Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Dimenzije javnih politika i javno upravljanje
eng DIMENSIONS OF PUBLIC POLICY AND GOVERNANCE
Petak, Zdravko
Politička misao Vol. 45, No. 2, 2008
U članku se upućuje na važnost istraživanja dimenzija javnih politika koje se nalaze onkraj djelovanja središnje vlade i drugih razina vlasti. Autor pokazuje da je senzibiliziranju istraživača javnih politika za te dimenzije oblikovanja politika pridonijela opsežna literatura o javnom upravljanju, ali da se otvaranje rasprave o ulozi vodoravnih policy aktera ne može svesti na preuzimanje te teme iz literature o javnom upravljanju. Umjesto toga, u članku se pokazuje da je istraživanju novih dimenzija u većoj mjeri pogodovala promijenjena logika...
Hrčak ID: 29018


hrv "Politične vsebine in volilna kampanja"
Petak, Zdravko
Hrčak ID: 77775


eng Politics of Decentralization Policy: Explaining the Limited Success of the Croatian Case after 2001
Petak, Zdravko
Politička misao Vol. 48, No. 5, 2011
The Croatian “decentralization package” from mid-2001 has shown how multiple pressures for shifting power to the local level may actually result in relative failure. The central government has ceded the control in particular policy sectors by shifting responsibilities for certain educational, welfare and health services to the counties and municipalities. However, the decentralization initiative was excessively marked as very limited and strongly labeled by the vertical policy dimension, expressing the dominance of top-down incentives of the ce...
Hrčak ID: 80484


hrv Regulacija financiranja stranaka i izbora: usporedna analiza Hrvatske, Njemačke i Nizozemske
eng REGULATION OF POLITICAL PARTY AND ELECTION CAMPAIGN FINANCING: COMPARATIVE ANALYSIS OF CROATIA, GERMANY AND THE NETHERLANDS
Mataković, Hrvoje; Petak, Zdravko
Politička misao Vol. 47, No. 2, 2010
U članku se prikazuje regulacija financiranja stranaka i izbora kao jednog od najvažnijih segmenata zakonske regulacije djelovanja stranaka. Autori ukazuju na sve dimenzije regulacije financiranja stranaka i izbora – rashode i prihode financiranja, pravila o transparentnosti i provođenju institucionalnog nadzora i ograničenja u tom financiranju. U radu se poseban značaj posvećuje ulozi neovisne provedbene agencije koja bi trebala nadzirati vjerodostojnost javno priloženih izvješća o financiranju stranaka i predizbornih kampanja. U drugom...
Hrčak ID: 62967


eng Policy Analysis and Croatian Public Administration: The Problem of Formulating Public Policy
Petak, Zdravko; Petek, Ana
Politička misao Vol. 46, No. 5, 2009
The paper considers the role of policy analysis tools in preparing decisions within the Croatian public administration system, concentrating on the specific phase of adoption or formulation of public policy. The starting argument in the paper is that the application of policy analysis is fairly limited in the Croatian public sector. Policy science in Croatia is mostly confined to the analysis of policy, and not to the analysis for policy. The analysis for policy, including systematic comparison of options, collecting information for polic...
Hrčak ID: 55631


hrv Suvremena ekonomska kriza i izazovi javnog upravljanja
eng CONTEMPORARY ECONOMIC CRISIS AND CHALLENGES OF PUBLIC GOVERNANCE
Petak, Zdravko
Politička misao Vol. 47, No. 4, 2010
U radu se daje prikaz istraživanja suvremene ekonomske krize unutar širokog područja političke ekonomije i javnih politika. Rad se, s jedne strane, zasniva na političkoj ekonomiji javnog sektora i bitnim nalazima vezanim uz tu vrstu istraživanja, dok se, s druge strane, razmatraju doprinosi teorije javnih politika o temeljnim problemima modernih sustava javnog upravljanja i potencijalima takvih sustava u oblikovanju razvojnih politika. Također se ukazuje na važnost utvrđivanja ne-ekonomskih uzroka kriza.
Hrčak ID: 66488


eng Financing Political Parties in Croatia: Parliamentary Elections 2003
Petak, Zdravko
Politička misao Vol. 40, No. 5, 2003
The paper analyzes the way in which political parties in Croatia are financed. Particular attention is paid to the campaign finance during the 2003 parliamentary elections. It is suggested that ts the main obstacle in regulating political finance in Croatia is the non-existence of any kind of disclosure obligation for regular and campaign funds of political parties. The paper particularly carefully analyzes the structure of the Croatian political parties’ budgets. There are two basic findings of the analysis: Croatian political parties rely too...
Hrčak ID: 22894


eng Budgetary Policy in Croatia: An Attempt of Evaluation
Petak, Zdravko
Politička misao Vol. 37, No. 5, 2000
The main topic elaborated in the paper is the future role of the Croatian government in running Croatian national economy. Also, the role of government budgetary policy in achieving that task will be investigated in order to answer the fundamental question: do the trends in the public consumption in Croatia differ from those in developed countries. To answer this question, the paper is divided into four chapters. The first deals with the analysis of public money politics, by contrasting two opposite approaches: the incremental and the one which...
Hrčak ID: 26740


hrv Komparativne javne politike: mogu li se uspoređivati rezultati djelovanja vlada?
eng COMPARATIVE PUBLIC POLICY: CAN GOVERNMENT ACTIVITY BE COMPARED?
Petak, Zdravko
Politička misao Vol. 39, No. 1, 2002
U članku se podastiru osnovna pitanja komparativnih javnih politika, posebne istraživačke orijentacije unutar suvremene političke znanosti. Najprije se prikazuju temeljna djela koja su označila formiranje toga istraživačkog pravca. Istodobno, upozorava se na doprinose koje su tom pravcu došli iz dviju poddisciplina suvremene političke znanosti – javnih politika i političke ekonomije. U drugom se dijelu članka razmatraju temeljna metodologijska pitanja, sintetizirana u dvjema osnovnim dvojbama: što valja podrazumijevati pod izrazom djelovanje vl...
Hrčak ID: 24299


eng A Comparative Analysis of Financing Parties and Elections in Croatia and in Other Countries
Petak, Zdravko
Politička misao Vol. 38, No. 5, 2001
Comparative politics has shown interest in the topic of financing political parties only recently. The reason for this is the fact that a more systematic regulation of financing elections and parties – apart from Sweden where the process of regulation began in the 1960s – started only in the 1970s and 1980s. Namely, the expenditure incurred by party activities in that period increased significantly everywhere, making the traditional sources of party financing such as membership fees, money raised at party rallies and so on, completely inadequat...
Hrčak ID: 24317