Journal of Fisheries Vol. 7, No. 3, 1952
Hrčak ID: 122333


eng Development of Tobacco Processing Plant in Ljubuški (Bosnia And Herzegovina)
hrv Razvoj duhanske stanice u Ljubuškom
Rupčić, Ljilja; Bartulović, Hrvoje
The tobacco processing plant complex in town of Ljubuški was built in stages from 1880 on due to the growing needs of the tobacco processing industry, which has been the main economic industry in Ljubuški area, as well as in the whole of Hercegovina because similar plants were founded in Čapljina, Široki brijeg, Grude, Čitluk, Trebinje and Stolac. In what was once the southern outskirts of Ljubuški, on a trapeze – shaped plot, in total 11 structures were situated. In the Austro-Hungarian phase five magazines were built – warehouses for tobacco...
Hrčak ID: 267016


hrv O flori hercegovačke Visočice
ger Über die Flora des herzegowinischen Visočica-Gebirges
Korica, Bogdan
Acta Botanica Croatica Vol. 25, No. 1, 1966
Hrčak ID: 154238


hrv Rasprostranjenost bruceloze u Republici Hrvatskoj s osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini
eng Distribution of brucellosis in the Republic of Croatia with an overview of the situation in Bosnia and Herzegovina
Cvetnić, Željko; Velić, Ramiz; Špišić, Silvio; Duvnjak, Sanja; Zdelar-Tuk, Maja; Majnarić, Darko; Aleraj, Borislav
Infektološki glasnik Vol. 28, No. 3, 2008
U radu je opisana rasprostranjenost bruceloze u domaćih životinja i ljudi u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Tijekom rutinske kontrole (1990. do 2007.) u Hrvatskoj su pozitivne serološke reakcije na brucelozu utvrđene u 7 (0,002 %) goveda, u 478 (0,5 %) koza, 687 (0,3 %) ovaca, 2040 (0,4 %) svinja i u 73 (0,05 %) ljudi. Od ukupnog broja pretraženih životinja u Bosni i Hercegovini tijekom 2007., pozitivne reakcije utvrđene su 2,9 % životinja, a najviše bolesnih ljudi dolazi iz Unsko-sanskog kantona. B. melitensis je izdvojena iz 20 (5...
Hrčak ID: 30513


hrv Život Hrvata u opkoljenom Sarajevu
eng The Life of Croats in besieged Sarajevo
Katz, Vera
Časopis za suvremenu povijest Vol. 40, No. 1, 2008
Autorica opisuje stanje u opkoljenom i bombardiranom Sarajevu s naglaskom na opisivanju položaja Hrvata u gradu koji su srpski agresori i pobunjenici nastojali osvojiti. Sjećanja i podatke iz ratnih događaja te svoja razmišljanja autorica usmjerava na ulogu i položaj hrvatskih kulturnih i vjerskih institucija u Sarajevu te složenu situaciju u kojoj su se našli Hrvati kao najmanja nacionalna zajednica u Sarajevu razapeta između ponovno "ispremiješanih" nacionalnih i državnih interesa. Članak je mješavina historiografskog i memoarskog rada s težn...
Hrčak ID: 27118


hrv Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju: zbornik radova, glavni i odgovorni urednik Husnija Kamberović, Posebna izdanja/Institut za istoriju, knj. 59., Sarajevo 2011., sv. I., 339 str.; sv. II., 313 str.
Kudelić, Zlatko
Časopis za suvremenu povijest Vol. 44, No. 1, 2012
Prikaz zbornika radova.
Hrčak ID: 83422


lat Adnotationes ad floram lichenum Bosnae et Hercegovinae
Kušan, Fran
Acta Botanica Croatica Vol. 6, No. 1, 1931
Hrčak ID: 152335


hrv Prerada mlijeka u području Gacka (Hercegovina)
Ilančić, Dragan
Mljekarstvo Vol. 5, No. 11, 1955
Okolina Gacka u Istočnoj Hercegovini važno je stočarsko područje, gdje se uzgaja poznato gatačko govedo, koje je nastalo oplemenjivanjem buše sojevima sivog tirolskog goveda - viptalcima i oberintalcima.
Hrčak ID: 51224


hrv Mljekarstvo NR Bosne i Hercegovine
Zdanovski, Nikola; Dozet, Natalija; Stanišić, Marko
Mljekarstvo Vol. 10, No. 12, 1960
Podaci o proizvodnji i preradi mlijeka na području današnje NR BiH nalaze se već u najstarijim povijesnim izvorima, kako kod rimskih pisaca (Plinije st. - "caseus Docleates"), tako i kod suvremenih historičara i etnografa. Svi spomenuti autori prikazuju Bosnu i Hercegovinu kao izrazito stočarsku zemlju u kojoj je sir bio jedan od glavnih proizvoda.
Hrčak ID: 72700


hrv Prilog: Rezultati izbora u BIH od 3. listopada 2010
Petković, Krešimir
Političke analize Vol. 1, No. 4, 2010
Hrčak ID: 102757