Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

eng PATRIARCHAL UPBRINGING IN THE 21ST CENTURY: THE IMPACT EMOTIONAL ABUSE RELATED TO PARENTAL STYLES HAS ON THE GENESIS OF GENDER INEQUALITY AND THE DEVELOPMENT OF UNRESOLVED TRAUMA IN CHILDREN
Abi Rached, Melissa; Hankir, Ahmed; Zaman, Rashid
Psychiatria Danubina Vol. 33, No. suppl 11, 2021
Background: Violence Against Women and Girls (VAWG) (physical, sexual, and psychological/emotional) is a type of structural discrimination that violates the basic human rights of females on a global scale. Cultural norms that glorify male dominance, power imbalances, and abuse of authority are the most encountered reasons for VAWG. Emotional abuse, which can start in childhood, is widely recognised as the most prevalent fo rm of VAWG. However, although victims of emotional abuse usually suffer terribly, perpetrators often evade accountabili...
Hrčak ID: 270224


hrv Femme fatale s petero djece. Analiza osnovnoškolskih udžbenika povijesti iz rodne perspektive
eng FEMME FATALE WITH FIVE CHILDREN. AN ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL HISTORY TEXTBOOKS FROM THE GENDER PERSPECTIVE
Knežević, Đurđa
Politička misao Vol. 49, No. 2, 2012
Analiza se odnosi na udžbenike i radne materijale i temelji se na dokumentima koji određuju nastavne standarde i planove te program za osnovne škole Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Analizom su obuhvaćeni udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Kao okosnice oko kojih je grupiran sadržaj i na koje se oslanjala analiza izdvojeno je šest problemskih cjelina: 1. kontekstualiziranje žena (pojedinačno ili kao socijalne grupe) u sadržajno...
Hrčak ID: 84625


hrv Kratki uvid u filozofsko–antropološko razumijevanje osobe kod Rawlsa: Povodom dvadesete godišnjice smrti
eng A Brief Inquiry into a Philosophical–Anthropological Interpretation of the Person According to Rawls: On the Occasion of the Twentieth Anniversary of His Death
Berdica, Josip
Obnovljeni Život Vol. 78., No. 2., 2023
Autor obraća pozornost na “političku koncepciju osobe” jednoga od vodećih političkih i moralnih filozofa 20. stoljeća Johna Rawlsa (1921.–2002.), čije se dvadesete godišnjice smrti prisjećamo ove godine. Rad je zamišljen kao pokušaj filozofsko–antropološkoga razmišljanja o shvaćanju osobe u okvirima Rawlsove političke filozofije koja se kloni bilo kakvoga metafizičkoga utemeljenja. Osnovni je cilj promišljati važnost ljudske osobe kao subjekta u okvirima političke filozofije Johna Rawlsa. Cilj je rada potaknuti daljnja istraživanja njegova shva...
Hrčak ID: 299318


hrv Bolest kao privid: Jokerova iluzija i pitanje jednakosti
eng Illness as an appearance: Joker’s illusion and the question of equality
Kursar, Tonči
Medijske studije Vol. 12, No. 24, 2021
U tekstu najprije istražujem medijske interpretacije filma Joker redatelja Todda Phillipsa‎ (2019). One prikazuju glavnog junaka filma Arthura Flecka kao traumatiziranog i mentalno oboljelog‎ pojedinca (ubojicu) čija ambicija da postane komičar nema utemeljenja. Budući da glavni junak živi‎ u svijetu ‘iluzije’ odnosno ‘lažne svijesti’, u tekstu se najprije pokazuje kako to funkcionira u različitim‎ shvaćanjima ideologije, počevši od Marxa, Althussera do postmoderne inačice (Debord). Iako je Žižek‎ kritizirao Jokera da je nepolitičan, jer oslanj...
Hrčak ID: 272186


hrv Javna jednakost, demokracija i pravednost
eng PUBLIC EQUALITY, DEMOCRACY AND JUSTICE
Mladenović, Ivan
Ovaj članak propituje načelo javne jednakosti koje je, prema poziciji koju brani Thomas Christiano u svojoj knjizi The Constitution of Equality: Democratic Authority and Its Limits, od središnje važnosti za društvenu pravednost i demokraciju. Christiano također smatra da je autoritet demokracije, kao i njegove granice, utemeljen u tom načelu. Christianova demokratska teorija može se, općenito govoreći, podijeliti u dva dijela. Prvi dio bavi se izvodom i opravdanjem načela javne jednakosti. Drugi dio pojašnjava zašto i na koji način su autoritet...
Hrčak ID: 160873


