Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Godini

eng Nutritional Risk Screening in Gastroenterological Patients at the Rijeka University Hospital Centre
hrv Procjena nutritivnog rizika kod gastroenteroloških bolesnika u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Pavičić Žeželj, Sandra; Malec, Danijela; Janko Labinac, Dolores; Šoić Vranić, Tamara; Mičetić Balog, Gordana; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Čaljkušić Mance, Tea; Kovačević, Damir; Cvijanović Peloza, Olga
Acta clinica Croatica Vol. 59., No. 4., 2020
Malnutrition is usually related to some diseases such as inflammatory bowel disease, chronic pancreatitis, chronic liver disease and malignant tumors. It is characterized by weight loss, protein deficiency, and deficit of specific nutrients. The aim was to estimate the prevalence of nutritional risk among 160 gastrointestinal patients by use of the Nutritional Risk Screening (NRS-2002) score at hospital admission and discharge. The patients stayed in the hospital between 5 and 15 days or longer. Results showed that 40% of patients at admi...
Hrčak ID: 253740


hrv Nove tehnologije u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini
eng The new technologies in physical and rehabilitation medicine
Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Ćurković, Božidar
Medicina Fluminensis Vol. 48, No. 4, 2012
Fizikalna medicina primjenjuje fizikalne agense u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesnika, dok je rehabilitacija proces kojim se pomaže osobi da postigne maksimum fizičke, psihičke, društvene, profesionalne, rekreativne i edukacijske osposobljenosti u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje, ograničenja okoline, te želje i životne planove. U fizikalnoj medicini propisuje se fizikalna terapija, koja koristi razne oblike energije, u svrhu prevencije, liječenja i rehabilitacije bolesnika. Prema vrsti fizikalnog agensa fizikalna terap...
Hrčak ID: 95718


hrv Rehabilitacija bolesnika s reumatskim bolestima
eng Rehabilitation of patients with rheumatic diseases
Babić-Naglić, Đurđa; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea
Medicina Fluminensis Vol. 48, No. 4, 2012
U reumatske bolesti ubraja se više od 100 različitih entiteta koji zahvaćaju mišićno--koštani sustav. Cilj rehabilitacije bolesnika s reumatskim bolestima je maksimalno očuvanje ili oporavak fizičke, psihičke i društvene funkcije bolesnika. To je kontinuirani i sustavni proces koji provodi multidisciplinarni tim s dugoročnim i kratkoročnim ciljevima, sukladno statusu bolesnika. Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja predstavlja okvir za klasifikaciju posljedica bolesti, bolesnikovo funkcioniranje i razinu zdravlj...
Hrčak ID: 95721


hrv Rehabilitacija bolesnika s ozljedom kralježnične moždine
eng Spinal cord injury rehabilitation
Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Moslavac, Saša; Džidić, Ivan
Medicina Fluminensis Vol. 48, No. 4, 2012
Ozljeda kralježnične moždine je kompleksna ozljeda s nizom posljedica koje je teško liječiti, a rehabilitacija osoba s ozljedom kralježnične moždine zahtjevna je. Posljedice ozljede za bolesnika, obitelj te užu i širu zajednicu mogu imati katastrofalan ishod s medicinske, ali i s društvene, emocionalne, psihološke i ekonomske strane, no specijaliziranim rehabilitacijskim pristupom multidisciplinarnog tima te praćenjem bolesnika u zajednici posljedice mogu biti ublažene. Cilj specijaliziranog rehabilitacijskog programa kod bolesnika s ozljedom k...
Hrčak ID: 95723


hrv Klinička primjena ekstrakorporalnog udarnog vala u liječenju kalcificirajućeg tendinitisa ramena: fokusirani vs. radijalni udarni val
eng Clinical application of extracorporeal shock wave therapy in the treatment of shoulder calcific tendinitis: focal vs. radial shock waves
Avancini-Dobrović, Viviana; Pavlović, Ivan; Frlan-Vrgoč, Ljubinka; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea
Medicina Fluminensis Vol. 48, No. 4, 2012
Cilj: Usporedba učinkovitosti radijalnoga (RUV) i fokusiranoga udarnoga vala (FUV) u liječenju kalcificirajućega tendinitisa ramena. Kalcificirajući tendinitis rotatorne manžete ramena čest je problem u fizijatriji i ortopediji. Lezija se često nalazi u tetivi supraspinatusa, blizu inzercije mišića, u tzv. kritičnoj zoni. Bolesnici su uglavnom liječeni konzervativno nesteroidnim antireumaticima i analgeticima, lokalnim infiltracijama, fizikalnom terapijom te rjeđe kirurškim zahvatima. Bolno rame dovodi do funkcijske onesposobljenosti te ponekad...
Hrčak ID: 95734


