Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv LOJALNA SURADNJA INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE PRI PROVOĐENJU ČLANKA 7. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI
eng LOYAL COOPERATION OF THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 OF THE TREATY OF THE EUROPEAN UNION
ger LOYALE ZUSAMMENARBEIT DER EU-INSTITUTIONEN BEI DER IMPLEMENTIERUNG VOM ARTIKEL 7 DES VERTRAGS ZUR EUROPÄISCHEN UNION
ita LOJALNA SURADNJA INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE PRI PROVOĐENJU ČLANKA 7. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI
Novak, Stjepan
Cilj je ovoga rada istražiti je li suradnja institucija Unije u vezi s provođenjem i poboljšanjem učinkovitosti članka 7. UEU-a sukladna s načelom lojalne suradnje te može li Sud EU-a, štiteći načelno lojalne suradnje između institucija, posredno ojačati učinkovitost članka 7. UEU-a i zaštititi temeljne vrijednosti iz članka 2. UEU-a. U tu se svrhu u radu, nakon uvodnoga dijela, istražuje kako su institucije Unije pokušale poboljšati učinkovitost članka 7. UEU-a te analizira međusobna suradnja koju su pritom ostvarile. U trećem se dijelu ukazu...
Hrčak ID: 250887


hrv RAZVOJ SUSTAVA SANKCIJA PROTIV FIZIČKIH ILI PRAVNIH OSOBA, SKUPINA I NEDRŽAVNIH ENTITETA POVEZANIH S TERORIZMOM U OKVIRU PRAVNOG PORETKA UJEDINJENIH NARODA S ASPEKTA SUDA EUROPSKE UNIJE
eng DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SANCTIONS AGAINST NATURAL AND LEGAL PERSONS, GROUPS AND NON-STATE ENTITIES CONNECTED WITH TERRORISM IN THE LEGAL ORDER OF THE UNITED NATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
ger ENTWICKLUNG VON SANKTIONEN GEGEN DIE MIT TERRORISMUS VERBUNDENEN NATÜRLICHE UND JURISTISCHE PERSONEN, PERSONENGRUPPEN ODER NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN IN DER RECHTSORDNUNG VON VEREINTEN NATIONEN UND AUS DER PERSPEKTIVE DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION
ita LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE SANZIONI CONTRO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, GRUPPI ED ENTITÀ NON GOVERNATIVE NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE NAZIONI UNITE VISTO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Novak, Stjepan
Kao odgovor na sve učestalije, ali i pogubnije terorističke napade diljem svijeta, a osobito nakon napada na New York 11. 9. 2001., međunarodna zajednica bila je primorana, prilagoditi se i pronaći odgovarajuće rješenje. Jedan od oblika toga rješenja, odnosno borbe protiv terorizma bilo je i onemogućiti financiranje terorizma provođenjem sankcija, odnosno mjera ograničavanja protiv osoba, odnosno entiteta povezanih s terorizmom, prvenstveno zamrzavanjem imovine. Navedene mjere u velikom su broju slučajeva rezultat implementacije rezolucija Vij...
Hrčak ID: 216568


hrv DIJALOZI IZMEĐU USTAVNIH SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I SUDA EUROPSKE UNIJE
eng DIALOGUES BETWEEN CONSTITUTIONAL COURTS OF THE EU MEMBER STATES AND THE COURT OF JUSTICE OF THE EU
Novak, Stjepan
Pravni vjesnik Vol. 36, No. 3-4, 2020
U kontekstu diskursa o ustavnim identitetima, nacionalni ustavni sudovi ulazili su u različite oblike dijaloga sa Sudom eU-a. nakon duljeg vremena isključivo neizravnih manje ili više uspješnih dijaloga realiziranih kroz vlastitu praksu, nacionalni ustavni sudovi počeli su koristiti mogućnost koju im nudi članak 267. Ugovora o funkcioniranju europske unije, odnosno institut prethodnog pitanja. Cilj rada je dokazati da su dijalozi koje ustavni sudovi ostvaruju sa Sudom eU-a koristeći ovaj institut najuspješniji oblik njihove komunikacije. U tu s...
Hrčak ID: 250011


