Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Sveti Pavao i žene
eng Saint Paul and Women
Juroš, Jasmina
Obnovljeni Život Vol. 66., No. 1., 2011
Sveti Pavao ima za reći o ženama više od ostalih pisaca Novoga zavjeta. On piše o ženama koje su u ranoj Crkvi imale određenu ulogu, a s točke njegova učenja možemo promatrati i žene iz Isusova društva te bolje razumjeti zašto je kršćanstvo bilo radosna vijest i za ženu. Ovaj članak želi osvijetliti Pavlov teoretski i konkretni stav prema ženama. One su bile njegove bliske suradnice, a njihova se uloga u ranoj Crkvi nije razlikovala od uloge muškaraca. Žene su na čelu kućnih crkvi u kojima vrše svoje karizme udijeljene im od Boga za izgradnju C...
Hrčak ID: 64455


hrv Socijalna zaštita za sve: ali kako?
eng Social Protection for All: But How?
Beattie, Roger
Revija za socijalnu politiku Vol. 7, No. 3, 2000
Velik dio svjetske populacije ne uživa nikakvu ili uživa samo djelomičnu socijalnu zaštitu. To naročito vrijedi za zemlje u razvoju. No i u mnogim zemljama razvijenoga tržišnog gospodarstva također postoje slojevi stanovništva koji su nedostatno socijalno zaštićeni. U ovom članku autor upozorava na visok stupanj nezaštićenosti stanovništva u mnogim zemljama Afrike i Azije, te na činjenicu da se stanje posljednjih godina još i pogoršava. Glavni uzrok tome autor vidi u povećanju zaposlenosti u neformalnoj ekonomiji. Naime, radnici zaposleni u nef...
Hrčak ID: 30025


hrv Pravna sigurnost u svezi jedne odluke Vijeća sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
eng Legal certainty regarding a decision of the Sports Arbitration Council of the Croatian Olympic Committee
Kačer, Hrvoje; Radić, Davor; Bogović, Anamarija
U ovom tekstu autori se bave jednom odlukom Vijeća sportske arbitraže HOO-a koju smatraju neprihvatljivom i formalno i sadržajno. U odnosu na formu smatraju kako je potpuno neprihvatljivo da tako važna odluka (radi se o administrativnom sprečavanju realizacije ulaska u viši rang natjecanja ostvaren na igralištu) bude donesena na manje od dvije stranice. Sadržajno, izostavljena je primjena pravila tumačenja, odnosno postupljeno je kao da ciljno tumačenje (apsolutno prihvaćeno i favorizirano u Europskoj uniji) uopće ne postoji ili (ako postoji) n...
Hrčak ID: 242503


eng Basic Education of the Future – Let’s Turn the Trend!
hrv Osnovno obrazovanje u budućnosti – promijenimo trend!
Ouakrim-Soivio, Najat
Croatian Journal of Education Vol. 18, No. Sp.Ed.1, 2016
Basic education of the future – Let’s turn the trend! was a development project on compulsory education in Finland. The aim was to assess the current situation, examine the reasons for the drop in the learning outcomes at the national and international levels and study the needs to develop teaching and learning in the Finnish educational system. Two working groups coordinated by a broad-based steering group were set up for the purposes of the project. The objective of the working group on competence and learning was to discover means to improve...
Hrčak ID: 164739


hrv Društveni položaj žena u Republici Hrvatskoj: žena i obitelj (1999. – 2016.)
eng Social Status of Women in Croatia: Woman and Family 1999-2016
Leinert Novosel, Smiljana
Politička misao Vol. 55, No. 1, 2018
Longitudinalno istraživanje percepcije mladih, obrazovanih ispitanika o promjenama uloga žena i muškaraca u Hrvatskoj (1999. – 2016.) ukazuje na visoki stupanj postignute egalitarnosti u sferi javnosti, “izvan doma” (kontrolirano kroz vrste zanimanja i karakter uloga). U privatnoj sferi, “u domu”, postoji stagnacija, čak pogoršanje ženinog položaja u obitelji – nalazi govore o “vraćanju” patrijarhalnih modela rodnih uloga, posebice onih vezanih uz odgoj djece i brigu za starije članove te kućanske obaveze. Očekuje se da se žene više nego prije,...
Hrčak ID: 196782


