Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 35, br. 67 (226 str.) – br. 68 (208 str.), Zagreb 2011.
Biočić, Ana
Prikaz časopisa.
Hrčak ID: 95137


hrv “Nevaljao” svećenik ili “nemaran” biskup? – Tužba đakovačkog svećenika Karla Josipa Fučka protiv biskupa Strossmayera 1869. godine
eng A “Rogue” Priest or “Uncaring” Bishop? – The Complaints of Priest Karlo Josip Fučko against Bishop Strossmayer in 1869
Biočić, Ana
U članku se na osnovu arhivske građe Hrvatskog državnog arhiva, Državnog arhiva u Zagrebu i Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu istražuje optužba protiv biskupa Josipa Jurja Strossmayera za zanemarivanje i nepošteno postupanje prema kapelanima svoje Đakovačke biskupije. Optužbu je uputio duhovnim (Metropolitanskom duhovnom stolu u Zagrebu i vikaru Zagrebačke nadbiskupije) i civilnim vlastima (Odjelu za bogoštovje i nastavu pri Zemaljskoj vladi u Zagrebu) kapelan potonje biskupije Josip Karlo Fučko. Budući da o ovim tužbama u historiografiji nema s...
Hrčak ID: 168306


hrv Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 38, br. 73 (214 str.) – br. 74 (264 str.), Zagreb 2014.
Biočić, Ana
Prikaz časopisa.
Hrčak ID: 168337


hrv Tihana Luetić – Tihomir Vukelja, Prirodoslovci i matematičari. Postanak domaće akademske prirodoslovno-matematičke zajednice u Hrvatskoj, Srednja Europa, Zagreb 2017., 416 str.
Biočić, Ana
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 196949


hrv Prilog političkom djelovanju svećenika pravaša. Juraj Žerjavić zastupnik u Hrvatskom saboru (1897.-1902.)
eng A Contribution to the Political Agency of Priests Members of Party of Rights. Juraj Žerjavić as Member of Croatian Parliament (1897-1902)
Biočić, Ana; Turkalj, Jasna; Žunabović Juričić, Anamarija
Od počeka 1880-ih među sve brojnijim sljedbenicima i članovima Stranke prava istaknuto mjesto pripadalo je katoličkim svećenicima. Među župnicima koji pristupaju Stranci prava isticao se Juraj Žerjavić, župnik u Mariji Bistrici koji od početka 1890-ih zauzima i istaknuti položaj u stranci. Iako se čvršća povezanost između Jurja Žerjavića i Stranke prava do sada na osnovu dokumenata i onodobnog tiska pratila od sredine 1880-ih., njegove prve kontakte sa Strankom prava, odnosno s Eugenom Kvaternikom pomičemo još u vrijeme kada se kao bogoslov u R...
Hrčak ID: 220285


hrv Hrvatski sabor 1861.: zaključci i drugi važniji spisi, prir. Arijana Kolak Bošnjak – Tomislav Markus – Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2018., 361 str.
Biočić, Ana
Hrčak ID: 240580


hrv Narodno-liberalna stranka i izbori za Hrvatski sabor 1871. godine
eng National-Liberal Party and the Elections for Croatian Parliament in 1871
Biočić, Ana
U radu se na osnovi arhivskog gradiva pohranjenog u Hrvatskom državnom arhivu i Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu te periodike razmatra pobjeda Narodno-liberalne stranke na izborima za Hrvatski sabor 1871. godine. Utvrđeni su u svim izbornim kotarima kandidati te je analizirana predizborna kampanja kako bi se odgovorilo na pitanje kako je opozicija pobijedila na izborima, a nakon poraza na prethodnim izborima održanima 1867. godine. Istraživanje je pokazalo da je opozicija pobijedila zbog izbora koji su provedeni uz znat...
Hrčak ID: 281719


hrv Katolički svećenici i liberalizacija školstva u Trojednoj Kraljevini 1874. godine
eng Catholic Priests and the Liberalisation of the School System in the Triune Kingdom in 1874
Biočić, Ana
Časopis za suvremenu povijest Vol. 50, No. 3, 2018
U radu se razmatra školski zakon donesen za banovanja Ivana Mažuranića 1874., kojim je u Trojednoj Kraljevini ozakonjena emancipacija države od Crkve na području obrazovanja. Budući da je u Trojednoj Kraljevini tijekom XIX. stoljeća izostao sukob liberala i Katoličke crkve te su donesena samo dva zakona koja sužavaju prava Crkve, intencija je rada rasvijetliti okolnosti donošenja toga zakona i njegov odraz na odnose crkvenih i državnih vlasti.
Hrčak ID: 213738


hrv Doprinos poznavanju života i znanstvenoga djelovanja Vilima Keilbacha
eng A Contribution to Biography and Scientific Work of Vilim Keilbach
Biočić, Ana; Mršić Felbar, Iva
Kroatologija Vol. 13, No. 1-2, 2022
Vilim Keilbach je bio teolog i filozof prepoznat u svjetskim razmjerima. Na hrvatskom govornom području o njemu je vrlo oskudna literatura, stoga ćemo u radu prikazati njegovu biografiju s naglaskom na razdoblje života u Hrvatskoj, a na osnovi arhivskoga gradiva pohranjene u arhivu Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i knjižnice Fakulteta koja čuva njegovu do sad neobrađenu ostavštinu. Prikazat ćemo dio Keilbachova znanstvenoga rada s naglaskom na njegovo nastojanje da poveže tomizam sa psihologijom religije.
Hrčak ID: 281454


hrv Odjek travanjskih nemira 1870. u Zagrebu na Kraljevsku veliku gimnaziju
Biočić, Ana
Časopis za suvremenu povijest Vol. 47, No. 1, 2015
Nakon sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe i imenovanja Levina Raucha banom Trojedne Kraljevine, u redovima Narodno liberalne stranke dolazi do ponovnoga političkog organiziranja i otpora prema unionističkoj politici. Istovremeno pristaše Stranke prava prešutno podržavaju Nagodbu i unioniste, a sukobljavaju se s narodnjacima. U radu se na osnovi arhivske građe Državnoga arhiva u Zagrebu, periodike i literature istražuju sukobi pravaša i narodnjaka koji su se proširili na zagrebačku Kraljevsku veliku gimnaziju u travnju 1870. godine. Detaljno su i...
Hrčak ID: 150966