Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom polju

Godini

hrv Jesu li medicinske sestre educirane za provođenje neinvazivne ventilacije?
Režić, Slađana; Zovko, Tanja; Savović, Ana; Lončar, Štefanija
Sestrinski glasnik Vol. 20, No. 1, 2015
Cilj: Neinvazivna mehanička ventilacija [NIV] oblik je mehaničke ventilacije bez potrebe endotrahealne intubacije bolesnika. Glavna prednost NIV-a mogućnost je nastanka komplikacija invazivne mehaničke ventilacije. NIV se danas smatra „zlatnim standardom“ u zbrinjavanju bolesnika s akutnom egzacerbacijom kronične opstruktivne plućne bolesti [KOPB]. Velika je prednost NIV-a u tome što se može primijeniti i izvan Jedinice za intenzivnu njegu [JIL], ali za navedenu vrstu uporabe potrebno je da zdravstveni djelatnici imaju odgovarajući stupanj edu...
Hrčak ID: 137453


hrv 37. stručni skup „Komorbiditet plućnih bolesnika“, Pulmološko društvo- Hrvatska Udruga Medicinskih Sestara [HUMS], [Samobor 15.3.2013.]
Režić, Slađana; Fištek, Marijeta
Sestrinski glasnik Vol. 18, No. 2, 2013
Dana 15. ožujka 2013. godine u Samoboru je održan 37. stručni skup pulmološkog društva Hrvatske Udruge Medicinskih Sestara [HUMS]. Glavna tema skupa bila je komorbiditet plućnih bolesnika.
Hrčak ID: 104570


hrv Metode mentoriranja prvostupnica sestrinstva
Režić, Slađana
Sestrinski glasnik Vol. 21, No. 2, 2016
Mentorstvo je kompleksan, interaktivan proces koji se odvija između pojedinaca različite razine iskustva i stručnosti, u kojem stručnjak (mentor) daje potporu kolegi ili kolegici (mentorirani) s ciljem povećanja učinkovitosti i stupnja kvalitete osobnog rada, profesionalnog napredovanja i doprinosa kvaliteti ustanove u kojoj radi. Mentori mogu imati različite stilove mentoriranja koji se prepoznaju kao: opušteni stil, stil aktivnog slušanja, stil propisivanja, stil savjetnika te stil suradnje. U dostupnoj literaturi nema istraživanja o stilovim...
Hrčak ID: 161083


hrv Nadzor nad primopredajom sestrinske službe Supervision of nursing handovers
Režić, Slađana; Savović, Ana; Pauker, Kristina
Sestrinski glasnik Vol. 23, No. 3, 2018
Sestrinska primopredaja podrazumijeva komunikaciju smjena medicinskih sestara/tehničara koja osigurava prijenos informacija o pacijentu. Iako se navodi nekoliko različitih stilova primopredaje, pisana primopredaja zakonski je propisana u Republici Hrvatskoj. Vrlo često se uz pisanu primopredaju koristi i usmena primopredaja uz krevet pacijenta, osobito na odjelima intenzivnog liječenja. Prilikom primopredaje mogu se koristiti tehnike (npr. je SBAR-tehnika) koje unapređuju i poboljšavaju primopredaju te povećavaju sigurnost pacijenta. Da bismo k...
Hrčak ID: 214225


hrv Što nam analiza liste za praćenje dekubitusa može pokazati? What can we learn from the pressure ulcer data sheet analysis?
Režić, Slađana; Pauker, Kristina
Sestrinski glasnik Vol. 22, No. 1, 2017
Lista za praćenje dekubitusa neobavezni je obrazac sestrinske dokumentacije koja nam omogućuje praćenje pacijenata koji imaju dekubitus. Analizom liste za praćenje dekubitusa dobiva se uvid u kvalitetu zapisa te se prikupljaju podatci o anatomskoj lokalizaciji dekubitusa, metodama liječenja, stupnju dekubitusa iocjenjuje se stupanj značajnosti zapisa. Analizirajući kroz šestomjesečno razdoblje listu za praćenje dekubitusa na Klinici za plućne bolesti Jordanovac, prikazujemo dobivene rezultate.
Hrčak ID: 179977


