Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv KAKO PROMIŠLJATI STRATEGIJU U PODRUČJU SIGURNOSTI I OBRANE?
eng RETHINKING STRATEGY IN THE SECURITY AND DEFENCE AREA
Domjančić, Stjepan; Gracin, Dijana
Polemos Vol. XIX, No. 37, 2016
Pojam strategija razvio se u okviru vojne organizacije i odatle je ušao u druga područja djelovanja. Međutim, od sredine 20. stoljeća razumijevanje strategije, koje je oblikovano u poslovnom svijetu, sve češće ulazi u vojni, obrambeni i sigurnosni sektor i postaje utjecajnije i raširenije od tradicionalnog, izvornog razumijevanja strategije. Problem nastaje kad se alati razvijeni u okviru takvog shvaćanja strategije prenesu na područje obrane i sigurnosti jer u tom procesu dolazi do reduciranja onih aspekata koji se ne mogu brojčano izraziti....
Hrčak ID: 169692


hrv KRITIČKI OSVRT NA PRIMJENU KAZNE ODUZIMANJA SLOBODE U PRAKSI MEĐUNARODNOG KAZNENOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU NAKON PRESUDE U PREDMETU PRLIĆ I DRUGI
eng CRITICAL REVIEW ON PUNISHMENT IN PRACTICE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA AFTER THE PRLIĆ CASE
Gracin, Dijana; Domjančić, Stjepan
Polemos Vol. XXI, No. 41, 2018
Svrha ovoga rada je sinteza glavnih značajki kažnjavanja u praksi Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). U članku se analizira praksa MKSJ-a na temelju značajnijih presuda i primijenjenih kriterija. Kao relevantne okolnosti za odmjeravanje kazne u praksi MKSJ-a navedene su težina kaznenog djela, olakotne i otegotne okolnosti, te opća praksa kažnjavanja na području bivše Jugoslavije. Budući da su raspravna vijeća u većini slučajeva izrazila stav da je najvažniji element prilikom odmjeravanja kazne težina kaznenog djela, analiza...
Hrčak ID: 207130


hrv UTJECAJ MJERA PROTIV BOLESTI COVID-19 NA POJAVNE OBLIKE KAŽNJIVIH PONAŠANJA TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
eng INFLUENCE OF SOCIAL DISTANCE ON PHENOMENOLOGY OF CRIMINAL OFFENCES DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Gracin, Dijana; Dešić, Ivan
Brojna su pitanja i rasprave pokrenute o tome na koji su se način države nosile s krizom bolesti COVID-19. Na površinu su isplivali problemi koji su bili marginalizirali tijekom krize, poput pojavnih oblika kažnjivih ponašanja ostvarenih tijekom primjene mjera u borbi protiv COVID-19, te razornim učinkom na mentalno zdravlje, što proizlazi iz činjenice da je zbog mjera socijalne distance i ograničenja slobode kretanja došlo do porasta depresije, anksioznosti, problema s nesanicom i osjećaja beznađa. Autori ovoga rada analizom i usporednim prika...
Hrčak ID: 278109


eng Legal gap and/or lack of analysis of criminal offenses against the Croatian Armed Forces
hrv Pravna praznina i/ili nedostatak analize kaznenih djela protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske
Trlin, Ivan; Gracin, Dijana
Strategos Vol. 6, No. 2, 2022
Criminal offences committed against the Croatian Armed Forces constitute a special chapter of the Criminal Code, which consists of a total of 23 criminal offences. The specificity of these criminal acts lies in the possible circle of perpetrators and the conditioned state when the acts can be committed – a state of war or of immediate threat. This paper examines the available literature on the subject and analyses in detail the current state of affairs for the relevant chapter of the Criminal Code. The mentioned topic is not represented by othe...
Hrčak ID: 286668


hrv Izazovi u razmatranjima o eutanaziji kao kaznenom djelu i činu milosrđa
eng Challenges in considerations of euthanasia as a crime and an act of mercy
Gracin, Dijana; Herceg, Jadranka; Kovačić, Žana
Strategos Vol. 6, No. 2, 2022
Ima li čovjek pravo na dostojanstvenu smrt? Ovo pitanje nužno je usmjereno i prema problemu eutanazije. Postoje različiti pristupi problemu eutanazije: teološki, sociološki, medicinski i etički pristup. Cilj je ovoga rada dati ponajprije usporedni prikaz kaznenopravnih aspekata eutanazije. Na temelju proučavanja relevantne literature, analizom slučaja iz prakse Europskog suda za ljudska prava, korištenjem poredbene metode, autori objašnjavaju pojmove eutanazije i potpomognutog samoubojstva te analiziraju problematiku na temelju pravnih rješenja...
Hrčak ID: 286982


hrv Teorija pravednog rata u suvremenom sigurnosnom okružju
eng Just war theory in the contemporary security environment
Mališa, Dominik; Gracin, Dijana
Policija i sigurnost Vol. 31, No. 4/2022., 2022
Rat je dio ljudske grješne prirode i prisutan je od samih početaka ljudskog djelovanja. Priroda rata oduvijek izaziva zaprepaštenje s jedne i divljenje s druge strane. Ipak, surove posljedica rata konstantno potiču čovjeka na njegovo ograničavanje i otklanjanje. Teorija pravednog rata plod je takvih misli i nastojanja. Okosnicu ovoga rada čini povijesni pregled teorije pravednog rata kao i suvremeno tumačenje pravednog rata analizom u literaturi najčešće spominjanih autora i teoretičara. Zatim se analiziraju suvremene sigurnosne ugroze i izazov...
Hrčak ID: 294775