Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Interpretacijska policy analiza i deliberacijska demokracija: treba li politizirati analizu?
eng INTERPRETIVE POLICY ANALYSIS AND DELIBERATIVE DEMOCRACY: SHOULD WE POLITICIZE ANALYSIS?
Petković, Krešimir
Politička misao Vol. 45, No. 2, 2008
U radu se prikazuje istraživačka tradicija interpretacijske policy analize. Nakon skiciranja akademskoga konteksta u odnosu na koji je razumljiva, te grube identifikacije važnih teorijskih utjecaja koji oblikuju njezino teorijsko polje, ukratko se, kroz djela glavnih autora, prikazuju argumenti koji konstituiraju interpretacijsku policy analizu kao paradigmu za istraživanje javnih politika. Potom se s pomoću kategorija ontologije, epistemologije i metodologije shematiziraju osnovna obilježja interpretacijske policy analize. Na posljetku se odgo...
Hrčak ID: 29019


hrv Europska unija i refleksivna modernizacija: je li teorija kasne modernosti Anthonyja Giddensa i Ulricha Becka uvjerljiva kao politički diskurs europeizacije?
eng The European Union and Reflexive Modernization: Is Anthony Giddens' and Ulrich Beck's Theory of Late Modernity Convincing as a Political Discourse of Europeanization?
Petković, Krešimir
Revija za sociologiju Vol. 40, No. 1, 2010
U radu se problematizira viđenje Europske unije Anthonyja Giddensa i Ulricha Becka, koje su konstruirali na osnovi teorijskih uvida razvijenih u okvirima svoje sociologije kasne modernosti. Polazeći od »umjerene varijante« teorije političkog diskursa, autor pokušava pokazati kako sociologija kasne modernosti Giddensa i Becka ima naglašenu normativno-političku dimenziju koja zanemaruje društvenu i političku stvarnost klasične modernosti, pokazujući najprije kako se osnova za političko-diskurzivnu interpretaciju njihove teorije može pronaći i u n...
Hrčak ID: 51793


hrv MICHEL FOUCAULT I ONTOLOGIJA POLITIKE: E PLURIBUS UNUM?
eng Michel Foucault and the Ontology of Politics: E Pluribus Unum?
Petković, Krešimir
Politička misao Vol. 47, No. 3, 2010
Autor raspravlja o problemu ontologije u opusu Michela Foucaulta. Najprije se ontologija definira kao ona razina socijalne teorije u kojoj se zahvaćaju bitni građevni elementi društvenog svijeta koji ta socijalna teorija pretpostavlja. Autor zatim identificira tri različite ontologije u Foucaultovom opusu, koje ugrubo odgovaraju kronologijskim fazama njegova teoretiziranja: ontologiju diskursa (1960-e), ontologiju moći (1970-e) i ontologiju sebstva (1980-e). Iako nije lako pomiriti te različite ontologije, autor ih pokušava sintetizirati...
Hrčak ID: 64151


hrv Kako objasniti vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država? Različiti pristupi u objašnjavanju američke uloge u svijetu
eng HOW TO EXPLAIN AMERICAN FOREIGN POLICY? DIFFERENT APPROACHES IN EXPLAINING AMERICAN ROLE IN THE WORLD
Petković, Krešimir
Politička misao Vol. 41, No. 4, 2004
U ovom radu prikazuju se različiti pristupi u objašnjavanju američke vanjske politike poslije 11. rujna 2001. godine. Nakon sažete kronologije događaja, oprečnih ocjena američke vanjske politike i obrazloženja vlastitih akcija koja su ponudili američki državni dužnosnici, autor opisuje šest pristupa u objašnjavanju američke vanjske politike i položaja SAD-a u suvremenom svijetu. Prikazana objašnjenja uzroke traže u mitovima američke kulture, križarskoj samosvijesti Amerikanaca popraćenoj deficitom unutarnje legitimnosti američke savezne države,...
Hrčak ID: 21830


hrv Europska Unija, nacionalna država i budućnost demokracije / Hrvatski politološki razgovori (Zagreb, 27.-29. listopada 2006.)
Petković, Krešimir
Politička misao Vol. 43, No. 4, 2006
Hrčak ID: 20380


hrv Pojmovnik
Petković, Krešimir
Hrčak ID: 130608


hrv Pojmovnik
Petković, Krešimir
Hrčak ID: 130656


hrv Foucault i politička znanost: konceptualni motivi za političku teoriju i praksu
Petković, Krešimir
Holon Vol. 4, No. 2, 2014
Rad pokazuje važnost Foucaultovog mišljenja za političku znanost. Nakon kontekstualizirajućeg uvoda koji ilustrira različite mogućnosti pristupa Foucaultovom opusu i iznosi jedno od mogućih shvaćanja političke znanosti, rad u središnjem dijelu raspravlja o nekoliko povezanih motiva Foucaultova teoretiziranja koji su važni za političku misao i analizu. To su, redom: (1) politizacija nepolitičkoga, (2) genealogija kao jedna od istraživačkih metodologija političke znanosti, (3) politizacija znanja, (4) analitika moći, (5) guvernmentalnost, (6) ana...
Hrčak ID: 132029


hrv Foucaultova Povijest seksualnosti (1984–2014)
Petković, Krešimir
Revija za sociologiju Vol. 44, No. 2, 2014
Hrčak ID: 136646


hrv Prikaz knjige: Mancur Olson: Logika kolektivnog djelovanja
Petković, Krešimir
Političke analize Vol. 1, No. 1, 2010
Hrčak ID: 93724