Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Radioterapija raka prostate: primarna radioterapija i radioterapija u povratu bolesti
eng Radiotherapy of Prostate Cancer: Primary Radiotherapy and Radiotherapy in Disease Relapse
Antunac, Katarina
Acta clinica Croatica Vol. 58., No. Supplement 2, 2019
Radioterapija predstavlja jedan od osnovnih modaliteta liječenja bolesnika s rakom prostate u gotovo svim stadijima bolesti. Može se koristiti kao vanjsko zračenje, kao brahiterapija (unutarnje zračenje) ili kombinacija ove dvije metode. Više doze zračenja su dokazano učinkovitije od nižih a umjereno hipofrakcionirano zračenje dozama do 3,4 Gy po frakciji je jednako učinkovito kao i zračenje standardnim frakcioniranjem od 1,8- 2 Gy po frakciji. Stereotaksijsko zračenje dozama od 3,4 do 7,25 Gy po frakciji predstavlja vrijednu opciju kod određen...
Hrčak ID: 234264


hrv Prognostički značaj zračenjem inducirane limfopenije kod bolesnika s rakom prostate visokog rizika
eng Prognostic significance of radiation induced lymphopenia in patients with high risk prostate cancer
Antunac, Katarina; Suton, Petar; Bilić-Knežević, Sara
Libri Oncologici Vol. 46, No. 2-3, 2018
Limfopenija je poznata nuspojava zračenja, međutim, kako je obično asimptomatska, njen klinički značaj je tek odnedavno prepoznat s obzirom na rastući interes za imunoterapijom. Predstavljamo kliničke i laboratorijske podatke 9 bolesnika s rakom prostate visokog rizika kod kojih je provedeno zračenje zdjelice u kombinaciji s hormonskom terapijom. Kod svih bolesnika je zabilježena hematološka toksičnost; limfopenija je bila najviše izražena. Sve opažene limfopenije su bile asimptomatske. Nakon medijana praćenja od 17 mjeseci 8 od 9 bolesnika je...
Hrčak ID: 217776


hrv Optimalna terapija bolesnika s rakom prostate visokog rizika
eng Optimal treatment of patients with high-risk prostate cancer
Antunac, Katarina
Libri Oncologici Vol. 46, No. 2-3, 2018
Kod bolesnika s rakom prostate visokog rizika postoje različite terapijske opcije: radikalna prostatektomija, hormonska terapija, zračenje, združeni pristup, dodatak kemoterapije. Prema rezultatima randomiziranih studija optimalni pristup bi bio združena primjena dugotrajne hormonske terapije i zračenja. Ukoliko tehničke mogućnosti dozvoljavaju, trebalo bi korisititi zračenje visokim dozama, hipofrakcioniranje, slikom vođenu radioterapiju, simultano integrirano povećanje doze na dominantnu intraprostatičnu leziju te primjenom brahiterapije veli...
Hrčak ID: 217800


hrv Angiosarkom dojke uzrokovan zračenjem - prikaz 4 slučaja
eng Radiation-induced angiosarcoma of the breast - four case reports
Antunac, Katarina
Libri Oncologici Vol. 46, No. 2-3, 2018
Sekundarni angiosarkom dojke poznata je rijetka kasna komplikacija zračenja dojke. Prikazane su 4 bolesnice u kojih se razvio sekundarni angiosarkom nekoliko godina po završetku zračenja. Dvije bolesnice umrle su od posljedica angiosarkoma. Tumor je različitog izgleda i ne mora nužno biti vidljiv na mamografiji ili ultrazvuku, pretragama koje se uglavnom koriste za rano otkrivanje lokoregionalnog recidiva raka dojke. Kirurški zahvat i dalje ostaje prvi terapijski izbor.
Hrčak ID: 217812


hrv Radioterapija nakon neoadjuvantnog sustavnog liječenja raka dojke
eng Radiotherapy after neoadjuvant systemic treatment of breast cancer
Antunac, Katarina
Libri Oncologici Vol. 47, No. 1, 2019
Kod postavljanja indikacije za adjuvantno zračenje bolesnica s rakom dojke vodimo se vrstom kirurškog zahvata (radikalni ili poštedni) te patohistološkim nalazom. U slučaju da je sistemska terapija provedena prije kirurškog zahvata, nedostaje dio patohistološkog nalaza koji je okosnica u donošenju odluke. Objavljenih prospektivnih randomiziranih studija nema a retrospektivni podaci su nekonzistentni. Trenutne smjernice nisu jasne za veliku podskupinu bolesnica. Osim toga smjernice i podaci iz kliničke prakse se često ne podudaraju. Cilj ovog ra...
Hrčak ID: 224359


eng Breast cancer adjuvant radiotherapy - when can it be omitted?
hrv Kada se može otkloniti indikacija za adjuvantnu radioterapiju raka dojke?
Antunac, Katarina; Beketić-Orešković, Lidija
Libri Oncologici Vol. 50, No. 1, 2022
The aim of adjuvant radiotherapy in patients with breast cancer is to reduce the risk of disease recurrence; both local and systemic. It also contributes to better overall survival. However, that effect is not consistent across all subgroups of patients. Bearing in mind radiotherapy’s side effects, it is crucial to define patients in which radiotherapy effect on the control of the disease is so low that it can be safely omitted. In general, those would be patients age 70 years or older after breast conserving surgery with hormonal receptor posi...
Hrčak ID: 277745