Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Bolnička palijativna rehabilitacijska skrb neuroloških bolesnika u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Opće bolnice Varaždin
eng Inpatient palliative rehabilitation care of neurological patients in Post-acute and Palliative Care Department Novi Marof, General Hospital Varaždin
Moslavac, Saša; Moslavac, Aleksandra
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Palijativna rehabilitacijska skrb dio je bolničke palijativne skrbi kojom se holističkim pristupom bolesniku, ciljanim metodama multiprofesionalnog tima, svima, pa i neurološkim bolesnicima u fazama pogoršanja kronične bolesti ili kod brzoprogresivnog neurološkog stanja nastoji pomoći u poboljšanju funkcije i smanjenju oštećenja struktura tijela, umanjiti ograničenja u aktivnostima i participaciji. Time se i u fazama bolesti kada aktivno liječenje više nije indicirano, bolesnicima omogućuje samostalnost dajući im dignitet do samog kraja života,...
Hrčak ID: 284686


hrv Usporedba cistometrijskih kapaciteta i intravezikalnih tlakova kod prokapavanja u tetraplegičnih i paraplegičnih bolesnika s ozljedom kralježničke moždine i neurogenom hiperaktivnošću detruzora
eng Comparison of cystometric capacities and leak-point intravesical pressures between tetraplegic and paraplegic spinal cord injury patients with neurogenic detrusor overactivity
Moslavac, Saša; Džidić, Ivan; Filipan, Zoran
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 23, No. 1-2, 2011
Ciljevi rada bili su usporediti cistometrijske kapacitete i intravezikalne tlakove kod prokapavanja u tetraplegičnih i paraplegičnih osoba s ozljedom kralježničke moždine i neurogenom hiperaktivnošću detruzora, i ocijeniti podobnost suprapubičnog lupkanja s kondom urinal drenažom u tetraplegičnih bolesnika. Cistometrija nefiziološkom brzinom punjenja učinjena je kod 122 bolesnika s ozljedom kralježničke moždine tijekom rehabilitacije ili godišnje evaluacije stanja uporabom urodinamskog aparata Dantec Etude. Neurogenu hiperaktivnost detruzora im...
Hrčak ID: 71878


hrv Funkcionalni oporavak u rehabilitaciji pacijenata s ozljedom kralježnične moždine mjeren testom SCIM III (Spinal Cord Independence Measure III)
eng Functional recovery in rehabilitation of spinal cord injury patients measured by SCIM III (Spinal Cord Independence Measure III) test
Moslavac, Saša; Kučina, Mirjana; Košćak, Zdenko; Tomičić, Snježana; Bunić, Zvonimir; Šebrek, Dalibor; Košćak, Zoran; Vugrinec, Romana; Hajduk, Silvija; Džidić, Ivan
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 23, No. 3-4, 2011
Multidisciplinarni timski rad u rehabilitaciji bolesnika s OKM-om (ozljedom kralježnične moždine) osnovni je čimbenik funkcionalnog oporavka pacijenta. Test SCIM III (Spinal Cord Independence Measure III) validirani je instrument za mjerenje funkcionalnih sposobnosti pacijenata na početku i završetku rehabilitacije. Taj je test kod 154 pacijenta s OKM-om u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama (Hrvatska) pokazao veliki napredak u svim promatranim skupinama.
Hrčak ID: 79523