hrv Biti ili ne biti žena? Percepcija visokoobrazovanih žena o rodnoj jednakosti na radnom mjestu
eng To Be or Not to Be a Woman? - Highly Educated Women's Perceptions of Gender Equality in the Workplace
Pološki Vokić, Nina; Sinčić Ćorić, Dubravka; Obadić, Alka
Revija za socijalnu politiku Vol. 24, No. 3, 2017
Polazišna točka rada je da visokoobrazovane žene trpe manje nejednakosti na radnom mjestu. Kako bismo to testirali, provedena su primarna i sekundarna istraživanja. Sekundarni podatci odnose se na područje obrazovanja, sudjelovanje u aktivnostima koje se temelje na znanju, statusu u hijerarhiji i razlici u plaćama visokoobrazovanih žena u odnosu na plaće muškaraca u odabranim europskim zemljama, dok primarni podatci prikazuju percepcije visokoobrazovanih žena o kontekstualnim čimbenicima koji utječu na karijera žena i o osobnim kritičnim iskust...
Hrčak ID: 190470


hrv KONSTITUTIVNOST NARODA – BITNI ELEMENT KONSTITUTIVNOSTI EUROPSKE BIH
eng CONSTITUENCY OF PEOPLES - ESSENTIAL ELEMENTS OF THE CONSTITUENCY OF EUROPEAN BIH
Arlović, Mato
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Konstitutivnost naroda Bosne i Hercegovine (BiH) je po prirodi stvari vrlo složeno multidisciplinarno pitanje. Ono se iskazuje kao kulturna, povijesna, politička, ali i ustavnopravna kategorija koja je u složenim društvenim odnosima ne samo bitni element države BiH već i jedna od kulturno-političkih kategorija koja je nezaobilazna u ustavnom uređenju BiH kao moderne europske države koja slijedi i prihvaća europsko kulturno, sociološko, političko-pravno zajedničko naslijeđe utemeljeno na demokraciji, idealima, načelima i ciljevima slobode, vl...
Hrčak ID: 227276


hrv Koncepcija pravednosti u filozofiji Jean-Jacquesa Rousseaua
eng The Concept of Justice in the Philosophy of Jean-Jacques Rousseau
Brčić Kuljiš, Marita
Filozofska istraživanja Vol. 34, No. 1-2, 2014
Razočaran društvenim uređenjem svoga vremena, u kojem dominira nejednakost, nesloboda pa shodno tome i nepravednost, Jean-Jacques Rousseau poseže za idejom društvenog ugovora. Ta ideja filozofa vodi u povijest te on sam sebi pokušava predočiti kako su ljudi iz prirodnog stanja prešli u građansko stanje. S obzirom na to da je postojeće građansko stanje iz ljudi izvuklo ono najgore, J.-J. Rousseau svu svoju nadu polaže u čovjeka u prirodnom stanju. U prirodnom stanju na snazi je samoljublje i milosrđe pa nema potrebe za koncepcijom pravednosti. U...
Hrčak ID: 132962


hrv Kozmopolitanska načela distributivne pravednosti
eng Cosmopolitan Principles of Distributive Justice
Doğan, Aysel
Prolegomena Vol. 9, No. 2, 2010
Kozmopolitanisti drže da se naše dužnosti distributivne pravednosti prema drugima ne zaustavljaju na granicama. Darrel Moellendorf je među onima koji brane gledište da su načela distributivne pravednosti primjenjiva s onu stranu granica. Kao načelo međunarodne pravednosti on predlaže globalno načelo razlike, koje nejednakosti u raspodjeli bogatstva i resursâ dopušta samo ako su one u najveću korist najlošije stojećih individua. U ovome članku pokušavam pokazati da Moellendorfov argument u prilog globalnog načela razlike to načelo nimalo ne potk...
Hrčak ID: 60841


hrv Hrvatski raseljenici i izbjeglice − pitanje suživota
eng Croatian Displacees and Refugees − the Question of Co-Existence
Mesić, Milan
Migracijske i etničke teme Vol. 11, No. 2, 1995
Članak se temelji na dijelu rezultata istraživanja u okviru međunarodnog projekta Prospects of Return and Reintegration of Croatian and Bosnian-Hercegovian Refugees. Ovdje analiziramo odgovore hrvatskih raseljenika i izbjeglica u Mađarskoj i Njemačkoj (uzorak 583 ispitanika) o izgledima suživota, odnosno određenja statusa srpske zajednice u hrvatskoj državi. Ovome sklopu dodali smo i stavove kako hrvatskih raseljenika i izbjeglica, tako i bosanskohercegovačkih izbjeglica u tri zemlje (uzorak 665 ispitanika), spram načela jednakosti građana pred...
Hrčak ID: 126956