hrv Neurorehabilitacija u pacijenata nakon preboljenog moždanog udara
eng Nerorehabilitation in stroke survivals
Oljača, Ana; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Avancini-Dobrović, Viviana; Kraguljac, Darko
Medicina Fluminensis Vol. 52, No. 2, 2016
Moždani udar je naglo nastali žarišni ili globalni neurološki deficit uzrokovan cerebrovaskularnim poremećajem. Simptomi ovise o veličini oštećenja i zahvaćenog područja te o vremenu proteklom od pojave simptoma do dijagnoze. Brzim prepoznavanjem simptoma i prijevozom pacijenta do jedinice akutnog liječenja povećava se udio pacijenata koji se mogu liječiti trombolitičkom terapijom te se na taj način smanjuje moralitet i invaliditet. Rani početak rehabilitacije u akutnoj fazi liječenja iznimno je važan. Ovisno o veličini oštećenja pacijenti se d...
Hrčak ID: 158497


hrv Važnost živčano-mišićne koordinacije nakon ozljede prednje ukrižene sveze koljenog zgloba
eng The importance of neuromuscular coordination of the knee joint after anterior cruciate ligament injuries
Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Ravlić-Gulan, Jagoda
Medicina Fluminensis Vol. 56, No. 3, 2020
Cilj: Istražiti jesu li nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta koljena aktivni mehanizmi stabilizacije zgloba, potaknuti vježbama propriocepcije i ravnoteže tijekom programa rehabilitacije, dovoljni za uspostavljanje normalne funkcije zgloba, praćenjem živčano-mišićne kontrole na nestabilnoj podlozi u ranim razdobljima od ozljede, odnosno operacije rekonstrukcije prednjeg križnog ligamenta (od 1 mjesec do 1 godine). Ispitanici i metode: U kliničko istraživanje bilo je uključeno 53 ispitanika s ozljedom prednjeg križnog ligamenta (PKL) koljena...
Hrčak ID: 241506


hrv Fibromialgija – sindrom kronične generalizirane boli – prikaz slučaja
eng Fibromyalgia – syndrome of chronic widespread pain – a case report
Zahirović, Nino; Avancini-Dobrović, Viviana; Šegota, Adelmo; Buršić, Martina; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Cilj: Prikaz slučaja bolesnice s fibromialgijom koja se inicijalno prezentirala kroničnom proširenom boli te je proveden dijagnostičko-terapijski postupak. Prikaz slučaja: Bolesnica u dobi od 61 godine liječena je pri Zavodu za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom zbog jakih kroničnih bolova u zglobovima i mišićima. Bolesnica dodatno opisuje poteškoće sa spavanjem, tegobe depresije i anksioznosti. Boluje od hipotireoze, a prethodno su na magnetskoj rezonanciji utvrđene degenerativne promjene kralježnice. Opsežnom je dijagnosti...
Hrčak ID: 284702


hrv Smjernice za rehabilitaciju osoba nakon moždanog udara
eng Rehabilitation guidelines for stroke survivors
SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; AVANCINI-DOBROVIĆ, Viviana; BAKRAN, Žarko; KADOJIĆ, Mira
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 27, No. 3-4, 2015
Moždani je udar klinički sindrom karakteriziran naglim razvojem žarišnog neurološkog deficita, a simptomi koreliraju veličinom i mjestom oštećenja mozga. Moždani udar je jedan od vodećih uzroka dugotrajne onesposobljenosti. Stoga, rehabilitacija osoba s moždanim udarom treba početi odmah tijekom akutnog liječenja, te biti nastavljena po rehabilitacijskim protokolima ovisno o težini kliničke slike u rehabilitacijskim odjelima, ambulantno ili u kućnim uvjetima. Rehabilitaciju provodi multidisciplinarni tim stručnjaka, na čelu sa specijalistom fiz...
Hrčak ID: 163304


hrv Robotika u neurorehabilitaciji: jučer, danas, sutra
eng Neurorehabilitation robotics: past, present, future
SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 28, No. 1-2, 2016
Robotika u neurorehabilitaciji osoba nakon moždanog udara ima svoje mjesto u rehabilitacijskom protokolu. Iako postoje različiti dizajni i vrste robota, dvije su osnovne grupe: egzoskeletni roboti, te roboti koji aktiviraju distalni, krajnji dio uda (od engl. end-effector robot). Obje vrste robota koriste se za rehabilitaciju hemiparetične ruke, te za rehabilitaciju hoda kod hemiparetične noge i oštećenja ravnoteže. Glavni cilj je robotom usmjerena vježba dostizanja zadataka sa stalnim povećanjem intenziteta i broja ponavljanja. Bolesnici...
Hrčak ID: 163321