Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

eng Regional development and glocalisation: Theoretical framework
Marošević, Katarina; Bošnjak, Dijana
Ekonomski vjesnik Vol. 31, No. 1, 2018
The importance of regions and regional development in modern economies is unquestionable. In this context, the paper aims at elaborating the term of regional development from various angles and in relation to frequently used terms in this respect. It focuses on discussing the necessity to grant smaller units the power and respect the principle of subsidiarity as well as to accept the model of functional regionalisation. By respecting the principle of subsidiarity, local and regional self-government units are allowed operational space for starti...
Hrčak ID: 202014


eng Lagging regions: The case of Eastern Croatia
Marošević, Katarina
Ekonomski vjesnik Vol. 33, No. 1, 2020
Eastern Croatia lagging behind significantly. There are many indicators that substantiate such a condition as well as the expected trends (e.g. GDP per capita in counties that belong to Eastern Croatia, huge population drain in the region, development index calculated by the Ministry of regional development and many others). As the development level of counties in Eastern Croatia is far from comparable to the most developed ones (especially the City of Zagreb), it is necessary to identify areas for possible improvements in those lagging regions...
Hrčak ID: 240016


hrv Prehrambena (ne)sigurnost u ekonomskim krizama
Odobaša, Rajko; Marošević, Katarina
U prehrambenoj nesigurnosti žive pojedinci i kućanstva koja povremeno ili kontinuirano ne mogu na društveno prihvatljiv način, kupujući hranu po tržišnim cijenama pribaviti dovoljnu količinu sigurne i nutritivno kvalitetne hrane. Stoga se ovim radom interdisciplinarno-holističkim pristupom interpretiraju negativni učinci epidemioloških, gospodarskih i drugih mjera na globalno rastuću prevalenciju prehrambene nesigurnosti, uzimajući u obzir troškove kućanstava na hranu u zemljama EU-27 te potencijalnu prijetnju rizika od siromaštva i prehrambene...
Hrčak ID: 290285


hrv INSTITUCIJE I EKONOMSKI RAZVOJ TEORIJSKA PERSPEKTIVA PROPUŠTENE INSTITUCIONALNE PODRŠKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
eng INSTITUTITONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THEORETHICAL PERSPECTIVE OF MISSED INSTITUTIONAL SUPPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Marošević, Katarina; Vukovac, Lorela
Pravni vjesnik Vol. 37, No. 3-4, 2021
Djelovanje institucija pokazalo se iznimno važnim u ostvarenju gospodarskog rasta i razvoja nacionalnih gospodarstava. Osim toga, uočene neravnoteže unutar nacionalnog gospodarstva mogu se minimizirati zahvaljujući doprinosu institucija. Stoga je potrebno otkriti prilike i aktivnosti koje bi uz primjenu adekvatne institucionalne implementacije, mogle potaknuti razvoj određenog područja. U Republici Hrvatskoj postoji niska razina poticajnog okruženja za mala i srednja poduzeća kao jednog od pokretača gospodarstva. Osim toga, dijelovi Republike H...
Hrčak ID: 269542