hrv ODNOS NACIONALNIH DRŽAVLJANSTAVA I GRAĐANSTVA EUROPSKE UNIJE U PRAKSI SUDA EU-a
eng THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL AND EU CITIZENSHIP IN THE CJEU CASE LAW
Novak, Stjepan
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 1, 2022
Građanstvo Unije, formalno uvedeno Ugovorom iz Maastrichta, praksom Suda EU-a postalo je temeljni status državljana država članica koji omogućuje jednaki pravni tretman svim njegovim nositeljima koji se nađu u istoj situaciji bez obzira na državljanstvo. Cilj rada je istražiti kako je Sud EU-a kroz taj institut širio primjenu prava Unije, u kontekstu odnosa prema nacionalnim državljanstvima država članica, ali i gdje je postavio granice tom širenju u odnosu na nacionalna državljanstva. U tu svrhu, nakon uvodnih razmatranja, analizirat će se pro...
Hrčak ID: 275772


hrv ULTRA VIRES ODLUKE SUDA EU; POČETAK PRAVOSUDNOG SUKOBA ILI SURADNJE
eng THE ULTRA VIRES DECISIONS OF THE EU COURT; THE BEGINNING OF JUDICIAL CONFLICT OR COOPERATION
Novak, Stjepan
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
Ovaj rad ima za cilj istražiti odluke najviših nacionalnih sudova koji su odluke CJEU-a proglasili ultra vires, bez obvezujućeg učinka u svojim zemljama. Kao i češki, danski i njemački sudovi, Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS) mogao je donijeti takvu odluku prema članku 129. Ustava Republike Hrvatske (URH) i članku 104. Ustavnog zakona o Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS). U postupku, Ustavni sud ne bi trebao poštovati samo relevantne odredbe CRC-a i CACC-a, već i postupovna pravila CJEU-a, osiguravajući da je odluka doista dobro utemelj...
Hrčak ID: 281059


hrv Procesna prava osoba povezanih s terorizmom pri primjeni sankcija naspram povjerljivih podataka država članica EU
eng The Relation of Procedural Rights of Persons Connected with Terrorism in Sanctioning Procedures and Classified Data Gathered by the EU Member States
Novak, Stjepan
Kada je riječ o pravima obrane, odnosno njihovoj realizaciji, jedan od većih problema koji se javlja u tom smislu je nedostatak informacija koji proizlazi iz nevoljkosti država da podijele određene podatke iz svoje nadležnosti, kako sa samim osobama prema kojima se sankcije primjenjuju tako i sa Sudom Europske unije. To je rezultat nastojanja država članica da zaštite vlastite podatke klasificirane odgovarajućim stupnjevima tajnosti, dio kojih podataka smatraju posebno osjetljivim s aspekta nacionalne sigurnosti te ih kao takve posebno...
Hrčak ID: 222092


hrv Nadzor Suda Europske unije nad mjerama ograničavanja (sankcijama) nametnutih fizičkim i pravnim osobama
eng The Court of European Union’s Supervision over Sanctions Imposed on Natural and Legal Persons
Novak, Stjepan
Ovaj rad bavi se nadzorom Suda Europske unije nad primjenom mjera ograničavanja odnosno sankcija protiv pojedinih fizičkih odnosno pravnih osoba, i to kako nadzorom nad sankcijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koje su implementirane u pravni poredak Unije tako i nad autonomnim mjerama ograničavanja Unije. Taj se nadzor odnosi na zaštitu temeljnih prava osoba prema kojima se sankcije primjenjuju zbog povezanosti s terorizmom odnosno financiranjem terorizma, proliferacijom nuklearnog oružja odnosno provođenja nasilne represije nad civilnim...
Hrčak ID: 230983


hrv Sigurnosno osjetljivi podaci država članica u praksi Suda Europske unije
eng Member States' Security Sensitive Data in the Case Law of the Court of Justice of the European Union
Novak, Stjepan
Praksa Suda EU-a nije pratila normativnu izdvojenost koncepta nacionalne sigurnosti u odnosu na pravo Europske unije. Sud EU-a tim se pitanjem bavio prvo posredno, a zatim izravno, balansirajući interese nacionalnih sigurnosti država članica s jedne strane te prava koja jamči pravni sustav Europske unije s druge. Važan je zaključak prakse Suda EU-a u takvim slučajevima bio da činjenica da se neka odluka tiče nacionalne sigurnosti države članice ne dovodi sama po sebi do neprimjene prava Europske unije. Najnovijom praksom Sud EU-a prekoračio je...
Hrčak ID: 254725