Skip to the main content

Search results

hrv Sindrom postintenzivne skrbi – kako ga prepoznati, prevenirati, liječiti
eng Post-intensive care syndrome – how to recognize, prevent, and treat it
Djak, Vedrana; Režić, Slađana
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 2, 2022
Sindrom postintenzivne skrbi (PICS) podrazumijeva tjelesna, kognitivna i mentalna oštećenja koja se javljaju tijekom boravka na Odjelu intenzivne skrbi, nakon otpusta s Odjela intenzivne skrbi ili otpusta iz bolnice te dugoročne prognoze pacijenata na odjelima intenzivne skrbi. Od tjelesnih oštećenja najčešće je prisutna polineuropatija. Kognitivna oštećenja uključuju oštećenja pamćenja, poteškoće u izvršavanju funkcija, jezika, pažnje i vizualno-prostornih sposobnosti. Depresija, anksioznost i posttraumatski stresni poremećaj najčešća su ment...
Hrčak ID: 281173