hrv Ishodi moždanog udara u hrvatskih i bugarskih pacijenata mjereni modificiranom Rankinovom ljestvicom
eng Stroke outcomes in Croatian and Bulgarian patients measured by modified Rankin scale
ILIEVA, Elena; MOSLAVAC, Saša; GONKOVA, Mariya; MOSLAVAC, Aleksandra; ANASTASSOVA, Elica; DŽIDIĆ, Ivan
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 24, No. 3-4, 2012
Cilj rada bio je usporedba funkcijskih ishoda pacijenata s moždanim udarom tijekom rehabilitacije u Hrvatskoj i Bugarskoj s pomoću modificirane Rankinove ljestvice (mRS) kao kliničke mjere opće nesposobnosti. Broj rehabilitacijskih dana u Bugarskoj je, sukladno nacionalnim pravilnicima, manji nego u Hrvatskoj. Stoga je namjera studije bila ocijeniti utjecaj duljine rehabilitacije na napredak pacijenata. Korišteni su podaci 50 pacijenata iz svake od zemalja, koji su bili usklađeni prema spolu dobi u vrijeme udara, proteka vremena od udara...
Hrčak ID: 107982


hrv Povezanost neurološke razine ozljede kralježničke moždine s cistometrijskim vrijednostima kod bolesnika s neurogenom hiperaktivnošću detruzora
eng Relation of neurological level of spinal cord injury to cystometric findings in patients with neurogenic detrusor overactivity
MOSLAVAC, Saša
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 25, No. 3-4, 2013
Sažetak Cilj istraživanja: provjera povezanosti razine ozljede kralježničke moždine (OKM) i vrijednosti cistometrijskog kapaciteta (CK) i intravezikalnog tlaka prilikom promokravanja (Pves) kod bolesnika s neurogenom hiperaktivnošću detruzora. Ispitanici i metode: Uspoređeni su cistometrijski nalazi četiri skupine bolesnika koje su formirane po funkcionalno ili neurološki važnim razinama OKM-a: cervikalne (C1 – C8), torakalne (T1 – T9), torakolumbalne (T10 – L2) i lumbalne (L3 – L5), u Odjelu za rehabilitaciju osoba s OKM-om Specijalne b...
Hrčak ID: 125656


hrv Preporučena znanja i vještine kod ozljede i bolesti kralježnične moždine
eng Recommended Knowledge and Skills Framework for Spinal Cord Medicine
MOSLAVAC, Saša
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 28, No. 1-2, 2016
Navedeni kurikulum opisuje kompetencije, znanja i vještine u medicini ozljede kralježnične moždine (MOKM). Kurikulum je nastao i tiskan od ISCoS-a (International SpinalCordSociety) i podrazumijeva da postoje značajne internacionalne razlike u pružanju usluga, u resursima, ustanovama i osoblju. Praksa MOKM-a treba u obzir uzeti specifični kontekst u kojem se odvija, a trening odražavati socijalni, kulturni i ekonomski aspekt službi koje će je pružati. Vrlo je važno razumijevanje da se očekivani ishodi mogu mijenjati u različitim sustavima...
Hrčak ID: 163464


hrv Hrvatska inačica standardizirane neurološke klasifikacije ozljede kralješnične moždine
eng Croatian Version of Standard Neurological Classification of Spinal Cord Injury
MOSLAVAC, Saša
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 19, No. 3-4, 2002
Hrčak ID: 163895


hrv HRVATSKO DRUŠTVO ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA U SEKCIJI I ODBORU ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU EUROPSKE UNIJE MEDICINSKIH SPECIJALISTA OD HRVATSKE SAMOSTALNOSTI DO DANAS
eng CROATIAN SOCIETY OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION IN SECTION AND BOARD OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE OF THE EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS, FROM CROATIAN INDEPENDENCE UNTIL TODAY
Moslavac, Saša
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 37, No. 1-2, 2023
U članku se navodi kratki povijesni prikaz značenja Sekcije i Odbora za Fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Europske unije medicinskih specijalista kao dominantnog predstavnika europskih specijalista Fizikalne i rehabilitacijske medicine, te uloga Hrvatske, koja je kroz Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i rad delegata značajno doprinijela međunarodnom jačanju i organizaciji struke. Djelovanje je bilo dvosmjerno, uz brojne pozitivne pomake u polju Fizikalne i rehabilitacijske medicine na euro...
Hrčak ID: 302534