Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Ana Biočić – Slavko Slišković, Profesori Katoličkoga bogoslovnog fakulteta rektori Sveučilišta u Zagrebu / Professors of the Catholic Faculty of Theology as Rectors of the University of Zagreb, Sveučilište u Zagrebu – Katolički bogoslovni fakultet – Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2020., 427 str.
Mršić Felbar, Iva
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 281869


hrv Doprinos poznavanju života i znanstvenoga djelovanja Vilima Keilbacha
eng A Contribution to Biography and Scientific Work of Vilim Keilbach
Biočić, Ana; Mršić Felbar, Iva
Kroatologija Vol. 13, No. 1-2, 2022
Vilim Keilbach je bio teolog i filozof prepoznat u svjetskim razmjerima. Na hrvatskom govornom području o njemu je vrlo oskudna literatura, stoga ćemo u radu prikazati njegovu biografiju s naglaskom na razdoblje života u Hrvatskoj, a na osnovi arhivskoga gradiva pohranjene u arhivu Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i knjižnice Fakulteta koja čuva njegovu do sad neobrađenu ostavštinu. Prikazat ćemo dio Keilbachova znanstvenoga rada s naglaskom na njegovo nastojanje da poveže tomizam sa psihologijom religije.
Hrčak ID: 281454


hrv Teorija »pravednog rata« u katoličkoj misli
eng Theory of “Just War” in Catholic Thought
Mršić Felbar, Iva; Tolvajčić, Danijel
Filozofska istraživanja Vol. 37, No. 1, 2017
Nakana je ovoga rada skicirati razvoj teorije »pravednog rata« unutar kršćanske misaone baštine, osobito katoličke filozofijske i teologijske misli. Poseban će naglasak biti na klasicima kršćanske misli poput Aurelija Augustina i Tome Akvinskog, koji su dali temeljne koordinate teoriji »pravednog rata«, kao i na neke kasnije teorijske nadogradnje. Također, izlaganje će obrađivati »pravedni rat« u kontekstu najrelevantnijih dokumenata učiteljstva Katoličke crkve (Katekizam Katoličke crkve, dokumenti Drugog vatikanskog sabora te dokumenti vezani...
Hrčak ID: 187887


hrv Jesmo li slobodni umrijeti? Neki aspekti tematiziranja smrti i slobode u suvremenoj katoličkoj eshatologiji
eng Are We Free to Die? Some Aspects of Discussion about Death and Freedom in the Contemporary Catholic Eschatology
Mršić Felbar, Iva
Filozofska istraživanja Vol. 41, No. 1, 2021
Članak se osvrće na problematiku smrti kao središnjeg problema svake pa tako i katoličke eshatologije. Smrt kao fenomen i antropološka danost oblikuje začetke eshatologije Staroga zavjeta, zaoštrujući svoj teološki iskaz u novozavjetnoj teologiji crucis. Tijekom povijesti teološke misli, teologija smrti ostala je unutar okvira njezina tumačenja kao posljedice grijeha i neželjenog usuda, pri čemu je izostala njezina pozitivna poveznica sa slobodom. Tek zahvaljujući određenim suvremenim pristupima koji smrt stavljaju u izravan odnos sa slobodom (...
Hrčak ID: 251421


hrv (Ne)mogućnost eshatoloških implikacija na politiku
eng (Im)possibility of Eschatological Implications to Politics
Glavinić, Ivan; Mršić Felbar, Iva
Nova prisutnost Vol. XIX, No. 1, 2021
Članak istražuje složen odnos eshatologije i politike iz aspekta teološkog diskursa radi otkrivanja njihovih dodirnih točaka, a shodno tomu i implikacija koje eshatologija stavlja pred politiku. Nakana je članka da predstavi politiku kao interesno područje eshatologije i eshatologiju kao njezin kritički korektiv, te upozoriti na rizike i mogućnosti koje njihov suodnos ima. Uz pojmovna pojašnjenja prvotno se ističe karakteristično starozavjetno iskustvo eshatologiziranja povijesnih događaja, osobito proročko. Novozavjetna se pak eshatologija fok...
Hrčak ID: 253725


hrv Pluralistička eshatologija Johna Hicka - prikaz, problemi i perspektive
eng John Hick's Pluralistic Eschatology - Presentation, Problems and Perspectives
Mršić Felbar, Iva
Bogoslovska smotra Vol. 82, No. 1, 2012
Članak prvenstveno nastoji osvijetliti eshatologiju Johna Hicka, problematizirajući pritom njezino pluralističko obilježje u kontekstu religijskih problema i perspektiva. Pritom pojašnjava i njegovo shvaćanje Boga kojega naziva Zbiljsko (the Red) i soteriološko obilježje religija koje spasenje, odnosno oslobođenje, shvaća kao preobrazbu. Tako viđena preobrazba podrazumijeva pomak od sebičnosti, odnosno usredotočenosti na sebe (self-centeredness) prema usredotočenosti na Zbiljsko (Reality-centeredness). Djelo Death and Eternal Life osvjetljava H...
Hrčak ID: 79234


hrv Uvod u kristologiju Johna Hicka
eng Introduction to Christology of John Hick
Karlić, Ivan; Mršić, Iva
Crkva u svijetu Vol. 44, No. 1, 2009
Autori ovim prilogom žele upoznati čitatelje s temeljnim kristološkim postavkama američkog prezbiterijanca Johna Hicka. Hickova kristologija (koju on naziva agape kristologija) usko je vezana uz njegovu pluralističku (teološko-religijsku) poziciju, a teze koje iz nje proizlaze usmjerene su uglavnom na obranu te pozicije. Osim toga, Hick upućuje kritiku kalcedonskoj inkarnacijskoj kristologiji i doslovnome govoru o utjelovljenju Sina Božjega, predlažući pritom dinamički umjesto ontološkoga govora unutar agape kristologije. U svom kristološkom pr...
Hrčak ID: 35741


hrv II. mediteranski korijeni filozofije - Split
Mršić, Iva
Bogoslovska smotra Vol. 78, No. 2, 2008
Hrčak ID: 28235