Skip to the main content

Search results

hrv Gospić u lokalnim novinama (Ličke novine, Narodno jedinstvo, Lički Hrvat i Lički glas) u Kraljevini SHS / Jugoslaviji
eng Gospić in local newspapers (Ličke novine, Narodno jedinstvo, Lički Hrvat and Lički glas) in the Kingdom of SCS / Yugoslavia
Došen, Antonia
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
Nakon stanke od devet godina, 1920. iznova se pokreće izdavaštvo serijskih publikacija u Gospiću i na lokalnoj razini u različitim intervalima izlaze različita glasila: Ličke novine (1920. — 1921.), Narodno jedinstvo (1920. — 1925.), Lički Hrvat (1922. — 1924.), te Lički glas – potonji u dva razdoblja (1925 . — 1926.; 1935.) s različitim uredništvima i ideologijom. Iako snažno politički opredijeljeni, u svojim tjednim i polumjesečnim izdanjima otkrivaju gospićku svakodnevicu, ali i teme vezane uz cijelu Liku. Iščitavanjem navedene periodike te...
Hrčak ID: 246546