Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Prikupljene nove hrvatske riječi u 15. kolu Šreterova natječaja
Ham, Sanda
Jezik Vol. 68, No. 1, 2021
Hrčak ID: 263838


hrv Dîšnīk, kȉhobrān, rukozbórac
eng Respirator (dišnik), Sneeze Protector (kihobran), Signer (rukozborac, znakovatelj)
Ham, Sanda
Jezik Vol. 68, No. 2, 2021
U radu se raspravlja o natječaju za najbolju novu riječ i osobito hrvatskom natječaju za Šreterovu nagradu 2020. Nove se riječi se tvorbeno i značenjski tumače.
Hrčak ID: 263841


hrv Odluka o proglašenju spomen-tjedna Dani hrvatskoga jezika
Jezika, Uredništvo časopisa
Jezik Vol. 68, No. 2, 2021
Hrčak ID: 263843


hrv Fazan
eng Pheasant
Ham, Sanda
Jezik Vol. 67, No. 1, 2020
Rad je kratki prilog tumačenju pravnoga nazivlja: "predmet" i nazivlja utemeljnom na leksemu "predmet".
Hrčak ID: 238988


hrv Mirko Divković – gramatičar prijeloma norme
Ham, Sanda
Jezik Vol. 68, No. 3, 2021
Hrčak ID: 266541


hrv U spomen Stjepan Babić
Ham, Sanda
Jezik Vol. 68, No. 4, 2021
Hrčak ID: 266548


hrv S Bogom, Profesore!
Ham, Sanda
Jezik Vol. 68, No. 4, 2021
Hrčak ID: 266555


hrv Vijesti
Ham, Sanda; Petrović, Bernardina; Kovačić, Marko
Jezik Vol. 69, No. 1, 2022
Hrčak ID: 275790