Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Nacija kao historijsko-politička stvarnost u misli Carla Cattanea
eng The Nation as Historical and Political Reality in the Carlo Cattaneo’s Thinking
Bogdanić, Luka
Filozofska istraživanja Vol. 27, No. 3, 2007
Svrha je ove rasprave predstaviti koncepciju nacije u djelu Carla Cattanea. Kako značajan talijanski mislilac Carlo Cattaneo nikada nije sustavno izložio taj svoj koncept, ovaj se rad temelji na njegovoj sistematizaciji, što ju je u svojoj knjizi Krv i tlo (Il sangue e la terra, 2001.) izveo Nicolao Merker. U radu će se posebice pokazati kako Cattaneo eksplicira narav nacije polazeći od objektivnih konotacija i ne gubeći iz vida da su one utemeljene u ljudskoj svijesti, te da se moderna nacija iskazuje kao proizvod društvenog života. Rad sljeds...
Hrčak ID: 18307


hrv Nietzsche i liberalizam
eng Nietzsche and Liberalism
Stanković Pejnović, Vesna
Filozofska istraživanja Vol. 33, No. 1, 2013
Iako i liberalizam i Nietzsche u svojim tumačenjima svijeta uzimaju u obzir individuu, oni pojedinca promatraju s dijametralno različitih perspektiva. Za razliku od liberalizma, koji povezuje ideju o ljudskom napretku i ideju o stalnoj evoluciji društva, Nietzsche ističe da je svako postajanje, svaki proces, borba kojom se postižu i individualnost i jedinstvenost i sloboda. Liberalna vjera u napredak naglašava prioritet prava polazeći od individue kao racionalnog bića, individualne slobode kao uvjeta napretka i težnje ka harmoničnom poretku, do...
Hrčak ID: 101695


eng Gender equality in parliaments - where do we stand in Europe? Considerations from the economic development and society’s masculinity index point of view
Hernik, Joanna; Minguez Vera, Antonio
Ekonomski vjesnik Vol. 33, No. 1, 2020
It is often emphasized in literature that women constitute half of all societies, but their needs and rights are not reflected in social decisions. The UN and other international institutions aim at changing the position of women in the world, which was reflected in the so called Millennium Development Goals, and currently in the Sustainable Development Goals, one of the latter being promoting gender equality and empowering women. Authors of gender and development literature often write about women as an untapped factor of economic growth. In t...
Hrčak ID: 239995


eng THE REALISTIC TEST FOR THE THESIS ON COMPULSORY INTERNATIONAL: ADJUDICATION LEGAL VALUES IN PRACTICE OF INTERNATIONAL ACTORS
hrv REALISTIČNI TEST ZA ARGUMENT U KORIST OBVEZUJUĆEG MEĐUNARODNOG PRAVOSUĐENJA: PRAVNE VRIJEDNOSTI U PRAKSI MEĐUNARODNIH AKTERA
Krešić, Mario
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
The paper deals with assessment of the practices of international relations regarding the protection of peace, legal certainty and equality. These values are important for the argument in favour of the compulsory international adjudication. In view of the realistic challenges to this argument, the paper aims at answering the questions if these three values are protected by applicable norms of international law, whether the principles protecting these values, if they exist in the international law, are above the principle of protecting the auton...
Hrčak ID: 281057


eng Moral Foundations of Contemporary Liberalism
srp Moralni temelji suvremenog liberalizma
Pavlović, Dušan
This essay is an inquiry into the fundamentals of contemporary liberalism. I defend the following claim: the premises of contemporary liberal theory cannot avoid referring to the ideal of equality of individuals in some way. equality is a principle to orga­nize the fundamental level of the theory from which to derive the principles for organi­zing liberal institutions. To support these claims, I distinguish justificatory from perfectio­nist liberalism, and then look into some of the most relevant theories of contemporary political philosophy th...
Hrčak ID: 140179


