Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Millov liberalni feminizam: njegovo nasljeđe i suvremena kritika
eng Mill’s Liberal Feminism: Its Legacy and Current Criticism
SZAPUOVÁ, MARIANA
Prolegomena Vol. 5, No. 2, 2006
U članku se ističu Millova shvaćanja problema rodne jednakosti kako su ona izražena u njegovu spisu Podređenost žena, koji se obično smatra jednim od središnjih tekstova prosvjetiteljskog liberalnog feminizma 19. stoljeća. Autorica ocrtava povijesni kontekst kako Millovih shvaćanja tako i njegove osobne biografije koja je utjecala na njegovu argumentaciju u prilog emancipaciji žena, te razmatra Millov utilitarizam i liberalizam, kao glavnu filozofsku podlogu njegove kritike društvenih okolnosti koje dovode žene u podređeni položaj. Autorica pro...
Hrčak ID: 7177


eng Living According to Conscience
Baccarini, Elvio; Perhat, Julija
Politička misao Vol. 58, No. 4, 2021
We discuss the proposal of Chandran Kukathas engaged in one of the goals of‎liberal theories: the protection of freedom of conscience. Kukathas proposes‎the metaphor of a liberal archipelago where different communities are sovereign‎in enforcing their worldview on their territory. We share Kukathas’s‎intention to strongly protect freedom of conscience, but we think that Kukathas’s‎theory fails to adequately protect it. In Kukathas’s view, freedom of‎conscience is protected through freedom of association and the related freedom‎to exit an associ...
Hrčak ID: 265651


hrv Problem intuicije moralnosti u filozofiji Johna Rawlsa
eng The problem of intuition of morality in John Rawl’s philosophy
Jakić, Marko
Nova prisutnost Vol. XVI, No. 1, 2018
Članak se bavi mogućom proturječnošću stajališta o intuiciji moralnosti u filozofiji Johna Rawlsa. U uvodnom dijelu kritički su navedena relevantna suvremena teorijska stajališta o problemu intuicije moralnosti, s posebnim obzirom na neposredni intuicionizam, relativizam i doktrinarni moralni pluralizam. Rawlsova teorijska pozicija izlučena je u središnjem dijelu članka zajedno s potkrjepljujućim argumentima u prilog tvrdnji o njegovoj teorijskoj poziciji kao fundacionalističkom posrednom intuicionizmu. Analizirani su dodatni argumenti u prilog...
Hrčak ID: 196227


eng FEMALE ENTREPRENEURSHIP – AS POTENTIAL BENEFIT TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SERBIA
Kalinić, Miladin; Jovićević Simin, Marina; Janjušić, Dragan
Praktični menadžment Vol. 5, No. 1, 2014
A serious social crisis, especially in an economic sphere, creates the need to reassess all social values and possibilities, including the status and role of women in Serbian society, economy, and the possibilities of their benefit to the over-all development. The results of recent research indicate that gender differences contribute to more successful busi-ness of enterprises and that female entrepreneurship is increasingly recognized as underdeveloped and untapped po-tential for economic growth. Statistical data show that the share of female...
Hrčak ID: 134950


hrv Crkva kao autentično mjesto aktualizacije ideje demokracije
eng The Church as An Authentic Place of Actualisation of The Idea of Democracy
Perišić, Jure
Bogoslovska smotra Vol. 86, No. 4, 2016
Polazeći od nekih temeljnih ideja Drugoga vatikanskog koncila, preuzetih iz njegove ekleziologije (Lumen gentium), članak pokušava odgovoriti na pitanje o mogućnosti konkretizacije temeljnih načela demokracije u Crkvi. Tražeći njezine konstitutivne momente i otkrivajući ih u idejama jednakosti, suodlučivanja i posljedično tomu u slobodi, ovaj članak inzistira na jasnijem povezivanju duha demokracije s poslijekoncilskim tumačenjem stvarnosti Crkve. Ujedno, u članku se zahtijeva istaknutije življenje demokracije u Crkvi. Autor, dakle, neće ići to...
Hrčak ID: 174463


hrv Crna Gora danas - unutarnje stanje i međunarodni položaj
eng Montenegro Today - Internal Condition and International Position
Radonjić, Radovan
Međunarodne studije Vol. I, No. 4, 2001
Crna Gora jedina od bivših jugoslovenskih republika još nije stekla nezavisnost i međunarodnopravni subjektivitet. U zajedničkoj državi sa Srbijom nema ravnopravnu poziciju, a time ni šansu da svoje vitalne unutarnje i međunarodne ciljeve i interese artikulira i ostvaruje na način koji joj najviše odgovara. Sada se nalazi pred definitivnim rješenjem svog državnog pitanja. Okolnosti u kojima treba da učini taj korak, krajnje su nepovoljne: izložena je snažnom pritisku Srbije koja se protivi tom koraku; međunarodna zajednica ne pokazuje uvijek do...
Hrčak ID: 286426


eng PREVENTION OF GENDER-BASED VIOLENCE AS HIGHER EDUCATION LEARNING OUTCOME: TEACHING, LEARNING AND ASSESSMENT OF HUMAN RIGHTS LEARNING OUTCOMES IN CROATIA
Matešić, Marina; Vrečko, Ines
Metodički obzori Vol. 14, No. 2 (27), 2019
Teaching and learning about men’s violence against women, domestic violence, interpersonal and sexual violence present a challenge to all higher education systems. Social responsibility, national and international legal frameworks on prevention and treatment of gender-based violence, as well as the demands of different professions that deal with victims, point to the complexity and necessity of delivering learning outcomes on gender-based violence, particularly those related to social skills and attitudes. Additionally, the global, national and...
Hrčak ID: 248974


eng Breaking the Glas s Ceiling: the Role of the UN and the EU in Promoting Women in Politics
Jakešević, Ružica; Luša, Đana
Politička misao Vol. 58, No. 2, 2021
Politics has traditionally been reserved for men, meaning it has been very difficult‎ for women to enter at the highest level. The progress in gender equality‎ in politics has been uneven so far and significant differences exist among‎ states and regions. The male dominance in state politics has translated into the‎ international realm in international entities and multilateral political platforms‎ as well. Although these entities gradually introduced the principles of gender‎ equality and promoted an increased participation of women in politic...
Hrčak ID: 257155


hrv OBRAZOVANJE JE MORALNI POJAM
eng Education is a Moral Concept
Žitinski, Maja
NAŠE MORE Vol. 53, No. 3-4, 2006
Svako je znanje informativno, ali obrazovanje ne postoji jedino zato da bi samo odrazilo društvene vrijednosti. Obrazovanje se prvenstveno odnosi na uvođenje u ono što je vrijedno pod uvjetom da se transmitirani sadržaj uči na moralno prihvatljiv način. To znači da obrazovanje mora uključiti i normativne aspekte koji mu daju svrhu, te osigurati da će upletene strane očuvati svoju moralnu autonomnost. Zato je obrazovanje vrsta komunikacije koja definira ulogu pojedinca u društvu. Referat jasno razlikuje nasilni aspekt obra-zovanja od moralnoga a...
Hrčak ID: 8100


eng Spectral expansion for singular conformable fractional Sturm-Liouville problem
Allahverdiev, Bilender P.; Tuna, Hüseyin; Yalçinkaya, Yüksel
Mathematical Communications Vol. 25, No. 2, 2020
With this study, the spectral function for singular conformable fractional Sturm-Lioville problem is demonstrated. Further, we establish a Parseval equality and spectral expansion formula by terms of the spectral function.
Hrčak ID: 244270