Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Genocid u NDH: Umanjivanje, banaliziranje i poricanje zločina
eng Genocide in the Independent State of Croatia (NDH): Belittling, Banalizing and Denying Crime
Kasapović, Mirjana
Politička misao Vol. 55, No. 1, 2018
U tekstu se razmatra revizionistička struja u suvremenoj hrvatskoj historiografiji, a posredno i u politici, koja se bavi Nezavisnom Državom Hrvatskom (1941-1945). Revizionistički narativ čine tri glavne postavke: (a) NDH je bila normalna onodobna protupobunjenička država koja nije koristila državni teror kako bi uništila vjerske i etničke zajednice koje su u ustaškoj ideologiji i politici bile određene kao prirodni ili organski neprijatelji te tvorevine, nego je primjenjivala ograničena legitimna sredstva borbe da bi se zaštitila od političkih...
Hrčak ID: 196775


hrv Ustaškinja – propagandno glasilo žena Ustaškoga pokreta: antifeminizam u ustaškoj propagandi
eng Ustaškinja – The Propaganda Organ of the Women’s Ustasha Movement: Antifeminism in Ustasha Propaganda
Jelinić, Ana
Časopis za suvremenu povijest Vol. 50, No. 1, 2018
Cilj je rada pokazati važnost službene ustaške propagande u provođenju represivne politike upravljanja ženskom seksualnošću. Ta je propaganda bila namijenjena pripadnicama Ustaškoga pokreta i njome se htjelo pripremiti elitne ustašice za ideološki rad i (pre)odgoj djevojaka i žena u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Analiza tekstova časopisa Ustaškinja, novina koje je izdavala Ženska loza Ustaškoga pokreta, pokazala je da je žena objekt u fašističkoj ideologiji i onda kada zauzima položaj subjekta. Ustašice koje su aktivno stvarale fašistički poreda...
Hrčak ID: 200414


hrv Postupanje ustaškog režima s imovinom Židova i Srba u kotarima Koprivnica i Đurđevac (1941. - 1942.)
eng The Ustasha Regime Treatment of Jewish and Serbian Property in Koprivnica and Đurđevac Districts (1941 – 1942)
Šadek, Vladimir
Podravina Vol. 14, No. 28, 2015
Nakon stvaranja Nezavisne Države Hrvatske u travnju 1941. na području Podravine započela je genocidna i rasistička politika ustaškog režima nad Srbima, Židovima i Romima. Uz ideološko opravdanje progona, ustaškom režimu bitno je bilo domoći se nekretnina i druge vrijedne imovine kojom su raspolagali Židovi i Srbi. Pod krinkom tumačenja da se takvom politikom namjerava ojačati hrvatsko gospodarstvo počinjena je velika otimačina, te su ustaški čelnici i njihovi pojedini pristaše preko noći stekli velika bogatstva. Za trgovačke radnje i poduzeća Ž...
Hrčak ID: 151956


hrv Ustaški logor Đurđevac u vrijeme logornika Đure Matoničkina (1942. Godine)
eng Ustasha Camp Đurđevac during the Time of the Camp Commander Đuro Matoničkin (1942)
Šadek, Vladimir
Podravina Vol. 21, No. 41, 2022
Ovaj rad na temelju dosad neobrađenog izvora daje pregled događanja na području Ustaškog logora Đurđevac tijekom 1942. i samog početka 1943. godine. Radi se o razdoblju kad je na čelu logora bio Đuro Matoničkin iz Virja, te nekoliko mjeseci uoči njegova dolaska na mjesto logornika. Zahvaljujući Đuri Matoničkinu je i sačuvana izvorna građa koja se koristi u ovom radu, budući da se radi o njegovoj ostavštini koju je sačuvao na tavanu. Ovu zbirku dokumenata više desetljeća nakon smrti Matoničkina pronašao je Miroslav Pisačić iz Virja, te se ona na...
Hrčak ID: 280501


hrv Između želje i stvarnosti: ustaša u bojnoj odori
eng Between Desire and Reality: An Ustasha in Military Uniform
Marijan, Davor
Časopis za suvremenu povijest Vol. 50, No. 2, 2018
Na temelju skromnih i fragmentarnih izvora razmatra se raskorak između željenog i ostvarenog u vojnom krilu Ustaškoga pokreta tijekom Drugoga svjetskog rata. Ustaški koncept hrvatstva očekivao se posebice od članova pokreta, a zbog ratnih prilika osobito u njihovu uvojničenom dijelu. Težište razmatranja na motivima je za služenje u ustaškim postrojbama kao i problemima u njima uslijed nestegovnoga ponašanja i nesuglasicama s vjerskom pozadinom između katolika i muslimana. Na kraju se nameće zaključak da su ustaše, kao reprezentanti ekskluzivnog...
Hrčak ID: 206558


hrv "Vaša pobjeda, naša osveta." Stradanje stanovništva općine Crkveni Bok 1943. i 1944.
eng “Your Victory, our Revenge”. The suffering of the population of the municipality of Crkveni Bok in 1943 and 1944.
Radanović, Milan
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
U radu su hronološki prikazani zločini 1. UOZ nad srpskim stanovništvom općine Crkveni Bok tokom Drugog svjetskog rata s naglaskom na zločine iz 1944. budući da je stradanje mještana tokom te godine ostalo u sjenci događaja i stradanja iz 1942. Stanovnici općine su nekoliko puta bili internirani u logor Jasenovac. Oko hiljadu mještana, interniranih 13. oktobra 1942, ubrzo je pušteno iz logora. Na osnovu novih izvora po prvi put možemo govoriti o približnom broju (oko 90) mještana ubijenih 13. oktobra 1942. U nekoliko navrata tokom 1944. pripadn...
Hrčak ID: 246544