hrv FEMINIZAM – ŠTO JE OSTVARIO?
eng FEMINISM – WHAT HAS IT ACCOMPLISHED?
Mihaljević, Damirka
Mostariensia Vol. 20, No. 1-2, 2016
Feminizam je bitno promijenio položaj žene u odnosu na status kakav je imala u društvu prije pojave feminističke ideologije. Takav emancipatorski karakter feminizam je nastojao sačuvati kroz tri vala u kojima se pojavljivao. U prvome valu žene su ostvarile prodor u javnu sferu i izborile se za ravnopravnost zajedno s muškarcima. Dobivanje pravne jednakosti u formalnome smislu nije značila i stvarnu jednakost. Ustaljene socijalne norme i društveno konstruirane rodne uloge žene mijenjale su se puno teže i sporije. Iz toga razloga započeo je dr...
Hrčak ID: 170904


hrv STAKLENI STROP – POLOŽAJ ŽENA U SUSTAVU ZNANOSTI
eng
Nedović, Mirjana; Ivanković, Darija; Miščević, Dušanka
„Stakleni strop“ pojam je koji se koristi kada se govori o sprječavanju napredovanja žena na više hijerarhijske razine na radnom mjestu. Razvojem društva mijenja se i položaj žena u društvu, koje postaju sve obrazovanije i koje žele participirati u rukovodećim poslovima. Bolje plaćena rukovodeća mjesta u većini slučajeva su dodijeljena muškim kolegama, iako obrazovane žene vrlo otvoreno iskazuju svoju ambiciju i znanje. Pitanje ravnopravnosti spolova, prava žena i njihovo mjesto u radnoj okolini postaje izrazito aktualno za cjeloku¬pan društ...
Hrčak ID: 144515


hrv RAVNOPRAVNOST SPOLOVA NASVEUČILIŠTU U MOSTARU U KONTEKSTUDRUŠTVENE ODGOVORNOSTIVISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE
eng GENDER EQUALITY AT THE UNIVERSITY OF MOSTAR IN THE CONTEXT OF SOCIALRESPONSIBILITY OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Mrkonjić, Žana; Nakić, Marija; Stojkić, Inja
Ravnopravnost spolova središnja je tema u čitavome svijetu, pa tako i EU-u, gdje predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti koju se nastoji integrirati u sve politike Europske unije, ali i programe financiranja EU-a. Analizirajući istraživanja o ravnopravnosti spolova na institucijama visokoga obrazovanja statistike idu u prilog činjenici da te institucije reproduciraju društvene vrijednosti koje dovode do spolne, rodne pristranosti, odnosno diskriminacije. Statistike pokazuju da postoji vidna razlika u tipičnim karijernim profilima za žene...
Hrčak ID: 233291


hrv Teorija zdravstvene pravednosti i javno-zdravstvena etika
eng Theory of Health Justice and Public-Health Ethics
Cerjan-Letica, Gordana
Revija za sociologiju Vol. 35, No. 3-4, 2004
Autorica se bavi traženjem odgovora na pitanje može li neki zdravstveni sustav koji je usmjeren prema ostvarenju načela pravednosti u zdravlju, pristupu i korištenju zdravstvene zaštite, biti istodobno etičan i efikasan. Naime, u svijesti mnogih javnozdravstvenih teoretičara, političara i praktičara, posebice onih iz tranzicijskih zemalja, koje napuštaju ideologiju i praksu “komunističkog modela” zdravstva i pokušavaju razvijati hipotetski “europski model”, javlja se uvjerenje kako su načela zdravstvene pravednosti i etičnosti na jednoj strani...
Hrčak ID: 13698


hrv (Neke) pravne dvojbe u svezi dopinga
eng (Some) legal uncertainties related to doping
Kačer, Hrvoje; Kačer, Blanka
Sportsko pravo je još uvijek mlada grana prava, pravna grana u razvitku, što dodatno usložava rješavanje svakog problema koji se pojavi. Pri tome po naravi stvari i rješavanje problema može postati problem odnosno uzrokovati nove probleme. Po mišljenju autora upravo to je slučaj sa borbom protiv dopinga. Doping jest problem koji je prepoznat i protiv kojeg se svjetski sport na svim razinama i jako organizirano i razmjerno uspješno bori, ali ta borba u mnogo čemu znači odstupanje od standarda koji inače vrijede u pravu. Ambicija autora ovog teks...
Hrčak ID: 199092