hrv Javna jednakost, javni um i liberalna zajednica
eng Public Equality, Public Reason and Liberal Community
Zelić, Nebojša
U svojoj knjizi The Constitution of Equality: Democratic Authority and its Limits Christiano brani gledište da demokracija ima autoritet zato jer ostvaruje javnu jednakost. Za realiziranje javne jednakosti, prema Christianu, nije potrebno nikakvo ograničenje koje se odnosi na sadržaj razloga koje nudimo jedni drugima kada opravdavamo zakone i javne politke. U ovom članku pokušavam pokazati da postoje dobri razlozi zašto ograničenja javnog uma mogu doprinijeti dubljoj realizaciji javne jednakosti u pluralnom društvu te također pokušavam obraniti...
Hrčak ID: 160882


hrv Načelo jednakosti u Italiji: ustavnopravni koncept u službi “punog razvoja osobnosti”
eng The Principle of Equality in Italy: The Constitutional Law Concept in the Service of “Full Development of the Human Person”
Barić, Sanja
Sama riječ “jednakost” ima prilično snažnu i uvjerljivu retoričku snagu i to ne samo zbog stvari na koje se odnosi, nego i s obzirom na vrstu riječi. Ona ujedinjuje dvije paradoksalne značajke: čini se da je jedna stvar svim ljudima, a ipak različita za različite ljude. Izričaj Ustava Italije, kao i tumačenja Ustavnog suda Italije, otkrivaju shvaćanje da jednakost nikada ne djeluje samostalno i kao apstraktni koncept, već ju valja pojmiti u potpunosti i kompleksnosti životnog konteksta u potrazi za razumijevanjem što to znači puni razvoj osobno...
Hrčak ID: 138070


hrv Neki vidici položaja žena u islamu
eng Some Aspects of the Position of Women in Islam
Štojs, Tihana
Obnovljeni Život Vol. 67., No. 2., 2012
Kroz pregled kuranskih propisa i izreka poslanika Muhammeda razmatra se položaj žene u islamu, s posebnim osvrtom na poimanje njezine duhovne prirode, važnosti prekrivanja velom, bračnih prava i dužnosti te prava na obrazovanje i zapošljavanje kao pitanja od najvećeg značaja za razumijevanje složene rodne dinamike i (ne)ravnopravnosti spolova unutar muslimanskih društava. Pritom se, smatrajući da različitosti ne predstavljaju nužno dokaze nejednakosti te da kuranske upute valja tumačiti u kontekstu vremena i mjesta njegove objave, prihvaća mišl...
Hrčak ID: 79580


eng Rethinking the Contribution-Benefit Linkage in Pay-As-You-Go Retirement Systems Based on Algerian Case
hrv Promišljanje o povezanosti doprinosa i naknada u mirovinskim sustavima međugeneracijske solidarnosti na temelju primjera Alžira
Flici, Farid
Revija za socijalnu politiku Vol. 29, No. 2, 2022
In Pay-As-You-Go systems, retirement benefits result from the multiplication of the reference wage by the contribution duration by an annuity rate. This formulation can undergo some adjustments to ensure sustainability within a changing environment. In this paper, we showed that the current contribution-benefit linkage might generate a large gap between individuals in terms of profitability and thus in terms of wealth accumulation over long periods. Considering the possible career scenarios in the Algerian retirement system, we found that retur...
Hrčak ID: 285601


hrv GRUPNA JEDNAKOST U MULTINACIONALNIM FEDERACIJAMA U ODNOSU NA FEDERALNA NAČELA «SAMOUPRAVE» I «ZAJEDNIČKE UPRAVE»: OSVRT NA BOSNU I HERCEGOVINU
eng GROUP EQUALITY IN MULTINATIONAL FEDERATIONS THROUGH FEDERAL PRINCIPLES OF SELF-RULE AND SHAREDRULE: LOOK TO BOSNIA AND HERZEGOVINA
Vanjek, Dejan
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
U radu se federalna načela ‘samouprave’ i ‘zajedničke uprave’ koriste kao osnova za teorijska razmatranja prava konstitutivnih skupina u multinacionalnim federacijama. Ta načela se mogu provesti na različite načine, ali je za postizanje sustavne jednakosti grupa i individua presudno osigurati simetriju u smislu konzumacije tih načela od strane državotvornih subjekata. Simetrija se nameće kao posebno nužna kako bi se uravnoteženo primijenilo načelo «zajedničke uprave» s ciljem postizanja opće institucionalne jednakosti, prvenstveno u smisl...
Hrčak ID: 234903