Skip to the main content

Search results

hrv Planiranje otpusta pacijenta iz bolnice
eng Patient hospital discharge planning
Valent, Ružica; Ljubas, Ana; Knezić, Klaudia
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 2, 2022
Uvod: Planiranje otpusta pacijenta iz bolnice sastavni je dio skrbi o pacijentu. Procesi planiranja otpusta započinju odmah po primitku u bolnicu za one pacijente za koje se procijeni da će trebati nastavak skrbi. Cilj je ovog rada pomoću dostupne literature o planiranju otpusta pacijenata istaknuti važnost planiranja otpusta te ukazati na sigurnosne rizike povezane s planiranjem otpusta. Metode: U prosincu 2021. godine proveden je pregled stručne i znanstvene literature u bazama podataka MEDLINE/PubMed i Hrčak. Pregledani su zakonski propisi...
Hrčak ID: 281172