Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Nenad Cambi, Sarkofazi lokalne produkcije u rimskoj Dalmaciji od II. do IV. stoljeća, Književni krug Split 2010
eng Nenad Cambi, Sarkofazi lokalne produkcije u rimskoj Dalmaciji od II. do IV. stoljeća, Književni krug Split 2010
Sanader, Mirjana
Opvscvla archaeologica Vol. 34, No. 1, 2010
Hrčak ID: 62428


hrv Pax Romana između Burna i Tilurija. Krajolik sukoba?
eng Pax Romana between Burnum and Tilurium. Landscape of conflicts?
Sanader, Mirjana; Vukov, Mirna; Bužanić, Domagoj
Na području između Burna i Tilurija odvijala se od 6. do 9. godine jedna od posljednjih faza delmatsko-panonskog ustanka. Taj ustanak, poznat pod imenom Bellum Batonianum, dobio je ime po Batonima, vođama pobunjenika. O kakvom se sukobu radilo i koliko je on uzdrmao rimsku državu najbolje svjedoče Svetonijeve riječi u Tiberijevoj biografiji (Suet. Tib. 16.1): ...gravissimum omnium externorum bellorum post Punica. Tek je nakon savladavanja ustanika u rimskoj provinciji Dalmaciji moglo započeti razdoblje istinskoga mira (Pax Romana) koji je, osim...
Hrčak ID: 229666


hrv Promjena perspektive o ranim rimskim migracijama na Sredozemlju. Slučaj istočnoga Jadrana
eng A change of perspective on early Roman migrations in the Mediterranean. The case of the eastern Adriatic
Sanader, Mirjana; Vukov, Mirna; Bužanić, Domagoj
Migracije ljudi neizostavan su dio ljudske povijesti. One mogu biti i uzrok i posljedica, ali isto tako i katalizator društvenih promjena na nekome području. Migracije u doba rimskih osvajanja donedavno su u znanstvenoj raspravi bile slabo zastupljene u odnosu na izvještaje i komentare ratova i ostalih političkih zbivanja i aktera. Isto vrijedi i za sukobe na istočnoj jadranskoj obali. Zbog toga je cilj ovoga rada istražiti tragove i prirodu migracija koje su se događale uslijed ilirskih ratova i postupnoga nametanja Rima kao vladara ovog podru...
Hrčak ID: 247809


hrv O antičkoj provincijalnoj arheologiji u Hrvatskoj, s naglaskom na gospodarstvu
eng On Classical Provincial Archaeology in Croatia with emphasis on the economy
Sanader, Mirjana
Opvscvla archaeologica Vol. 30, No. 1, 2006
U povodu izlaska 30. broja časopisa Opuscula archaeologica raspravlja se o stanju istraživanja provincijalne arheologije u Hrvatskoj. Raspravlja se o onim granama provincijalne arheologije o kojima su se na osnovi objavljenih istraživanja mogli prikazati novi podaci te se uklopiti u dosadašnja saznanja.
Hrčak ID: 21627


hrv Uz novu knjigu o Isusu Kristu
eng With a New Book about Jesus Christ
Sanader, Mirjana
Crkva u svijetu Vol. 56, No. 4, 2021
Hrčak ID: 267262


hrv Δωδεκάθεοι na jednom rimskom reljefu iz Splita?
Sanader, Mirjana
Archaeologia Adriatica Vol. 2, No. 2, 2008
U ovom radu se pokušao rekonstruirati izvorni prikaz na jednom rimskom reljefu iz Arheološkog muzeja u Splitu na kojemu se sačuvao prikaz sedmorice rimskih božanstava. Uz pretpostavku da ih je nekoć bilo prikazano dvanaest, nacrtana je i rekonstrukcija nekadašnjeg prikaza.
Hrčak ID: 37052


eng Which sports did Pomponius Secundinus play? Reflections on an inscription from Salona
hrv Kojim se sportom bavio Pomponije Sekundin? Razmišljanja o jednom natpisu iz Salone
Sanader, Mirjana
Archaeologia Adriatica Vol. 12, No. 1, 2018
U Arheološkom muzeju u Splitu čuva se jedna djelomično sačuvana nadgrobna stela, pronađena 1892. g. u Saloni. Na njoj je, međutim, u cijelosti sačuvan natpis koji kaže da je Marko Pomponije Zosim (Marcus Pomponius Zosimus), po zanimanju trgovac drvetom, za svog života podigao nadgrobni spomenik za sebe, za umrlu izvrsnu kćerku Pomponiju Semnu (Pomponia Semna) i za umrloga Pomponija Sekundina (Pomponius Secundinus) zaslužnog u igri s kamenjem težina 40, 50 i 100. Ovaj je nadgrobni natpis datiran između 151. g. i 250. g. Pomponije Sekundin se, ka...
Hrčak ID: 241095


hrv TRAGOVI VULKANOVA KULTA U RIMSKOJ PROVINCIJI DALMACIIJI
Sanader, Mirjana
Arheološki radovi i rasprave Vol. 12, No. 1, 1996
U južnim dijelovima rimske provincije Dalmacije zabilježeno je nekoliko spomena Vulkana, vrlo starog i štovanog rimskog božanstva. Nakon analize izvora i znanstvenih r:1dova koji se bave kuItom Vulkana u Rimu i u provincijama, te spomenika očuvanih u tom dijelu južnom dijelu Dalmacije, ustanovljeno je da se na tom području Vulkan štovao u ulozi gospodara vatre. Kult Vulkana je poznavala i ilirsko stanovništvo toga dijela provincije, o čemu svjedoči i natpis jednog romaniziranog Liburna. U sjevernim krajevima Dalmacije zasad nema izravnih tragov...
Hrčak ID: 280852


hrv ..... ET CIRCENSES U SOLINU
Sanader, Mirjana
Arheološki radovi i rasprave Vol. 13, No. 1, 2002
Cilj ovoga rada bio je da se na temelju današnjih spoznaja o povijesti igara, pa tako i gladijatorskih borbi u Carstvu, analiziraju te borbe u Saloni, u onoj mjeri u kojoj to omo­gućuju natpisi i reljefi na urnama gladijatora pokopanih u Saloni. U Arheološkom muzeju u Splitu čuva se, između ostalih, i dvanaest urni (ili dijelova urni) koje su pronađene u blizini zapadne salonitanske nekropole, a pokraj amfiteatra. Te su urne odavno objavljene u hrvatskoj arheološkoj literaturi, no ovaj rad, uz pomoć oču­vanih natpisa i reljefa s urni, a na teme...
Hrčak ID: 281326


hrv Janov kult u Dalmaciji
eng The cult of Janus in Dalmatia
Sanader, Mirjana
Diadora Vol. 30., No. 30., 2016
U Janovoj bibliografiji najviše jedinica zauzimaju teološke i filološke studije, ali i radovi iz stare povijesti pri čemu su se autori služili i podatcima iz epigrafije i numizmatike. U istraživanjima je, među ostalim, uočeno i to da se u rimskoj provinciji Dalmaciji Janov kult osobito štovao. Želeći pobliže osvijetliti tu davno iznesenu postavku, naše je istraživanje kulta ovog rimskog božanstva bilo najprije usredotočeno na njegove tragove u Dalmaciji. Tako je ustanovljeno da iz te provincije potječe devetnaest (19) spomenika, koji su stručnoj j...
Hrčak ID: 176732