eng Risk for Falls in Patients with Limb Amputations in the Clinical Institute for Rehabilitation and Orthopedic Aids of the University Hospital Centre Zagreb
hrv Rizik za pad pacijenata s amputacijom udova na Kliničkom zavodu za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC-a Zagreb
Golub, Danijela; Režić, Slađana
Croatian Nursing Journal Vol. 5, No. 1, 2021
Introduction. Patient falls are a significant clinical problem, as the fall can result in disability and, in some cases, death. The fall affects the patients’ quality of life, prolongs hospitalization, and increases the cost of treatment. Falls are the result of interaction between various factors. In the hospital setting, falls are considered adverse events. Aim. To determine the number of patients’ falls at the Clinical Institute for Rehabilitation and Orthopedic Aids of the University Hospital Centre Zagreb (UHC Zagreb) between September...
Hrčak ID: 261438


hrv Kradljivci vremena u sestrinskoj praksi Time thieves in nursing practice
Režić, Slađana; Savović, Ana; Pauker, Kristina
Sestrinski glasnik Vol. 22, No. 2, 2017
Svrha učinkovitosti upravljanja vremenom osigurava dostatni obim vremena za svrhe izvršavanja aktivnih radnih zadataka te za provođenje osobnih interesa i obveza. Upravljanje vremenom znači najučinkovitije korištenje vremena u svrhu provođenja aktivnih radnih zadataka. Danas postoje znanstveno verificirane metode koje poboljšavaju stupanj organizacije i učinkovitosti obaveznog radnog vremena. Čimbenici koji se definiraju kao „kradljivci vremena“ neučinkovite su aktivnosti, neželjeni prekidi i događaji koji uzrokuju „krađu“ vremena. Opisujemo n...
Hrčak ID: 186111


hrv Oralna njega u bolesnika na mehaničkoj ventilaciji Oral care in patients on artificial pulmonary ventilation
Režić, Slađana; Pauker, Kristina
Sestrinski glasnik Vol. 22, No. 2, 2017
Oralna je njega važan čimbenik sestrinske njege osobito kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji. Učestalost i sredstva kojima bi se oralna njega trebala provoditi razlikuju se od autora do autora. Ne postoje protokoli za zdravstvenu njegu usne šupljine koji mogu poslužiti za ujednačenost i dosljednost intervencija. Potrebno je provoditi i edukaciju medicinskih sestara o njezi usne šupljine kako bi se ona provodila na način koji omogućava mjerenje i analizu uporabljenih postupaka. Iako postoje jednostavni i efikasni alati za evaluacije proveden...
Hrčak ID: 186116


hrv Metode mentoriranja prvostupnica sestrinstva
Režić, Slađana
Sestrinski glasnik Vol. 21, No. 3, 2016
Mentorstvo je kompleksan, interaktivan proces koji se odvija između pojedinaca različite razine iskustva i stručnosti, u kojem stručnjak (mentor) daje podršku kolegi ili kolegici (mentorirani) s ciljem povećanja učinkovitosti i stupnja kvalitete osobnog rada, profesionalnog napredovanja i doprinosa kvaliteti ustanove u kojoj radi. Mentori mogu imati različite stilove mentoriranja koji se prepoznaju kao: opušteni stil, stil aktivnog slušanja, stil propisivanja, stil savjetnika te stil suradnje. U dostupnoj literaturi nema istraživanja o stilovi...
Hrčak ID: 170807


hrv Usklađenost procjene na Braden ljestvici s planiranim intervencijama vezanim uz prevenciju nastanka dekubitusa
eng The Harmonization of Braden Scale Assessments with Planned Interventions in Pressure Ulcer Prevention
Režić, Slađana; Pauker, Kristina; Barišić, Ivana
Croatian Nursing Journal Vol. 1, No. 1, 2017
Uvod. Bradenova ljestvica dokazano je pouzdana ljestvica za procjenu rizika za nastanak dekubitusa. Sastavni je dio sestrinske dokumentacije u Republici Hrvatskoj i upotrebljava se u svim bolničkim zdravstvenim ustanovama kao alat kojim procjenjujemo rizik za nastanak dekubitusa. Medicinske sestre koristeći se Bradenovom ljestvicom mogu utvrditi koje intervencije moraju provoditi u svrhu prevencije dekubitusa. Cilj. Prospektivno praćenje provedeno je na odjelu pulmološke intenzivne skrbi Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb tijekom m...
Hrčak ID: 194752