Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Elementi Kantove transcendentalne estetike u Einsteinovoj teoriji relativnosti
eng Elements of Kant’s Transcendental Aesthetics in Einstein’s Theory of Relativity
Ćuk, Barbara; Abou Aldan, Damjan
Obnovljeni Život Vol. 77, No. 2, 2022
Einstein je od rane životne dobi bio upoznat s Kritikom čistoga uma, a i kasnije se je vraćao Kantovim tekstovima. Na temelju istraživanja njihova pristupa spoznaji i njihove argumentacije o prostoru i vremenu, tvrdimo da obojica zastupaju određeni oblik sinteze racionalizma i empirizma, čime su naša istraživanja u suglasju s već objavljenim. Ipak, Einstein drugačije tumači apriorno, iako ga ne odbacuje. U Einsteinovu bavljenju prostorom i vremenom kao prostor– vremenom moguće je također čitati podudarnost s Kantovom filozofijom, koja se sastoj...
Hrčak ID: 274681


eng AN OPPORTUNITY LOST IN TIME
hrv PRILIKA IZGUBLJENA U VREMENU
Abou Aldan, Damjan; Franković, Sanda
Acta medico-historica Adriatica Vol. 20, No. 1, 2022
The aim of this paper is to present the course of the transformation of the Nursing high school into the College of Nursing and its accession to the School of Medicine in Zagreb. The task of the paper is to present the organisation of schooling for the first generation of nursing students. The reconstruction of the data was based on the archival material stored in the files of the School of Nursing Mlinarska in Zagreb and the Society for Nursing History of the Croatian Nurses Association (CNA). Documents and photographs kept in private collecti...
Hrčak ID: 280978


hrv Četvrti stručni skup Društva nastavnika zdravstvene njege i Drugi stručni skup Društva za povijest sestrinstva [Koprivnica 22.03.2016]
Abou Aldan, Damjan; Kralj, Zvonimir
Sestrinski glasnik Vol. 21, No. 3, 2016
U prostorima Srednje škole Koprivnica dana 22. 3. 2016. godine održan je stručni skup Društva nastavnika zdravstvene njege i Društva za povijest sestrinstva Hrvatske udruge medicinskih sestara. Na skupu je sudjelovalo više od 70 nastavnika škola i studija za medicinske sestre i mentora iz Republike Hrvatske [RH]. Organizacijski odbor stručnog skupa činili su Tomislav Lončar, Božica Jurinec i Željka Galešić, a stručni odbor Višnja Pranjić, Sanda Franković i Damjan Abou Aldan [1] .
Hrčak ID: 170810


hrv Povijest sestrinstva – put prema budućnosti – izložba [Koprivnica, 11.5.2018] History of Nursing - the Way to the Future - Exhibition [Koprivnica, 11th May 2018
Abou Aldan, Damjan
Sestrinski glasnik Vol. 23, No. 2, 2018
U petak, 11. svibnja. 2018. godine u 18 sati u prostoru edukacijskog centra Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek u Koprivnici otvorena je izložba “Povijest sestrinstva – put u budućnost”. Sveobuhvatni je to prikaz razvoja svjetskog i hrvatskog sestrinstva, s posebnim naglaskom na razvoj lokalne sestrinske djelatnosti, kao i razvoja obrazovanja medicinskih sestara/tehničara u Koprivnici. Autori su izložbe učenici i nastavnici Srednje škole Koprivnica, smjera medicinske sestre/medicinske tehničari opće njege. Izložba je pripremljena u suradnji s medi...
Hrčak ID: 202341


hrv Uzornost medicinske sestre kao socijalizacijski preduvjet Exemplarity of nurses as socialization prerequisit
Abou Aldan, Damjan; Galešić, Željka
Sestrinski glasnik Vol. 23, No. 3, 2018
Socijalizacija je proces prihvaćanja specifičnih vrijednosnih sustava i stilova ponašanja karakterističnih za jednu skupinu ljudi. U svrhe profesionalne socijalizacije u sestrinstvu, ona se temelji na afektivnom učenju specifičnih vrijednosti i stajališta, a može biti formalna i neformalna. Sestrinska profesija kroz svoj povijesni razvoj koristila je brojne socijalizacijske metode kojima se prenosilo generacijsko iskustvo. Temelj socijalizacijskog procesa i afektivnog učenja uopće sadržava i uzornost pojedinaca (autoriteta, uzora) kao i specifi...
Hrčak ID: 214231


hrv Noć knjige; Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ 23. travnja 2019 World Book Night; School of Public Health “Andrija Štampar” April 23th, 2019
Franković, Sanda; Abou Aldan, Damjan
Sestrinski glasnik Vol. 24, No. 2, 2019
Osma Noć knjige održana je 23. travnja 2019. godine. Manifestacija je to kojom se nastoji dati kreativan poticaj čitanju, promidžbi knjige te razgovoru o njezinu položaju i vrijednosti u suvremenu društvu. Kao i prethodnih godina, na dan manifestacije, u dnevnim ili večernjim satima, u knjižarama, antikvarijatima, svim vrstama knjižnica, različitim ustanovama organizirana su različita događanja, i to predstavljanja knjiga, javna čitanja, druženja s autorima i radionice (1).
Hrčak ID: 225718


hrv Početak profesionalnog udruživanja medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj The beginning of professional association of nurses in Croatia
Franković, Sanda; Abou Aldan, Damjan; Ostojčić, Nikola
Sestrinski glasnik Vol. 25, No. 1, 2020
Uvod: Budući da u Hrvatskoj ne bilježimo značajne napore u sustavnom proučavanju povijesti sestrinstva, tako ni povijest Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS) nije sistematizirana ni u cijelosti opisana. U ovom se radu pokušala učiniti rekonstrukcija slijeda promjene naziva Udruge i prikazati njezin rad od 1927. do 1939. godine uz osvrt na povijesni kontekst u kojem je djelovala. Metode: Rekonstrukcija podataka temeljila se na arhivskim fondovima i zbirkama Hrvatskog državnog arhiva (HDA) i Državnog arhiva u Zagrebu (DAZG), kao i dokume...
Hrčak ID: 237658


hrv The beginning of professional association of nurses in Croatia Početak profesionalnog udruživanja medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
Franković, Sanda; Abou Aldan, Damjan; Ostojčić, Nikola
Sestrinski glasnik Vol. 25, No. 1, 2020
Introduction: Since no significant efforts have been made in making a systematic study about history of nursing in Croatia, neither has the history of the Croatian Nurses Association (CNA/HUMS) been systematized or fully described. In this paper, an attempt was made to reconstruct the way its name changed from 1927 to 1939 with reference to the historical context in which it operated. Methods: The reconstruction of the data was based on the archival holdings and collections of the Croatian National Archives (HDA) and the State Archives in Za...
Hrčak ID: 237659


hrv Sestrinski glasnik – tradicija kao poticaj za kontinuirani napredak
Abou Aldan, Damjan
Sestrinski glasnik Vol. 25, No. 2, 2020
Hrčak ID: 248350


hrv Sestrinski glasnik od 2011. do 2020. – desetljeće kvantitativnog napretka
eng Nursing Journal from 2011 to 2020 – a decade of quantitative progress
Abou Aldan, Damjan
Sestrinski glasnik Vol. 26, No. 1, 2021
Hrčak ID: 256182