Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prilozi za povijest Roma u Dalmaciji od 16. do 19. stoljeća
eng Contributions To The History Of Roma People In Dalmatia From The 16th To The 19th Century
Mišur, Ivo
Ethnologica Dalmatica Vol. , No. 28, 2021
Prvi Romi u Dalmaciji su zabilježeni u drugoj polovici 14. stoljeća u Dubrovniku. U članku će se na temelju matičnih knjiga i arhivskih izvora od 16. do 19. stoljeća dokazati dugotrajna romska prisutnost diljem Dalmacije. Posebna pažnja će se pridati razdoblju oslobođenja od Turaka i dolaska Mlečana kad je dio zatečenih Roma prešao na kršćanstvo. Također će se istražiti odnos lokalnog stanovništva prema Romima te stereotipi o njima koji su već tada formirani.
Hrčak ID: 261381


hrv Zabrane običaja krsne slave kod katolika u Hercegovini
eng The Bans Of Krsna Slava Among Catholics In Herzegovina (Summary)
Mišur, Ivo
Ethnologica Dalmatica Vol. , No. 29, 2022
U radu će se prikazati zabrane slavljenja krsne slave među Hrvatima rimokatolicima u Hercegovini od 18. do 20. stoljeća. Analizom tekstova kojim se ograničavalo slavlje ovog običaja utvrditi će se njegove karakteristike i tadašnja društvena uloga. Također će se napraviti usporedba s ograničenjima krsne slave u susjednim krajevima tj. Dalmaciji. Testirati će se dosadašnja tumačenja profane funkcije ovog običaja te ukazati na njegove bakanalijske karakteristike u prošlosti. Ispitati će se promjene društvene uloge ovog običaja u različitim vremens...
Hrčak ID: 283983


hrv Pisanje Slobodne Dalmacije o HRSS-u od 1945. do 1947.
eng Articles about the HRSS in Slobodna Dalmacija from 1945. until 1947
Mišur, Ivo
Studia lexicographica Vol. 15, No. 29, 2021
Komunistička partija Jugoslavije je tijekom Drugoga svjetskog rata nastojala privući i članove prijeratnoga HSS-a te tako omasoviti partizanski pokret. To im je djelomično i uspjelo jer se na oslobođenom partizanskom teritoriju 1943. formirao Izvršni odbor ove stranke. Nakon završetka rata H(R)SS je zajedno s KPJ sudjelovao na izborima u koaliciji Jedinstveni narodno-oslobodilački front (JNOF). U članku će se prikazati kronologija organizacijske obnove stranke u Dalmaciji. Pošto dosad nema objavljenih relevantnih izvora o broju obnovljenih stra...
Hrčak ID: 267459


hrv Pobratimstvo lica u zločinu
Mišur, Ivo
Nova prisutnost Vol. XVI, No. 2, 2018
Hrčak ID: 203401


hrv Dalmatinstvo na Novom Zelandu
Mišur, Ivo
Političke analize Vol. 9, No. 36, 2018
Krajem 19. stoljeća Europu je zahvatio veliki val iseljavanja u prekomorske zemlje. Najviše se iseljavalo u Sjedinjene Države. Međutim, značajan broj Hrvata zabilježen je u tada udaljenoj koloniji Britanskog Carstva, Novom Zelandu. Tamošnji doseljenici su bili većinom iz južne Dalmacije.
Hrčak ID: 216878


hrv Početci grkokatoličanstva u Vrlici 1834. – 1844.
eng The Beginnings of Greek-Catholicism in Vrlika 1834 – 1844
Mišur, Ivo
Croatica Christiana periodica Vol. 42, No. 81, 2018
Na početku ovog rada opisane su uzročno-posljedične veze velikih događaja na europskoj političkoj sceni i vjerskih prilika u Dalmatinskoj zagori. U daljnjem tekstu detaljnije se opisuju sami početci grkokatoličke župe Svete Trojice u Vrlici od osnivanja 1834. do posvećenja crkve 1844. godine. Uz proučavanje dostupne literature istraživanje je temeljeno na dosad neobjavljenim dokumentima Arhiva Križevačke eparhije, koji su nastali 1835. godine.
Hrčak ID: 217688


hrv Promjenjivost krsne slave neretvanskih katolika
eng Variability of Krsna Slava in Catholic Croats in the Neretva Valley
Mišur, Ivo
Ethnologica Dalmatica Vol. , No. 25, 2018
U ovom radu istražena je promjenjivost slavljenja svetaca zaštitnika obitelji u Hrvata rimokatolika u dolini Neretve. Uspoređeni su podatci obiteljskih krsnih slava prikupljeni u različitim vremenskim razdobljima te je pokazano da je krsna slava neretvanskih katolika promjenjivog karaktera. Kroz nekoliko desetljeća čak do 30% obitelji počelo bi slaviti drugog sveca zaštitnika. Također je propitan utjecaj datuma slavljenja, medijskog (ne)eksponiranja te publikacija o slavama na sam običaj te na budućnost ovog običaja. Današnje stanje krsne slav...
Hrčak ID: 205224


hrv Hrvati islamske vjeroispovijesti: relikt prošlosti ili moderni europski muslimani?
Mišur, Ivo
Političke analize Vol. 9, No. 33-34, 2018
U prošlosti nisu provođeni popisi stanovništva u kojima su se ispitanici mogli izjasniti u smislu nacionalne pripadnosti. Prvi popisi su bili katastarski i porezni popisi kojima je država utvrđivala svoje tražbine. Sredinom 19. stoljeća popisima se utvrđuje vjeroispovijest podanika, a poslije i jezik. Na naše shvaćanje pojma narod i vlastite identifikacije utjecala je industrijska revolucija za vrijeme koje su se probudili i formirali moderni nacionalni identiteti kroz procese etnogeneze.
Hrčak ID: 205962


hrv Stanovništvo grkokatoličke župe Baljci 1858.–1919.
eng The Population of the Greek Catholic Parish Baljci 1858–1919
Mišur, Ivo
Obnovljeni Život Vol. 73., No. 4., 2018
Grkokatolička župa Preobraženja Gospodinova u Baljcima osnovana je 1832. godine. Broj vjernika te župe tijekom 19. stoljeća uvelike se razlikuje u pravoslavnim i katoličkim izvorima. U radu se prvi put na temelju matičnih knjiga, stanja duša i župničkih izvještaja prikazuje brojnost baljačkih grkokatolika od početaka župe do 1890. godine. Provedena je analiza kućanstava i stanovništva na temelju stanja duša iz 1857. godine, kao i fonda imena baljačkih grkokatolika u 19. stoljeću.
Hrčak ID: 213256


hrv Injati — kratka povijest grkokatoličke župe Svete Trojice Vrlika
eng Injati — A Brief History of the Holy Trinity Greek Catholic Parish in Vrlika
Mišur, Ivo
Obnovljeni Život Vol. 72., No. 3., 2017
Slijedom provedenog znanstvenog istraživanja utvrđenog na arhivskim izvorima, članak donosi povijesno–kronološki prikaz zbivanja u grkokatoličkoj župi Svete Trojice u Vrlici od njezina osnutka do de facto gašenja nakon Drugog svjetskog rata. Ovim se radom po prvi puta iznosi detaljan prikaz kretanja broja vjernika te demografska raščlamba župe na temelju stanja duša iz 1887. godine. Pokazano je kako su odluke pokrajinskih i carskih vlasti utjecale na broj vjernika. Razlozi nestanka te malobrojne vjerske zajednice pojašnjeni su u zaključku.
Hrčak ID: 190289