Skip to the main content

Search results

hrv Neželjeni događaji prema osoblju u zdravstvenoj ustanovi
eng Adverse events to healthcare providers at the healthcare facility
Osredečki Mihoci, Martina; Režić, Slađana
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 2, 2022
Neželjeni je događaj svaki događaj koji utječe na sigurnost pacijenta ili prijeti sigurnosti pacijenata, osoblja ili posjetitelja, odnosno događaj koji je uzrokovao ili je mogao uzrokovati nepovoljne posljedice po pacijenta, osoblje ili posjetitelje. Sudionici neželjenih događaja u zdravstvenoj ustanovi vrlo su često pacijenti ili njihova obitelj, odnosno pratnja pacijenta, zakonski skrbnik, zastupnik i ostali, a neželjeni događaji prema osoblju u zdravstvenoj ustanovi mogu biti usmjereni prema zdravstvenom ili nezdravstvenom radniku. Svi djela...
Hrčak ID: 281175