Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Novi oblici političke participacije: analiza dinamike političke kampanje na forumu 4chan
eng New Forms of Political Participation: an Analysis of the Dynamic of a Political Campaign on the Forum 4chan
Mikašinović-Komšo, Matej
Političke perspektive Vol. 10, No. 1, 2020
U radu se analizira i kritički razmatra politička kampanja korisnika internetskog foruma 4chan – specifičnije, s podforuma /pol/ (Politically Incorrect), u svrhu utvrđivanja predstavlja li ona novi oblik političke participacije. Kroz prikaz relevantne literature o političkoj participaciji te kroz prikaz povijesti, organizacije i koncepcije foruma 4chan, uspostavljaju se temelji na kojima se razrađuje kvalitativna analiza studije slučaja političke kampanje korisnika /pol/-a. Glavni nalazi analize odabrane političke kampanje pokazuju da je ona ko...
Hrčak ID: 241529


hrv Poduzetnici ili križari javnih politika? Političko djelovanje ekstremističkih zajednica u kontekstu modela višestrukih tokova
eng Policy Entrepreneurs or Policy Crusaders? Political Actions of the Extremist Communities in the Context of the Multiple Streams Model
Mikašinović-Komšo, Matej
Rad analizira i kritički razmatra političko-ekstremističke zajednice na primjeru /pol/ (Politically Incorrect) zajednice s internetskog foruma 4chan, smještajući je unutar teorijskog modela višestrukih tokova te ispitujući njezinu potencijalnu prirodu kao poduzetnika javnih politika. Primjenjuje se eksploratorna kvalitativna analiza političkih ciljeva, motivacije te metoda djelovanja /pol/ zajednice u /pol/ objavama, s ciljem utvrđivanja njezine uloge unutar toka problema, toka javnih politika i političkog toka. Iako analiza ukazuje na sličnost...
Hrčak ID: 286680