Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Iz bosanske trgovine 19. stoljeća
Kreševljaković, Hamdija
Narodna starina Vol. 2, No. 2, 1922
Godine 1302. (1885.) izašlo je u Carigradu djelo pod naslovom »Bedajiul inša«, što ga je sastavio Hafiz Omer, a u njem su objelodanjena mnoga pisma prvih osmanlijskih učenjaka, pjesnika, diplomata i publicista. Među ovim pismima postoje i dva koja je pisao Ahmed Dževdet. 1) On je u Bosni boravio kao inspektor. Prvo pismo Dževdetovo govori o ašikovanju u Sarajevu, a drugo o načinu trgovanja u ovim krajevima. 2) Oba su pisma vrlo interesantna, a ovdje je objelodanjen prijevod drugoga pisma, koje govori o trgovanju, a tiskano je na 105.-110. stra...
Hrčak ID: 59350


hrv Marijan Šabić – Marcel Černý, Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846.-1875.), Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Ústav pro českou literaturu Akademie vĕd České republiky v. v. i., Slavonski Brod – Prag 2016., 213 str.
Novosel, Zrinko
Prikaz knjige kritičkog izdanja izvora.
Hrčak ID: 179826


hrv Josip Celić, Stanovništvo grada Paga za francuske uprave po anagrafu iz 1810. godine, Matica hrvatska – Ogranak Pag, Pag 2016., 174 str.
Ladić, Zoran
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 179937


hrv Nacionalizam u 19. stoljeću
Bugarin, Velimir
Rostra Vol. 2., No. 2., 2009
Hrčak ID: 169710


hrv PUČIŠĆA U STAROM AUSTRIJSKOM KATASTRU
Mladineo Mika, Hania
Kulturna baština Vol. , No. 45, 2019
Kako bi se u Austro-Ugarskoj Monarhiji uveo opći porez na nekretnine, Franjo I. je 1817. godine izdao „Patent o uvođenju stabilnog katastra“. Proglasom guvernera F. Tomašića 1822. započeo je rad na katastru Dalmacije, a sama izmjera završena je 1838. godine. U ovom radu, koji je nastao na temelju Izvješća o poreznoj procjeni i Upisniku čestica zgrada k.o. Pučišća iz Arhiva Mapa za Istru i Dalmaciju, a koji se čuva u Državnom arhivu u Splitu, autorica je dala prikaz društvenog, gospodarskog i demografskog stanja u Pučišću u prvoj polovici 19. st...
Hrčak ID: 244461


hrv Dalmacija i Austrijsko Carstvo prve polovine 19. stoljeća: pisana riječ u službi stvaranja poslušnih i lojalnih građana
Lakuš, Jelena
Povijesni prilozi Vol. 31, No. 43, 2012
Rad ukazuje na način na koji su austrijske vlasti nastojale, po ulasku Dalmacije u sastav Austrijskoga Carstva, svoje nove građane odgojiti u duhu lojalnosti i poslušnosti. Istraživanje je temeljeno na analitičkoj interpretaciji raznovrsnih pisanih izvora tiskanih u Dalmaciji u prvih trideset i pet godina austrijske vladavine (1815.-1850.).
Hrčak ID: 95390


hrv NOVA KNJIŽEVNOPOVIJESNA SINTEZA
Lukežić, Irvin
FLUMINENSIA Vol. 28, No. 1, 2016
Prikaz knjige Vinka Brešića HRVATSKA KNJIŽEVNOST 19. STOLJEĆA. Zagreb; Alfa d. d., 2015.
Hrčak ID: 161101


hrv Pregled općina u đakovačkom kotaru 1850. godine
Matić, Vilim
Zbornik Muzeja Đakovštine Vol. 5, No. 1, 2001
Sačuvani pregled općina u đakovačkom kotaru 1850. godine u sumarnom obliku navodi značajne podatke za sva naselja na području nekadašnjeg kotara Đakovo. Zabilježeni podaci mogu poslužiti prigodom povijesne analize Đakovačkog kraja sredinom 19. stoljeća, te je zbog toga razloga sačuvani pregled donesen u izvornom obliku.
Hrčak ID: 219742


hrv Klanjec – život u 19. stoljeću
Krpan Smiljanec, Marina
Historijski zbornik Vol. 72, No. 1, 2019
Tema rada je rekonstrukcija dijela socijalne povijesti (kao segmenta lokalne povijesti) trgovišta Klanjec (bez okolnih mjesta) u 19. stoljeću. To je vrijeme ekonomskog, demografskog, političkog i kulturnog zamaha mjesta koje upravo krajem 19. stoljeća doživljava svoj najveći uspon. Daje se povijesni pregled razvoja administrativnog položaja mjesta, arhitektonsko-građevinskog razvoja trgovišta kroz kartografske izvore 18. i 19. stoljeća. Demografska kretanja u 19. stoljeću također se, kao neistražena tema, problematiziraju. Društveni i politički...
Hrčak ID: 236074


hrv Rudolf Desselbruner: tiskar, nakladnik i urednik – prvi dio
Luzer, Josip; Jelušić, Srećko
Libellarium Vol. 12, No. 1-2, 2021
Cilj. Rad se bavi životom i djelom tiskara, nakladnika i urednika, Rudolfa Desselbrunnera (Graz 1851. ‒ Gradačac 1931.) i njegovim tiskovinama: Galeb, Vragoljan i Kvarner koje je izdavao u Bakru, a tek nekoliko brojeva na Sušaku. To razdoblje s prekidima obuhvaća vrijeme od 1878. do 1892. Rad je podijeljen u dva dijela zbog opsežnih saznanja i dosad nepoznatih detalja iz života i djelovanja nakladničke ostavštine R. Desselbrunnera. U prvome dijelu ovoga rada cilj je bio hrvatskoj stručnoj javnosti predstaviti gotovo nepoznatog tiskara i nakladn...
Hrčak ID: 274760