Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Razmatranja o Silvanovom kultu u Panoniji povodom nalaza žrtvenika u Vinkovcima
eng Observations on the Cult of Silvanus in Pannonia in the Light of the Find of an Altar in Vinkovci
Perinić Muratović, Ljubica; Vulić, Hrvoje
U radu se predstavlja zavjetni natpis posvećen Silvanu Domestiku. Spomenik je pronađen u Vinkovcima pri zaštitnim istraživanjima provedenima 2007. Nalaz se datira i stavlja u širi kontekst Silvanovog kulta provincije Panonije. Ovaj vid Silvana (Domesticus) bio je najpopularniji u Panoniji za razliku od, primjerice, susjedne provincije Dalmacije.
Hrčak ID: 50498


hrv Novi arheološki nalazi iz Postira na otoku Braču
eng New archaeological finds from Postira on the island of Brač
Jelinčić, Kristina; Perinić Muratović, Ljubica
U radu se obrađuju antički i kasnosrednjovjekovni nalazi iz Postira na otoku Braču koji su otkriveni tijekom zaštitnog arheološkog istraživanja na mjestu Pastoralnog centra, jugozapadno od ranokršćanske bazilike sv. Ivana. Istraživanjem je otkriven rimski žrtvenik posvećen Veneri, kasnoantička arhitektura, ostaci kasnosrednjovjekovnog groblja, pokretni nalazi iz rane i kasne antike, te kasnog srednjeg vijeka.
Hrčak ID: 82695


hrv Različite razine sinkretizma na tri Silvanova spomenika
eng Different levels of syncretism on three Silvanus’ monuments
Perinić, Ljubica
Ovaj članak temelji se na predavanju s međunarodnog simpozija Romaniziranje orijentalnih bogova? Religijske transformacije u balkanskim provincijama tijekom rimskog razdoblja: novi nalazi i nove perspektive, održanog u Skopju između 18. i 21. rujna 2013. godine. Članak je u međuvremenu prerađen tako da uključi istraživanja različitih razina sinkretizma Silvanova kulta.
Hrčak ID: 148854


hrv DVIJE KASNOANTIČKE GROBNICE IZ PROZORA/ A RUPIUM: BIOARHEOLOŠKI PRISTUP
Perinić, Ljubica; Novak, Mario
Arheološki radovi i rasprave Vol. 19, No. 1, 2020
U radu su prikazani rezultati bioarheološke analize ljudskih koštano-dentalnih ostataka iz dva kasnoantička groba (4. st.) iz Prozora (Arupium). U tekstu se donose povijesno-prostorni okvir, kao i osnovni podaci o historijatu istraživanja Prozora i šireg područja. Dva analizirana kostura pripadaju odraslim osobama (muškarcu i ženi). Kosturi pokazuju različite patološke promjene, kao što je to linearna hipoplazija cakline u grobu 2 (žena) kao dokaz pretrpljenog fiziološkog stresa koji je osoba doživjela u djetinjstvu. S druge strane, kostu...
Hrčak ID: 278473


hrv NEKROPOLA NA ŠTRBINCIMA KOD ĐAKOVA U SVJETLU KASNOANTIČKOG HORIZONTA PANONIJE
Migotti, Branka; Perinić, Ljubica
Arheološki radovi i rasprave Vol. 13, No. 1, 2002
U 1999. istražen je dio kasnoantičke nekropole na Štrbincima kod Đakova, kada je djelomice ili potpuno otkopana 20 grobova. U prvome dijelu ovoga rada objavljuju se ishodi tog istraživanja s kataloškom obradom grobova i nalaza. U drugome se dijelu zajednički razmatraju nalazi sa spomenutog iskopavanja, kao i onoga provedenog na Štrbincima 1993. u neposrednoj blizini, kada je na vidjelo izišlo 9 grobova u blizini dviju prethodno slučajno otkrivenih i razorenih zidanih grobnica. Oba se odsječka štrbinačkog groblja datiraju u 2. polovicu 4. st, a...
Hrčak ID: 281329


hrv John Spaul, COHORS2, The evidence for and a short history of the auxilian; infantry units of the Imperial Roman army, BAR,International Series 841,2000.
Perinić, Ljubica
Arheološki radovi i rasprave Vol. 13, No. 1, 2002
Prikaz knjige John Spaul, COHORS2, The evidence for and a short history of the auxilian; infantry units of the Imperial Roman army, BAR,International Series 841,2000. (581 stranica)
Hrčak ID: 281336


hrv ODRAZPANONSKOG PUTOVANJA SEPTIMIJA SEVERA U CIBALA
Perinić-Muratović, Ljubica
Arheološki radovi i rasprave Vol. 14, No. 1, 2004
U ovom radu obrađuju se ulomci kamenih spomenika pronađenih prilikom zaštitnih istraživanja na lokalitetima PIK, Općina i Ervenica (Plan 1 ). Prva etapa iskopavanja PIK-a obavljena je 1976. kada su otkrivene četiri velike baze za stupove od kojih je najsjevernija bila vidljiva samo u temeljima. Zapadni dio iskopa potpuno je uništen velikim podrumom nekadašnje uljare izgrađene u razdoblju od 1885. do 1890. U sljedećoj etapi iskopavanja 1977. iskop se morao proširiti tako da je bio veći nego što je zamišljeno. S lokaliteta Općina obrađuju se dva...
Hrčak ID: 284482


hrv Sarah L. Keegan, INHUMATION RITES IN LATE ROMAN BRITAIN The Treatmenof the Engendered Body, BAR BritisSeries 333, 2002.
Perinić-Muratović, Ljubica
Arheološki radovi i rasprave Vol. 14, No. 1, 2004
Prikaz knjige Sarah L. Keegan, INHUMATION RITES IN LATE ROMAN BRITAIN The Treatmenof the Engendered Body, BAR BritisSeries 333, 2002.
Hrčak ID: 284487


hrv Je li doista riječ o Besu Silvanu?
eng Was it Bes-Silvanus?
Perinić, Ljubica
Godine 1908. u Oklaju kod Promine u Dalmatinskoj zagori pronađena je malena posuda u obliku egipatskog boga patuljka Besa. Posudu su potom obrađivali, spominjali i objavili brojni autori. Jednom kad su okolnosti takvog nalaza ‘zaboravljene’, egipatsko božanstvo Bes povezano je sa Silvanom. Ta povezanost temeljena je na mjestu nalaza posude te općih sličnosti koje Silvan i Bes dijele. U ovom radu raspravljat ću o pravom identitetu božanstva, a naglasak je na nekritičkom perpetuiranju citata.
Hrčak ID: 152630