Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Kozmografija Sebastiana Münstera kao renesansno zrcalo svijeta
eng Sebastian Münster Cosmographia as the renaissance mirror of the world
Galić, Anđelka; Došen, Antonia
Geoadria Vol. 22, No. 1, 2017
Među rijetkim kartografskim djelima u Zbirci tiskarstva i knjigoveštva Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu čuva se glasovito djelo njemačkoga kartografa Sebastiana Münstera Cosmographey oder beschreibug aller Länder […]. Nakon restauracije u Središnjem laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu, primjerak Münsterova djela u Muzeju za umjetnost i obrt, kojemu uz naslovnu stranicu nedostaje i cjelokupan sadržaj posljednje šeste knjige, komparativnom analizom s primjercima različitih izdanja identificiran je...
Hrčak ID: 185701


hrv Gospić u lokalnim novinama (Ličke novine, Narodno jedinstvo, Lički Hrvat i Lički glas) u Kraljevini SHS / Jugoslaviji
eng Gospić in local newspapers (Ličke novine, Narodno jedinstvo, Lički Hrvat and Lički glas) in the Kingdom of SCS / Yugoslavia
Došen, Antonia
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
Nakon stanke od devet godina, 1920. iznova se pokreće izdavaštvo serijskih publikacija u Gospiću i na lokalnoj razini u različitim intervalima izlaze različita glasila: Ličke novine (1920. — 1921.), Narodno jedinstvo (1920. — 1925.), Lički Hrvat (1922. — 1924.), te Lički glas – potonji u dva razdoblja (1925 . — 1926.; 1935.) s različitim uredništvima i ideologijom. Iako snažno politički opredijeljeni, u svojim tjednim i polumjesečnim izdanjima otkrivaju gospićku svakodnevicu, ali i teme vezane uz cijelu Liku. Iščitavanjem navedene periodike te...
Hrčak ID: 246546


hrv Vojna arhitektura Gospića na prijelazu iz 19. u 20 stoljeće
eng Military architecture of Gospić from the transition period from the 19th to the 20th century
Došen, Antonia
MemorabiLika Vol. God 1, No. broj 1, 2018
U jednoj od glavnih gospićkih ulica, Kaniškoj ulici, još u vojnokrajiško doba se smjestio kompleks vojarne koji se sastojao od triju zgrada vojarne te triju drvenih objekata. Uz kompleks vojarne u Gospiću je bio podignut i stan zapovjednika, također u Kaniškoj ulici, te menaža za časnike na početku Budačke ulice. Zahvaljujući analitičkoj interpretaciji istražene dokumentacije o novogradnji Domobranske vojarne u Gospiću s kraja 19. stoljeća, dijelom sačuvane u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, može se rekonstruirati tijek izgradnje gla...
Hrčak ID: 227773


hrv VIZUALNO ČITANJE GOSPIĆA I LIKE U ILUSTRIRANOM TJEDNIKU SVIJET (1926. – 1936.)
eng Visual reading of the image of Gospić and Lika in the Illustrated Weekly World (1926-1936)
Došen, Antonia
MemorabiLika Vol. God 2, No. broj 1, 2019
Kritičko iščitavanje časopisa Svijet introspekcija je u ličku svakodnevicu koja je, unatoč lokalnim novinama koje su izlazile u Lici, bila vizualno osiromašena u tadašnjim medijima i bez šireg konteksta izuzevši političkog. Zagrebački ilustrirani tjednik Svijet omogućio je pogled u društvenu zbilju onog vremena i kontekstualiziranje jedne manje sredine unutar širih hrvatskih i europskih zbivanja. U radu se po prvi put u znanstvenoj javnosti bilježe imena domaćih gospićkih fotografa Đuke Versona, Ivana Rubčića i Matije Maksimovića što je zna...
Hrčak ID: 235510


hrv Javne skulpture i spomenici Gospića od 1990. do danas - interpretacija i valorizacija
eng Public Sculpture and Monuments of Gospić from 1990 until Today
Došen, Antonia
MemorabiLika Vol. God 3, No. broj 1, 2020
U nastojanju da se obuhvate i valoriziraju skulpture i spomenička plastika na javnim prostorima naselja Gospić ovaj rad vremenski obuhvaća razdoblje od 1990. godine do danas.1 Kako grad Gospić u svojem sastavu ima 50 naselja, rad se bavi samo spomen-obilježjima i skulpturama naselja Gospić čija je najveća koncentracija, između ostalih, baš u najužem središtu grada – Trgu Alojzija Stepinca i parku Kolakovac. Unatoč tematski i tipološki različitim kiparskim radovima, njihovo umetanje u tkivo grada na svoj je način vezano za gospićki suvremeni...
Hrčak ID: 256541